1.042.541

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Beszélő házak és tájak

A magyar irodalom emlékhelyei

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Hatvany Lajost, a tudóst és írót szerelem fűzte városához, a reformkori Pesthez, mely "a haza szíve és agya" csakúgy, mint ahhoz a Budapesthez, ahol született - és évtizedes kényszerű szünetekkel ugyan, de élt és meghalt. Az 1957-ben megjelent Beszélő házak, illetve az 1963-ban közreadott beszélő tájak című kötetek gerincét az ő írásai alkották, ezekhez járultak neves pályatársainak vallomásai. E lírai emlékezéseket és leírásokat elevenítették meg Gink Károly művészi felvételei. a könyv, melyet most adunk az olvasó kezébe, tartalmazza - szinte hiánytalanul - az említett két kötet írásait, valamint az elmúlt három évtizedben körünkből eltávozott jelentős írók szűkebb és tágabb környezetének barátok, értő kritikusok által való megelevenítését.

Tartalom

Előszó - Berki Edit5
Ady Endre
Hatvany Lajos: "Dévény" a Váci körúton16
Kovalovszky Miklós: "Nyugtalan cikázások, röpke időzések"26
Ambrus Zoltán
Hatvany Lajos: Szerkesztőség és hálószoba36
Ányos Pál
Németh G. Béla: Erdő, magány bús költője42
Áprily Lajos
Nemes Nagy Ágnes: Erdélyi erdő46
Arany János
Hatvany Lajos: Arany János lakásai52
Sárfán Györgyi: Arany János vidéki állomásai64
Babits Mihály
Belia György: A két Kelemen-ház72
Vas István: Babits lakása78
Balassi Bálint
Vargha Balázs: "A szép magyarság eleven lángja"88
Batsányi János
Kovács Győző: "Túlnézett e tájon..."94
Benjámin László
Benjámin László: Gyerekkor, Lőrinc, Angyalföld98
Bertha Bulcsú: "Verseiben él ez az arc..."102
Berda József
Lakatos István: Tragédia, dalban elbeszélve106
Berzsenyi Dániel
Bóka László. A niklai remete114
Bessenyei György
Vargha Balázs: A berceli Tisza-part122
Bródy Sándor
Bródy András: A Kacsapart128
Kellér Andor: Bródy Sándor lakásai133
Csokonai Vitéz Mihály
Vargha Balázs: A garabonciás138
Darvas József
Bertha Bulcsú: Megálmodott otthon150
Déry Tibor
Sükösd Mihály: Déry, távolról és közelről154
Devecseri Gábor
Huszár Klára: "Budai hegyek utcáin"162
Eötvös József
Németh G. Béla: Ahonnét elindult178
Belia György: Eötvös József budai és pesti lakásai185
Fáy András
Kovalovszky Miklós: "A barátság hajléka"190
Fazekas Mihály
Vargha Balázs: Debreceni Candide196
Füst Milán
Somlyó György: Egy lakás leírása202
Gáll István
Gáll István: Város füstben és feketében214
Garai Gábor
Garai Gábor: Szülőföldem, Tabán és Krisztinaváros220
Gárdonyi Géza
Bóka László: Az egri remete226
Gelléri Andor Endre
Kiss Károly: Egy író nyomán Óbudán232
Gyulai Pál
Hatvany Lajos: Gyulai Pál estéje238
Hatvany Lajos
Rozsics István: Hatvany Lajos beszélő házai250
Heltai Jenő
Hegedűs Géza: Heltai hűlt helye262
Illés Béla
Thurzó Gábor: Virányos út 15/b268
Illés Endre
Szántó Piroska: A többi néma csend274
Illyés Gyula
Bernáth Aurél: Vidáman és komolyan Illyés Gyuláról284
Csoóri Sándor: A halál másnapja295
Janus Pannonius
Jenei Ferenc: "Sokra becsülnek már..."302
Jékely Zoltán
Lator László: A csillagtorony lakója306
Jókai Mór
Hatvany Lajos: Házak és asszonyok316
Vargha Balázs: Jókai Mór életregénye343
József Attila
Ignotus Pál: "Egész élete csatangolás volt..."352
Szabolcsi Miklós: "...lapos lapály, kerek, rendes"363
Juhász Gyula
Péter László: Bűvös házszám370
Kaffka Margit
Bodnár György: "A fővárostól várt mindent"378
Kálnoky László
Lator László. Egy magánzó a Krisztinavárosban382
Karinthy Frigyes
Kosztolányi Dezsőné: Karinthy Frigyes otthona392
Károlyi Mihály
Károlyi Mihályné: Együtt Mihállyal398
Kassák Lajos
Erki Edit: Kassák kávéházai406
Erki Edit: Kassák műhelyei412
Katona József
Vargha Balázs: Katona dolog426
Kazinczy Ferenc
Képes Géza: Széphalmon és Patakon432
Jenei Ferenc: Pannonhalmán438
Kemény Zsigmond
Illés Endre: Kemény Zsigmond, az otthontalan442
Kisfaludy Károly
Hatvany Lajos: Hányatott élet450
Kisfaludy Sándor
Vargha Balázs: Kesergő és boldog szerelmes460
Kiss József
Komlós Aladár: A műgyűjtő költő468
Kodolányi János
Tóbiás Áron: Vándorló otthonok472
Kormos István
Fodor András: Kormos István bolyongásai483
Kossuth Lajos
Hatvany Lajos: Kossuthnál494
Kosztolányi Dezső
Kosztolányi Dezsőné: "A mi házunk"502
Kölcsey Ferenc
Szauder József: Kölcsey Csekén508
Krúdy Gyula
Bródy András: Krúdy emlékek514
Kellér Andor: Krúdy Gyula lakásai517
Ladányi Mihály
Vinkó József: Ahová a lélek hazatalál524
Lengyel József
Major Ottó: Lengyel József otthonai528
Madách Imre
Belia György: Idill és tragédia a nógrádi dombok között538
Mesterházi Lajos
Szász Imre: Országház utca 20.546
Mikszáth Kálmán
Füsi József: A Sophianumtól a Sándor utcáig552
M. Juhász Margit: A nógrádi és a szegedi táj fia558
Molnár Ferenc
Stella Adorján: A Pál utcai fiúk költője564
Móra Ferenc
Péter László: Új ház, új öröm572
Belia György: Móra Ferenc budapesti lakásai577
Móricz Zsigmond
K. Nagy Magda: "Fehérre meszelt, kontyos ház"580
Nagy Péter: Tanulóévek és beérkezés583
Móricz Virág: Móricz Zsigmond lakásai589
Nagy Lajos
Kellér Andor: "Soha nem volt hova hazamennie"598
Németh László
Domokos Mátyás: Sajkodi Certosa602
Osváth Ernő
Kosztolányi Dezső: Egyetelen leánya haldoklott...614
Örkény István
Sükösd Mihály: Örkény István otthonai622
Petőfi Sándor
Hatvany Lajos: Petőfi beszélő tájai638
Hatvany Lajos: A hónapos szobák lakója651
Pilinszky János
Galsai Pongrác: Pilinszky éjszakái678
Radnóti Miklós
Ortutay Gyula: Radnóti Miklós otthona686
Reviczky Gyula
Komlós Aladár: "Szomorú, hosszú éjek..."696
Sarkadi Imre
Szeberényi Lehel: Sarkadi kuckói700
Simon István
Simon István: Évszakváltás a Bakonyban706
Sinka István
Tóbiás Áron: Marczibányi téri fák712
Somlyó Zoltán
Somlyó György: Az átkozott költő lakása720
Szabó Dezső
Füsi József: Háromszobás magány726
Szabó Lőrinc
Domokos Mátyás: Szabó Lőrinc könyvtárszobája734
Szabó Pál
Csák Gyula: Ház és haza748
Széchenyi István
Bóka László: A cenki fasor fái alatt...754
Szentkuthy Miklós
Kabdebó Lóránt: A Circus Maximusban760
Szép Ernő
Kellér Andor: A legjobb magyar kaszinójátékos770
Szerb Antal
Szerb Antalné: Szerb Antal főbérlője776
Szomory Dezső
Kellér Andor: Az elegáns Szomory782
Tamási Áron
Tóbiás Áron: A lakás, mely kedvező a képzeletnek788
Táncsics Mihály
Hatvany Lajos: A balszerencse fia798
Tersánszky Józsi Jenő
Kiss Károly: Hajlék a Délivasútnál806
Thurzó Gábor
Thurhó Gábor: Belváros és környéke816
Tinódi Lantos Sebestyén
Belia György: A végek vándorénekese822
Toldy Ferenc
Hatvany Lajos: Vörösmarty fegyverhordozója826
Tompa Mihály
Scheiber Sándor: "A táj sötét rajzát viselvén"828
Tóth Árpád
Tóth Eszter: Tóth Árpád otthona832
Kardos Pál: Tóth Árpád utcák Debrecenben828
Tömörkény István
Kispéter András: A "célszerű szegényemberek" írója842
Vajda János
Komlós Aladár: Vajda János lakásai846
Simon István: A váli erdőben849
Veres Péter
Bata Imre: Lászlóházától Budáig856
Virág Benedek
Hatvany Lajos: Egy ház idézetekben864
Vörösmarty Mihály
Hatvany Lajos: Vörösmarty Mihály lakásai870
Németh G. Béla: Megvilágosodás és elsötétülések878
Weöres Sándor
Lator László: Vázlat Weöres Sándorról886
Zelk Zoltán
Sinka Erzsébet: Megszenvedett otthonok900
Íróportrék jegyzéke913
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Beszélő házak és tájak Beszélő házak és tájak Beszélő házak és tájak
Állapot:
4.900 ,-Ft
25 pont kapható
Kosárba