A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A láthatatlan megismerés

Fülszöveg

Mitől Láthatatlan és miben Megismerés? A tanulmánykötet az utóbbi évtized egyik kiemelkedő felsőoktatáspedagógiai vállalkozása, a Láthatatlan Kollégium diákjainak és tanárjainak munkáját mutatja be. A Kollégium nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy a diákok az újszerű, átfogó ismereteket állítsák előtérbe munkájukban, átlépve a hagyományos szakmai korlátokat. Olyan, több szakterületnek otthont adó munkaközösség volt ez, amely lehetővé tette a különböző diszciplínákban dolgozó tanárok és diákok párbeszédét, úgy, hogy eközben a sokszínűség sem veszett el. Kínálkozó terület ennek a sokszínűségnek az érvényesítésére a megismeréstudomány, ahol a szakterületeket átívelő törekvéseken van a hangsúly.
A kötet jól mutatja, hogy a Láthatatlan Kollégium munkájában is együtt él a kognitív tudomány empirikus és fogalmi oldala. A kísérleti munkák a csecsemőkori és kisgyermekkori fejlődés és a nyelv kérdéseit vizsgálják. A nyelv szorosan vett nyelvészeti munkákban is megjelenik, olyan alapkérdéseket... Tovább

Tartalom

Előszó 7
A MEGISMERÉS FEJLŐDÉSE GYERMEKKORBAN
Csibra Gergely - Gergely György - Bíró Szilvia - Kóos Orsolya -
Margaret Brockbank: Céltulajdonítás ágenciai jegyek nélkül: a "józan ész"
detektálása csecsemőkorban 13
Káldy Zsuzsa: A látórendszer lassú érési folyamatai: látják-e
az óvodások az Ebbinghaus-illúziót? 45
Pléh Csaba - Felhősi Gabriella - Schnell Zsuzsa: A célok kitüntetett
szerepe a gyermeki utánzásban 53
A NYELV HELYE A MEGISMERÉSI RENDSZERBEN
Kertesei István: Kategóriák a szó alatt és fölött 65
Albert Sándor: A fordíthatatlanság mint fordításelméleti kategória 81
Kálmán László: Kognitív fordulat a nyelvészetben? 105
Gervain Judit - Pléh Csaba: Anna a hajón gondolkodik,
avagy vonzatelvárások a magyar mondatmegértésben 112
EVOLÚCIÓ ÉS INNÁTIZMUS A MEGISMERÉS
KUTATÁSÁBAN
Jancsó Daniella: A veleszületett egyetemes nyelvtan
és a modularitás neurobiológiai megközelítése.
Vázlatos áttekintés Ralph-Axel Müller közleménye alapján 129
Kovács Kristóf: Intelligencia és modularitás 143
A KOGNITÍV SZEMLÉLET FILOZÓFIAI ÉRTELMEZÉSE
Nánay Bence: Az intencionalitás teleologikus magyarázata
és a funkcionális meghatározatlanság problémája 165
Zemplén Gábor: Kiút vagy zsákutca? Naturalizált és evolúciós
episztemológiák 175
Kampis György: Az elme dinamikus modelljei 201
Tófalvy Tamás: Egy nem is olyan különös házasság: Descartes
és a kognitív tudomány 231
Fehér Márta - Pléh Csaba: Párbeszéd az emberi gondolkodás
második kopernikuszi fordulatáról 253
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem