Antikvarium.hu
Antikvarium.hu

8 000 forint értéket elérő megrendelés esetén a könyveket belföldön postaköltség nélkül szállítjuk.

A csomagolás minden esetben ingyenes.

Főoldal
BÁRMILYEN INFORMÁCIÓT tud a könyvről, a pontos szót ide írva megtalálhatja!
Súgó

Bicsérdy Béla: A Halál legyőzése

A könyv adatai

(1 fotó)
22 cm x 15 cm

A könyv címe:

A Halál legyőzése

Alcím:

Az életnek évszázadokig terjedő meghosszabbítása (Makrobiótika) - A vénülés és az összes betegségek leküzdése minden életkorban, kizárólag természetes úton

A könyvhöz kapcsolódó név/nevek:

Bicsérdy Béla  (Szerző)

Kiadó: Ioan Hatiegan Könyvnyomdája
A kiadás helye: Fogaras
A kiadás éve:
Kötéstípus: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 361
Nyelv: Magyar
Megjegyzés: Számos fejezettel bővített II-ik legnagyobb kiadás. Nyomatott Ioan Hatiegan könyvnyomdájában, Fagaras.
Tartalom: Olvasható

Tartalom

Bevezető előszó

3

A "Mester" fejlődésének kivonatos történeti áttekintése

3

A szerző előszava

6

A lényeg

7

Az emberi bukás

10

A nagymindenség anyagcseréje, naprendszerek születése

15

A föld és életének fejlődése kezdettől napjainkig

18

Az emberi paradicsomi létösszhangjának összeomlását előmozdító kozmikus (mindenségi) változásokról. Üstökösök szerepe a midnenség anyagcseréjében

23

Zoroaszter "Zend-Avesztája" az ember bukásáról

28

A fejlődés országa

29

A ragadozás magyarázata

30

A maradi és haldó ember közötti különbség

33

A ragadozás és az ember

34

Mesterek és tanításaik

35

A gunyolódók sorsa, az igaz tudás célja

37

Az Őstűz és víz a Zoroaszteri Zend-Aveszta szerint

38

Élettörvények és magyarázataik

40

A természetellenes táplálkozás romboló hatása az állatoknál

46

A megértés fokozatai s a mutatkozó különbségek

47

A sejtéletfejlődés törvényei vonatkozásban az öntudatfejlődéssel is

50

A növény anyagcsere természete a növények életkora

51

Az állati sejtanyagcsere természete a különböző fajok életkora

54

Az érzékszervek működése az állatoknál és az embernél

57

Az emlősök és primitiv ember tájékozódási képessége

58

Az állatok nagyfoku érzékenysége veszélyekkel szemben is

59

Az ember érzéketlensége

61

Az állatok szineváltozása

62

A természetes életmód befolyása az ember létharmóniájának kialakulására, az ember valóságos életkora

63

A tökéletes ember érzékelése

65

Az ember létösszhangjának feltételei

67

A chaotikus ember eljárása és az igazság

68

Az érzékszervek kibontakozásának fejlődéstörténeti áttekintése

70

A Feruerek

71

Az ember mindenségi szerepe a valóság szerint

72

Az "Istenember" meghatározása

74

A mindenségi rend

75

A fejlett ember szervezeti tökéletességén alapuló tisztánlátás

76

Az egyéni tökéletesedés feltételeinek ismertetése

77

A ma "Mesterének" vonatkozó tisztulási gyakorlatai

78

A követés módja, a hegedűművész példája

79

A törvényszerű hit

81

A tévedések következményei és a fejlődés

82

A gondolatragadozás

84

Öntudatfejlődés "Mestergondolatok" vezetése mellett

85

A törvény lényegi egysége a változásokban

87

Az igazságérzék

87

A lélek problémája

88

Krisztus és Zoroaszter a lélekről

89

Értekezések a halhatatlanságról

90

A theozofia és okkultizmus értéke

94

A bizonyítás lehetetlensége

96

A spiritizmus lényege

98

A betegség és egészség törvénye

99

A természes szimptómák

100

Az Ember tudatlansága és bűnhődése

103

Az infektiókkal szemben kiküzdhető mentesség

104

Meghűlések és egyéb betegségek magyarázata

105

A vénülés oka

107

Az ujjászületés lehetősége. A víznek mint életelemnek sajátságai

109

A véranyag természete

111

Az életelemeknek az ember ujjászületésével kapcsolatban felszinrekerülő kiegyenlitő, termékenyitő és vérképző szerepe

112

Dr. Lesznyovszky ujjászületése Bicsérdy "Mester" tanitásai alapján

114

Tudnivalók a korpakenyérről

117

Dr. Lesznyovszky étrendjei

118

A tápmegvonások is az életműködésfokozó feltételek közé tartoznak

120

A tápmegvonás hatásai néhány példával

121

Buday János petrozsényi apátplébános, főesperes és pápai kamarás gyógyulása

123

Borosnyai századosné gyógyulása

126

Kovács Ilona gyógyulása rendkívül előrehaladott tüdőbajából 1919 julius és augusztus havában

126

A nyers koszt hatása

127

Példa a chaotikus ember életére

128

A vonzás és idő romboló munkája a szervetlen világban

129

Az idő tökéletesítő szerepe a szerves anyagcserében

130

A vonzás, mozgás, élet és tökéletesedés

132

A vonzás befolyása az ember fejlődésére

133

Az épülést és termékenyülést szabályozó természettörvényekről. Természettudósok tévedései

135

Az alsófokú vonzás befolyása az ember tudására

137

A "Mester" szerepe. Tanításának örökkévalósága

139

Valami a szóról, az "Igéről" és a gyümölcsök szerepéről évezredes bölcsek tanításai alapján

140

A tűzhasználat történeti levezetése

141

A tűz hatása a szerves anyagokra és befolyása az ember fejlődésére

142

A tudatlan ember harca a bacillusokkal

144

A mentesség nehány példája

150

A természetes tápanyagok, különösen a gyümölcs hatása a bacillusokra

151

A levegő és víz együttes szerepe a föld és lényei anyagcseréjében. Ősvíz

152

A víz szerepe a növényzet és az ember anyagcseréjében. Az ember vize

154

A föld, víz és levegő tisztító ereje

156

A vizek közötti különbségek, a kút és ásványvíz ártalmassága

157

A hús ártalmassága

162

A hús ártalmának példái

163

Természetes tápanyagok

165

A táplálkozási törvény követésének előnyei

166

Az előnyös és káros, vagy fejlődésfokozó és ellentétel hatások közötti különbség

168

A levegő szerepe az ember életműködésében

169

A levegő és természetes életmód kölcsönös hatásai

170

Mozgás

172

A tudatos lélekzési gyakorlatok fontossága

173

A régi bölcsek és mágusok vonatkozó tanításai

174

Lélekzés, mozgás és természetes életmód, könyvünk egyik legfontosabb fejezete

175

Fancsaly Nándor gyógyulása súlyos tüdőbajából

177

Galló művész gyógyulása 8 és fél éves súlyos tüdőbajából tanitásaim alapján

179

A gondolatközpontositás célja és magyarázata

180

A tudatos gondolatközpontosítás befolyása az ember fejlődésére

181

A tehetetlenség betegsége

182

A növényi táplálkozás előnyei a vonatkozó példákkal

183

A nyerstejtáplálkozás előnyei. Neves orvosok vonatkozó tapasztalatai

185

A mértékletes növényi és tejtáplálkozás kedvező statisztikai adatai, Metschnikoff kisérlete

187

A táplálkozás fokozatai

188

Erjedés keletkezését lehetetlenné tevő tápanyagok egy-egy ebéd alkalmával

191

Erjedést okozó összetételek egyes kivételekkel

192

Hosszuéletűek életmódja. A mértékletes táplálkozás és szellemi munka

193

A "Makróbiotika" művelői, a hosszuéletűség történeti példái

196

A hosszuéletűség jelenkori példái. A jó kenyér készitési módja

197

A Makróbiotika jelenkori művelői. A 169 éves Jenkins hiteles életrajza

200

A saison szerinti táplálkozás előnyei

204

A gyümölcsökről általában

207

Az alma

208

A természetes táplálkozás előnyös hatásának magyarázata. Gyógyszimptómák

211

A gyümölcstáplálkozás kezdeti gyógyszimptómái

213

A fehérjefokozatok természete

214

A levegőből való gyarapodás ténye

214

A természetesebb tápanyagok elkészítésének és felhasználásának módozatai

218

A tojás termékenyülési folyamata és csirátlanitásának fontossága

221

Egynemű tápanyagok előnyei

222

Dániel próféta példája

224

Hauser Gáspár vonatkozó esete

225

A rágás törvénye

226

A tökéletes ember szervezetében végbemenő vonatkozó változások

228

A szerves analitika megállapításának értéktelensége

228

A böjtölés célja, a velencei Cornáró példája

230

A böjtölés előnyei, a mutatkozó szimptómákkal

232

Ebret Arnold tápmegvonási kisérletei

236

Az orvostudomány haladó képviselőinek a böjtölések terén végzett tapasztalatai

238

Dr. med Edward Hooker Dewey amerikai orvos tapasztalatai

240

Két hetes, 37 és 45 napos böjtök

241

Böjtkúrák magyarázata

243

Még valami a természetellenes táplálkozás következményeiről. A szervezeti elsalakodás végbemenetelének módja

245

A gyógyulás feltételei nehéz betegségek esetén

249

Oláh Rózsika okleveles gyógyszerésznő gyors felgyógyulása súlyos tüdőbajából

251

A szervezeti tökéletesedés fokmérői

253

A bélmosások fontossága

257

Élősdiek. Kígyó és veszettkutyamarás elleni védekezés

260

a fogak megóvása, a csontozat organikus értékének fokozása

262

A tápmegvonás befolyása az emberi szervezet megújulása

265

Saint Germain gróf példája

267

Dr. Weber esete

268

Megújulás 70 éves korban

269

Márkus Ignác gyógyulása és megújulása 77 éves korában tanításaim alapján

270

Véver Oszkár filozófus megujulása 62 éves korában tanitásaim alapján

272

Gyors gyógyulások a természetesség utjának betartása mellett

273

Vrantsits Károlyné gyógyulása

274

Vrantsits Károly gyógyulása súlyos vizibetegségéből és asztmájából

275

Sütő István zabolai földbirtokos gyógyulása súlyos gyomorbajából

275

Hetenként vagy kéthetenként gyakorolt kisebb tápmegvonások előnyös hatásai Don Miguel Solis példája

276

Vonatkozó magyarázatok

277

Magas életkorban elérhető eredmények. A 83 éves Hamman böjtje

279

A tudatlan beavatkozás káros hatása

281

A földerők hatalma

284

A szeretet törvénye

288

A szeretet megfelelő fokán az Isten szikrája

290

A Krisztusi szeretet

291

Krisztus és Róma

293

Az imádság jelentősége

296

A böjt, mint akaraterősítő feltétel

297

Az életművészetről

301

A vegetarizmus gazdasági jelentősége és etekintetben mutatkozó előnyei

303

A hivatalos tudomány haladó irányzatainak képviselői kisérleti tapasztalataik révén könyvem igazságaihoz közeledni kénytelenek

304

Gaspari nevezetesebb kisérletei

306

A babona és miszticizmus iránti hajlandóság magyarázata

308

A Zoroaszter története számos chaldeusi, Hindu, Arab, Phocniciai, Görög, Perzsa, kinai, római, történeti és filozófiai kutforrások alapján

308

A "Zend-Aveszta" leforditásának története

309

Zoroaszter imádsága és törvénymagyarázata

310

Az Iráni Patet bűnbeismerő ima

313

Az isteni szikra megfakadásáról

318

Az ember természete

319

Az élet

321

A halál

322

A követés törvénye

323

"Férjem sulyos tifuszos és difteritisz betegségéből végbement teljes felgyogyulásának története Bicsérdy Mester tanitásai alapján

324

A meggyőződés nélküli böjt vagy diätázás hatásai

325

Az embernek a véletlen körülmények kényszere révén tudatlanul végbevitt böjtölési esetei

327

A tapogatozó gyakorlat vagy gyógyszerelő orvostudomány és az élettörvény ismeretén alapuló módszereim közötti különbség

332

Nagyfokú kiütéses typhus és mellhártyagyulladásomból tudatlan vegetárius koromban kizárólag a természet jóvátevő erejébe vetett hitem alapján 24 nap alatt végbement gyógyulásom története

337

Sógornőm súlyos tüdőbajából végbement felgyógyulása

343

Jannasch Richard a természet embere

346

Jannasch esetére vonatkozó tanitások

350

Az alvás és tökéletesedésről

351

A haladnivágyók részére szükséges utbaigazitásaim

355

Összefoglalás

356

Vegetárius átmeneti étrend kevésbé energikus törekvők részére

357

A mester eljövetele és zárszó

359


Addig is míg a "Mester" kéziratban létező mindenirányu tudományos müvei élükön nagy "Bölcsességkönyvével" melyben a lét problémáin kívül a később Einstein felfedezte  relativitási elmélet is még 1913 év elején sokkal szélesebb alapokra fektetve feltárásra kerülhetett, nyilvánosság elé jutnának, a haladni vágyó közönség tájékoztatása szempontjából meg kell ragadnom az alkalmat, hogy életrajzából ama legfontosabb adatokat közöljem, melyek életének kitüzött céljaiért folytatott küzdelmes törekvéseire vetnek fényt, mindig győzelmes akarásának végleges diadalrajutásáig. Életének eseményeiből mindenesetre meg kell tudnunk annyit, amennyi a tudásába és képességeibe vetendő hit és bizalom megfakadásához elkerülhetetlen.
Bővebben

Nincs megvásárolható példány

A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott.
Ha kívánja, ide kattintva előjegyeztetheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Ajánlja ezt a könyvet ismerőseinek a Facebook-on.

2009.03.16. után regisztráltaknál az azonosító az e-mail cím, korábban regisztrált ügyfeleinknél egy legalább 4 karakterből álló, ékezetes betűket nem tartalmazó kód. Ha elfelejtette azonosítóját, kérjük keresse az Ügyfélszolgálatot: Tel.: 62/452-833, e-mail: info@antikvarium.hu

?
English Akadalymentes