A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Szemle 1940. január-december I-II.

XXXVIII-XXXIX. kötet 1-6. (149-160.) szám

Szerző

Kiadó: Magyar Szemle Társaság
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 879 oldal
Sorozatcím: Magyar Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nyomatott az Athenaeum irodalmi és nyomda Rt.-nél. Teljes évfolyam.

Előszó

Részlet:

Johan Bélának, a magyar közegészségügyi szolgálat vezetőjének „Gyógyul a magyar falu" címen most napvilágot látott és nagy társadalmi visszhangot keltő tanulmányában részletes számadást... Tovább

Tartalom

XXXVIII. kötet
GORTVAY GYÖRGY: Zöld Kereszt 3
VÁJLOK SÁNDOR: A szlovák
önállóság kezdetei 11
TÖRÖK LÁSZLÓ : Bácskai magyar gondok 18
JÓCSIK LAJOS: A magyarság
a cseh földreformban 24
ERDÉLYI SÁNDOR: Astra ... 31
WEIS ISTVÁN: A magyar közigazgatás megújulása 42
IFJ. ERŐDI-HARRACH BÉLA:
Francia tanulságok 48
MÁTHÉ ELEK: A hetvenéves
Gandhi 53
RAPAICS RAYMUND: Útmutató gyümölcsök 57
CSABAI ISTVÁN: A magyar
tájkép 64
NAGY ADORJÁN: Romlik a
színpadi beszéd 72
TERBE LAJOS : Magyar tudományos propaganda 78
BORÚS FERENC: Villamosgazdálkodás 82
ECSEDI ISTVÁN: A szovjet a
magas északon 83
GOGOLÁK LAJOS: Külpolitikai
szemle 85
LOVASS GYULA: Tamási Áron
útja 94
Új könyvek 105
PUKY ENDRE : A jogérzet válsága és a közigazgatási bíráskodás 113
MÁTRAI LÁSZLÓ: „Mi a magyar ?" 122
K. KŰTHY SÁNDOR: Vitamin
és néptáplálkozás 127
TÖRÖK ÁRPÁD: Európa megszervezése 136
PROKOPY IMRE: A szerb-horvát kiegyezés után 142
JULIER FERENC: A finn szabadságharc 151
GOGOLÁK LAJOS: Külpolitikai
szemle 155
KOVÁCS IMRE: A mezei munkaidő 162
Horthy Miklós húsz esztendeje 169
WEIS ISTVÁN: A magyarság
úri mivolta 172
KERÉK MIHÁLY: Mezőgazdasági érdekképviseletünk válsága 177
KECSÖ ISTVÁN: Iparosodás 181
PAIKERT GÉZA: A külföldi
magyar intézetek 185
SZABÓ ZOLTÁN: Szellemi
honvédelem 191
BISZTRAY GYULA: A magyar
könyvkiadás gondjai 197
ORTUTAY GYULA: Néprajz
és közműveltség 206
SZÖLLÖSY LAJOS : A lélegzés 212
MAGYARY ZOLTÁN: Mikor újul
meg igazán közigazgatásunk? 218
ALDOBOLYINAGY MIKLÓS:
Vidékiek átalakulása Budapesten 223
KISPÉTER MIKLÓS : Filmélet 228
RADISICS ELEMÉR: A Népszövetség húsz esztendeje 234
KÖNIG ANTAL: „Deutschungar" 239
REMÉNYI JÓZSEF: Amerikanizmus 241
GOGOLÁK LAJOS: Külpolitikai
szemle 243
SEMETKAY JÓZSEF: Önéletrajz regényben 250
Új könyvek 257
NEUBAUER GYULA: Háború
és pénz 265
DETRE LÁSZLÓ: A tuberkulózis-törvény 275
ENTZ GÉZA: Tihany és a természetvédelem 281
BEND A KÁLMÁN: A tatai népfőiskola 285
LACZA ISTVÁN: A francia szociális katolicizmus 293
ERDŐS JENŐ : A „Szatmári Jóléti Szövetkezet" 296
ORCZY GYULA: Budapest forgalmi problémája 300
SZÁSZ ZSOMBOR: Falukutató
könyvek Erdélyben 303
BIERBAUER VIRGIL:
Giraudoux politikai könyve... 308
GOGOLÁK LAJOS: Külpolitikai '
szemle 312
ECKHARDT SÁNDOR:
Szegény Villon ...318
KECSKÉS PÁL: Természetjog 321
MÁDY ZOLTÁN: Magyar társadalomnevelés ... 329
KACSÓ PÉTER: Vallásszabadság Romániában 333
GRATZ GUSZTÁV: A középeurópai kérdés és a békeszerződések 341
REÖK IVÁN: Az egyéniség ... 348
DERCSÉNYI DEZSŐ: Műemlékvédelem Itáliában 354
THURZÓ GÁBOR: Best-seller
vagy irodalom? 359
GOGOLÁK LAJOS: Külpolitikai
szemle 365
TÖRÖK PÁL : Tisza István román tárgyalásai román szemmel 372
DUKA ZÓLYOMI NORBERT :
Magyar történelem - magyarok
nélkül ... ... 377
JÓCSIK LAJOS: Szlovákia pénzügyi gondjai 382
MORAVEK ENDRE: Korszerű
magyar nemzetiségi politika 385
RIHMER PÁL: Az olasz telepítések magyar tanulsága 393
SZEKFŰ GYULA: A Mátyásemlékkönyv tegnap és ma 398
PAPP LÁSZLÓ: Népi jogélet,
népi jogismeret 405
SCHNEIDER BÉLA: Keynes
tervezete 409
JULIER FERENC: A háború 412
DOBOSSY LÁSZLÓ: A háború
dicsérete 417
GOGOLÁK LAJOS: Külpolitikai
szemle 420
JÁNOSI JÓZSEF S. J.: Bangha
Béla S.J 427

A XXXIX. KÖTET TARTALMA
SZEKFŰ GYULA : A legújabb
nemzetiségi törvényjavaslat 1
CSIKVÁNDI ERNŐ : A magyar
Bonifica Integrale 11
MÁTHÉ ELEK: Az amerikai
beavatkozás kérdése 17
CSABAI ISTVÁN: Kiállítások 21
v. NÉMETH LAJOS: A finn
szabadságharc mérlege 28
GOGOLÁK LAJOS : Külpolitikai szemle 34
BISZTRAY GYULA : Színházi
év akadályokkal 42
Új könyvek 54
OTTLIK LÁSZLÓ : A magyar
nemzetiségi politika feladatai 57
KACSÓ PÉTER: Román egyke 66
SZÁSZ ZSOMBOR: Románok
a párizsi békekonferencián ... 76
SŐTÉR ISTVÁN : Prófécia,
tanítás, szolgálat 82
KECSŐ ISTVÁN: Tőkehiány
és tőkeképződés 90
LUKÁCS KÁROLY : Balatonmegye és Balatonjárás 94
TRUMMER ÁRPÁD : Talajjavító vízimunkák 100
JULIER FERENC : A nyugati
hatalmak veresége 106
IRSAY KÓTA BÉLA : A magyar film 112
SZABÓ ÁRPÁD : Attila és
hunjai 117
LACZA ISTVÁN : A rendiség
a „Quadragesimo Anno"-ban 121
MÁTRAI LÁSZLÓ: Fedics
Mihály tanúsága 124
MARKÓ ÁRPÁD: Mátyás, a
hadvezér 126
KORDÁS FERENC : A brazíliai magyar ifjúság 132
HADROVICS LÁSZLÓ : A délszláv Madách 138
GOGOLÁK LAJOS : Külpolitikai szemle 142
MAKAY GUSZTÁV: Erdély
költői 150
Új könyvek 160
SZEKFŰ GYULA : Még egyszer középkori kisebbségeinkről 169
MORAVEK ENDRE : Áttelepítés? 178
MALÁN MIHÁLY: Magyar
vér - oláh vér 187
MIHELICS VID : Magyar nép-és családvédelem 193
KOVALOVSZKY MIKLÓS :
Egy pestkörnyéki iskola társadalmi képe 199
BIERBAUER VIRGIL : A magyar ház tornáca 206
GOGOLÁK LAJOS: Külpolitikai szemle 210
BISZTRAY GYULA : Élő irodalomtörténet 217
RAVASZ LÁSZLÓ : Erdély ... 225
BULLA BÉLA : Az új országgyarapodás 230
SZÁSZ ZSOMBOR: Nagy-Románia mérlege 240
KOSÁRY DOMOKOS : Az oláh
bevándorlás 246
LACZKÓ GÉZA: „Kluj" ...254
AUJESZKY LÁSZLÓ : A szélsőséges időjárás 259
JULIER FERENC: Angol-német háború 266
g. 1.: Külpolitikai szemle 271
GOGOLÁK LAJOS: Pethő
Sándor 278
ELEKES LAJOS : A székelyek
útja 281
KÁSZONYI FERENC: Oláhmagyarok 286
CSISZÁR BÉLA: Dél-Dobrudzsa 294
RUISZ REZSŐ : Vasúti gondok 299
CSABAI ISTVÁN: A magyar
kert 304
TÖRÖK ÁRPÁD: Tengely-Európa 309
PARISIENSIS : A francia kísérlet 314
GOGOLÁK LAJOS: Külpolitikai szemle 320
ZOLNAI BÉLA: Dilettáns
puristák 326
KODÁLY ZOLTÁN: „Mentség" 334
AUER GYÖRGY: A rehabilitáció 337
ALDOBOLYI NAGY MIKLÓS:
Népszámlálás 341
KOVÁCS IMRE: Európa kenyere 345
MARÉK DÉNES: A francia
paraszt válsága 353
GÁLDI LÁSZLÓ: Az erdélyi
album 354
REÖK IVÁN : Akaratszabadság 362
RIHMER PÁL: A jövő Budapestje 370
ÁFRA NAGY JÁNOS : Magyar
iparos- és kereskedőnevelés ... 376
SÁGI FARKAS ISTVÁN: A
magyarság és az újabb tót
irodalom ... 380
MORAVCSIK GYULA : A hun
kérdés mai állása 387
FÁBIÁN ISTVÁN : A magyar
óra 392
MAKAY GUSZTÁV: Illyés
Gyula 397
ECKHART FERENC: Károlyi
Árpád 4°3
TÖRÖK LÁSZLÓ: Szociális
munka Bács megyében 405
SINKOVICS ISTVÁN: Magyar falu, magyar parasztság ... 408
ÜJLAKI NAGY ÁRPÁD : Termelés és nemzeti jövedelem... 414
GOGOLÁK LAJOS: Külpolitikai szemle 417
BISZTRAY GYULA: Könyvek
világa 425
Új könyvek 437
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Szemle 1940. január-december I-II. Magyar Szemle 1940. január-december I-II. Magyar Szemle 1940. január-december I-II. Magyar Szemle 1940. január-december I-II. Magyar Szemle 1940. január-december I-II. Magyar Szemle 1940. január-december I-II. Magyar Szemle 1940. január-december I-II. Magyar Szemle 1940. január-december I-II.

A borítók enyhén kopottak, a lapélek foltosak. Az I . kötet címlapja és néhány oldal számozása nyomdahibás. A júliusi szám eredeti borítóját a II. kötetbe bekötötték, melyen pecsét látható.

Állapot:
19.800 ,-Ft
99 pont kapható
Kosárba