848.779

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A közegészségtan és járványtan alapjai

Egyetemi tankönyv

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Medicina Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 655 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-240-027-5
Megjegyzés: 132 fekete-fehér ábrával, fotóval. Tankönyvi szám: 7478.

Fülszöveg

Az emberi szervezet állandó kölcsönhatásban van a bioszférában vele kapcsolatba kerülő abiotikus és biotikus környezeti tényezőkkel. A korszerű és eredményes egészségvédelem nem nélkülözheti e kölcsönhatások szabályszerűségeinek ismeretét. E tankönyvben azokat a szabályszerűségeket, összefüggéseket találjuk célszerűen rendszerezve, amelyek kulcsot jelentenek az emberi szervezet biológiai követelményeihez igazodó optimális környezeti feltételek meghatározásához. Az egyes fejezetekben találjuk a különböző környezeti tényezők hatásmechanizmusára, valamint arra vonatkozó ismereteket, hogy milyen határok között mozoghatnak a szervezetre ható exogén tényezők, hogy a szervezet egészséges maradjon, mit tehetünk, hogy a szervezet adaptációs készsége növekedjék, illetve megvédhessük az extrém hatásoktól. A könyv fontos ismereteket foglal össze az egészségvédelem bármely területére felkészülő szakember számára, illetve hasznos lehet a környezetvédelem kérdéseivel foglalkozó egyéb szakemberek... Tovább

Tartalom

Előszó az első kiadáshoz13
Előszó a második kiadáshoz14
Bevezetés15
A közegészségügyi-járványügyi feladatok helye és szerepe a lakosság egészségvédelmében (Tóth Béla)19
Az egészségügyi szervek egészségvédelmi feladatainak ellátása20
A közegészségügyi és járványügyi feladatok ellátása22
Irodalom25
KÖZEGÉSZSÉGTAN
Levegőhigiéne, bioklimatológia, mikroklíma (Tapfer Dezső)29
A Földünket körülvevő gáztömeg felépítése és rétegeződése29
Az atmoszferikus levegő összetétele30
A légkör fizikai állapotjelzői és azok élettani hatása31
A légnyomás31
A légköri elektormosság33
Sugárzások36
Hőmérséklet39
A légmozgások40
A levegő nedvességtartalma42
A légkör fizikai tényezőinek hatása az emberi szervezetre44
Időjárás, éghajlat45
Biometeorológia, meteoropathologia49
Fronthatások51
A légkör szennyeződései és egészségügyi jelentőségük51
A gáz alakú és szilárd szennyeződések52
A levegőszennyeződések elleni küzdelem56
A ruházkodás higiénéje (Szerémi Katalin)59
A ruházkodás feladata59
A ruházkodás szerepe a hő-regulatióban60
A ruházat alapanyagai és feldolgozásuk61
Állati és növényi eredetű ruhaanyagok61
Műszálakból készült textilanyagok62
A ruházati alapanyagok feldolgozása64
A ruházat fizikai tulajdonságai64
Célszerű ruházkodás66
Az ivóvíz higiénéje (Cserenyey Edit)68
Vízszükséglet és vízgazdálkodás68
Ivóvízellátás70
A víz körforgása70
Csapadékvíz (meteorvíz)70
Talajvíz72
Felszíni vizek76
Központi vízellátás, vízkezelés, a központi vízellátás berendezései78
Ivóvíz eredetű egészségügyi ártalmak86
A vízben előforduló miroorganizmusok higiénés jelentősége. Ivóvízjárványok.86
A vízben természetesen vagy szennyeződésként előforduló biológiailag aktív vegyi anyagok higiénés jelentősége88
Talajhigiéne (Sujbert László)93
Higiénés megítélés szempontjából fontosabb talajjellemzők93
A talaj természetes összetevői és a talaj szennyeződései95
A talaj öntisztulása99
A szennyvíz a hulladékanyag és a szemét eltávolításának higiénéje (Nagylucskay Sándor)101
Az emberi ürülék eltávolításának higiénés kérdései102
Az emberi ürülék szakaszos eltávolítása102
Az emberi ürülék folyamatos eltávolítása105
A szennyvíz-eltávolítás higiénés kérdései106
A szennyvíz összegyűjtése és elszállítása109
A szennyvíz elhelyezése, kezelése111
A szemét és egyéb hulaldékanyagok eltávolításának higiénés kérdései117
A szemét eltávolítása falvakban118
A szemét eltávolítása városokban119
Az ipari hulladékok és a radioaktív hulladékanyagok eltávolítása121
Az állati trágya eltávolítása121
Az állati hullák eltávolítása122
A halottakkal és a temetőkkel kapcsolatos közegészségügyi-járványügyi követelmények (Nagylucskay Sándor)124
Települések tervezése. A lakás, a lakóépületek és a gyógyító-megelőző intézmények higiénéje (Szerémi Katalin)126
A korszerű településtervezés egészségügyi vonatkozásai127
A települések környezethigiénés szempontjai127
A települések egészségkárosító tényezői130
Települési formák133
Városi település134
Falusi település139
A lakás és a lakóépületek egészségügye141
A lakáskultúra fejlődése141
A lakás levegőegészségügyi követelményei141
A lakásépítés egészségügyi szempontjai143
A lakásméretek normái147
A lakáskomfort higiénés feltételei149
Gyógyító-megelőző intézmények higiénéje156
Táplálkozás- és élelmezéshigiéne (Cserenyey Edit)161
Táplálkozás és élelmezés161
Tápanyagok161
A legfontosabb élelmianyagok és élelmiszerek tápértéke166
Táplálkozási típusok174
Táplálkozási ártalmak177
A táplálkozási ártalmak megelőzése184
Élelmiszerhigiéne189
Az élelmiszerforgalom higiénéje189
Élelmiszertartósítás189
A húsellátás higiénéje191
A tejellátás higiénéje193
A tojásellátás higiénéje196
Növényi eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának higiénéje199
Ételfertőzések és bacterialis ételmérgezések201
Ételfertőzések201
Bacterialis ételmérgezése (toxicoinfectiók)201
Az ételmérgezések elleni védekezés alapelvei209
Az élelmiszerekben előforduló toxikus vegyi anyagok210
Az élelmiszerek adalék- (kiegészítő) anyagainak higiénés jelentősége211
Az élelmiszerek technikai eredetű szennyeződései212
Az élelmiszerekben természetes tartalomként jelentkező ártalmas anyagok216
Közétkeztetés217
Az élelmiszerellátásban és az élelmezésben dolgozók személyi higiénéje219
A szeszesital-fogyasztás főbb népegészségügyi vonatkozásai (Sujbert László)221
A szeszesital-fogyasztás mint népegészségügyi probléma221
A szeszes italok jellemzői és fogyasztásuk adatai221
A szeszesital-fogyasztás miatti egészségkárosodások adatai222
Az alkoholista magatartásból eredő társadalmi problémák225
Az alkoholizmus leküzdésére irányuló társadalmi erőfeszítések225
Az antialkoholista mozgalmak formái, a mozgalomban részt vevő szervezetek226
Nevelés, felvilágosítás226
Alkoholmentes italok. Árszabályozás227
A jogszabályok adta lehetőségek228
A dohányzás, az élvezeti anyagok és a fűszerek higiénés kérdései (Nagylucskay Sándor)230
Munkaegészségtan (Fodor Ferenc)238
Fizikai és szellemi munka239
Az izomműködés biokémiai-physiologiai alapjai240
A fizikai munka energiaigénye243
A fizikai munkateljesítményt limitáló tényezők a szervezetben244
A szervezet terhelhetősége fizikai munkával250
A munkahely kialakítása, gépek szerkesztése, pihenőidő253
Testhelyzet254
A pihenőidők nagysága258
A mikroklíma és a munkavégzés összefüggései258
A só-víz háztartás mint limitáló tényező262
A párologtatás akadályozottsága mint limitáló tényező265
A szervezet adaptálódása, a szervezet védelme meleg mikroklímában végzett munka során266
Fokozott légköri nyomásban végzett munka268
Vibrációs, zaj- és ultrahanghatások, különös tekintettel a munkahelyekre272
Mechnaikus rezgés (vibráció)272
Zajhatások276
A foglalkozási nagyothallás megelőzése280
Ultrahanghatások285
Rádió-, mikrohullámok és optikai sugárzások, különös tekintettel a munkahelyi vonatkozásokra286
Rádió- és mikrohullámok287
Optikai sugárzások288
Vegyi anyagok szervezeti hatásainak és megelőzésüknek munkahelyi vonatkozásai301
Foglalkozási mérgezések általános kérdései303
A munkahelyi por mint higiénés probléma319
A fizikai munkavégzés összefüggése a tüdőben visszatartott porral322
Az ionizáló sugárzások közegészségtani vonatkozásai (Farádi László)329
A közegészségtani vonatkozások megértéséhez szükséges alapfogalmak329
Dózismérés334
Az emberi szervezet sugárkárosodását befolyásoló egyéb tényezők337
Sugárhatások a szervezetben338
Az egészségügyi szolgálat gyakorlati feladatai343
A sugárterhelés alacsonyan tartása343
Sugárfigyelő-jelző szolgálat346
Sugárveszélyes munkahelyek közegészségügyi követelményei357
Sugármentesítés (dekontamináció)362
A gyermekkor és az ifjúkor higiénéje (Kaposvári Júlia)368
A gyermek és az ifjú somato-psychés fejlődése368
A testi fejlődés általános törvényszerűségei368
A szervek, szervrendszerek fejlődése371
A szellemi fejlődés375
A testi és a szellemi fejlődés vizsgálati módszerei378
A gyermek- és ifjúsági intézmények közegészségügyi követelményei380
Az oktató-nevelő intézmények telepítése és elhelyezése381
Berendezési tárgyak és taneszközök383
Balesetelhárítás384
Takarítás384
Az ellenőrzés fő szempontjai384
Az egyes intézmények higiénéje385
Bölcsőde és csecsemőotthon386
Óvoda389
Tanintézetek (iskolák)391
Bentlakásos gyermek- és ifjúsági intézmények397
Az oktató-nevelő munka psycho-higiénéje399
Az oktató-nevelő intézmények feladata, szervezete401
A nevelés és az intézményes oktatás psychologiai és physiologiai vonatkozásai403
Az iskolai munka helyes megszerezése406
Pályaválasztás407
A gyermek és az ifjú helyes életmódja409
A pihenés különböző fajtái410
ÁLTALÁNOS JÁRVÁNYTAN
Epidemiologiai módszerek a nem fertőző vagy nem tisztázott aetiologiájú betegségek gyakoriságának visszaszorításában és megelőzésükben (Fodor Ferenc)415
Az epidemiologia. Az epidemiologiai módszerek kialakulása és értelmezése415
Epidemiologiai módszerek használata417
A fertőző betegségek általános járványtana (Vedres István)424
A járványtan tárgya, feladatai és módszerei424
Járványtani alapfogalmak425
A fertőző betegségek jelentősége és elterjedtsége Magyarországon427
A fertőzés (infectio)429
A fertőzés forrásai430
A fertőzés terjedési mechanizmusa432
A fertőzés terjedésének tényezői433
A járványfolyamat mozgató erői434
A fertőző betegségek felosztása435
A természeti tényezők hatása a járványfolyamatokra438
A fertőző betegségek előfordulásának szezonális és ciklikus ingadozása439
A társadalmi tényezők hatása a járványfolyamatra442
A fertőző betegségek elleni védekezés443
Sterilezés, fertőtlenítés, rovar- és rágcsálóirtás (Tapfer Dezsp)446
Fizikai fertőtlenítés447
Vegyi fertőtlenítés450
Anorganikus vegyületek451
Organikus desinficiensek454
A fertőtlenítés formái456
Rovarirtás457
Rágcsálóirtás458
A gyógyító-megelőző ellátás közegészségügyi-járványügyi kérdései (Szél György)461
Iatrogen ártalmak, iatrogen fertőzések, iatrogen fertőző megbetegedések461
A fertőző kórházártalmak jelentőségének felismerése a múlt században464
Az iatrogen fertőző megbetegedések jelentősége napjainkban464
Az iatrogen fertőzések létrejöttének objectiv és subjectiv okai és azok egymáshoz való viszonya466
Fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásunk tárgyi feltételei467
Járóbeteg-ellátásunk és az iatrogen fertőzések469
Porphylactikus tevékenység és az iatrogen fertőzések472
Néhány gyakrabban előforduló iatrogen fertőző megbetegedés epidemiologiája473
Staphylococcus fertőzések473
Streptococcus-fertőzések479
Gram-negatív baktériumok által okozott iatrogen fertőzések481
A tractus urinarius iatrogen fertőzései487
Intenzív therapiás egységek és iatrogen fertőzések488
Iatrogen fertőzésként is előforduló nem elsődlegesen iatrogen fertőző betegségek489
A fertőző kórházártalmak megelőzésének általános elvi szempontjai490
A fertőzőforrások kiiktatásának lehetőségei490
A fertőzés terjedésének meggátlása492
A szervezet fogékonyságának csökkentése493
Kórházi higiénikus orvosok, közegészségügyi-járványügyi bizottságok494
RÉSZLETES JÁRVÁNYTAN
Bacterialis és virus-fertőzések (Vedres István)499
Bélfertőzések499
Kolera500
Hastífusz505
Vérhas510
Heine-Medin-kór, járványos gyermekbénulás517
Coxsackie- és Echo-virus fertőzések523
Brucellosis524
Leptospirosis526
Virus-hepatitis (Nagylucskay Sándor)528
A légutak fertőzései539
Himlő540
Bárányhimlő545
Rózsahimlő546
Kanyaró547
Diftéria550
Vörheny, skarlát554
Szamárköhögés558
Járványos agyhártyagyulladás561
Influenza562
Adenovirus-fertőzések567
Parainfluenza568
RS-virus fertőzés569
Mumps, járványos fültőmirigy-gyulladás569
Encephalitis epidemica570
Meningitis serosa571
Pfeiffer-féle mirigyláz572
Ornithosis573
Haematogen fertőző betegségek574
Pestis575
Kiütéses tífusz579
Visszatérő láz582
Sárgaláz583
Kullancs-encephalitis584
A kültakaró fertőzései585
Anthrax586
Tetanus587
Gázüszök590
Tularaemia591
Takonykór592
Rabies, veszettség593
Helminthosisok és protozoon-fertőzések (Tapfer Dezső)598
A leggyakoribb hazai helminthosisok598
Cérnaférgesség598
Orsóférgesség599
Ostorférgesség601
Bányaférgesség601
Strongyloidosis602
Bilharziosis603
Fasciolosis604
Galandféreg-fertőzések604
Echinococcosis605
Hymenolepidosis605
Trichinellosis606
Protozoon-fertőzések607
Toxoplasmosis607
Giardiasis607
Amoebiasis608
Mocsárláz, váltóláz609
Katonai higiéne (Bíró György)614
A katonai higiéne fogalma, feladata békében és háborúban514
Katonai környezet- és településhigiéne516
A csapatok elhelyezése laktanyában516
Tábori elhelyezés517
A csatatér egészségügyi rendezése520
Vízellátás harci körülmények között520
Vízellátás egészségügye tömegpusztító (atom-, biológiai, vegyi (ABV-)) fegyver alkalmazása idején522
Katonai táplálkozás- és élelmezéshigiéne525
Katonai munakhigiéne527
Katonai járványtan jellemzése. A biológiai fegyver534
Katonai higiénés feladatok a hátországban537
Tárgymutató640
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem