Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.640

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Bibliotheca et Universitas

Tanulmányok a hatvanéves Heltai János tiszteletére

Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Tabula gratulatoria 5
De controversiis fidei 9
Tasi Réka: „Ezekbe azért a bizonyságokba illyen vétek vagyon..."
(Hitvita és vitamódszer: Monoszlóy, Gyarmathi, Pázmány) 11
Rácz Emese - Balázs Mihály: A Pozsonyban kiprédikált Torday János ismeretlen versei 23
Nagy Levente: Az erdélyi irénizmus és a román reformáció, avagy Bethlen Gábor esete Kirill Lukarisszal 31
Varga Bernadett: „Zajgódgyatok magyar 'euangélicusok vala-míg tetszik..." (Még egyszer a Pápisták méltatlan üldözéséről) 43
Garadnai Erika - Mártis Zsombor: Országtükör és hitvita
(Czeglédi István: Az országok romlásárul írott könyvnek első részé) 57
Demeter Júlia: ím eképpen versem fut sebes szélekkel... (Egy furcsa hitvita 1745-ből - adalék Heltai János gyűjteményéhez) 71
Pavercsik Ilona: „Az igazság soha sem adatik elé a gorombasággal"
(Úrnapi prédikációk polemikus vonatkozásai) 81
Peregrinatio Heidelbergiana 117
Szabó András: Miskolci Csulyak István Heidelbergben 119
Imre Mihály: A kulturális és az önreprezentáció feszültségei
(Filiczky János verses ajánlásai Szenei Molnár Albert zsoltároskönyvéhez) 129
Kecskeméti Gábor: Filiczky János (csaknem) ismeretlen köszöntőverse 149
Gréczi-Zsoldos Enikő: Alvinczi Péter nyelvhasználatáról 157
Petrőczi Éva: Johannes Polyander, egy meghatározó tanáregyéniség Medgyesi Pál életében 165
Res litteraria Hungáriáé vetus operum impressorum 173
Voigt Vilmos: A magyar proverbiumok legrégibb rétegei 175
A. Molnár Ferenc: Egy Tinódi-hely magyarázatához 193
Fazakas Gergely Tamás: Nemzeti bűnbánat Bethlen Gábor idejében 197
Gyulai Éva: Hinni, Pegase!
(Marussi András költő saját címeréről írt versei, 1613-1628) 209
Kilián István: Rézmetszetek Eperjesről és Bártfáról 1651-ből 241
Postma Ferenc - P. Vásárhelyi Judit: István Geleji Katona der Jüngere und seine drei ungarischsprachigen Gedichte aus dem Jahre 1654 273
Bellágh Rózsa: Apáczai Csere János (1625-1659) 285
Csorba Dávid: „Őrálló torony"
(Lelkipásztori hivatástudat és önkép a 17. századi református közfelfogásban) 299
Dukkon Ágnes: Prédikáció vagy adhortáció? (Bibliai párhuzamok és irodalmi áthallások
Tolnai Szabó Mihály három prédikációjában) 313
H. Hubert Gabriella: Gyülekezeti énekek a Radvánszky-levéltárban 327
Havas László: Egy II. József korabeli latin nyelvű fejedelemtükör Magyarországról
Miscellanea collegarum 341
Mózes Huba: Tizennégy szakaszos költemények szövegszervező arányai 343
Bessenyei József: Egy kémfőnök hétköznapjai
(Forgách Simon küzdelme a kémekre fordított összegek megtérítéséért) 353
Szelestei N. László: Két 18. század végi Te Deum 359
Gyapay László: Az akadémiai kritika és Kölcsey 367
Porkoláb Tibor: „Mikes költője" (Egy Lévay-titulus filológiai háttere) 391
Kabdebó Lóránt: Elégia egy pazarló történetről (Három költő egyazon Moliére-darab fordításáról) 399
Tóth Szilvia: A nyomozás (Cs. Szabó László könyvéről) 433
Heltai János publikációinak jegyzéke 439
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem