799.067

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Tóth Árpád Gimnázium évkönyve 30.

1986

Előszó

Gyorsuló időben élünk, és ebben a sodrásban szinte észre sem vesszük, milyen gyorsan elrohannak az évek. Talán oda sem tudunk kellően figyelni az évek gazdag eseményeire, amelyek olyan természetes... Tovább

Tartalom

Dr. Ónosi László: Előszó 5
I. Az iskola oktató-nevelő munkája
Polgár Sándor: Harminc év 9
Dr. Németh Béláné: „Örök szépségek hírnöke..." (Tóth Árpád és a klasszikus antikvitás) . . 15
Dr. Kónya Józsefné: A természettudományos kultúráról 22
Kovács Miklós: A filozófiai nevelés lehetőségei az új gimnáziumi fizikatantervben 27
Dr. Darai Józsefné: Egy új tantárgy kezdeti lépései (Bevezetés a filozófiába) 34
Kertész Béla: A számítástechnika oktatásának alakulása a Tóth Árpád Gimnáziumban ... 37
Taraczköziné Jakab Éva: Az átmenet problémái az orosz nyelv tanításában a gimnázium első osztályában . . , 45
Maros Miklósné: Az angol nyelv tanításáról a Tóth Árpád Gimnáziumban 51
Dr. Kónya József né: Az ellenőrzés, értékelés és osztályozás 54
Dr. Kertész Andorné: Gondolatok a hazaszeretetre nevelésről 60
Koós Sándor: A munkára nevelés tapasztalatai 69
Laskay Sándorné: Az iskolai könyvtár és az olvasómozgalom fejlesztésének iránya 73
Dr. Gárdonyi Sándorné: A koedukáció iskolánkban 75
Taroczköziné Jakab Éva: A koedukáció tapasztalatai a 30 éves Tóth Árpád Gimnáziumban . 78
Dr. Vincze Lászlóné: Búcsú a biológia tagozattól 83
Dr. Kárpáti Lászlóné: Pályairányítás, továbbtanulás 86
Kígyós Lászlóné: Iskolai gyakorlókertünkről 88
II. Szervezeti, mozgalmi élet; iskolai hagyományok
(szabadidő, kultúra, sport)
Fehér Antal: Az iskolai pártalapszervezet munkájáról 93
Tómösvári Ágnes és Virmai Zita tanulók: Az iskolai KISZ-szervezet története 96
Dr. Budayné dr. Kálóczi Ildikó: A gimnázium pedagógus KISZ-alapszervezetének munkájáról 102
Koós Sándor: Az iskolai hagyományokról. 104
Fehér Antal: Diákklub a Tóth Árpád Gimnáziumban 109
Csamangó Éva: Az irodalmi színpad története és munkája 113
Dr. Németh Béláné: Önképzőköri beszámoló 119
Törökné Palatinszky Anna: Az országjáró diákok köre 120
Dr. Kertész Andorné: Tanulmányi kirándulások 123
Nádas György tanuló: A debreceni virágkarneválok története 127
Marx Károly szocialista brigád: Kapcsolat a Tóth Árpád Gimnázium és a Biogal Gyógyszergyár között 135
Koós Sándor: Kapcsolatok az állami gazdaságokkal 138
Koós Sándor: A külföldi kapcsolatokról 142
III. Diákversenyek - alkotó diákok
Polgár Sándor: Tóth Árpád gimnazisták a tanulmányi versenyeken 147
Tóth Gabriella: A kulturális jellegű szemlék, versenyek, bemutatók eredményei 157
Kerékgyártó László: A sportversenyekről 161
Versényi Anna: Hagyatéktöredék, 1985. Ősz 169
Dávid Andrea: Fényvirágok 172
Kupás Csilla: Apám 173
Mikó Ágnes: "Homály tüzei" 174
Szabadi István: Horatius: C III. 14 (fordítás) 175
Kovács Mária: Jeszenyin: Többé nem kívánok (fordítás) 176
Benkő Éva: Mit ír a helyi sajtó? 177
Dóbé Zoltán - Tóth János: A Homokkert és a Csapókert összehasonlítása (Helytörténeti pályamunka részletek) 182
Pető Erika: Biológiai ritmus, biológiai óra (pályamunkarészlet) 187
Kiss Adrienne: A Tisza élővilága (pályamunka részlet) 194
Káposzta Rita - Tóth Marianna: Cönológiai felvétel a debreceni Nagyerdőn (pályamunkarészlet) 199
Kónya Klára: A királis vegyületek jelentősége az élő szervezetben (pályamunka) 207
Kiss József Zsolt: Csillagászati expedícióval Görögországban 215
IV. Ünnepeink
Kovács Antal tanár: Kiállítás a Tóth Árpád Gimnáziumban a költő halálának 50. évfordulóján 221
Dr. Nagy János c. egyetemi docens: Tóth Árpád és Debrecen kapcsolata 222
Dr. Tarr László a Debrecen Városi Tanács művelődési osztályának vezetőhelyettese: az iskolai emlékkiállítás megnyitója 224
Dr. Gárdonyi Sándorné: Tóth Árpád köszöntése 226
Dr. Németh Béláné: Invokáció Tóth Árpádhoz 228
Tóth Gabriella: Felszabadulásunk ünnepén 229
Ungvári Jánosné szaktanácsadó: Megemlékezés a felszabadulásról 229
Kéri Tibor a Biogal Gyógyszergyár vezérigazgatója: Állampolgár-avatóbeszéd 232
Mán László érettségiző diák: Búcsúszó beszéd ballagáskor 233
Mogyoróssy Anita tanuló: Búcsúztató 235
V. Visszaemlékezések
Nagy Alpár: Köszöntő ének 239
Dr. Koháry György: Az első érettségiző osztály egyik tanulójának beszéde a ballagáskor 1981-ben 241
Zsuga Anikó: A Tóth Árpád Gimnáziumban eltöltött éveim tapasztalatairól 242
Porcsin Judit - Pécsi Gábor: Riport dr. Pósán Györggyel a Tóth Árpád Gimnázium ezredik érettségiző diákjával 247
Dr. Ruszoly József: "Visszanéztem félutambúl" 251
Baloghné Magi Katalin: Emlékeim 254
Dudics Pálné Katona Erzsébet: Milyen volt leánynak lenni a Tóth Árpád Gimnáziumban 1965-ben? 256
Bíró Katalin - Móré Mihályné: Valóság és emlék 257
Dr. Borsos János: Levél az iskolához 1986-ban 259
Barabás Miklós: "Közösségre emlékezem" 260
VI. Tények, adatok iskolánk múltjából és jelenéből
A jubileumi tanév kiemelkedő eseményei (1985-86.) 265
Felettes hatóságaink, felügyeletünk 270
A nevelőtestület tagjai és a munkaközösségek (1986-87.) 272
Az iskola ügyviteli alkalmazottai és technikai dolgozói 276
Ifjúsági vezetőink az 1986-87. tanévben 277
A Tóth Árpád Gimnázium tanárai voltak . . . 278
Nyugdíjasaink 281
Gazdaságvezetők voltak 282
Iskolaorvosok voltak 283
Az iskola néhai tanárai, akikre kegyelettel emlékezünk 284
Vándordíjak és védőik 285
Szakkörök, diákkörök az 1986-87. tanévben 289
Iskolánk tanulóinak névsora osztályonként az 1986-87. tanévben 291
Statisztikai adatok a három évtizedről 297
Iskolánk harminc év alatt érettségizett osztályainak tanulói, érettségi elnökei és osztályfőnökei . 298
Köszönet az évkönyv elkészítésében közreműködőknek 338
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Tóth Árpád Gimnázium évkönyve 30. A Tóth Árpád Gimnázium évkönyve 30. A Tóth Árpád Gimnázium évkönyve 30. A Tóth Árpád Gimnázium évkönyve 30.

A borító széle enyhén sérült. A lapélek elszíneződtek.

Állapot:
2.980 Ft
2.080 ,-Ft 30
19 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A Tóth Árpád Gimnázium évkönyve 30. A Tóth Árpád Gimnázium évkönyve 30.

A gerinc enyhén elszíneződött.

Állapot:
2.980 ,-Ft
27 pont kapható
Kosárba