864.254

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Buksz 1990. tavasz-tél

Budapesti Könyvszemle/Kritikai írások a társadalomtudományok köréből - 2. évfolyam 1-4. szám

Szerző

Kiadó: Heti Világgazdaság Rt.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 572 oldal
Sorozatcím: Buksz
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 27 cm x 20 cm
ISBN:

Tartalom

Tavasz
Levelezés
Gombár Csaba, Barabás Jenő, Szántó György Tibor és Modor Ádám levelei3
Bírálat
Wessely Anna: Uralom és önuralom6
Forgács Éva: A kritika mint műalkotás16
Bence György: Az értelmiség útja a Tervhivatalig24
Zemplényi Ferenc: Trubadúrok és katharok30
Galicza Péter: Vegyük komolyan?41
Szummer Csaba: Jung, az időutazó49
Biró Yvette: Balázs Béla és akiknek kell57
Erdélyi Ágnes: Gondolatok és történelmek61
Poszler György: Irodalomtörténet és regénypoétika69
Kovács András: Az ijesztő végkövetkeztetés74
Miskolczy András: Kelet és Nyugat között80
Probléma
Marosi Ernő: Interdiszciplinaritás a művészettörténetben85
Odorics Ferenc: A strukturalizmus és a konstruktivizmus között93
Tverdota György: József Attila kultuszának kezdetei98
Szemle
Bak János: Aron Jakovlevics Gurevics: A középkori népi kultúra107
Kósa László: Balassa Iván: A határainkon túli magyarok néprajza109
Pető Katalin: Füredi János: A rózsatő is ideges111
Kulcsár Szabó Ernő: A hermeneutika elmélete. Vál., szerk. Fabiny Tibor112
Köllő János: Haraszti Miklós: Darabbér113
Gyáni Gábor: Hanák Péter: A Kert és a Műhely115
Romsics Ignác: Hajdu Tibor: Közép-Európa forradalma 1917-1921117
Sisa József: Magyarországi zsinagógák. Főszerk. Gerő László118
Bibó István: Géza Hajós: Romantische Gärten der Aufklärung119
Niedermüller Péter: Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete121
Pléh Csaba: Joseph F. Forgas: A társas érintkezés pszichológiája123
Hermann Róbert: Erdődy Gábor: A magyar kormányzat európai látóköre 1848-ban124
Pintér Márta Zsuzsanna: Minorista iskoladrámák. S. a. r. Kilián István125
Lányi Kamilla: Magyar statisztikai zsebkönyv 1988127
Vikár György: Sigmjnd Freud: Önéletrajzi írások129
Németh S. Katalin: Benkő József levelezése. Szerk. Szabó György, Tarnai Andor130
Örkény Antal: Angelusz Róbert: Félig-meddig. Reformgondolkodás és reformellenesség131
Sajó András: Max Weber: A politika mint hivatás134
Horváth M. Tamás: Sajó András: Társadalmi-jogi változás135
Vajda Zsuzsanna: Hegedűs T. András - Forray R. Katalin: Az újjáépítés gyermekei - a konszolidáció gyermekei137
Szamuely László: A Petőfi kör vitái hiteles jegyzőkönyv alapján I. Szerk. Hegedűs B. András - Rainer M. János139
Szabó Péter: Hélinand de Froidmont: A halál versei140
Bukta Zsuzsa: Könyvgyűjtés, ritkaságok, aukciók Magyarország141
Nyár
Levelezés
A szerkesztőségbe érkezett könyvek148
Bírálat
Erős Ferenc: Mérei fényében és árnyékában150
Mérei Ferenc: Társ és csoport
Mérei Ferenc: Freud fényében és árnyékában
Mérei Ferenc: A pszichológiai labirintus
Kocziszky Éva: Csak a gondolkodó létezik156
Martin Heidegger: Lét és idő
Komoróczy Géza: Tartalmában strukturalista, formájában nemzeti164
Mitológiai enciklopédia, I-II
Bene Sándor: Vonzások és választások176
Bethlen Miklós levelei, 1657-1698
Lányi Kamilla: Látomás és indulat a közgazdasági tanokban180
Kornai János: Indulatos röpirat a gazdasági átmenet ügyében
Rainer M. János: Ötvenhat feltámadt forrásai188
Irodalom és politika
1956 sajtója
1956 a sajtó tükrében
A forradalom hangja
Napról napra. 1956 sajtója
Ómolnár Miklós: 12 nap, amely...
Egy népfelkelés dokumentumai 1956
Titkos jelentések 1956. október 23. - november 4.
1956 októbere Szabolcs-Szatmár megyében
Dalos György: Heym, avagy a német kérdés196
Stefan Heym: Öt nap júniusban
Deák István: A felfoghatatlan Holocaust205
Arno J. Mayer, Malvina Graf, Frieda Frome, Zofia S. Kubar, Stefan Korbonski, Wanda Póltawka, Eva Schloss, Len Crome, Alan Adelson - Robert Lapides, Michael R. Marrus, Francois Furet és Zygmunt Bauman könyveiről
Probléma
Kelemen János: Tudományélet: programok és módszerek217
Bezeczky Gábor: Egy lexikon-szócikk bibliográfiájához227
Lányi András: "Főnök, akarja az ondót?" Pornó a standokon232
Szemle
Rév István: Nyirő András (szerk.): Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához243
Gervai Judit: Desmond Morris: A csupasz majom244
Zentai Mária: Fekete Sándor: Petőfi evangéliuma247
Borsányi György: Sipos Péter: Legális és illegális munkásmozgalom (1919-1944)248
Bali János: Nikolaus Harnoncourt: A beszédszerű zene250
Marianna D. Birnbaum: Claudio Magris: A Habsburg-mítosz az osztrák irodalomban252
Rév Ilona: A Golden Age - Art and Society in Hungary 1896-1914253
Kapás István: Erich Fromm - Daisetz Teitaro Suzuki: Zen-buddhizmus és pszichoanalízis255
Takács Géza: Zsolnai József - Zsolnai László: Mi a baj a pedagógiával?256
Nagy Sz. Péter: Thomka Beáta: Esszéterek, regényterek258
Szőnyi György Endre: Gömöri György: Angol-magyar kapcsolatok a XVI-XVII. században259
Végh János: Jan Bialostocki: Bruegel: Keresztelő Szent János prédikációja260
Szakács Béla Zsolt: Willibald Sauerländer: A naumburgi dontároszobrok261
Inzelt Annamária: Lengyel György: Vállalkozók, bankárok, kereskedők262
L. Nagy Zsuzsa: Raffay Ernő: Trianon titkai, avagy hogyan bántak el országunkkal...264
Ősz
Levelezés
Vargyas Zoltán, Bánki Ágnes, Fehér M. István, Kajtár Mária, Fejtő Ferenc és László Ruth levelei275
A szerkesztőségbe érkezett könyvek278
Vita
László Ruth: Reflexió281
Perczel István Hamvas Béla-cikkéhez (BUKSZ, 1989. 1.)
Perczel István: Hit, ismeret, hagyomány282
Válasz László Ruth reflexióira
Sárkány Mihály: Vágyak és választások288
Niedermüller Péter néprajztudomány-cikkéhez (BUKSZ, 1989. 1.)
Szil Péter: Kövessük-e a svéd (pornó)modellt?295
Lányi András írásához (BUKSZ, 1990. 2.)
Bírálat
Szente Zoltán: A moralizmus és az egalitarizmus határai302
Kis János: Vannak-e emberi jogaink?
Pócs Éva: Mágiáról mindenkinek - Mindenki a mágiáról?310
Makra Sándor: A mágia
Magyar László András: Bevezetés a kísértettanba
Kurt Seligmann: Mágia és okkultizmus az európai gondolkodásban
Paracelsus: Paragranum
Fónagy Iván: A mágia és a titkos tudományok története
Hans Biedermann: A mágikus művészetek zseblexikona
Gyáni Gábor: Új lexikon, avitt szócikkekkel318
Akadémiai Kislexikon. Első kötet A-K
Fehér Márta: Tény és való324
Tény és való. Tudományelméleti írások. Szerk.: Salat Levente
Niedermüller Péter: Az antropológia haszna: egy közép-európai példa331
Bíró Zoltán és mások: Néphagyományok új környezetben
Rostás Zoltán (szerk.): Hát ide figyelj édes fiam...
Tematikus összeállítások a Tett c. folyóiratban
Nagy András: Veszélyes híd336
Greskovits Béla - Borszéki Zsuzsa - Palócz Éva: Hidak - de hová?
Probléma
Vági Gábor: Településfejlesztés és reform342
Leo Strauss: A bölcselet szociológiája362
Sinkó Katalin: A Munkácsy-kérdés a művészettörténetben355
Szemle
Lackó Mihály: Kardos S. - Jávor I. - Kováts A. - Kenedi J. - Pető I. - Vági G.: "Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van"370
Pléh Csaba: Thomas A. Sebeok - Jean Umiker - Sebeok: Ismeri a módszeremet? Avagy: a mesterdetektív logikája371
Laki Mihály: A Kék Szalag Bizottság gazdasági programjavaslata371
Hermann Róbert: Görgey contra Kossuth. S. a. r. Pusztaszeri László374
Diószegi István: Somogyi Éva: Ferenc József376
Kerny Terézia: Török Gyöngyi: A jánosréti Szent Miklós-főoltár a Magyar Nemzeti Galériában 377
Jankovics József: Rákóczi László naplója. S. a. r. Horn Ildikó379
Mazsu János: Kovács István Gábor: Kis magyar kalendáriumtörténet 1880-ig381
Fülöp Márta: Dan Greenburg-Marcia Jacobs: Hogyan legyünk boldogtalanok 383
Paul Watzlawick: A helyzet reménytelen, de nem súlyos383
Szabó Judit: Ungvárszki Ágnes: Gazdaságpolitikai ciklusok Magyarországon 1948-1988384
Erős Ferenc: Hódi Sándor: Táj és lélek387
Kerényi Ferenc: Protestáns iskoladrámák 1-2. S. a. r. Varga Imre388
Hajdú Tibor: István Deák: Beyond Nationalism390
Mi a pálya?
Lakner Judit: The New York Review of Books393
Bukta Zsuzsa: Budapesti könyvaukciók394
Nádasdy Ádám: Mise természetesebb396
Tél
Levelezés
Szak Péter Otmár és Nagy Ildikó levelei403
Bírálat
Fischer György: A szociológia alkonya?406
Csepeli György - Örkény Antal: Az alkony
Tallár Ferenc: Európa vagy Közép-Európa?418
Vajda Mihály: Orosz szocializmus Közép-Európában
Dobszay László: Hibák könyve425
Márta A. Ghezzo: Epic Songs of Sixteenth-Century Hungary
Békés Vera: Zeusz szamara, avagy a nyelvfilozófia434
Kelemen János: Nyelv és történetiség a klasszikus német filozófiában
Kovács M. Mária: Forradalom náthával?440
Timothy Garton Ash: We the People...
Vajda Júlia: Tettesek és áldozatok447
George Eisen: Árnyak játékai
Primo Levi: Akik odavesztek és akik megmenekültek
Takács Albert: Jogelmélet és ideológiakritika452
Hans Kelsen: Tiszta Jogtan
Probléma
Leo Strauss: Üldöztetés és az írás művészete458
Schütz István: Új tézisek a román etnogenezisről467
Dávidházi Péter: A magyar anglisztika és új követe477
Szemle
Takács Péter: Henry David Thoreau: A polgári engedetlenség iránti kötelességről487
Heckenast Gusztáv: Papp-Váry Árpád - Hrenkó Pál: Magyarország régi térképeken489
Bodor Péter: Hernádi Miklós: Kisbetűs történelem490
Halmos Károly: Jürgen Kocka (Hrg.): Bürgertum im 19. Jahrhundert491
Szilassy Zoltán: Richard Gilman: A dekadencia494
Miskolczy Ambrus: Raoul Sorban: Fantasma imperiului ungar si Casa Europei495
Csalog Zsolt: Kőbányai János: Magyar siratófal496
Kövér György: Lev Trockij: Életem497
Galasi Péter: Fazekas Károly - Köllő János: Munkaerőpiac tőkepiac nélkül499
Hárs Ágnes: Kormos Imre - Munkácsy Ferenc: Foglalkoztatáspolitika válságos helyzetben503
Zimányi Vera: Maksay Ferenc (szerk.): Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén504
Szabó Dániel - Kiss József: Jónás Károly (összeáll.): Pártpanoptikum506
Ruzsa Ágnes: Pomogáts Béla: Irodalmunk szabadságharca508
D. Lőrincz József: Nyiri Kristóf: Keresztút509
Mi a pálya?
Lakner Judit: The New York Review of Books514
Lakner Judit: Liber516
Barna Imre: Könyvek Kapilláriában518
F. Nagy Angéla: Kurizórium vagy praktikum?520
Ruzsa Ágnes: Regio522
Nádasdy Ádám: Valahol524
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem