849.740

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Sportpedagógia

Testnevelési Főiskolai tankönyv

Szerző
Lektor

Kiadó: Sport
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 258 oldal
Sorozatcím: Testnevelési Főiskolai Tankönyv
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-253-030-6

Tartalom

Előszó7
Bevezetés a sportpedagógiába11
A sportpedagógia tárgya, jellege, feladatai13
A sportpedagógia interdisziciplináris kapcsolatai, helye a tudományok rendszerében15
A sportpedagógiai kutatások tudományos módszerei22
Összefoglaló kérdések34
A sport társadalmunkban és az egyén életében35
A sport társadalmi jelentősége, szerepe37
A sport társadalmi, emberi tevékenység37
A sport kapcsolata az általános emberi kultúrával és a testkultúrával, értékteremtő funkciója38
A sport kapcsolata a mindennapi munkával, a honvédelemmel, munkáltató és honvédő funkciója40
A sport hatása a szociális és emberi kapcsolatok alakulására, szocializáló funkciója41
A sport és az egészségvédelem42
Az egészség értelmezése, kapcsolata a sporttal42
A sport az egészségre nevelés alapvető eszköze, egészségvédő funkciója44
Az egészségre nevelés feladatai, folyamata, területei általában és lehetőségei a sportban47
Életrend-szabad idő-sport49
A sportolás helye az ember életrendjében, tevékenységstruktúrájában49
A helyes életrend és a testi kulturáltság kialakítása a sport segítségével51
A sport egyéb funkciói a mai társadalomban54
Az olimpiai eszme - a sport és a békepolitika54
Profizmus - amatőrizmus, avagy látszatamatőrizmus?54
A kor szellemének hatása a mai sportra54
A sporttevékenység célja a teljesítményfokozás57
A tevékenységről általában és a sporttevékenység jellemzői57
A sporttevékenység különböző értelmezése59
Személyiségfejlesztés és teljesítményfokozás a sporttevékenységben59
Összefoglaló kérdések63
A sportoló felkészítése pedagógiai folyamat67
A sportoló felkészítése pedagógiai folyamat67
A sport és a nevelési folyamat összefüggései67
A sportoló nevelésének főbb színterei és ezek kapcsolata73
A különböző nevelési színterek együttműködésének szükségessége, a nevelési ráhatások egysége mint alapvető pedagógiai elv73
Egyéb nevelési hatások a sportban76
Az edző és a sportoló kapcsolata77
A sportoló nevelésének fontos feltétele az edzővel való helyes kapcsolata77
A sportoló és az edző kapcsolatának sajátosságai az általános pedagógiai szituációhoz viszonyítva78
Az edző tekintélye - az edző mint pedagógus. Az edző pedagógiai modellje80
Összefoglaló kérdések85
Cél- és feldatrendszer a sportban, a sportolók személyiségfejleszésének célja87
Pedagógiai clunk a sportolók személyiségfejleszése89
Milyen a sportoló személyisége?90
A teljesítmény-motiváltság a sportolók személyiségfejlesztésnek középpontjában92
Sportágválasztás - pályaválasztás a sportban94
Adottságok - tehetség figyelembevétele a sportágválasztáskor (kiválasztási lehetőségek, irányíthatóság)94
A korai szakosítás pedagógiai problémai96
Életeszmény - sport és pályaválasztás összefüggései97
A transzfer mint általános pedagógiai kérdés a sportban99
Konfliktushelyzetek és stresszhatások leküzdése a sportban100
A sportolói "szerepkör" mint konfliktushordozó100
A konfliktusok forrásai a sportban; az igénynívó és a teljesítmény ellentmondásai101
Siker és kudarc elviselésére nevelés, a sikerélmény transzferálása104
Teljesítőképesség-határok kitágítása, fájdalomtűrésre nevelés106
A személyek közötti kapcsolatokból fakadó konfliktushelyzetek leküzdése a sportban107
Az érdeklődés, irányultság fejlesztése, ébren tartása108
Az igénynívó - önértékelési képesség, értéktudat kialakítása, állandósítása és fejelsztése118
Önállóságra, aktivitásra nevelés122
Kitartásra, önfegyelemre, küzdeni tudásra nevelés123
A kreativitás jelentősége a különböző sprotágakban a sportoló magatartásában, kreativitásra nevelés a sportban130
A sportoló világnézeti nevelése160
A sportoló nevelése a kollektívában136
A kollektíva jelentősége a sportoló közösségi emberré formálásában136
A sport közösségfejlesztő tényezői138
A sportközösségek strukturális sajátosságai141
A sportoló nevelésének módszerei a kollektívában144
Az értelmi nevelés feladatai a sportban146
Az értelmi képességek fejlesztése a sporttevékenység segítségével148
A sportolók általános alapműveltségének fejlesztése152
Az erkölcsi tulajdonságok szerepe és fejlesztése a sportban153
A sport erkölcsfejlesztő hatása153
Munkára nevelés a sportban156
Akarati nevelés a sportban158
A szocialista hazafiságra nevelés a sportban162
Szexuális nevelés a sportban164
A sportolók humanizmusra nevelése166
Az esztétikai befogadóképesség és kifejezőkészség fejelsztése a sportban167
A sport esztétikai hatása és jelentősége a sporttevékenységben167
Az érzékszervi funkciók fejlesztése mint az esztétikai befogadóképesség alapja170
Az esztétikai alkotókészség fejlesztése a sport eszközeivel172
A nevelési irányelvek és a nevelés tervezése a sportban173
Összefoglaló kérdések170
Az oktatás általános kérdései a sportban173
Az oktatás értelmezése a sportban181
A modern tudományos eredmények hatása a sportoktatás értelmezésére181
A fiziológia és a kibernetika hatása a sportoktatásra182
Pszichológiai szempontok a sportoktatásban185
A nevelés és oktatás összhangja a sportban188
A sportoktatás sajátos célja. a teljesítőképes tudás fejlesztése189
A mozgásos cselekvés, mint a sportoktatás sajátos tartalma191
Miért beszélünk mozgásos cselekvésről és nemcsak egyszerűen mozgások oktatásáról a sportban?191
A készségkialakítás - cselekvéstanulás193
A mozgásos cselekvés oktatásának folyamata195
A készség és a mozgásos cselekvés oktatási folyamatának viszonya195
A mozgásos cselekvés oktatási folyamatának sajátosságai a sportban196
A mozgásos cselekvés oktatási folyamatának pedagógiai struktúrája203
A mozgásos cselekvés oktatási folyamatának megindítása, motiválás203
Az ismeretfeldolgozás az új mozgásos cselekvés oktatási folyamatának első átfogó szakasza206
A mozgásos cselekvés oktatási folyamatának második fő szakasza: a gyakorlati alkalmazás, a készségformálás (automatizáció)209
Kísérletek a mozgásos cselekvés hagyományos oktatási folyamatának eredményesebbé tételére211
A sportoktatás alapvető elvei214
Összefoglaló kérdések222
A pedagógiai munka módszertana a sportban225
A módszer megválasztását befolyásoló tényezők a sportban227
Oktatási módszerek a sportban230
A szóbeli kifejtés alkalmazása a sportoktatásban231
A beszélgetés232
A szemléltetés módszere233
A gyakoroltatás234
A hibajavítás235
A segítségnyújtás (asszisztálás)236
Az önálló munkák236
Az ellenőrzés és az értékelés sajátosságai a sportmozgások oktatásában237
Nevelési módszerek a sportban238
Nevelési célzatú beszélgetések a sportban238
A társak, az edző, az élsportolók személyes példája239
A követelés240
A gyakoroltatás - a szokások kiépítése241
Az ellenőrzés - az önellenőrzés242
A buzdítás - a büntetés242
Mellékletek245
Irodalom253
Tárgymutató257

Bíróné Dr. Nagy Edit

Bíróné Dr. Nagy Edit műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Bíróné Dr. Nagy Edit könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Sportpedagógia

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
2.980 ,-Ft
24 pont kapható
Kosárba