A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Dajkáld völgy eme várost

In memoriam Apor Elemér

Fülszöveg

"Apor Elemér igazi újrafelfedezésének ideje most érkezett el. Ha nem akarjuk lelkiismeretünket újabb mulasztással terhelni, hozzá kell látnunk ehhez a halaszthatatlan feladathoz. Vere dignum et iustum est - illő és igazságos - hogy elismerjük: már most is nyilvánvaló, később pedig bizonyára még jobban látható lesz: a XX. századi Egerről, a Bükkről nála szebben senki sem dalolt. Igéző hangon mond áldást csodálatos múltú, architektúrái szépségű lakóhelyére, a számára Civitást jelentő Egerre."
Dr. Cs. Varga István irodalomtörténész
,,Örökké itthon van már e tájban, városnyi kishazában. Rajtunk is múlik, hogy öröksége élő-eleven hagyományként bennünk, utódainkban is bátorító, élni segítő erővé váljon. Ez az emlékkönyv a kései igazságszolgáltatás, a jóvátehetetlent jóvá tenni akaró igyekezet fontos bizonyítéka, az emlékév summája. Az olvasók figyelmébe, értő szeretetébe ajánlom."
Habis László

Tartalom

„DAJKÁLD VÖLGY EME VÁROST..."
Habis László: Emlékkönyv: az emlékév summája 5
Kálnoky László: Adósság. A hetvenöt éves Apor Elemérnek 11
Apor Elemér: A megírhatatlan. In memóriám Kálnoky László 12
Apor Elemér: A költészet hőse.
Emlékbeszéd Kálnoky László egri emléktáblájának leleplezésekor 15
Apor Elemér: Bölcsek verse 16
„DAJKÁLD VÖLGY EME VÁROST..."
Murawski Magdolna: Mennybe tért lélek. In memoriam Apor Elemér 19
Murawski Magdolna: A költő szelíd emlékezete.
In memóriám Apor Elemér 20
Murawski Magdolna: Búcsú. Apor Elemér emlékének 21
Cseh Károly: A meggyűrűzött madár.
Az Úr kegyeltjének: a kilencven éves Apor Elemérnek 23
Cseh Károly: Út és kilométerkő.
A kilencvenkét éves Apor Elemér születésnapjára 24
Cseh Károly: Kalász és kaszák. Apor Elemér 92. születésnapjára 24
Csillag László: Búcsú 25
Apor Elemér: Ez csak a világ 26
„...SÜSD NAP..."
B. Kovács István: Rimaszombat, anno 1907 - s arról,
ami megelőzte és ami követte, 11 tételben 29
Apor Elemér: Kis vers tücsökkel 33
Sebők A „legegribb egri" - rimaszombati születésű volt.
Emlékezés Apor Elemér költőre, születésének századik évfordulóján..34
Apor Elemér: Ki mer bántani? 39
Alföldy Jenő: A lelkiismeret szava. Két költő a szülötte városból.
Apor Elemér és Kálnoky László szellemi kapcsolatáról 40
Csűrös Miklós: A megírhatatlan. Apor Elemér és Kálnoky László II 45
Murawski Magdolna: Az érzékeny költő 57
Apor Elemér: Krisztina 72
Nagy Sándor: Sors és történelem. Ajánló sorok Apor Elemér könyve elé ..73
Cs. Varga István: A testvérmúzsák szolgálatában.
Pályakép-vázlat Apor Elemérről 76
Ködöböcz Gábor: Élmény- és érzékenységformák érintkezése
Apor Elemér és Kálnoky László költészetében 104
Szentesi Zsolt: Tisztelgés a költőtárs előtt - Kálnoky László: Adósság...110
Apor Elemér: Három kakasszó 118
Apor Elemér: Simon Dorottya 118
„...HOLD TE VIGYÁZD..."
Fekete Péter: A költő Apor Elemér nyelvhasználati, nyelvtudományi szemlélete 121
Dóra Zoltán: Emlékek dr. Kapor Elemérről két tételben avagy
Kézfogás Kapor (Apor) Elemér bácsival 131
Apor Elemér: Kis vers szójátékkal 136
Barna Béla: Újságíró-szerkesztőből ÉMÁSZ-anyagbeszerző.
Kapor Elemér újságírói pályája 137
Apor Elemér: Töprengő barátomhoz 152
Jámbor Ildikó: Egri újságírók voltunk.
(A türelmes és bölcs pályatárs. Apor Elemér) 153
„...PATTOGÓ CSILLAGOK KOSZORÚJA SZIKRÁZZON ÁRNYA FELETT..."
Löffler Erzsébet: Emlékezés 159
Apor Elemér: Levél a fán 169
Kozma György: Gyertyával és pohárral kezemben.
Márai Sándor egri pincelátogatása 1943-ban 170
Bitskey István: Emlék Elemér bácsitól 178
Apor Elemér: Büki egyszerű. III. Az Imókő forrásánál. VIII. Hallod? 180
F. Molnár Gabriella: Könnycsepp-köszönte könyv, avagy:
a Kézirat, amely 50 évig sárgult az íróasztal fiókjában 181
Fajcsák Attila: Találkozásom Apor Elemérrel 185
Surányi Imre: Hogyan lett egy háziorvos házi orvossá Egerben? 188
Apor Elemér: Vers az őszi titokról 192
Apor Elemér: Reggeli káprázat 192
Renn Oszkár: Jogász-névnap a hatvanas években 193
Apor Elemér: A Bükk csavargó útjain 198
M. Soós Tamás: Szfinx az egri gimnázium szertárában.
Nyáresti csevely Apor Elemérrel, az utolsó egri hírlapíróval 199
Szecskó Károly: Emlékezés dr. Kapor (Apor) Elemérre 202
Apor Elemér: Őszi versek. Ősz 203
Lukács Tamás: Emlékezés Apor Elemérre 204
Kovács-Pászthy Balázs: Csimbi 205
Apor Elemér: Büki egyszerű. IX. Réti este 206
Cseh Károly: Tavaszi kék, téli fehér.
Emlékcsillámok Apor Elemér centenáriumán 207
„...LEGYEN BOLDOGSÁG, BÉKE HAZÁJA ÖRÖKKÉ"
Apor Elemér: Isten bárányai (s. j. sütőmester emlékezetére) 211
Apor Elemér: Szerelmes vers 212
Apor Elemér: Hogy mentselek ki 213
Apor Elemér: Az ősz szól - a tavasz felel 213
Apor Elemér: Az őszi levelekről 215
Apor Elemér: Helgoland 216
Apor Elemér: Kodály 218
Apor Elemér: A négyökrös vers 219
Apor Elemér: A kis „n" 220
Apor Elemér: Az 221
Apor Elemér: Jegenyefák, hollókkal 222
Apor Elemér: Megkötözve a percmutatón 224
„AZ ÚR JÓSÁGA VIRRASSZON FÖLÖTTÜNK," (90/89. zsoltár)
Apor Elemér- Gyászjelentés 227
Cs. Varga István: Búcsú Apor Elemértől 229
Sz. Király Júlia: Kisváros a felhők fölött.
Rendhagyó tárlatvezetés az Apor Elemérről készült kiállításon 233
Dr. Apor (Kapor) Elemér születésének 100. évfordulóján.
A Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium évkönyve, 2007 247
„ŐRIZD MEG KEZÜNK MUNKÁJÁT!" (90/89. zsoltár)
Guszmanné Nagy Ágnes: Apor Elemér Bibliográfiája 253
Apor Elemér: Ének a csúcsról 298
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Dajkáld völgy eme várost
Állapot:
1.440 ,-Ft
12 pont kapható
Kosárba