984.902

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A közegészségtan és járványtan alapjai

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Medicina Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 692 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: 132 fekete-fehér ábrával, fotóval. Tankönyvi szám: 7478.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Előszó13
Bevezetés15
KÖZEGÉSZSÉGTAN
A közegészségügyi és járványügyi munka (Tóth Béla)21
A közegészségügyi-járványügyi feladatok helye és szerepe az egészségügyi ellátásban29
A közegészségügyi és járványügyi feladatok ellátásának feltételei31
A korszerű közegészségügyi és járványügyi munka kialakulásának főbb vonásai hazánkban33
A közegészségügyi és járványügyi feladatok ellátásának szervezete34
A közegészségügyi-járványügyi szakhálózat feladatai37
A közegészségügyi feladatok ellátásának módszerei40
Levegőhigiéne, bioklimatológia, mikroklíma (Tapfer Dezső)45
A Földünket körülvevő gáztömeg felépítése és rétegeződése45
Az atmoszferikus levegő összetétele46
A légkör fizikai állapotjelzői és azok élettani hatása47
A légnyomás47
A légköri elektormosság49
Sugárzások53
Hőmérséklet56
A légmozgások57
A levegő nedvességtartalma59
A légkör fizikai tényezőinek hatása az emberi szervezetre61
Időjárás, éghajlat62
Biometeorológia, meteoropathologia63
Fronthatások67
A légkör szennyeződései és egészségügyi jelentőségük70
A gáz alakú és szilárd szennyeződések70
A levegőszennyeződések elleni küzdelem75
Irodalom76
A ruházkodás higiénéje (Szerémi Katalin)77
A ruházkodás feladata77
A ruházkodás szerepe a hő-regulatióban78
A ruházat alapanyagai és feldolgozásuk79
Állati és növényi eredetű ruhaanyagok79
Műszálakból készült textilanyagok80
A ruházati alapanyagok feldolgozása82
A ruházat fizikai tulajdonságai82
Célszerű ruházkodás83
Irodalom85
Az ivóvíz higiénéje (Cserenyey Edit)86
Vízszükséglet és vízgazdálkodás86
Ivóvízellátás88
A víz körforgása88
Csapadékvíz (meteorvíz)89
Talajvíz90
Felszíni vizek94
Központi vízellátás, vízkezelés, a központi vízellátás berendezései96
Ivóvíz eredetű egészségügyi ártalmak106
A vízben előforduló miroorganizmusok higiénés jelentősége. Ivóvízjárványok.106
A vízben természetesen vagy szennyeződésként előforduló biológiailag aktív vegyi anyagok higiénés jelentősége108
Irodalom112
Talajhigiéne (Sujbert László)113
Higiénés megítélés szempontjából fontosabb talajjellemzők114
A talaj természetes összetevői és a talaj szennyeződései118
A talaj öntisztulása123
Irodalom125
A szennyvíz a hulladékanyag és a szemét eltávolításának higiénéje (Nagylucskay Sándor)126
Az emberi ürülék eltávolításának higiénés kérdései127
Az emberi ürülék szakaszos eltávolítása128
Az emberi ürülék folyamatos eltávolítása131
A szennyvíz-eltávolítás higiénés kérdései131
A szennyvíz összegyűjtése és elszállítása134
A szennyvíz elhelyezése, kezelése137
A szemét és egyéb hulaldékanyagok eltávolításának higiénés kérdései144
A szemét eltávolítása falvakban144
A szemét eltávolítása városokban145
Az ipari hulladékok és a radioaktív hulladékanyagok eltávolítása147
Az állati trágya eltávolítása147
Az állati hullák eltávolítása148
Irodalom149
A halottakkal és a temetőkkel kapcsolatos közegészségügyi-járványügyi követelmények (Nagylucskay Sándor)150
Települések tervezése. A lakás, a lakóépületek és a gyógyító-megelőző intézmények higiénéje (Szerémi Katalin)152
A korszerű településtervezés egészségügyi vonatkozásai154
A települések környezethigiénés szempontjai154
A települések egészségkárosító tényezői157
Települési formák160
Városi település162
Falusi település166
A lakás és a lakóépületek egészségügye169
A lakáskultúra fejlődése169
A lakás levegőegészségügyi követelményei169
A lakásépítés egészségügyi szempontjai170
A lakásméretek normái176
A lakáskomfort higiénés feltételei177
Gyógyító-megelőző intézmények higiénéje182
Táplálkozás- és élelmezéshigiéne (Cserenyey Edit)189
Táplálkozás és élelmezés189
Tápanyagok190
A legfontosabb élelmianyagok és élelmiszerek tápértéke196
Táplálkozási típusok202
Táplálkozási ártalmak203
A táplálkozási ártalmak megelőzése213
Élelmiszerhigiéne218
Az élelmiszerforgalom higiénéje218
Élelmiszertartósítás220
A húsellátás higiénéje222
A tejellátás higiénéje225
A tojásellátás higiénéje228
Növényi eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának higiénéje229
Ételfertőzések és bacterialis ételmérgezések229
Ételfertőzések230
Bacterialis ételmérgezése (toxicoinfectiók)230
Az ételmérgezések elleni védekezés alapelvei230
Az élelmiszerekben előforduló toxikus vegyi anyagok233
Az élelmiszerek adalék- (kiegészítő) anyagainak higiénés jelentősége234
Az élelmiszerek technikai eredetű szennyeződései235
Az élelmiszerekben természetes tartalomként jelentkező ártalmas anyagok236
Közétkeztetés246
Az élelmiszerellátásban és az élelmezésben dolgozók személyi higiénéje248
Az alkoholfogyasztás higiéniés kérdései (Sujbert László)250
A dohányzás, az élvezeti anyagok és a fűszerek higiénés kérdései (Nagylucskay Sándor)257
Munkaegészségtan (Fodor Ferenc)265
Fizikai és szellemi munka266
Az izomműködés biokémiai-physiologiai alapjai267
A fizikai munka energiaigénye270
A fizikai munkateljesítményt limitáló tényezők a szervezetben271
A szervezet terhelhetősége fizikai munkával272
A munkahely kialakítása, gépek szerkesztése, pihenőidő280
Testhelyzet284
A pihenőidők nagysága285
A mikroklíma és a munkavégzés összefüggései288
A só-víz háztartás mint limitáló tényező291
A párologtatás akadályozottsága mint limitáló tényező292
A szervezet adaptálódása, a szervezet védelme meleg mikroklímában végzett munka során293
Fokozott légköri nyomásban végzett munka294
Vibrációs, zaj- és ultrahanghatások, különös tekintettel a munkahelyekre298
Mechnaikus rezgés (vibráció)298
Zajhatások301
A foglalkozási nagyothallás megelőzése308
Ultrahanghatások311
Rádió-, mikrohullámok és optikai sugárzások, különös tekintettel a munkahelyi vonatkozásokra312
Rádió- és mikrohullámok314
Optikai sugárzások316
Vegyi anyagok szervezeti hatásainak és megelőzésüknek munkahelyi vonatkozásai327
Foglalkozási mérgezések általános kérdései329
A munkahelyi por mint higiénés probléma330
A fizikai munkavégzés összefüggése a tüdőben visszatartott porral344
Az ionizáló sugárzások közegészségtani vonatkozásai (Farádi László)354
A közegészségtani vonatkozások megértéséhez szükséges alapfogalmak354
Dózismérés359
Az emberi szervezet sugárkárosodását befolyásoló egyéb tényezők362
Sugárhatások a szervezetben363
Az egészségügyi szolgálat gyakorlati feladatai367
A sugárterhelés alacsonyan tartása368
Sugárfigyelő-jelző szolgálat370
Sugárveszélyes munkahelyek közegészségügyi követelményei379
Sugármentesítés (dekontamináció)381
A gyermekkor és az ifjúkor higiénéje (Kaposvári Júlia)393
A gyermek és az ifjú somato-psychés fejlődése393
A testi fejlődés általános törvényszerűségei394
A szervek, szervrendszerek fejlődése397
A szellemi fejlődés403
A testi és a szellemi fejlődés vizsgálati módszerei405
A gyermek- és ifjúsági intézmények közegészségügyi követelményei405
Az oktató-nevelő intézmények telepítése és elhelyezése405
Berendezési tárgyak és taneszközök406
Balesetelhárítás407
Takarítás409
Az ellenőrzés fő szempontjai409
Az egyes intézmények higiénéje411
Bölcsőde és csecsemőotthon411
Óvoda414
Tanintézetek (iskolák)417
Bentlakásos gyermek- és ifjúsági intézmények424
Az oktató-nevelő munka psycho-higiénéje426
Az oktató-nevelő intézmények feladata, szervezete428
A nevelés és az intézményes oktatás psychologiai és physiologiai vonatkozásai430
Az iskolai munka helyes megszerezése433
Pályaválasztás434
A gyermek és az ifjú helyes életmódja436
A pihenés különböző fajtái437
ÁLTALÁNOS JÁRVÁNYTAN
Epidemiologiai módszerek a nem fertőző vagy nem tisztázott aetiologiájú betegségek gyakoriságának visszaszorításában és megelőzésükben (Fodor Ferenc)443
Az epidemiologia. Az epidemiologiai módszerek kialakulása és értelmezése443
Epidemiologiai módszerek használata445
A fertőző betegségek általános járványtana (Vedres István)452
A járványtan tárgya, feladatai és módszerei452
Járványtani alapfogalmak453
A fertőző betegségek jelentősége és elterjedtsége Magyarországon455
A fertőzés (infectio)457
A fertőzés forrásai458
A fertőzés terjedési mechanizmusa459
A fertőzés terjedésének tényezői461
A járványfolyamat mozgató erői462
A fertőző betegségek felosztása463
A természeti tényezők hatása a járványfolyamatokra466
A fertőző betegségek előfordulásának szezonális és ciklikus ingadozása466
A társadalmi tényezők hatása a járványfolyamatra470
A fertőző betegségek elleni védekezés471
Sterilezés, fertőtlenítés, rovar- és rágcsálóirtás (Tapfer Dezsp)474
Fizikai fertőtlenítés475
Vegyi fertőtlenítés478
Anorganikus vegyületek479
Organikus desinficiensek482
A fertőtlenítés formái483
Rovarirtás484
Rágcsálóirtás486
A gyógyító-megelőző ellátás közegészségügyi-járványügyi kérdései (Szél György)489
Iatrogen ártalmak, iatrogen fertőzések, iatrogen fertőző megbetegedések489
A fertőző kórházártalmak jelentőségének felismerése a múlt században492
Az iatrogen fertőző megbetegedések jelentősége napjainkban493
Az iatrogen fertőzések létrejöttének objectiv és subjectiv okai és azok egymáshoz való viszonya495
Fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásunk tárgyi feltételei498
Járóbeteg-ellátásunk és az iatrogen fertőzések499
Porphylactikus tevékenység és az iatrogen fertőzések502
Néhány gyakrabban előforduló iatrogen fertőző megbetegedés epidemiologiája503
Staphylococcus fertőzések503
Streptococcus-fertőzések504
Gram-negatív baktériumok által okozott iatrogen fertőzések511
A tractus urinarius iatrogen fertőzései517
Intenzív therapiás egységek és iatrogen fertőzések518
Iatrogen fertőzésként is előforduló nem elsődlegesen iatrogen fertőző betegségek520
A fertőző kórházártalmak megelőzésének általános elvi szempontjai520
A fertőzőforrások kiiktatásának lehetőségei520
A fertőzés terjedésének meggátlása521
A szervezet fogékonyságának csökkentése522
Kórházi higiénikus orvosok, közegészségügyi-járványügyi bizottságok523
RÉSZLETES JÁRVÁNYTAN
Bacterialis és virus-fertőzések (Vedres István)529
Bélfertőzések529
Kolera530
Hastífusz534
Vérhas539
Heine-Medin-kór, járványos gyermekbénulás546
Coxsackie- és Echo-virus fertőzések552
Brucellosis553
Leptospirosis555
Virus-hepatitis (Nagylucskay Sándor)556
A légutak fertőzései564
Himlő571
Bárányhimlő571
Rózsahimlő577
Kanyaró578
Diftéria579
Vörheny, skarlát580
Szamárköhögés586
Járványos agyhártyagyulladás590
Influenza593
Adenovirus-fertőzések594
Parainfluenza598
RS-virus fertőzés599
Mumps, járványos fültőmirigy-gyulladás600
Encephalitis epidemica601
Meningitis serosa601
Pfeiffer-féle mirigyláz602
Ornithosis603
Haematogen fertőző betegségek604
Pestis605
Kiütéses tífusz610
Visszatérő láz613
Sárgaláz613
Kullancs-encephalitis614
A kültakaró fertőzései616
Anthrax616
Tetanus618
Gázüszök620
Tularaemia621
Takonykór623
Rabies, veszettség623
Helminthosisok és protozoon-fertőzések (Tapfer Dezső)627
A leggyakoribb hazai helminthosisok627
Cérnaférgesség628
Orsóférgesség629
Ostorférgesség629
Bányaférgesség630
Strongyloidosis630
Bilharziosis632
Fasciolosis632
Galandféreg-fertőzések633
Echinococcosis634
Hymenolepidosis634
Trichinellosis635
Protozoon-fertőzések635
Toxoplasmosis636
Giardiasis637
Amoebiasis638
Mocsárláz, váltóláz639
Katonai higiéne (Bíró György)645
A katonai higiéne fogalma, feladata békében és háborúban645
Katonai környezet- és településhigiéne647
A csapatok elhelyezése laktanyában647
Tábori elhelyezés648
A csatatér egészségügyi rendezése652
Vízellátás harci körülmények között652
Vízellátás egészségügye tömegpusztító (atom-, biológiai, vegyi (ABV-)) fegyver alkalmazása idején654
Katonai táplálkozás- és élelmezéshigiéne657
Katonai munkahigiéne660
Katonai járványtan jellemzése. A biológiai fegyver662
Katonai higiénés feladatok a hátországban663
Az egészségnevelés (Fodor Imre)672
Tárgymutató679
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A közegészségtan és járványtan alapjai A közegészségtan és járványtan alapjai A közegészségtan és járványtan alapjai A közegészségtan és járványtan alapjai A közegészségtan és járványtan alapjai

Néhány lapon aláhúzás és bejegyzés látható. A kötés megtört.

Állapot:
1.430 ,-Ft
7 pont kapható
Kosárba