Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.774

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Bibliaismereti kézikönyv

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

A Biblia szövege és mondanivalója olyan összetett, és nyelvezetében, kifejezőeszközeiben már oly távol áll korunk emberétől, hogy szükség van egy átfogó igényű kézkönyvre, amely képes közérthető módon, ugyanakkor megbízhatóan eligazítani az érdeklődő olvasót.
A Bibliaismereti Kézikönyv elsősorban a közép- és felsőszintű oktatás igényeihez alkalmazkodik, s úgy közöl fontos tartalmi és háttérismereteket az egyes bibliai könyvekről: Célközönsége a teológiai képzésben résztvevő egyetemisták mellett mindazok, akik bármilyen formában szembesülnek a Biblia szövegével.
E kötet szerzői a Magyar Bibliatársulat tizenkét tagegyházának protestáns biblikus tudósai. Ez azt is jelenti, hogy a szerzők magától értetődő módon nem törekedhettek kizárólag szigorú, tudományos objektivitásra: személyes hitük is érezhetően átsugárzik írásaikon.
Bár meglehetős szabadságot kaptak saját anyaguk megírásában, a szerzők néhány közös irányelvet is szem előtt tartottak. Írásaikban megemlítik az egyes bibliai... Tovább

Fülszöveg

A Biblia szövege és mondanivalója olyan összetett, és nyelvezetében, kifejezőeszközeiben már oly távol áll korunk emberétől, hogy szükség van egy átfogó igényű kézkönyvre, amely képes közérthető módon, ugyanakkor megbízhatóan eligazítani az érdeklődő olvasót.
A Bibliaismereti Kézikönyv elsősorban a közép- és felsőszintű oktatás igényeihez alkalmazkodik, s úgy közöl fontos tartalmi és háttérismereteket az egyes bibliai könyvekről: Célközönsége a teológiai képzésben résztvevő egyetemisták mellett mindazok, akik bármilyen formában szembesülnek a Biblia szövegével.
E kötet szerzői a Magyar Bibliatársulat tizenkét tagegyházának protestáns biblikus tudósai. Ez azt is jelenti, hogy a szerzők magától értetődő módon nem törekedhettek kizárólag szigorú, tudományos objektivitásra: személyes hitük is érezhetően átsugárzik írásaikon.
Bár meglehetős szabadságot kaptak saját anyaguk megírásában, a szerzők néhány közös irányelvet is szem előtt tartottak. Írásaikban megemlítik az egyes bibliai könyvekkel kapcsolatos legfontosabb bevezetéstani, hermeneutikai és hagyománytörténeti információkat; az adott ó- vagy újszövetségi könyv tartalmi és szerkezeti összefoglalását; az adott bibliai könyv főbb témáit; a könyv megértéséhez nélkülözhetetlen kortörténeti, földrajzi és természetrajzi ismereteket; a bibliai régészet felfedezéseit és hasznosítható eredményeit, valamint - amikor szükséges - a bibliai könyvek irodalmi és művészettörténeti utóéletét. Vissza

Tartalom

Előszó7
Ószövetség
Bevezetés az Ószövetségbe11
Időrendi táblázat az Ószövetség korához29
Mózes öt könyve (a Pentateuchos)32
Mózes első könyve (Genezis)52
Mózes második könyve (Exodus)68
Mózes harmadik könyve (Leviticus)81
Mózes negyedik könyve (Numeri)83
Mózes ötödik könyve (Deuteronomium)90
A deuteronomista történeti mű94
Józsué könyve98
A Bírák könyve106
Ruth könyve113
Sámuel könyvei118
A Királyok könyve133
A Krónikák könyve157
A Krónikák első és második könyve - Ezsdrás-Nehémiás: A krónikás történeti mű170
Ezsdrás-Nehémiás könyve172
Eszter könyve191
Jób könyve205
A Zsoltárok könyve211
A Példabeszédek könyve227
A Prédikátor könyve233
Énekek éneke239
Ézsaiás próféta könyve243
Jeremiás próféta könyve272
Jeremiás siralmai296
Ezékiel próféta könyve302
Dániel próféta könyve316
Hóseás próféta könyve324
Jóel próféta könyve336
Ámósz próféta könyve343
Abdiás próféta könyve353
Jónás próféta könyve359
Mikeás próféta könyve368
Náhum próféta könyve377
Habakuk próféta könyve383
Zofóniás próféta könyve388
Haggeus próféta könyve395
Zakariás próféta könyve399
Malakiás próféta könyve406
A deuterokanonikus bibliai könyvek413
Újszövetség
Bevezetés az Újszövetségbe425
Időrendi táblázat az Újszövetség korához443
Az evangéliumok450
Máté evangéliuma453
Márk evangéliuma475
Lukács evangéliuma486
János evangéliuma499
Az Apostolok Cselekedetei530
Pál levele a rómaiakhoz546
Pál első levele a korinthusiakhoz554
Pál második levele a korinthusiakhoz573
Pál levele a galatákhoz583
Pál levele az efezusiakhoz588
Pál levele a filippiekhez593
Pál levele a kolosséiakhoz601
Pál levele a thesszalonikaiakhoz605
A Pásztori levelek615
Pál levele Filemonhoz623
A Zsidókhoz írott levél625
Jakab levele635
Péter első levele640
Péter második levele644
János levelei647
Júdás levele653
A Jelenések könyve655
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem