864.670

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Gép 1954. január-december

A gépipari tudományos egyesület műszaki folyóirata/6. évfolyam 1-12. szám

Tartalom

Barna György: Forgácsoló szerszámok éltartamnövelése foszfátozással186
Barna György: Új típusú forgácstörő horony kialakító készülék (G. T. I. közl)45
Bánky Gyula. Munkahelyek gyártóeszközzel való ellátásának jelentősége és lényege60
Braun Mátyás:
Fáy Károly: Gépipari vállalatok feladatai az új kormányprogramm végrehajtásában193
Bartin Lajos: Fejlesszük tovább a Gazdaságosabb méretezés mozgalmat27
Besnyő László: A Gépipari Technológiai Intézet eredményeinek ipari bevezetése337
Bényi Sándor: A vállalati esztergakés szükséglet előtervezése359
Biró Ferenc: Gépgyártásunk feladatai a kormányprogramm végrehajtásában1
Dr. Cabelka Jozef: Szerkezeti acélok metallurgiai hegeszthetősége433
Csop Ákos: Fémmegmunkáláshoz használt hűtő és kenőfolyadékok a Szovjetunióban és nálunk538
Czégi József: Ónbronzok helyettesítése javított vörösötvözetekkel93
Dénes Miklós: Acélok Mk hőfokának meghatározása és felhasználása a gyakorlatban223
Dobrova László:
Molnár Zoltán: A hazai röntgen durvaszerkezeti vizsgálatok jelenlegi helyzete és fejlődésének iránya461
Eisner János. Tangenciális fogazású hypoid kúpfogaskerekek geometriai méretezése181
Emmánuel László: Könyvismertetés (H. Tauscher: Berechnung der Dauerfestigkeit von Bau- und Maschinenteilen)26
Farkas Gyula: Gyors lefejtőmarás512
Fáy Károly-Braun Mátyás: Gépipari vállalatok feladatai az új kormányprogramm végrehajtásában193
Fekete János: Anyagszükséglet számítása a süllyesztékben való kovácsolásnál, különös tekintettel a sorjaveszteség anyagszükségletének meghatározására28
Fekete János:
Rády István:
Mezey László:
Rigler Tibor: Műszaki anyagnormák a gépgyártásban565
Fekete László: A Magyar Dolgozók Pártja III. Kongresszusa565
Gordon H. I.:
Volszkij V. Sz.:
Szolodov I. P.: Szovjet gyorsvágó esztergályosok tapasztalataiból I.161
Gordon H. I.:
Volszkij V. Sz.:
Szolodov I. P.: Szovjet gyorsvágó esztergályosok tapasztalataiból II. (Bef. közl)203
Gyenes Ferenc:
Udvardy Béla: Szerszámgépek térformájának kialakítása és a színek hatása303
Halmos György: Gyorslágyítási kísérletek fülképződésmentes mélyhuzható alaumíniumlemezek előállítására467
Halmos László: Kismintakísérletek a vízgépészetben76
Hargitay Sándor: Szerszámgépöntvények öntéstechnológiailag helyes szerkesztése393
Haszler Imre:
Papp Pál: Örvénylő menetvágás (G. T. I. közl.)529
Hámory László: Könyvismertetés (Korbuly László és Szécsi László "Gépek szerelése" című könyv)344
Hernádi Gyula:
Szakács György: A forgácskeletkezés néhány kérdése I.173
Hernádi Gyula:
Szakács György: A forgácskeletkezés néhány kérdése II. (Bef. közl.)227
Hernádi Gyula:
Szakács György: A forgácsolóerő változásának újabb magyarázata455
Himberger István:
Parányi György: Zárt termelési egységek továbbfejlesztése és az anyagmozgatás korszerűsítése a MÁVAG Mozdonygyárban256
Hódi László: 1953. évi lipcsei vásár szerszámgépbeszámoló145
Dr. Hornung Andor: A köszörülés teljesítményi kérdései I.237
Dr. Hornung Andor: A köszörülés teljesítményi kérdései II. (Bef. közl.)271
Husz Róbert: Művelettervek tipizálása97
Imri Sándor: Hidegmegmunkáló szerszámok hegesztő és hőkezelő technológiája364
Jakab István: Géprajzok fényképezhetősége kisfilmre331
Jakab István: Lemezes tengelykapcsolók lemezeinek gyártása91
Jakab István: Segédeszközök szabványos méretek használatára212
Jakab István: Szerszámgépek főorsófordulatszámának meghatározása szabványos számértékekkel521
Jankovits Lehel: Könyvismertetés (A. I. Barszov "A forgácsoló szerszámok gyártástechnológiája" című könyvéről)519
Juhász Károly Jenő: Könyvismertetés (B. A. Tauber "Hegesztőkészülékek és berendezések")16
Karpov M. Ja.: Munkadarabok símító gyalulása hántolás és köszörülés helyett525
Katona Sándor: Könyvismertetés (Horniák Nándor "A gyártástervezés általános ismertetei" című könyv)418
Károsi Ferenc:
Lengyel József: Állóhengeres tárolótartányok kivitelezésének gazdaságos módosítása377
Kocsis Lajos: Fagyrepedéses öntvények javítása az autóiparban391
Kovács Klára: Egyszerű vizsgálati módszerek foszfátbevonatok ellenőrzésére572
Kovács Sándor: Az acélok gáznemű szennyeződése I.133
Kovács Sándor: Az acélok gáznemű szennyeződése II. (Bef. közl.)156
Krausz Sándor:
Papp Pál: Nagy előtolású marás (G. T. I. közl.)443
Kristóf György: Szerkezeti acélok hegeszthetőségének vizsgálata263
Kudinovics F. A.: Gépalkatrészek felújítása galvanikus vasbevonással112
Lajtai István: Beszámoló az 1953. szept. 4. és 13. között Brüsszelben megtartott III. európai szerszámgépkiállításról291
Laki Gyula: Törpevízerőmű automatizálási pályázat42
Lengyel József:
Károsi Ferenc: Állóhengeres tárolótartányok kivitelzésének gazdaságos módosítása377
Lipka István: A csúszáskiegyenlítás problémájának analitikus megoldása ferdefogazású homlokkerekekre137
Lipka István:
Mesterics Lajos: Egy csavarkerékpár-probléma megoldása87
Ludvig Győző: Szerszámgépek lengésvizsgálatának egyes módszerei215
Makádi András: Az Unanov késbeállítás vizsgálata (G. T. I. közl.)490
Maljcev V. F.: Impulzív fokozatnélküli áttételezések119
Martinek Zoltán: Gyorsmarófej rugalmas felerősítésű keményfémlapkával (G. T. I. közl.)558
Martinek Zoltán: Keményfémlapka mechanikus felerősítésének elmélete (G. T. I. közl.)65
Martinek Zoltán: Újtípusú magyar esztergakés gyorsváltófej320
Martinek Zoltán: Többmunkahelyes befogó készülék (G. T. I. közl.)345
Mester István: A fémek rostosságának alapokai276
Mester István: Az acélok rostosságának kialakulása311
Mester István: Acélalkatrészek rostossága a gyakorlat szempontjából412
Mesterics Lajos:
Lipka István: Egy csavarkerékpár-probléma megoldása87
Mezey László:
Fekete János:
Rády István:
Rigler Tibor: Műszaki anyagnormák a gépgyártásban565
Mészáros Gyula: Korszerű sajtolószerszámok I.81
Mészáros Gyula: Korszerű sajtolószerszámok II. (Bef. közl.)127
Miklós Péter: Új vizsgálati módszer lemezek mélyhuzhatóságának elbírálására (G. T. I. közl.)497
Molnár Zoltán:
Dobrova László: A hazai röntgen durvaszerkezeti vizsgálatok jelenlegi helyzete és fejlődésének iránya461
Náray Miklós: Hozzászólás Pogány Miklós "Nagytermelékenységű forgácsolási eljárások és azok szerszámai" című előadásához24
Dr. Németh Béla: Megvilágítás és színhatások orvosi szemmel308
Papp Pál: Edzett acélok esztergálása keményfémszerszámmal (G. T. I. közl.)355
Papp Pál:
Haszler Imre: Örvénylő menetvágás (G. T. I. közl.)529
Papp Pál:
Krausz Sándor: Nagy előtolású marás (G. T. I. közl.)443
Parányi György:
Himberger István: Zárt termelési egységek továbbfejlesztése és az anyagmozgatás korszerűsítése a MÁVAG Mozdonygyárban256
Pogány Tibor: Korszerű nagytermelékenységű forgácsolási eljárások és azok szerszámai17
Prockl László: Az országos szabványok társadalmi kritikája427
Rády István:
Fekete János:
Mezey László:
Rigler Tibor: Műszaki anyagnormák a gépgyártásban565
Rákóczy Tibor: Vízmennyiségmérés könyökben280
Ránky Miklós: Könyvismertetés (Réti Pál "Fémek roncsolásmentes vizsgálata" c. könyvéről)511
Réti Pál: Az anyagok és az anyagvizsgálat szerepe a korszerű gépgyártásban4
Réti Pál: Különféle kovácsolási technológiák hatása a vasuti kocsi tengelyanyagok kifáradási határára506
Rigler Tibor:
Fekete János:
Rády István:
Mezey László: Műszaki anyagnormák a gépgyártásban565
Sass Jenő: Fényes nikkelezés451
Sebők György: Új technológiai eljárás: a csúcsnélküli lyukköszörülés384
Sors László: Gömbölyített oldalú és fenekű négyszögletes edények kiinduló lemeztárcsájának meghatározása48
Sors László: Gömbölyített oldalú és fenekű négyszögletes edények kiinduló lemeztárcsájának sarok-rádiusz meghatározása96
Sors László: Nomogramm ékszíjak középhosszának közelítő meghatározására144
Sors László: Ékszíjhajtás méretezése192
Sors László: Egyes forgásidomok huzásához szükséges tárcsák átmérőjének meghatározása240
Sors László: Körkések számítása I.288
Sors László: Körkések számítása II.336
Sors László: Körkések számítása III.432
Sors László: Egyenletes emelésű automata vezérlőtárcsák szerkesztése480
Sors László: Automata vezérlőtárcsa evolvens görbéjének szerkesztése528
Szakács György:
Hernádi Gyula: A forgácskeletkezés néhány kérdése I.173
Szakács György:
Hernádi Gyula: A forgácskeletkezés néhány kérdése II. (Bef. közl.)227
Szakács György:
Hernádi Gyula: A forgácsolóerő változásának újabb magyarázata455
Szántó István: Röntgendiffrakciós módszerek gyakorlati alkalmazása az anyagvizsgálatban545
Szegedi Varga József: Hulladékkezelés a gépiparban (G. T. I. közl.)241
Szeniczei Lajos: Hozzászólás Varga Béla cikkéhez255
Szeniczei Lajos: Csavarkerekek geometriai méretezése420
Szentirmai Péter: A műszaki balesetelhárítás főbb kérdései a gépiparban. I. Szerszámgépek általános biztonsági technikája555
Szentpéteri László: Különleges megoldások fogaskerekes fordulatszámváltóknál316
Szécsi László: A mechanikusan felerősített keményfémlapkás esztergakések szerkezeti és kiviteli követelményei321
Szolodov I. P.:
Volszkij V. Sz.:
Gordon H. I.: Szovjet gyorsvágó esztergályosok tapasztalataiból I.161
Szolodov I. P.:
Volszkij V. Sz.:
Gordon H. I.: Szovjet gyorsvágó esztergályosok tapasztalataiból II. (Bef. közl.)203
Sztankó Lajos: Gyártóeszköz gazdálkodás49
Takács Péter Pál: Infravörös szárítás alkalmazása a gépgyártásban33
Takács Péter Pál: Infravörös lakkszárítás tűzbiztonsági kérdései416
Udvardi Béla:
Gyenes Ferenc: Szerszámgépek térformájának kialakítása és a szinek hatása303
Varga Béla: Általános fogazás egyszerű számítása252
Vándor Sándor: Esztergálómarás módszerének vizsgálata (G. T. I. közl.)197
Viski László: A szabványosítás gazdasági hatása a gépiparban475
Volszkij V. Sz.:
Gordon H. I.:
Szolodov I. P.: Szovjet gyorsvágó esztergályosok tapasztalataiból I.161
Volszkij V. Sz.:
Gordon H. I.:
Szolodov I. P.: Szovjet gyorsvágó esztergályosok tapasztalataiból II. (Bef. közl.)203
Ifj. Ziegler Károly: Vízgépek és vízgépberendezések automatizálása406
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem