808.219

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Jókedvű magyar tudósok

Szerző
Lektor

Kiadó: Gondolat Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 621 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN:

Tartalom

Bevezetés5
A társadalomtudósok köréből
Nyelvészek17
Révai Miklós18
"Révainak nevei s születési napja"15
Kuriózumok Révai Miklós akadémiai taglistáján19
Révai beköszöntője23
Helmeczy Mihály24
Nagy János26
"Némi csekély könyvért Akadémia tagja..."26
Ballagi Mór28
A naptárszerkesztő28
A szótáríró29
Ballagi Mór szórakozottsága30
Hunfalvy Pál32
Ki viselte a papucsot és ki a kalapot?32
Budenz József33
"Latinul van!"35
Fejezetek a "Kruzsok" történetéből35
Szarvas Gábor39
"Tanár úr kérem..."40
A bojtok41
Öregség dicsérete42
Vámbéry Ármin42
Két hazánkfia egymásra ismer43
Vámbéry és Jókai43
Bécsben is ráismernek44
Vagy béke, vagy háború!45
Neve a világsajtóban45
Atyai intelem46
A szórakozott Vámbéry47
Török nyelvórák az egyetemen48
A tiszteletdíj49
Mollah Izsák, Vámbéry zarándoktársa53
Bálint Gábor53
A többszörösen megverselt tudós54
Budenzhez54
Bálint Gábor röpiratára54
Versek után próza55
Finály Henrik56
Ponori Thewrewk Emil58
Barta Antal és Szamota István61
A latin deklinációk62
Hegedüs István63
Patterson Arthur66
A pesti egyetem első angol professzora66
Mayr Aurél70
Huszonkét székért egy - tanszék70
A tudós csodabogarai71
Goldziher Ignác73
Az antikvárius ferblijátékos73
Asbóth Oszkár78
Szinnyei József79
Látta-e egyáltalán Magyarországot?80
Hogyan lehet tanár álláshoz jutni?81
Egy ritka eset a szórakozottság példatárában82
Hogyan nyerte meg Szinnyei Vajda János rokonszenvét a finnek iránt?82
Az elfogadhatatlan megbízás85
Csak szép szóval86
Tiszteletpéldányok a Magyar Nemzeti Bank kiadványából86
Halász Ignác87
Ábel Jenő88
Beckert Fülöp Ágost89
Gyomlay Gyula89
Petz Gedeon90
Melich János91
Melich János nótája91
Látogatása Szarvas Gábornál93
A tudósok is csak emberek93
Félév-beszámítás94
Hány ívre nőhet egy "fél-ívnyi" terjedelem?95
Gombocz Zoltán96
Aki nem tudta: ki az a Gombocz Zoltán?97
A vizsgáztató tanár97
Mi a különbség a rendes és a rendkívüli tanár között?98
Gombocz és Melich99
A pompás kávékeverék100
Rómában101
A sárpospataki kollégium anekdotakincséből101
Görög-latin órák101
Német órák110
Irodalomtörténészek115
Bod Péter115
Egynéhány tudós emberről116
Nincs, nem is volt, és soha nem is lesz hibátlan lexikon!117
Humora és szatírája119
Pápay Sámuel120
A nagylelkű mecénás121
Toldy Ferenc122
Névmagyarosítása122
Toldy, Greguss és Hunfalvy123
A hálás halottak124
Nagyravágyás124
A lantos Tinódi arcképe125
Erdélyi János125
"Szücs" párti126
A poéta és a kritikus126
Greguss Ágos127
Greguss nótája127
Egy híres szócsinálmánya128
Három gyakorító ige129
Greguss és "A brézói ludak"129
Gyulai Pál130
A németnyelvűség bújócskái130
A híres párbaj hiteles története131
Gyulai Pál és Deák Ferenc133
Gyulai Pál úr évődései135
Gyulai és Jókai 137
Szójátékos kritika140
Gyulai és a magyar helyesírás141
Négy strófában - négy betegség kórképe142
A Budapesti Szemle szerkesztője144
Mi a különbség az írók és a nyelvészek társasága között?145
Alázatos tisztelettel!146
Kiss József és Kis Pál146
Amikor a tanár úr nem készült...147
"Hadnagy uram..."148
Gyulai és a pénz149
Kopik a szerkezet - romlik a memória150
Egy visegrádi kirándulás151
Jublieumi ünnep és királyi kitüntetés152
Gyulai Pál nem ír alá Ferenc Józsefnek153
"Az osztálytitkárt meg kell becsülni"154
Beöthy Zsolt154
Az első újkori Zsolt154
"Zoltán öcsém könyve"155
Az első nagy olvasmányélmény155
A fiatal "kisfaludysta"156
Egy kotnyeles "dicséret" története156
"Irodalmunk rezgőnyárfája"158
A vizsgáztató-bizottsági elnök159
Az érettségi biztos160
"Beöthy bácsi" iskolai dolgozata161
Beteg van nem beteg?161
Egy konyakos história162
Egy 1922. évi följegyzésem163
Heinrich Gusztáv165
A vizsgáztató professzor167
Csak az ökör következetes169
Tagválasztás az Akadémián169
Péterfy Jenő170
Pályakeresés, pályakezdet170
Étel, ital, dohány171
Riedl Frigyes172
Riedl Frigyes neve - Gyulai Pál álneve?173
Szórakozottsági példatár175
Gonoszkodó tréfák177
Tréfák összevissza178
Záróakkordok180
Katona Lajos181
A jókedvű tudós182
Nosztaligák184
Bayer József185
Miért Bayer, s miért nem Besenyő?186
Ferenczi Zoltán186
Akik "csak úgy fejből" írnak188
Tolnai Vilmos189
Király György189
A tanár190
"Beszámíthatatlan..."191
A "három K"192
Horváth János193
Gyulai Pál tanítványa az Eötvös-kollégiumban194
Az Eötvös-kollégiumi tanár és az egyetemi professzor195
Pintér Jenő197
Puskánszky Béla203
A müncheni liba205
Egyetemen és családi körben205
Bristis Frigyes206
Történetírók208
Sinai Miklós208
Benkő József209
Ítélőbírák szép vetélkedése209
Aki iszik - és aki nem iszik210
Horvát István211
Historikusok egymás közt211
Sújtással, de "sallang" nélkül212
Kemény József213
Horváth Mihály214
Paur Iván215
Pulszky Ferenc217
Két választás Magyarországon217
Pulszky Ferenc házassága218
Köszöntésmód 48-ban218
Pulszky Ferenc párbaja219
Újság-honorárium220
Orr-os történetek220
Rómer Flóris és Henszlmann Imre223
Ipolyi Arnold224
Jakab Elek226
Salamon Ferenc226
Pákh Albert és Salamon Ferenc közös színműve227
Katedrán229
A hivatalos lap szerkesztője229
Nagy Iván230
Szabó Károly232
Szilágyi Sándor234
Szilágyi Sándor első vitézi tette235
Jókai tréfája235
Arany János tréfája237
A szenvedélyes könyvgyűjtő240
Thaly Kálmán241
Hampel József242
Fraknói Vilmos244
Ez is szempont246
Operáció után247
Acsády Ignác248
Acsády Ignác protekciója a Fridényi bankjánál248
Thallóczy Lajos250
Thallóczy "felolvas"251
Thallóczy frakkban252
Három a páva?252
A tarokkparti253
Károlyi Árpád254
Lánczy Gyula255
Ballagi Aladár258
Tudósok harca258
Ballagi Aladár könyvtári hagyatéka260
Angyal Dávid261
"Error in persona"262
Mahler Ede263
Az egyiptomi ásatások csodái263
Márki Sándor265
Mika Sándor265
Kuzsinszky Bálint265
Szekfű Gyula266
A tudós tévedése267
A tudós dicsérete269
Sóskifli a hadtörténelemben270
A Magyar Történet írója az Egyetemi Könyvtárban273
"Ede megevé kenyerem"275
A gyanúba vett Szekfű Gyula277
Bolgár Elek278
Mátray Gábor279
Káldy Gyula282
Az életmentő nyelvtudás283
Bartók Béla284
Kodály Zoltán287
Népdalgyűjtés az Alföldön287
Szabálytalan közlekedés288
Isoz Kálmán289
Haraszti Emil290
Gerevich Tibor291
"Klebi" és "Yvor" Rómában292
Bürokráciamentes ügyintézés292
Genthon István293
Fitz József293
A bölcs ügyintézés297
Jogászok299
Kövy Sándor299
A tanár bosszúja299
A ruha is teszi az embert!300
Kövy Sándor szőlőskertet vásárol301
Horváth Boldizsár303
Hogyan dolgozott a perrendtartáson?303
Hogyan készített prokalmációt?304
Két igazságügy-miniszter305
Kerkápoly Károly306
Született filozófus306
Hogy nem lett belőle szentgáli bíró?307
"Keveset olvasni, sokat gondolkodni!"309
A honvédelmi államtitkár310
A miniszteri lakás311
A diplomácia és a só314
A bajai deputáció315
Még egy deputáció316
A megnyert fogadás317
A drága könyv318
Az összeférhetetlenségi törvény319
Wenzel Gusztáv320
A sarkantyús vitézek320
Közjogi vizsga321
Unalom ellen321
Konek Sándor322
Berde Áron322
Szilágyi Dezső324
Hogyan lett egyetemi tanár?324
A büntetés súlyossága326
Szilágyi Dezső szivara326
Kortesúton328
Kit becsült Szilágyi Dezső?329
A legliberálisabb ember330
Szilágyi Dezső és Gyulai Pál330
Szilágyi Dezső nyájaskodása330
A legsúlyosabb koponyák331
Pulszky Ágost332
Párbajhistória334
Jelenet a folyosón334
"Várjon!"335
Pailleron és Pulszky336
Hajnik Imre336
Antal Gyula337
Mariska Vilmos337
A protekció339
Sághy Gyula340
Parlamenti beszéd "közbeszólásokkal"340
Bochkor Károly341
Láng Lajos342
Szentmiklósi Márton342
Szladits Károly343
Meszlény Artur344
Angyal Pál345
Tomcsányi Móric345
Balás Károly346
Hébelt Ede347
Filozófusok - pedagógusok350
Szilágyi István350
A tanár és tanítványai351
Bartoniek Géza352
Fináczy Ernő354
Párbeszéd a dohányzási szünetben354
Prohászka Lajos355
A természettudósok köréből
Polihisztorok359
Brassai Sámuel359
A hosszú élet titka359
A gimnáziumi tanár361
Növényvédelem - szabatos szöveggel364
Egy polémia költői emléke364
Brassai és Gyulai366
A londoni tószt368
Az egyetemi tanár370
Jókai humoreszkje371
A különc Brassai374
A szórakozott professzor376
A muzsikus Brassai378
Mentovich Ferenc381
Nagykőrösön381
Marosvásárhelyt383
Mentovich mint a német nyelv tanára383
Herman Ottó385
Egy "cicerós" vezércikk következményei385
Nem a ruha teszi az embert!387
Gyűjteni - tudni kell!388
Házasodik a tudós389
Herman Ottó "rettenetes mondata"390
Egy népszerű könyv vidám kalandjai391
A lillafüredi "Peleháza" kirablása392
Orvosok397
Hunyadi Ferenc397
A fejedelem és a szúnyog397
Jeszenszky János398
Veszedelmes betűjáték398
Balassa János401
A hisztéria gyógyítása "egy kis paraszt-tudománnyal"401
A nyelv403
Lenhossék József404
Az anatómia és a dráma405
Az anatómia és a történelem406
A sebész és a hordár407
A mikrorecephalus407
Halott az asztalon408
Professzorok az asztalon409
Lóvasút és szivar409
Jendrássik Jenő410
A bukás ellen410
Scehuthauer Gusztáv411
A vizsgáztató professzor411
A vizsgázó professzor412
Kovács József413
A fiatal orvos költségvetése413
Szilágyi Ete415
Hőgyes Endre418
Vidám történet a kísérleti nyulacskákról418
Diagnózis a Schwarczerban419
Ponori Török Aurél419
Ki-ki maga mestersége szerint420
Genersich Antal420
Tauffer Vilmos421
Köszönetnyilvánítás a színpadról421
Bókay Árpád422
A kiváló diák422
Indexaláírás423
A furcsa növénycsalád424
Dollinger Gyula424
Makara Lajos425
Mi a különbség a gazdag és a szegény betegek között?425
Kétly Károly és Kétly László425
Jakabházy Zsigmond427
A "Békevár" márványtáblája428
Tussilago farfara430
Hová való?431
Kelen Béla és baráti társasága432
Blaskovics László433
Farkas Géza435
Winternitz Arnold435
Elischer Gyula437
A kolléga437
Verebély Tibor438
A hosszú élet titka438
A klinikai koszt440
Matematikusok441
Dugonics András441
Magyarról - magyarra442
Dugonics András a katedrán443
A két Bolyai443
Bolyai Farkas444
Bolyai János448
Fejér Lipót452
Fejér Lipót az elemiben és a középiskolában453
Kolozsvárt453
A pesti professzor454
Szele Tibor458
Varga Ottó459
Fizikusok - kémikusok461
Jedlik Ányos461
Bezzeg a régi jó időkben!...461
Mit ígér a túlvilág?462
Eötvös Loránd462
Mozaikok pesti diákéveiből462
Párbajon szerzett barátság464
Vizsgajelenetek465
Apróságok469
Kövesligethy Radó469
Az Eötvös-inga víz- és tűzjelzése470
A józanság jutalma472
Ortvay Rudolf474
A "fenség" varázsa474
Fabinyi Rudolf478
Winkler Lajos479
Mikor megy aludni a tisztességes ember?479
A disznó és a kémia480
Ki lármázik odakünn?480
A pókháló480
Geológusok - mineralógusok482
Szabó József482
Krenner József483
A Magyar Nemzeti Múzeum ásványtári igazgatója484
Az egyetemi professzor485
Még egypár nyelvi csodabogár490
"Krenner-vizsgán nem lehet megbukni" (?)490
Semsey Andor491
Lóczy Lajos494
Szivarral - gyufa nélkül494
Kéziratok viszontagsága - kesztyűvel és ezüstfejű bottal495
Nem a ruha teszi az embert498
Lóczy első látogatása a Cholnoky-villában500
Koch Antal502
Schmidt Sándor503
Réz Géza503
A főhercegi akna504
Nopcsa Ferenc504
Párizs, Brüsszel, London505
Munkaasztal a British Museumban506
Földrajztudósok508
Cholnoky Jenő508
Vasúti kaland507
Kollokvium a bálnákról509
Mendöl Tibor510
Csillagászok511
Hell Miksa511
Fényi Gyula513
Zoológusok - botanikusok514
Frivaldszky Imre514
Az éjjeli fogás514
Kanitz Ágoston519
Apáthy István520
Az esernyő520
Turzson János520
Feltalálók - műegyetemi tanárok - mérnökök522
Irinyi János522
A gyufa feltalálója522
Menyegző - ezüstmenyegzővel523
Dobránszky Péter524
Nendtvich Károly525
Sztoczek József526
Bresztovszky Béla527
Előadás527
Vizsga528
Ilosvay Lajos529
Előadásaiból529
Vizsga530
Kossalka János531
Vizsgajelenet532
Kuntner Róbert532
Kürschák József533
Előadásaiból533
Vizsgák következnek534
Az utolsó kérdés536
Kürschák a bölcsészeti karon537
Varga József538
Előadás538
Vizsga539
Wittmann Ferenc540
Előadás540
Vizsga541
Technikusok egymás között543
A tudós543
Hevesi Gyula544
Műegyetemi professzorok545
Találmánya és a tőkések547
Találmánya és a k. u. k. hadsereg549
Névtelenül552
Idill - seprűvel és vödörrel552
A honorárium553
Mire jó a professzori kinevezés?554
Óh, azok a női könnyek!554
Egy "örökifjú" professzor emlékezete556
Hogyan kell jubileumi Emlékkönyvre szert tenni?559
A megrövidített államtitkár561
Három levél a szórakozottság babérágáról563
Jegyzetek
Források és felhasznált irodalom567

Bisztray Gyula

Bisztray Gyula műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Bisztray Gyula könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Jókedvű magyar tudósok Jókedvű magyar tudósok

A védőborító enyhén kopott, elszíneződött.

Állapot:
1.240 ,-Ft
19 pont kapható
Kosárba