1.027.525

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Magvető

Móricz Zsigmond gyüjteménye

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Magvető Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 320 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 15 cm x 11 cm
ISBN: 963-271-108-4
Megjegyzés: A Kelet Népe 1940-es kiadásának hasonmás kiadása.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Köszöntjük az olvasót!3
I. Árpádok 1300-ig
Halotti Beszéd (Beöthy-Badics: A magyar irodalom története, 1896)5
ANONYMUS: A magyarok tetteiről (Szabó Károly fordítása, 1864)8
Szent István, a magyarok első királya (Szabó Károly fordítása, 1864))22
Szent István király hadakozik Gyula vezér ellen (Bécsi képes krónika, Szabó K. ford., 1867)22
Szent István király harca Koppány ellen (Bécsi képes krónika, Szabó K. ford., 1867)22
Vazul megvakíttatása (Bécsi képes krónika, Szabó Károly fordítása, 1867)23
Az első pór vihar (Bécsi képes krónika, Szabó Károly fordítása, 1867)24
Csanád balladája25
Magyarok symphoniája (Szent Gellért legenda, Szabó K. ford., 1866)27
Szent Gellért intelme (Szent Gellért legenda, Szabó K. fordítása, 1866)28
II. A mohácsi vészig 1300-1526
Tiszti eskü Nagy Lajos király idejéből (Toldy: A magyar nemzeti irodalom története, 1862)31
Hunyadi János kormányzói esküje (Toldy: A magyar nemzeti irodalom története, 1862)31
GALEOTTI MARZIO: Mátyás királyról (Kazinczy Gábor ford.)32
Szent Adorján mártirumsága (Jókai-kódex, Akad.-kiad.)37
APÁTI FERENC: Feddő éneke (Endrei Z.: A régi magyar költészet remekei)41
VERBŐCZY Tripartitumából (Az 1632-i bártfai magyar kiadásból)43
III. Török hódoltság 1526-1700
SZKHÁROSI HORVÁTH ANDRÁS: Az átok (Horváth János: Magyar versek könyve)46
TINÓDI LANTOS SEBESTYÉN: Az török császár kiveti az hálót (Toldy F.: A magyar költészet kézikönyve)48
Thúry György éneke (Thaly Kálmán: Régi magyar vitézi énekek, 1864)49
BORNEMISSZA PÉTER: Elektra (részlet). (Ferenczi Zoltán facsimile kiadása, 1923)49
BALASSA BÁLINT: Katonaének (Dézsi L.: Balassa Bálint minden munkái, 1922)53
BALASSA BÁLINT: Ez világ sem... (Dézsi L.: Balassa Bálint minden munkái, 1922)55
BALASSA BÁLINT: Idővel paloták... (Dézsi L.: Balassa Bálint minden munkái, 1922)55
BALASSA BÁLINT: Búcsúja hazájától (Dézsi L.: Balassa Bálint minden munkái, 1922)56
HELTAI GÁSPÁR: Egy nemes emberről és az ördögről (Heltai G. Aesopusi meséi, régi Magyar Könyvtár)57
Balassa Menyhért árultatása (részlet). (Alszeghy Zs.: Magyar drámai emlékek a középkortól Bessenyeiig, 1914)60
A gazdagról (Horváth: magyar versek könyve)64
ZRINYI MIKLÓS: Szigeti veszedelem (részlet). (Zrinyi M. összes poétai munkái)65
Zrínyi intelme (Markó: Zrínyi Miklós prózai munkái, 1939)72
Tatárrabságban levő erdélyiek éneke (Toldy F.: A magyar költészet kézikönyve)73
GYÖNGYÖSI ISTVÁN: Kemény János (részlet). (Horváth: Magyar versek könyve)74
PETRŐCZY KATA SZIDÓNIA: Ó kedves violám... (Horváth: Magyar versek könyve)75
Az vén asszony... (Horváth: Magyar versek könyve)77
Tűz-víz között... (Horváth: Magyar versek könyve)77
IV. Megújhodás 1700-1800
A kölesdi harcról (Thaly: Adalékok a Thököly- és Rákóczi-kor irodalomtörténetéhez, 1872)79
Csinom Palkó... (Horváth: Magyar versek könyve)80
Buga Jakab éneke (Horváth: Magyar versek könyve)81
Bujdosó ének (Ferenczi: A régi magyar költészet remekei)82
APOR PÉTER: Az erdélyiek régi alázatosságáról (Apor: Metamorphosis Transsylvaniae)83
Amor omnia vincit (Alszeghy Zs.: Magyar drámai emlékek)86
FALUDI FERENC: Forgandó szerencse (Négyesy L.: Faludi versei)97
ORCZY LŐRINC :A bugaci csárda tiszteletére (Horváth: Magyar versek könyve)98
ORCZY LŐRINC: A szegény parasztnéphez beszéd (Endrei: A régi magyar költészet remekei)99
BESSENYEI GYÖRGY: Magyarság-magyar nyelv (Bessenyei: Magyarság. Magyar Irodalmi Ritkaságok)102
PÉCZELI JÓZSEF: A király és kapás (Horváth: Magyar versek könyve)103
SZENTJÓBI SZABÓ LÁSZLÓ: az együgyű paraszt (Horváth: Magyar versek könyve)104
VERSEGHY SÁMUEL: Egy ártatlan felelet (Verseghy F.: Versei. Magyar Könyvtár)107
TESSEDIK SÁMUEL: Az első népfőiskola (Bodor: Tessedik Sámuel önéletrajza)107
BACSÁNYI JÁNOS: A franciaországi változásokra (Horváth: Magyar versek könyve)108
BACSÁNYI JÁNOS: Az európai hadakozásokra (Toldy F.: Bacsányi versei válogatott prózai írásaival, 1864)108
KÁRMÁN JÓZSEF: A magyarok tehetségről (Kármán J.: A nemzet csinosodásáról, Abafi-kiadás)110
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY: Tempefői (részlet). (Horváth C.: Csokonai V. M. összes munkái) 112
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY: Jövendölés az első oskoláról a Somogyban (Harsányi-Gulyás: Csokonai összes művei, 1922)118
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY: Nyár (Harsányi-Gulyás: Csokonai összes művei, 1922)119
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY: Az estve (Harsányi-Gulyás: Csokonai összes művei, 1922)120
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY: Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz (Harsányi-Gulyás: Csokonai összes művei, 1922)121
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY: Szegény Zsuzsi a táborozáskor. (Horváth: Magyar versek könyve)122
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY: A békekötésre (Harsányi-Gulyás: Csokonai összes művei)123
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY: Magyar! hajnal hasad! (Csokonai összes művei, Toldy F. kiadása125
V. A nagy kor 1800-1900
BERZSENYI DÁNIEL: A magyarokhoz (Endrei Z.: A régi magyar költészet)127
BERZSENYI DÁNIEL: Fohászkodás (Horváth: Magyar versek könyve)127
BERZSENYI DÁNIEL: A Pesti Magyar Társasághoz (Merényi: Berzsenyi költői művei, 1936)128
BERZSENYI DÁNIEL: A táncok (Merényi: Berzsenyi költői művei)131
BERZSENYI DÁNIEL: Napóleonra (Merényi: Berzsenyi költői művei)131
FAZEKAS MIHÁLY: Ludas Matyi (Tóth Rezső kiadása az Olcsó Könyvtárban)132
FAZEKAS MIHÁLY: Nyári esti dal (Horváth: Magyar versek könyve)143
FAZEKAS MIHÁLY: Hortobágyi dal (Horváth: Magyar versek könyve)144
KAZINCZY FERENC: Magyarok és szászok (Vajthó: Kazinczy világa. Magyar Irodalmi Ritkaságok)145
VITKOVICS MIHÁLY: Bácskai regedal (Horváth: Magyar versek könyve)147
KIS JÁNOS: A méh és a galamb (Horváth: Magyar versek könyve)148
FÁY ANDRÁS: Juhsors (Fáy A.: Eredeti meséi és aforizmái. Kis Nemzeti Múzeum)149
KISFALUDY KÁROLY: A bánkódó férj (Horváth: Magyar versek könyve)149
KISFALUDY KÁROLY: Rákosi szántó a török alatt (Horváth: Magyar versek könyve)150
KISFALUDY KÁROLY: Szülőföldem szép határa (Horváth: Magyar versek könyve)151
KATONA JÓZSEF: Bánk bán (részlet). (Kner-kiadás)151
KÖLCSEY FERENC: Hymnus (Horváth: magyar versek könyve)155
KÖLCSEY FERENC: Huszt (Angyal D.: Kölcey összes művei)156
KÖLCSEY FERENC: Zrinyi dala (Horváth: Magyar versek könyve)156
KÖLCSEY FERENC: Zrinyi második éneke (Horváth: Magyar versek könyve)157
KÖLCSEY FERENC: A szatmári adózó nép (Toldy: Kölcsey Ferenc munkái)158
CZUCZOR GERGELY: A falusi kislány Pesten (Horváth: Magyar versek könyve)162
CZUCZOR GERGELY: Korteskedés (Zoltványi I.: Czuczor G. költői művei)163
WESSELÉNYI MIKLÓS: A parasztság élete (Wesselényi: Balítéletekről)165
GAÁL JÓZSEF: Az ólmos botok (Endrődi S.: A magyar költészet kincsesháza)167
GARAY JÁNOS: Az obsitos (Horváth: Magyar versek könyve)168
TÁNCSICS MIHÁLY: Parasztok és iparosok (Táncsics önéletrajzából)176
VAJDA PÉTER: Magyarország (Vajda P.: Dalhon, 1844)177
SZENTIVÁNI MIHÁLY: Nyárádmelléki dal (Horváth: Magyar versek könyve)185
SZÉCHENYI ISTVÁN: Kelet Népe (Széchenyi: Kelet Népe, 1841)186
VÖRÖSMARTY MIHÁLY: Szózat (Horváth: Magyar versek könyve)187
VÖRÖSMARTY MIHÁLY: Magyarország címere (Horváth: Magyar versek könyve)189
VÖRÖSMARTY MIHÁLY: Pázmán (Horváth: Magyar versek könyve)189
VÖRÖSMARTY MIHÁLY: A Guttenberg-albuma (Horváth: Magyar versek könyve)189
VÖRÖSMARTY MIHÁLY: Gondolatok a könyvtárban (Horváth: Magyar versek könyve)190
VÖRÖSMARTY MIHÁLY: Az emberek (Horváth: Magyar versek könyve)193
VÖRÖSMARTY MIHÁLY: A vén cigány (Horváth: Magyar versek könyve)195
PETŐFI SÁNDOR: A magyar nemes (Ferenczi: Petőfi Sándor összes költeményei)197
PETŐFI SÁNDOR: A kutyák dala (Ferenczi: Petőfi Sándor összes költeményei)198
PETŐFI SÁNDOR: A farkasok dala (Ferenczi: Petőfi Sándor összes költeményei)198
PETŐFI SÁNDOR: A nép (Ferenczi: Petőfi Sándor összes költeményei)199
PETŐFI SÁNDOR: A nép nevében (Ferenczi: Petőfi Sándor összes költeményei)199
PETŐFI SÁNDOR: Föltámadott a tenger (Ferenczi: Petőfi Sándor összes költeményei)200
KOSSUTH LAJOS: Szeged népéhez (Kossuth L.: Munkái. Magyar Remekírók)201
ARANY JÁNOS: Az elveszett alkotmány (részlet). (Arany János: Összes művei. Franklin)204
ARANY JÁNOS: A szegény jobbágy (Arany János: Összes művei. Franklin)216
BAJZA JÓZSEF: Jóslat (Bajza J.: Munkái. Magyar Klasszikusok)218
TOMPA MIHÁLY: A gólyához (Horváth: Magyar versek könyve)220
ARANY LÁSZLÓ: A délibábok hőse (részlet). (Arany L.: Munkái. Magyar Remekírók)221
VAJDA JÁNOS: Végrendelet (Vajda J.: Költeményei. Franklin, 1895)224
VAJDA JÁNOS: Húsz év mulva (Vajda J.: Költeményei. Franklin, 1895)225
VAJDA JÁNOS: Harminc év után (Vajda J.: Költeményei. Franklin, 1895)225
REVICZKY GYULA: Arany Jánosnak (Koroda P.: Reviczky Gyula öszes költeményei. (Athenaeum)226
KOMJÁTHY JENŐ: Emléksorok (Komjáthy J.: A Homályból, 1895)228
SZABOLCSKA MIHÁLY: Salzburgi csapszékben (Szabolcska: Válogatott versek könyve. Singer és Wolfner)228
GYULAI PÁL: A táblabíró (Gyulai P.: Munkái. Magyar Klasszikusok)229
VI. A jelen
ADY ENDRE: Fölszállott a páva (Ady E.: Összes versei. Athenaeum)230
ADY ENDRE: Az ős Kaján. (Ady E.: Összes versei. Athenaeum)230
ADY ENDRE: Harc a Nagyúrral (Ady E.: Összes versei. Athenaeum)233
ADY ENDRE: A téli Magyarország (Ady E.: Összes versei. Athenaeum)234
ADY ENDRE: A grófi szérűn (Ady E.: Összes versei. Athenaeum)235
ADY ENDRE: Esze Tamás komája (Ady E.: Összes versei. Athenaeum)236
ADY ENDRE: Az öreg Kúnné (Ady E.: Összes versei.Athenaeum)236
ADY ENDRE: Gőzösről az Alföld (Ady E.: Összes versei. Athenaeum)237
ADY ENDRE: Ének aratás előtt (Ady E.: Összes versei. Athenaeum)238
ADY ENDRE: Véres panorámák tavaszán (Ady E.: Összes versei. Athenaeum)238
ADY ENDRE: Ember az embertelenségben (Ady E.: Összes versei. Athenaeum)240
ADY ENDRE: A mesebeli János (Ady E.: Összes versei. Athenaeum)241
ADY ENDRE: Az eltévedt lovas (Ady E.: Összes versei. Athenaeum)242
TÓTH ÁRPÁD: Őszi szántás (Tóth Á.: Összes versei. Athenaeum)243
TÓTH ÁRPÁD: Aquincumi kocsmában (Tóth Á.: Összes versei. Athenaeum)244
TÓTH ÁRPÁD: Szent nyomorék, riadj! (Tóth Á.: Összes versei. Athenaeum)245
TÓTH ÁRPÁD: Fénylő búzaföldek között (Tóth Á.: Összes versei. Athenaeum)247
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ: Ó, hányszor látlak... (Kosztolányi: A szegény kisgyermek panaszai. Révai)248
JUHÁSZ GYULA: Magyar tél (Juhász Gy.: Hárfa. Genius)249
JUHÁSZ GYULA: Tápai lagzi (Juhász Gy.: Hárfa. Genius)249
JUHÁSZ GYULA: Magyar tél (Juhász Gy.: Hárfa. Genius)250
JUHÁSZ GYULA: A tápai Krisztus (Juhász Gy.: Hárfa. Genius)251
JUHÁSZ GYULA: Fructidor (Juhász Gy.: Hárfa. Genius)251
BABITS MIHÁLY: Fortissimo (Babits: Összes versei. Athenaeum)252
BABITS MIHÁLY: Szíttál-e lassú mérgeket? (Babits: Összes versei. Athenaeum)254
BABITS MIHÁLY: A gyémántszóró asszony (Babits: Összes versei. Athenaeum)
BABITS MIHÁLY: Petőfi koszorúi (Babits: Összes versei. Athenaeum)
BABITS MIHÁLY: Politika (Babits: Összes versei. Athenaeum)
BABITS MIHÁLY: A magyarok istenéhez (Babits: Összes versei. Athenaeum)
KASSÁK LAJOS: Mesteremberek (Kassák: Földem-virágom. Pantheon)
SINKA ISTVÁN: Simon Virág (Kelet Népe, 1940. 6. sz.)
ERDÉLYI JÓZSEF: Anyám (Erdélyi: Fehér torony. Bartha Miklós Társaság)
ERDÉLYI JÓZSEF: Fekete Kőrös (Erdélyi: Fehér torony. Bartha Miklós Társaság)
ERDÉLYI JÓZSEF: Tavaszi ország (Erdélyi: Fehér torony. Bartha Miklós Társaság)
REMÉNYIK SÁNDOR: Ahogy lehet (Reményik: Romon virág. Révai)
SZABÓ LŐRINC: A rabszolga (Szabó L.: Különbéke. Athenaeum)
SZABÓ LŐRINC: Halott nép (Szabó L.: Harc az ünnepért. Bartha Miklós Társaság)
JÓZSEF ATTILA: Holt vidék (József A.: Összes versei. Cserépfalvi)
JÓZSEF ATTILA: Elégia (József A.: Összes versei. Cserépfalvi)
JÓZSEF ATTILA: A város peremén (József A.: Összes versei. Cserépfalvi)
FODOR JÓZSEF: Szél a tarlókról (Fodor: Összhang nélkül. Athenaeum)
GULYÁS PÁL: Fény esett a parasztba! (Gulyás: Tékozló. Nagy Károly és tsa, Debrecen)
ILLYÉS GYULA: Ozorai példa (Illyés: Rend a romokban. Nyugat)
ILLYÉS GYULA: Óda Európához (Kelet Népe, 1940. 9. sz.)
VII. Népköltés
Népdalok
Közmondások (Margalits Ede: Magyar közmondások)
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magvető Magvető Magvető Magvető Magvető Magvető Magvető

A borító és a lapélek foltosak.

Állapot:
980 ,-Ft
5 pont kapható
Kosárba
konyv