Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.780

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Beszédek és cikkek 16.

1961. VII. 4. - 1962. XI. 18.

Szerző
Szerkesztő
Fordító
Lektor

Kiadó: Fórum Könyvkiadó
Kiadás helye: Újvidék
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 425 oldal
Sorozatcím: Beszédek és cikkek
Kötetszám: 16
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

EREDMÉNYEINK A LEGSZEBB EMLÉKMŰ MINDAZOK SZÁMÁRA, AKIK ÉLETÜKET ADTÁK AZ
ÚJ JUGOSZLÁVIÁÉRT - Titovo Uzice-i beszéd .
A VETERÁNOK VILÁGSZÖVETSÉGE DÍSZOKLEVELÉNEK ÁTVÉTELE ALKALMÁBÓL MONDOTT
BESZÉD ................
AZ EMBERISÉG ELVÁRJA A FIATALOKTÓL, HOGY
SZÍVÜKÖN VISELJÉK A JÖVÖJÉT - A moszkvai Világifjúsági Találkozó részvevőihez intézett
üzenet.................
A BIZERTAI TÁMADÁS ALKALMÁBÓL HABIB BURGIBÁHOZ INTÉZETT TÁVIRAT.......
ERÉLYESEN KÖVETELNI KELL, HOGY HAGYJÁK
ABBA A TŰZZEL VALÓ JÁTÉKOT - A bizertai
támadás alkalmából adott sajtónyilatkozat . . .
AZ ATOM- ÉS HIDROGÉNBOMBÁK BETILTÁSÁT ÉS
A TELJES LESZERELÉST KÖVETELŐ VII. TOKIÓI VILÁGÉRTEKEZLETHEZ KÜLDÖTT ÜZENET ..................
A DR. KWAME NKRUMAH GHANAI KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK TISZTELETÉRE RENDEZETT DÍSZEBÉDEN MONDOTT POHÁRKÖSZÖNTŐ . . .
AZ V. NEMZETKÖZI MŰSZAKI KIÁLLÍTÁSRÓL
ADOTT NYILATKOZAT..........
NAGY SZOLGÁLATOT TESZÜNK A VILÁGNAK, HA
VILÁGOSAN ÉS HATÁROZOTTAN RÁMUTATUNK a valamennyi nép szabadsága,
egyenjogúsága és békés együttműködése felé vezető útra - Az el nem kötelezett országok állam- és kormányfőinek belgrádi értekezletén mondott megnyitó beszéd...... 56
a belgrádi értekezleten részt vevő állam- és kormányfők tiszteletére rendezett díszebéden mondott pohárköszöntő ................ 64
egyesíteni kell a világ minden béketörekvését és erejét, hogy erélyes akciókkal hozzájárulhassanak a béke
győzelméhez - A belgrádi értekezlet általános
vitájában mondott beszéd.......... 66
az algériai kormány elismeréséről szóló
nyilatkozat............. 91
a belgrádi értekezletről szóló nyilatkozat .................. 92
a biztonsági tanács elnökéhez intézett
távirat................ 93
a zágrábi árumintavásárral kapcsolatos
nyilatkozat............. 94
a l'unitá igazgatójának adott interjú . . 96
az avanti tudósítójának kérdéseire adott
válasz................ 101
Gamal Abdel Nasszerhez, az EAK elnökéhez intézett távirat......... 106
gyermekheti üzenet........... 107
a ljubljanai nemzetközi építőipari kiállítás alkalmából adott nyilatkozat . 109
a jugoszláv népek állandó hadtörténeti
kiállításának megnyitása alkalmából
adott nyilatkozat.......... 110
a nagy és a kis országoknak egyaránt
tevékenyebben kell munkálkodniuk a
világbéke védelmén - Az ENSZ napja alkalmából adott nyilatkozat.........112
az Asahi Shimbun című japán lapnak adott
INTERJÚ................115
a partizán testnevelési szövetség küldöttségével folytatott beszélgetés 124
hadseregünk elsőszülöttének, az első
proletárbrigádnak különleges jelentősége volt a népfelszabadító hadsereg fejlődésében - A Prva proleterska című könyvhöz írt előszó...........127
az el nem kötelezett országoknak nincs
atombombájuk, de annál nagyobb az
erkölcsi erejük - Szkopjei beszéd .... 130
ifjúságunkhoz nagy reményeket füzünk
- A szkopjei ebéden mondott pohárköszöntő . . 152
Gamal Abdel Nasszerhez, az EAK elnökéhez intézett távirat.........155
A Kairóból való hazatérés alkalmával
adott nyilatkozat..........15g
a kommunista szövetség eszmei, irányító
és nevelő szerepének még jobban kell
érvényesülnie - A JKSZ KB 111. plénumán
elhangzott felszólalás............157
a Narodna Armija című lap szerkesztőségének kérdéseire adott válasz .... 159
a JSZSZK fegyveres erőinek huszadik évfordulója alkalmából kiadott napiparancsból ...............167
népeink nagymértékben hozzájárultak a
világ haladó erőinek békevédelmi erőfeszítéseihez - Újévi beszéd.......170
az alkotmány egész társadalmi berendezésünk szabályozója kell hogy legyen - Az alkotmányelőkészítő bizottság ülésén
elhangzott zárószó ............174
Makarska képviselőivel a makarskai tengermelléket sújtó földrengés alkalmából folytatott beszélgetés . . . . 177
harcunk és egész háború utáni fejlődésünk lényegének és jelentőségének
megismerése szorosabbra fűzi népeinket - A Forum Lap- és Könyvkiadó Vállalat
képviselőivel folytatott beszélgetésből.....179
a béke érdekében az el nem kötelezett
országoknak feltétlenül tovább kell
fejleszteniük együttműködésüket -
Abbond elnök pohárköszöntőjére adott válasz . . 181
a borba munkaközösségéhez intézett levél ..................185
Ibrahim Abbondhoz, a szudáni legfelsőbb
katonai forradalmi tanács elnökéhez
intézett távirat........... 187
Gamal Abdel Nasszerhez, az egyesült arab
köztársaság elnökéhez intézett távirat ................. 188
a második proletárbrigád képviselőinek
üdvözletére küldött válasz..... 189
Ben Juszef Ben Kheddához, az algériai
ideiglenes kormány tanácsának elnökéhez intézett távirat........ 190
Charles de Gaulle-hoz, a francia köztársaság elnökéhez intézett távirat . . 191
az Observer című brit lap tudósítójának
adott interjú............. 192
nem szabad megengedni, hogy kudarcba
fúljanak az atomkísérletek betiltására irányuló erőfeszítések - Az atomrobbantások felújításával kapcsolatos nyilatkozat . 197
a belgrádi repülőtér üzembe helyezése
alkalmából adott nyilatkozat .... 199
olyan intézkedéseket kell foganatosítanunk, amelyekkel lehetővé tesszük
hazánk zavartalan fejlődését - Spliti
beszéd.................200
híven fel kell jegyezni, és tárgyilagosan fel kell mérni a háború és a forradalom eseményeit - A Vojno Delónak, a
JNH Katonai Kiadóintézetének küldöttségével folytatott beszélgetésből............ 223
MINDEN erőnkkel igyekszünk kiküszöbölni A szocialista építőmunkánk helyes
fejlődését gátló fogyatékosságokat
Beszéd a gazdasági vezetőkhöz .... 226
a születésnapi jókívánságokra adott válasz - A pionírok üdvözlése........232
Az ifjúság üdvözlése............233
NYUGODTAN NÉZHETÜNK A JÖVŐBE, HA LELKIISMERETESEN TELJESÍTJÜK KÖTELESSÉGÜNKET, ÉS HALLGATUNK A NÉP SZAVÁRA
A biztonsági szolgálat képviselőinek jókívánságaira adott válasz.............237
A DOLGOZÓI KÖZÖSSÉGEK KÉPVISELŐIHEZ
INTÉZETT BESZÉD............240
KARDELI ELVTÁRS ÜDVÖZLŐ SZAVAIRA
ADOTT VÁLASZ.............243
A KÖZSÉGEK KÉPVISELŐINEK ÜDVÖZLETÉRE ADOTT VÁLASZ...........245
A STAFÉTA ÁTVÉTELEKOR MONDOTT SZAVAK 245
VANNAK NEHÉZSÉGEK, DE OLYAN EMBEREINK
IS. AKIK LEKÜZDIK ŐKET - A Politikai Tudományok Főiskolájának küldöttségével folytatott beszélgetésből ...............246
A JUGOKERAMIKA GYÁRBAN ELHANGZOTT ÜDVÖZLŐ BESZÉDRE ADOTT VÁLASZ.....259
A BOMBA NÉLKÜLI VILÁG ELNEVEZÉSŰ ACCRAI
ÉRTEKEZLET RÉSZVEVŐIHEZ KÜLDÖTT ÜZENET ..................261
BEN .IUSZEF BEN KHEDDÁHOZ, AZ ALGÉRIAI
KÖZTÁRSASÁG IDEIGLENES KORMÁNYÁNAK
MINISZTERELNÖKÉHEZ INTÉZETT TÁVIRAT . 263
A HELSINKIBEN MEGTARTOTT VIII. VILÁGIFJÜSAGI TALÁLKOZÓ RÉSZVEVŐIHEZ KÜLDÖTT
ÜZENET................265
A POMORSKI ZBORNIKNAK ADOTT CIKK .... 267
A KOMMUNISTÁK IRÁNYÍTSÁK A BONYOLULT
GAZDASÁGI ÉS ÖSSZTÁRSADALMI PROBLÉMÁK IIELYES MEGOLDÁSÁT - A JKSZ KB IV.
plenáris ülésén elhangzott záróbeszéd.....269
AZ ATOM- ÉS HIDROGÉNBOMBA ELLEN, A NUKLEÁRIS HÁBORÚ MEGAKADÁLYOZÁSÁÉRT
FOLYÓ HARC NYOLCADIK VILÁGÉRTEKEZLETÉHEZ KÜLDÖTT ÜZENET.........285
A BELGRÁDI ÉRTEKEZLET ÉVFORDULÓJÁN ADOTT
NYILATKOZAT.............287
A LJUBLJANAI BORKIÁLLÍTÁSON ADOTT NYILATKOZAT ...............288
AZ AFRIKAI EGYETEMISTÁK ELSŐ ÉRTEKEZLETÉNEK ELNÖKSÉGÉHEZ INTÉZETT BESZÉD . 289
DREW PEARSON AMERIKAI ÚJSÁGÍRÓNAK ADOTT
INTERJÚ................291
A TIZEDIK PUGWASH-KONFERENCIÁHOZ INTÉZETT TÁVIRAT.............303
AZ ÚJSÁGÍRÓKNAK A ZÁGRÁBI ÁRUMINTAVÁSÁRON SZERZETT BENYOMÁSOKKAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEIRE ADOTT VÁLASZ . . 304
TENGERÉSZETÜNK HUSZADIK ÉVFORDULÓJÁNAK
MEGÜNNEPLÉSE NEMCSAK AZT IDÉZI FEL
BENNÜNK, AMIT ÁTÉLTÜNK, HANEM AZT IS,
AMIT A JÖVÖBEN TENNÜNK KELL - A Galeb
hajón rendezett ünnepi ebéd alkalmával mondott
pohárköszöntő..............311
A VII. ATLÉTIKAI EURÓPA-BAJNOKSÁG MEGNYITÁSA ALKALMÁVAL ELHANGZOTT KÖSZÖNTŐ ..................315
A QUEEN CÍMŰ ANGOL FOLYÓIRAT SZERKESZTŐJÉVEL FOLYTATOTT BESZÉLGETÉSBŐL . . 31(1
AZ ALKOTMÁNY-ELŐTERVEZET VITÁJÁNAK MEGNYITÁSA ALKALMÁBÓL MONDOTT BESZÉD . 325
AZ ALKOTMÁNY A HELYES FEJLŐDÉSÉRT ÉS A
HELYES TÁRSADALMI VISZONYOKÉRT VÍVOTT KÜZDELEM HATÉKONY ESZKÖZE LESZ
- A Szövetségi Népképviselőháznak és a JDNSZSZ
Főbizottságának együttes ülésén tartott záróbeszéd 327
A LEONYID BREZSNYEVNEK, A SZOVJETUNIÓ
LEGFELSŐBB TANÁCSA ELNÖKSÉGE ELNÖKÉNEK ÉRKEZÉSEKOR MONDOTT KÖSZÖNTŐ 332
A LEONYID BREZSNYEV ÁLLAMELNÖK TISZTELETÉRE RENDEZETT EBÉDEN MONDOTT POHÁRKÖSZÖNTŐ ....................333
A BREZSNYEV ELNÖK POHÁRKÖSZÖNTŐJÉRE
ADOTT VÁLASZ.............333
A CRVENA ZASTAVA GÉPKOCSIGYÁR NAGYGYŰLÉSÉN MONDOTT BESZÉD.........341
MINDENT MEG KELL TENNÜNK, HOGY MEGVÉDJÜK A NAGY ÁLDOZATOK ÁRÁN KIVÍVOTT
BÉKÉT - A Vörös Hadsereg elesett harcosainak
a Gornji Milanovac-i partizántemetőben rendezett
gyászünnepségén mondott beszéd.......345
A LEONYID BREZSNYEV ELNÖK TÁVIRATÁRA
ADOTT VÁLASZ.............343
AMI SZÉP ÉS NAGYSZERŰ CSAK LÉTREJÖTT A
SZOCIALIZMUSNAK EBBEN AZ ORSZÁGÁBAN,
ELVÁLASZTHATATLAN 1941 FOGALMÁTÓL -
Az 1941. évi jugoszláv népfelkelés című könyvhöz
írt előszó................349
A BÉKESZERETŐ EMBERISÉG ERŐTELJES TÁMOGATÁSÁVAL AZ EGYESÜLT NEMZETEK
EGYENGETTE A BÉKÉS TÁRGYALÁS ÉS MEGEGYEZÉS NEHÉZ ÚTJÁT - Az Egyesült Nemzetek napja alkalmából adott nyilatkozat .... 354
A KUBAI HELYZETTEL KAPCSOLATOS NYILATKOZAT .................358
GOULART-HOZ, BRAZÍLIA ELNÖKÉHEZ KÜLDÖTT
ÜZENET................360
ÜZENET U THANTHOZ...........362
A TESTVÉRISÉG-EGYSÉG AUTÓÚT IFJÚSÁGI ÉPÍTŐBRIGÁDJAINAK FŐPARANCSNOKSÁGÁHOZ
INTÉZETT LEVÉL............365
A RIJEKAI GYÁRIPARI ÉS TENGERÉSZETI VÁLLALATOK KÉPVISELŐIVEL FOLYTATOTT BESZÉLGETÉSBŐL .............368
LEVELEK, TÁVIRATOK ...........373
A HADITENGERÉSZET PARANCSNOKSÁGÁHOZ
INTÉZETT TÁVIRAT...........375
A SZLAVÓNIA NÉPÉHEZ A FELKELÉS HUSZADIK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL KÜLDÖTT
ÜDVÖZLET...............376
AZ ÚJVIDÉKI FORUM LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ
VÁLLALATHOZ INTÉZETT LEVÉL......377
CRNA GORA IFJÚSÁGÁHOZ INTÉZETT LEVÉL 378
AZ ELSŐ PROLETÁRBRIGÁDHOZ INTÉZETT
TÁVIRAT................378
A MÁSODIK PROLETÁRBRIGÁDHOZ INTÉZETT
TÁVIFIAT................379
AZ EKONOMSKA POLITIKA SZERKESZTŐSÉGÉHEZ INTÉZETT LEVÉL.........380
A SZERBIA IFJÚSÁGÁNAK HATODIK KONGRESSZUSÁHOZ INTÉZETT LEVÉL......380
A TESTVÉRISÉG-EGYSÉG AUTÓÚT ÉPÍTŐIHEZ
INTÉZETT LEVÉL............381
A CRNA GORA-I NÉPI IFJÚSÁG KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁHOZ INTÉZETT LEVÉL......381
BERTRAND RUSSELLHOZ INTÉZETT TÁVIRAT 381
A TIZENHATODIK PROLETÁRBRIGÁDHOZ INTÉZETT TÁVIRAT............382
A LÉGI HADERŐ PARANCSNOKSÁGÁHOZ INTÉZETT TÁVIRAT............382
A HARMADIK PROLETÁRBRIGÁDHOZ INTÉZETT TÁVIRAT.............384
A NYOLCADIK PROLETÁRBRIGÁDHOZ INTÉZETT TÁVIRAT.............384
A NEGYEDIK PROLETÁRBRIGÁDHOZ INTÉZETT TÁVIRAT.............384
AZ ÖTÖDIK PROLETÁRBRIGÁDHOZ INTÉZETT
TÁVIRAT................385
A HARCOSOK NAPJA ALKALMÁBÓL RENDEZETT ILIJASl ÜNNEPSÉG RÉSZVEVŐIHEZ INTÉZETT TÁVIRAT............385
A TONE TOMSlC NEVÉT VISELŐ TIZENNEGYEDIK PROLETÁRBRIGÁDHOZ INTÉZETT TÁVIRAT .................386
A HATODIK PROLETÁRBRIGÁDHOZ INTÉZETT
TÁVIRAT................386
A TIZENHETEDIK PROLETÁRBRIGÁDHOZ INTÉZETT TÁVIRAT............387
A KILENCEDIK PROLETÁRBRIGÁDHOZ INTÉZETT TÁVIRAT.............387
A HUSZADIK PROLETÁRBRIGÁDHOZ INTÉZETT TÁVIRAT.............388
A TIZENEGYEDIK PROLETÁRBRIGÁDHOZ INTÉZETT TÁVIRAT............388
A HETEDIK PROLETÁRBRIGÁDHOZ INTÉZETT
TÁVIRAT................389
A TIZENKETTEDIK PROLETÁRBRIGÁDHOZ INTÉZETT TÁVIRAT............389
A RADE KONCÁR NEVÉT VISELŐ TIZENHARMADIK PROLETÁRBRIGÁDNAK KÜLDÖTT ÜDVÖZLET ................390
A PIONÍRTANÁCS MEGALAKULÁSÁNAK HUSZADIK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL RENDEZETT ÜNNEPSÉG RÉSZVEVŐIHEZ INTÉZETT LEVÉL..............390

Josip Broz Tito

Josip Broz Tito műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Josip Broz Tito könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem