Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

963.190

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

Bevezetés a műszaki elméleti villamosságtanba

Egyetemi Tankönyv

Szerző

Kiadó: Tankönyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 452 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Tankönyvi szám: 4422. Fekete-fehér ábrákkal illusztrált.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó3
Bevezetés11
Villamos áramlás
Stacionárius áramlás
Stacionárius vonalas áramlás
Alapmennyiségek16
Ohm törvénye18
Fémes vezetők ellenálláse19
Joule-törvény23
Villamos potenciál24
Áramforrás és villamos kör26
Tiszta soros villamos kör29
Tiszta párhuzamos villamos kör30
Összetett villamos körök. Előjelkérdések31
Kirchhoff törvényei32
Hálózatszámítási módszerek és elvek34
Csomóponti potenciálok módszere35
Köráramok módszere36
Szuperpozíció elve37
Reciprocitás elve39
Kompenzáció elve39
Helyettesítő áramforrás vagy Thévenin elve40
Hálózatátalakítások40
Hálózatokból kivehető teljesítmény elvi felső határa44
A hálózati áramelosztást szabályozó energetikai alapfeltétel46
Stacionárius térbeli áramlás
A vonalas áramlás mint a térbeli áramlás különleges esete55
A térbeli áramlás általános jellemzése56
Az áramsűrűség vektora58
A villamos térerősség vektora59
Az Ohm-törvény differenciális alakja62
A térbeli áramlásra vonatkozó Joule-törvény64
A térbeli áramlásra vonatkozó első Kirchhoff-törvény66
A térbeli áramlásra vonatkozó második Kirchhoff-törvény67
Határfeltételek70
Lineáris és nem-lineáris konduktív körök
Nem lineáris konduktív ellenállások77
Állandó jelleggörbéjű nem-lineáris konduktív ellenállások80
Lineáris és nem-lineáris elemeket tartalmazó áramkörök83
Változó jelleggörbéjű nem-lineáris konduktív ellenállások87
Lassan változó áramlás
Váltakozó áram konduktív vezetőkörben
Váltakozó áram lineáris konduktív vezetőkörben90
Váltakozó áram nem-lineáris konduktív vezetőkörben95
Villamos terek
Stacionárius villamos terek
Stacionárius villamos terek jellemzése
A villamos tér természete102
Villamos terek általános jellemzése104
Villamos terek leírásának lehetséges tárgyalásmódjai107
Stacionárius villamos terek108
Eletkrosztatikai tér108
Homogén villamos tér. Villamos térerősség109
A villamos eltolás vektora112
Térjellemzők közötti összefüggés. Dielektromos állandó114
A kétféle térjellemzővel való térleírás előnyei és jelentése116
Inhomogén terek jellemzése117
A villamos tér szerkezete119
A villamos tér örvénymentessége120
Dielektromos vezetőképesség és ellenállás122
Határfeltételek125
A határfeltételekből a térjellemzőkre levonható következtetések126
Az általános stacionárius villamos tér128
Tértöltés nélküli és tértöltéses terek129
Villamos terek sűrítése és kiküszöbölése132
Elektrosztatikai árnyékolás133
Sűrítők. Kapacitás134
Vezetőrendszerek kapacitása135
Részkapacitások138
Kondenzátorok soros és párhuzamos kapcsolása139
Ideális és valóságos kondenzátorok141
Villamos terek számítása
Villamos terek számításának leheetőségei145
Villamos terek számítása a villamos tér Ohh-törvénye alapján (példákkal)146
Villamos terek számítása az eltolási fluxus alapján (példákkal)149
Villamos terek számítása a potenciál-egyenlet vagy Laplace-egyenlet alapján (példákkal)156
Villamos terek számítása a tértöltés-egyenlet vagy Poisson-egyenlet alapján (példákkal)172
Erőhatások és energiaviszonyok
A villamos energiafüggvény175
Az energiafüggvény előállítása a töltéselrendezés létesítéséhez szükséges energia alapján176
Vezetőfelületekre ható villamos tér okozta fajlagos húzóerő számítása az energiafüggvényből179
Töltött vezetőrendszerekben fellépő erőhatások számítása az energiafüggvény alapján180
Az energiafüggvény előállítása a tér létesítéséhez szükséges energia alapján182
Erőhatások materiális dielektrikumokban184
Határfelületeken fellépő mechanikai erők186
Lassan változó villamos terek
Átmeneti térváltozások
Villamos térváltozások jellegzetes fajtái198
A villamos tér felépítése és megszűnése198
Permanens térváltozások
Váltakozó áram kapacitiv vezető körben203
Dielektromos veszteség210
Változó villamos terek mágneses tere. Eltolási áram211
Dielektrikumok
Dielektrikumok makroszkópikus és mikroszkópikus jellemzése
Dielektrikumok makroszkópikus jellemzői216
Dielektrikumok mikroszkópikus viszonyainak a leírása a térjellemzőkkel. E, P és D jelentése217
Gázalakú dielektrikumok223
Folyékony dielektrikumok224
Izotróp szilárd dielektriumok225
Anizotróp szilárd anyagok227
Kristályok elektronszerkezete229
Dielektrikumok dieelektromos állandójának frekvenciafüggése234
Mágneses terek
Stacionárius mágneses tér
Stacionárius mágneses terek jellemzése
A mágneses tér természete237
Mágneses terek általános jellemzése239
Mágneses terek leírásának lehetséges tárgyalásmódjai243
Térjellemzők fogalmi bevezetése244
Térjellemzők közelebbi meghatározása247
Homogén mágneses tér249
Mágneses permeabilitás251
A kétféle térjellemzővel való térleírás előnyei és jelentése252
Inhomogén mágneses tér jellemzése. Gerjesztési törvény254
A mágneses tér szerkezete258
A mágeneses tér forrásmentessége258
A mágneses tér örvényjellege. Mágneses skaláris potenciál260
Határfeltételek265
Mágneses terek számítása
Mágneses körök számítása a mágneses tér Ohm-törvénye alapján270
Mágneses terek számítása a mágneses skaláris potenciál alapján276
A gerjesztési törvény differenciális alakja. Vektorpotenciál278
A mágneses térerősség számítása és a Biot-Savart-törvénye előállítása a vektorpotenciál alapján285
A mágneses fluxus számítása a vektorpotenciál alapján288
A mágneses skaláris potenciál geometriai értelmezése a térszögváltozás alapján288
Áramhurok tere méreteihez képest nagy távolságban. Mágneses dipólus289
Áramok és mozgó töltések mágneses terének egyenértékűsége290
Erőhatások és energiaviszoonyok
Erőhatások mágneses térben292
A mágneses energiafüggvény295
Elemi áramhurokra ható erők és forgató nyomatékok296
Vonalas áramkörökra ható erők és forgató nyomatékok296
Határfelületeken fellépő mechanikai erők301
Lassan változó mágneses terek
Mágneses térváltozások és azok hatásai
Az elektromágneses indukció327
Változó mágneses terek villamos tere: nyugalmi indukció328
Elektrontorlódás nyugvó térben mozgatott vezetőkben: mozgási indukció332
Nyugalmi és mozgási indukció összevont tárgyalásmódja339
Az indukciótörvény mint az energiamegmaradás elvének következménye342
Az indukciótörvény különféle alakjai. Önindukció és kölcsönös indukció343
Átmeneti térváltozások
Mágneses térváltozások jellegzetes fajtái és számításmódjai344
Mágneses tér felépítése és megszűnése345
Permanens térváltozások
Induktív ellenállás váltakozóáramú körben349
Indukált áramok folytonos vezető közegben. Örvényáramok. Skin-hatás354
Mágneses anyagok
Mágneses anyagok makroszkópikus jellemzése
Mágneses anyagok makroszkópikus jellemzői365
Ferromágneses anyagok mágnesezései görbéi367
A mágnesezési görbe előállítása számítással kis indukcióknál370
A vasban fellépő átmágnesezési vagy hisztérizis veszteség370
A vasban fellépő örvényáramveszteség372
Maradék veszteségek372
Mágneses anyagok mikroszkópikus jellemzése
A mágneses anyagok mikroszkópikus viszonyainak leírása a térjellemzőkkel. B, H. J jelentése374
Dia-, para- és ferromágneses anyagok378
Atomrendszerek mágneses tulajdonságai381
Elektronpályák lehetséges mágneses nyomatékai383
A Stern-Gerlach-féle kísérlet384
Elektronpályák és elemi részecskék saját impulzusnyomatéka385
Elektronpályák precesszós mozgása mágneses térben386
A mágneses rezonancia jelensége és értelmezése388
A dia- para- és ferromágneses állapot korszerű hullámmechanikai értelmezése390
A ferromágneses anyagok részletesebb jellemzése392
Ferromágneses szerkezeti anyagok
Ferromágneses szerkezeti anyagok főbb típusai396
Gyorsan változó terek
Az általános téregyenletek felépítése
A gerjesztési törvény általánosítása: Maxwell I. törvénye405
Az indukciótörvény általánosítása: Maxwell II. törvénye409
A Maxwell-egyenletek teljes rendszere411
Elektromágneses hullámok414
Áttekintő összefüggések
Áttekintő összefüggések
Mértékrendszerfajták és egyenletírásmódok összehasonlító vizsgálata a Maxwell-egyenletek alapján425
A villamos és mágneses tér térjellemzőinek áttekintő jellemzése és értelmezése430
Skaláris potenciál-terek összehasonlító jellemzése435
Függelék
Mértékrendszerek és alapmértékek437
Alapegyenletek írásmódjai a használatosabb mértékrendszerekben445
Villamos, mágneses és atomfizikai állandók a használatosabb mértékrendszerekben446
Irodalom447
Használt jelölések jegyzéke448
Betűrendes tárgymutató449

Urbanek János

Urbanek János műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Urbanek János könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Bevezetés a műszaki elméleti villamosságtanba Bevezetés a műszaki elméleti villamosságtanba Bevezetés a műszaki elméleti villamosságtanba Bevezetés a műszaki elméleti villamosságtanba

A borító kopott, a gerinc sérült, elszíneződött.

Állapot:
2.200 ,-Ft
11 pont kapható
Kosárba