996.549

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Beszámoló a "Társadalmi beilleszkedési zavarok komplex elemzése" (TS 3/4) program kutatómunkájáról

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Hi Press
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 290 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A társadalmi beilleszkedési zavaroknak a 60-as évek elejétől megfigyelhető, nagymértékű terjedése egyszerre volt tünete és következménye a magyar társadalom mélyreható válságának. A mélyebben fekvő... Tovább

Előszó

A társadalmi beilleszkedési zavaroknak a 60-as évek elejétől megfigyelhető, nagymértékű terjedése egyszerre volt tünete és következménye a magyar társadalom mélyreható válságának. A mélyebben fekvő történeti-társadalmi és személyes okokat megvilágító tudományos ismeretek hiánya, valamint - ebből következően - a kellően megalapozott megelőző és kezelő intézmények és eljárások fogyatékosságai elősegítették a világ minden országában fellelhető, és gondot okozó deviáns jelenségek további, szinte ellenállás nélküli terjedését, a társadalomban való gyors szétterülését.
Ez a sajátos helyzet indította arra a különféle deviációs területek gyakorlati és tudományos szakértőit, hogy a jelenségkör természetének megfelelő metodikát kidolgozva összehangolják kutatómunkájukat. A korábbi tudományos és gyakorlati eredményekre támaszkodva, de ezek bizonyos egyoldalúságait egyszersmind meg is haladva komplex, gyakorlatorientált kutatási programot dolgoztak ki a jelenségkör szabályszerűségeinek, különösen a hazai társadalmi viszonyok között érvényesülő sajátszerűségeinek feltárására.
A tucatnyi különféle szakterületet képviselő kutató, a számos bekapcsolódó műhely munkálatai számára a korábbiaknál valamelyest kedvezőbb feltételeket biztosított, hogy az addig ezeket a jelenségeket szigorú tabuként kezelő, represszióra hajló politikai stílus a hetvenes évek végére legalább részlegesen ellehetetlenült. Ennek nyomán jöttek létre a komplex kutatás autonóm szakmai irányításának és költségvetési finanszírozásának feltételei. Ugyanakkor nyilvánvalóvá vált, hogy a tabuk lebontása hosszú folyamat, hiszen a szándékoltan ideológiamentes, humánus, racionális és gyakorlati célokat követő kutatás - éppen mert óhatatlanul rá kellett mutatnia a válságjelenségek mélyebb összefüggéseire is - gyakran találkozhatott az akkori hivatalos körök előítéleteivel és gyanakvásával. Az akkori ideológia részéről megnyilvánuló korlátozások a szisztematikus, feltáró jellegű kutatómunka során egyre kisebb erővel érvényesültek. Sem magát a tudományos teljesítményt, sem a munka kedvező értelmiségi - illetve szélesebb közvéleményben - tömegkommunikációs fogadtatását, sem az „elhallgatási" stratégia háttérbe szorulását (pl. az öngyilkosság, majd a drogproblematika ügyében) nem tudták megakadályozni. Ám a tudományos eredmények gyakorlati alkalmazásának mindmáig tartó akadozásában - egyéb tényezők mellett - bizonyára szerepet játszottak. Vissza

Tartalom

A PROBLÉMAKÖR 4
A jelenlegi kutatási periódus előzményei 5
BESZÁMOLÓ AZ 1986-91-ES IDŐSZAK KUTATÁSAIRÓL
ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A MUNKA EREDMÉNYEIRŐL 10
A KUTATÁSI ALIRÁNYOK BESZÁMOLÓI
Az 1986-91-es kutatási periódus szervezési keretei 16
I. ALIRÁNY A hazai tbz történeti alakulása, aktuális helyzete és változási tendenciái (társadalom-statisztikai, elméleti és történeti elemzés) 17
II. ALIRÁNY A deviáns magatartásmódok korai létrejöttének szociológiai és pszichológiai (személyiséglélektani) mechanizmusai: a predeviáns tünetegyüttes és kialakulásának megelőzése 29
III. ALIRÁNY A beilleszkedési zavarok intézményes és társadalmi megelőzési és ellátási formáinak fejlesztése, modellkísérletek 37
IV. ALIRÁNY A beilleszkedési zavarok képe a társadalmi tudatban, a közvéleményben és a tömegkommunikációban 47
V. ALIRÁNY A kábítószerekkel történő visszaélés kutatása 53
A PROGRAMIRODA TEVÉKENYSÉGÉRŐL 60
A TÉMAVEZETŐK JELENTÉSEI AZ 1986-1991. ÉVI KUTATÁSI PERIÓDUSBAN VÉGZETT MUNKÁLATOKRÓL
I. ALIRÁNY
Az öngyilkosságok és a bűnözés területi struktúrája 68
A hazai TBZ történeti alakulása, aktuális helyzete és változási tendenciái 71
Társadalmi-gazdasági változások és az öngyilkosságok alakulása Magyarországon 74
A neurózis szempontjából különösen veszélyeztetett társadalmi rétegek szociálpszichiátriai jellemzői 81
A TBZ központi módszertannal végzett standard és összehasonlító vizsgálatok komplex feldolgozása 86
Deviáns karrierek elemzése a sikeres reszocializáció intézményes hátterének biztosítása érdekében 88
Az alkoholista és a kábítószerélvező bűnelkövetők kényszergyógyítása végrehajtásának új modellje 90
II. ALIRÁNY
Budapesti Longitudinális Fejlődési Vizsgálat
A) A pedagógus- és kortársminősítés alakulása iskolai beilleszkedési zavaroknál
B) A nevelési tanácsadó tevékenysége beilleszkedési nehézséget mutató gyermekeknél 110
A középfokú oktatási intézmények veszélyeztetett tanulóinak pályaszocializációja 116
Az új szakoktatási rendszerben résztvevő kisegítő iskolai tanulók társadalmi beilleszkedésének vizsgálata 121
Szocializációs hatásmechanizmus a félzárt és zárt intézetekben 126
Deviáns jelenségek egyetemi hallgatók között 136
A hatékony pszichoterápiás beavatkozás feltételeinek, jellemzőinek, módszereinek vizsgálata deviáns fejlődés szempontjából veszélyeztetett gyermekek és fiatalok kezelése során 144
A fiatalkori toxikománia kialakulásának szociológiai és pszichológiai összetevői; a narkomán fiatalok dinamikus pszichológiai kezelésének lehetőségei 149
III. ALIRÁNY
Az öngyilkossági kísérletek és egészségügyi ellátási modellek komplex elemzése 154
Az öngyilkosság megelőzésének lehetőségei. A halállal végződő öngyilkosságok Baranya megyében 158
Intra- és interpszichés tényezők a szuicidium pszichodinamikájában (elméleti kutatások preventív és terápiás alkalmazása) 163
Új típusú mentálhigiénés szolgálat hatékonyságának elemzése. Modellkísérlet 172
Funkcionális pszichiátriai kórképek határterületén mozgó társadalmi beilleszkedési zavarok: kialakulás, lefolyás, környezeti fogadtatás 179
Egészségügyi és szociálpolitikai intézmények koncepcionálisan integrált, szervezetileg illesztett együttműködéséből kibontható hatékonysági és gazdaságossági tartalékok feltárása, különös tekintettel a preventív célú családvédelemre 184
Kultúra, közösség, világnézet és lelki egészség pszichohygiénés vallási közösségekben és intézményekben 187
A deviancia történeti, elméleti és nemzetközi összehasonlító vizsgálata, a megelőzés és a mentálhigiéne új modelljei 189
Az öngyilkossági krízis kommunikációs sajátosságai 198
IV. ALIRÁNY
A közvélemény devianciaképe 204
A beilleszkedési zavarok képe a tömegkommunikációban 208
Lakossági és hatósági reakciók a devianciára, különös tekintettel a kriminális devianciára 213
A közerkölcs és a jogi erkölcs viszonyának szerepe a társadalmi beilleszkedési zavarok
megítélésében 215
V. ALIRÁNY
Drogmegelőzési modellkísérlet iskolákban 218
A drogfogyasztás spontán marginális csoportosulások tagjai között 220
Ineffektív krízismegoldások serdülőknél. Narkomán jelenségek és szuicidium kommunikációjának összefüggései 221
A drogfogyasztás epidemiológiája 226
A magyar népesség és a különféle hivatásokra készülő egyetemi hallgatók szenvedélybetegségekkel kapcsolatos beállítódásai. A drogprobléma szakmapolitikai összefüggései 230
Drogfogyasztás és drogfüggőség személyiségjellemzői 236
Szenvedélybetegek életútjának, kapcsolatrendszerének sajátosságai, gyógyulási motivációi az OIE Drogpszichoterápiás Osztály betegeinek vizsgálatából 240
Társas kapcsolatrendszerek alakulásának elemzése drogvisszaélésben 246
Szenvedélybetegségek megelőzési, befolyásolási és gyógykezelési (rehabilitációs) programjainak hatékonyságvizsgálata 243
A narkománia okainak és előzményeinek szociálpszichiátriai vizsgálata 251
IRODALOMJEGYZÉK 254
A TÉMAVEZETŐK CÍMLISTÁJA 288

Pataki Ferenc

Pataki Ferenc műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Pataki Ferenc könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Beszámoló a "Társadalmi beilleszkedési zavarok komplex elemzése" (TS 3/4) program kutatómunkájáról
Állapot:
2.140 Ft
1.070 ,-Ft 50
5 pont kapható
Kosárba