838.636

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Erdély öröksége I-III.

Erdélyi emlékírók Erdélyről - I.: Tündérország 1541-1571/II.: Sárkányfogak 1572-1602/III.: Tűzpróba 1603-1613

Fülszöveg

A Franklin-társulat 1942-ben kiadott sorozata, melynek ez a reprint kiadása, nem okiratok, szerződések és hivatalos feljegyzések, hanem a kortársak vallomásai alapján adja Erdély 400 éves történetét. Erdélynek is megvoltak minden korban a maga művelt szellemei, akik feljegyezték benyomásaikat és megfigyeléseiket. Az efféle feljegyzések különösen értékesek, mert egyrészt hívebben tükrözik a közhangulatot, mint a hivatalos okiratok, másrészt nemcsak a politikai élet kavargásáról számolnak be, hanem koruk művelődési viszonyairól is. E sorozatban emlékiratok, feljegyzések, naplók sorakoznak fel, hogy megvilágítsák Erdély történetét a másik, a nem hivatalos oldalról s minden kötetben Erdély történelmének, irodalmának leghivatottabb művelőitől olvashatunk bevezető tanulmányt.
Az első, Tündérország c. kötet az 1541-1571 közötti időszakból Oláh Miklós, Verancsics Antal, Heltai Gáspár, Mindszenti Gábor, Forgách Ferenc, Borsos Sebestyén, Bánfi Gergely és Szántó István írásaiból nyújt... Tovább

Tartalom

I. kötet
Kardos Tibor: Bevezetés
Oláh Miklós: Erdélyről (részlet "Hungaria et Atila" című művéből)1
Verancsics Antal: Erdélyről (részlet "De rebus gestis Hungarorum" c. művéből)8
Heltai Gáspár: Részletek "Magyar krónika" című művéből16
Heltai Gáspár: Részletek "Magyar krónika" című művéből38
Mindszenti Gábor naplója (Teljes szövegközlés Kemény József és N. Kovács István után)70
Forgách Ferenc: Szemelvények "Magyar Históriájá"-ból79
Borsos Sebestyén és Nagy László Ferenc: Részlet "Chronica az világnak lett dolgairól"116
Bánffi Gergely: Teljes szövegközlés Kemény József és N. Kovács István után130
Heltai Gáspár: A segesvári disputa (Részlet "Háló" című művéből)144
Szántó (Arator) István teljes szövege "Brevis et succincta descriptio, quo temore et qua occasione haereses in Transylvaniam fuerint invectae" című művének Veress Endre szövegközlése után148
Időrendi táblázat153
Az írók életrajzi adatai157
II. kötet
Cs. Szabó László. Bevezetés
Kovacsóczi Farkas: Báthori István dicsérete (Szemelvények)1
Bethlen Farkas: Báthori István uralkodása (Szemelvények)17
Gyulai Pál: Emlékirat Báthori István királynak az oroszok nagyfejedelme ellen 1580-ban viselt háborújáról47
Somogyi Ambrus: Báthori Zsigmond első évei (Részlet)62
A jezsuiták Erdélyből való kiűzetésének története. Írta egy ismeretlen jezsuita79
Baranyai Decsi János: Báthori Zsigmond harcai a török ellen (Szemelvények)87
Szamosközy István: Báthori Zsigmond, Báthori András és Mihály vajda históriája137
Enyedi Pál énekéből az erdélyi veszedelmekről (Részlet)205
Időrendi táblázat214
Az írók életrajzi adatai217
III. kötet
Bíró Vencel: Bevezetés
Nagy Szabó Ferenc Memorialéjából (Részlet)1
Gyulafi Lestár: Az székelységnek Bocskai mellé való állásának bizonyos eredeti46
Krauss György: Leírása mind a hadi dolgoknak, mind az egyebeknek, amelyek 1599-től 1606-ig Erdélyben történtek65
Sepsi Laczkó Máté krónikájából (Szemelvények)96
Bocskai István végrendelete (Részlet)114
Mikó Ferenc és Bíró Sámuel: Históriája Báthori Gáborról (Részlet)121
Igaz története annak, hogyan jött Báthori Gábor Szebenbe. Írta egy ismeretlen szász polgár165
Borsos Tamás: Utazás a fényes portára (Teljes szövegközlés)175
Időrendi táblázat187
Az írók életrajzi adatai189
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem