984.989

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Érettségi témakörök, tételek - Történelem

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Corvina Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 277 oldal
Sorozatcím: Érettségi és felvételi
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-13-4777-x
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó11
Az ókori Hellász (Görögország)
A témakör vázlata13
A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak14
Tételmodellek
Az athéni démosz küzdelme a politikai hatalomért15
Miért nevezzük Hellászt az európai kultúra bölcsőjének?19
A poliszrendszer válsága és a Makedón Birodalom23
Az ókori Róma
A témakör vázlata27
A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak29
Tételmodellek
A patríciusok és a plebejusok politikai küzdelme Rómában30
A római köztársaság válságának jelei. Milyen megoldási kísérleteket ismerünk?32
A principatus gazdasági, társadalmi és politikai viszonyai. A korszak kultúrája35
A középkor Európája (5-15. század)
A témakör vázlata39
A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak41
Tételmodellek
Az arab birodalom kialakulása. Az arab kultúra és az iszlám42
A 10-11. század gazdasági-társadalmi változásai Nyugat-Európában44
Európa vallási, szellemi arculata a 10-15. században46
A humanizmus és a reneszánsz nagy évszázadai Európában49
A magyar nép eredete, vándorlása, honfoglalás és államalapítás
A témakör vázlata51
A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak53
Tételmodellek
A magyar nép eredete, vándorlása és a honfoglalás54
Géza fejedelem és I. (Szent) István király államszervező munkája56
A középkori magyar társadalom, állam, egyház és gazdaság fejlődése az Árpád-korban
A témakör vázlata60
A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak62
Tételmodellek
A magyar feudális társadalom kialakulása és az Aranybulla-mozgalom63
I. (Szent) László és Könyves Kálmán szerepe a feudális magyar állam megszilárdításában65
Magyarország az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond uralkodása idején (1301-1437)
A témakör vázlata68
A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak70
Tételmodellek
Az Anjou királyok gazdasági és társadalmi reformjai71
Zsigmond és kora. Európa és Magyarország74
A Hunyadiak kora
A témakör vázlata78
A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak80
Tételmodellek
Miért nevezték Hunyadi Jánost a "törökök veszedelmének"?81
Államszervezet, hadsereg, gazdaság és kultúra Mátyás király korában83
Az európai társadalom és gazdaság átalakulása a nagy földrajzi felfedezésektől a 17. század végéig
A témakör vázlata86
A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak87
Tételmodellek
A nagy földrajzi felfedezések okai és következményei88
A reformáció kiváltó okai és főbb irányzatai92
A vallásháborúk és az ellenreformáció kibontakozása95
Gazdasági-társadalmi folyamatok Kelet-Európában a 16-17. században98
A feudális abszolutizmus rendszere és kialakulása Angliában és Spanyolországban101
A középkori magyar állam hanyatlása és bukása. A három részre szakadt ország élete
A témakör vázlata104
A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak106
Tételmodellek
Az ország három részre szakadása107
Élet a királyi Magyarország, Erdély és a török hódoltság területén a 16-17. században109
Függetlenségi harcok Erdélyben és a királyi Magyarországon a 17. században. Reformáció és ellenreformáció hazánkban
A témakör vázlata113
A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak114
Tételmodellek
Erdély aranykora a 17. században115
Zrínyi Miklós elméleti és gyakorlati tevékenysége. Háború a török ellen117
A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc
A témakör vázlata119
A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak120
Tételmodellek
A török kiűzése Magyarországról121
A Rákóczi-szabadságharc utolsó évei és a szatmári béke123
Magyarország újjáépülése és beilleszkedése a Habsburg Birodalomban a 18. században
A témakör vázlata126
A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak128
Tételmodellek
Magyarország újjáépülése és beilleszkedése a Habsburg Birodalomban129
A felvilágosult abszolutizmus Magyarországon Mária Terézia és II. József uralkodása idején131
Polgári forradalmak és nemzetállamok születése Európában és Észak-Amerikában a 17. századtól a 19. század közepéig
A témakör vázlata134
A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak136
Tételmodellek
A németalföldi szabadságharc története és a független Hollandia fejlődése137
Az amerikai angol gyarmatok függetlenségi háborúja, az Amerikai Egyesült Államok születése142
A francia forradalom eseményei a Rendi Gyűlés összeülésétől a köztársasági kikiáltásáig146
Az 1848. évi forradalmak150
A polgári átalakulás és a nemzeti függetlenség kérdései a reformkorban
A témakör vázlata154
A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak155
Tételmodellek
A gazdasági és társadalmi viszonyok változásai Magyarországon a 19. század első évtizedeiben. Széchenyi István programja156
A reformmozgalom kibontakozása, Kossuth Lajos programja158
Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc
A témakör vázlata161
A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak162
Tételmodellek
Az 1848-as magyar forradalom legfontosabb vívmányai163
Az 1848-49. évi magyar szabadságharc története a szeptemberi fordulattól a Habsburg-ház trónfosztásáig165
Az ipari forradalmak és következményeik a 18. századtól a 20. század elejéig
A témakör vázlata168
A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak170
Tételmodellek
Az angol ipari forradalom. A fontosabb találmányok171
Programok és megoldások a szociális feszültségek fölszámolására a 19. században174
A tudomány és a technika fejlődése a 19. század második felében. Gazdasági és társadalmi változások176
Hatalmi viszonyok és nemzeti egységmozgalmak a 19. század második felében
A témakör vázlata180
A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak182
Tételmodellek
Az európai nagyhatalmi érdekek ütközése a krími háborúban183
Az olasz egység kialakulása185
A német egység megvalósulása189
A nagyhatalmi erőviszonyai a 19. század végén. A szövetségi rendszerek kialakulása193
Japán és Kína fejlődése a 19. század második felében195
Magyarország 1848 és 1914 között
A témakör vázlata199
A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak201
Tételmodellek
A kiegyezés létrejöttének külső és belső körülményei. A kiegyezés értékelése202
Gazdasági fejlődésünk a kiegyezés utáni évtizedekben205
Az első világháború története
A témakör vázlata209
A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak210
Tételmodellek
Az első világháború előzményei, kirobbanása és hadieseményei 1916-ig211
Fordulat a szövetségesi rendszerek erőviszonyaiban 1916-1917-ben212
Az első világháború befejezése és a versailles-i békerendszer214
Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása215
Magyarország a két világháború között
A témakör vázlata217
A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak218
Tételmodellek
A magyar hatalmi viszonyok változásai 1919 őszétől 1921 tavaszáig219
A kormányzati, belpolitikai konszolidáció érvényesülése gróf Bethlen István miniszterelnöksége idején (1921-1931)221
A magyar külpolitika kényszerpályái Trianontól a második világháború kitöréséig223
Diktatúrák és demokráciák a két világháború között
A témakör vázlata225
A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak227
Tételmodellek
A gazdasági világválság és politikai-társadalmi következményei228
Nagy-Britannia a két világháború között231
A polgári demokrácia bukása a weimari Németországban és a nemzetiszocialista állam kiépülése233
A második világháború története. Magyarország részvétele a második világháborúban
A témakör vázlata238
A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak240
Tételmodellek
A tengelyhatalmak és a szövetségesek főbb katonai akciói Európában a második világháború idején241
Az antifasiszta koalíció diplomáciájának kialakulása és főbb állomásai a második világháború idején243
Külpolitikai kényszerpálya és sikertelen kiugrási kísérlet Magyarország második világháborús időszakában245
A nemzetközi viszonyok alakulása a második világháború végétől 1990-ig
A témakör vázlata247
A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak248
Tételmodellek
A kétpólusú világ kialakulása. A hidegháború fogalma és korszakai250
Az észak-amerikai és nyugat-európai demokráciák fejlődése az 1960-as évektől napjainkig253
A népi demokrácia és a kommunista rendszer Magyarországon (1944-1956)
A témakör vázlata257
A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak259
Tételmodellek
"Népi demokratikus" átalakulás és kommunista hatalomátvétel Magyarországon260
Kommunista diktatúra Magyarországon263
Magyarország 1956-1990
A témakör vázlata267
A témakör ismeretéhez nélkülözhetetlen évszámok, nevek, fogalmak268
Tételmodellek
Forradalom és szabadságharc 1956-ban269
Rendszerváltás Magyarországon272
Függelék276
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem