1.027.280

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Blaha Lujza emlékalbum

Blaha Lujza élete és művészete/Kortársai/A jelenkor szinészei és drámairói

Előszó

A magyar államfő Horthy Miklós kormányzó, József királyi herceg és gróf Bethlen István miniszterelnök emléksorai nyitják meg a legmagyarabb művésznő Emlék-Albumát, melyben itt Magyarország élő és... Tovább

Előszó

A magyar államfő Horthy Miklós kormányzó, József királyi herceg és gróf Bethlen István miniszterelnök emléksorai nyitják meg a legmagyarabb művésznő Emlék-Albumát, melyben itt Magyarország élő és elhunyt jeleseinek emléksorait egymás után vonultatjuk föl. Ezekkel bizonyitjuk, hogy több évtized vezető egyénisége egyforma hódolattal viseltetett iránta. Érdekes históriai adat, hogy az elhunytak emléksorait még maga Blaha Lujza gyüjtötte össze, az élők pedig az Album számára irták... Vissza

Tartalom

Emléksorok
Horthy Miklós kormányzó úr7
József főherceg Őfensége7
Gróf Bethlen István miniszterelnök9
Dr. Vass József miniszter10
Gróf Klebelsberg Kunó min.10
Dr. Berzeviczy Albert11
Dr. Ripka Ferenc12
Dr. Sipőcz Jenő12
Folkusházy Lajos12
Dr. Buzáth János12
Liber Endre12
Kertész K. Róbert13
Dr. Raffay Sándor13
Dr. Ugron Gábor14
Blaháné szíve, írta Rákosi Jenő14
Molnár Ferenc16
Lengyel Menyhért16
Blaha Lujza és a népszínmű, írta Herczeg Ferenc16
Emléksorok, írta Szász Károly17
Blaha Lujza cipője, írta Móricz Zsigmond18
Dr. Milotay István20
Császár Elemér20
Pintér Jenő21
Darvas Lili21
Radnay Miklós22
Varsányi Irén22
Kerner István22
Jókai Mór22
A virágok nem hagytak el, írta Szenes Béla22
Visszaemlékezés, írta Jób23
Dániel24
Egy régi levendula illatú almárium, írta Pakots József24
Bárdos Arthur28
Márkus László28
Roboz Imre28
Faragó Jenő28
Gáspár Jenő28
Tisza Kálmán29
Gajáry István29
Farkas Zoltán29
Gróf Szapáry Gyula29
Kammermayer Károly29
Lázár Ödön30
Tisza Lajos30
Dr. Falk Miksa30
Gyenes László30
Csillag Teréz30
Gazsi Mariska30
Prielle Kornélia30
Ráthonyi Ákos30
id. Ábrányi Kornél30
Szana Tamás30
Pauly Richard30
Kenedi Géza30
Blaha Lujza a Vígszínházban, írta Szécsi Ferenc31
Utolsó álom, írta Kiss József32
Nevet keresek, írta Csepreghy Ferenc32
Blaha Lujzának, írta Szász Károly32
Csöndes kérdés sírja mellett, írta Rozványi Vilmos32
Dal Blahánéról, írta Faragó Jenő32
Bartók Lajos32
Munkácsi Mihály32
Feleky Géza33
Endrődy Sándor33
Váradi Antal34
Blahánénak, írta Pósa Lajos34
Nemzet csalogánya, írta Kállay Miklós34
Rudnyánszky Gyula34
Miklós Ödön34
Ábrányi Emil34
Fehér Ipoly35
Polonyi Géza35
Apponyi Albert35
Kossuth Ferenc35
Vidor Pál35
Bródi Sándor
Blaha Lujza élettörténete
Szülei36
Reindl huszártiszt - Várai színész36
Lujza37
Színészgyerek38
Komédiás élet38
Kaland38
Színészvér39
Első fellépés40
Reindl-Kölesi40
Az első szerep40
A kis vándor komédiás40
Nehéz napok41
Szabadka42
Blaháné42
A debreceni színház42
Uj szerződés42
Debrecen - Nagyvárad43
A 19 éves özvegy43
A népszínmű a Nemzetiben44
Harc Pest és Debrecen között44
A Nemzeti Színházban44
A sajtó-háború46
Tamássy47
"A Tamássy és a Blaháné"48
A "Falu rossza"48
A Népszínház48
Soldos Sándor50
A Népszínházban50
Operett-sikerek50
Bajok51
Báró Splényi52
Bécsben53
A Várszínházban54
Hazatérés54
Tamássy halála55
Visszavonulásának terve56
Porzsolt Kálmán igazgatása57
Kitüntetések58
A Gyapjú-uccai színházban59
A Népszínház válsága60
Utolsó vendégjátékai60
A Nagymama60
Visszavonulása62
Betegsége62
Halála63
Előkészületek a temetésre64
A díszsírhely64
A kormányzó részvéte64
A Nemzeti Színház gyászjelentése65
A temetés65
Hevesi Sándor beszéde65
Bucsu68
A színházak gyásza68
Blaháné, írta Rákosi Jenő68
Blaha Lujza, írta Kóbor Tamás69
Emlékezés, írta S. Fáy Szeréna71
Blaháné a Nemzeti Színházban, írta Pataky József72
Blaha Lujzáról, írta Pálmai Ilka73
Egy virágszál Neki, írta Kürv Klára76
Blahánéról, írta Rajnay Gábor76
Blahánéról, írta Kassay Vidor77
Blahánéról, írta Gál Gyula78
Blahánéról, írta E.Kovács Gyula78
Blahánéról, írta Kiss Ferenc79
Blahánéról, írta Varsányi Irén79
Blahánéról, írta Biller Irén79
Blahánéról, írta Gaál Franciska79
Blahánéról, írta Szerémi Zoltán80
Blahánéról, írta Somogyi Nusi80
Blahánéról, írta Ledofszky Gizella81
Blahánéról, írta Vaaly Ilona81
Blahánéról, írta M. Simonyi M.81
Blahánéról, írta Pécsi Blanka82
Sándor Erzsi hangversenyén82
Blahánéról, írta Rátkay L.82
Blahánéról, írta Berczeli Magda83
Blahánéról, írta Komor Gyula83
Blahánéról, írta Szomory Emil83
Blahánéról, írta Rubinyi Tibor83
Blaha Lujza és a debreceni színház84
Blaha Lujza magánélete, családja
A mi Anyuskánk, írta Dr. Blaha Sándor85
Intimitások, írta Porzsolt Kálmán85
Blaha Lujza levele Porzsolt Kálmánhoz86
Blaha Lujza levele nagybátyjához87
Blaha Lujza levele Pálmay Ilkához88
Blaha Lujza esküvője, írta Erdélyi Marietta88
Blaha Sári, írta Kéri Gyula88
Akik Blahánéval játszottak:
Játszótársai, kortársai90
Jászai Mari, írta Szomory Dezső90
Hegyi Aranka, írta Molnár Ferenc90
Pálmai Ilka91
Kürty Klára92
Erdélyi Marietta95
Lukács Juliska, írta Sas Ede96
Ujházi Ede, írta Porzsolt Kálmán97
Szirmai Imre, írta Rajna F.98
Vidor Pál98
Gazsi Mariska, írta Hajó S.99
Rákosi Szidi, írta Porzsolt Kálmán100
Komlóssy Emma önmagáról101
Komáromi Mariska101
Ledofszky G. önmagáról102
Pintér Imre102
Raskó Géza102
K. Sugár Aranka103
Kenedich Kálmán103
D. Harmath Ilona104
Vidor Pálné104
Barna Izsó105
A jelenkor színművészete:
M. kir. Operaház106
Radnay Miklós108
Kerner István108
Márkus László109
Sándor Erzsi109
Medek Anna110
Relle Gabi111
Bazilidesz Mária, írta Harsányi Zsolt112
Haselbeck Olga113
Sebeők Sári113
P. Budanovits Mária113
Halász Gitta113
Goda Giza113
Ptasinszky Pepi113
Dr. Székelyhidy Ferenc113
Gábor József114
Máder Rezső115
Szende Ferenc116
Venczell Béla117
Szemere Árpád, írta Pap Viktor118
Palló Imre119
Ferenczy Frigyes119
Farkas Sándor119
Komáromy Pál119
Pusztay Sándor119
Toronyi Gyula119
Palotay Árpád120
Dr. Dalnoki Viktor120
Székely Mihály120
Vidor Dezső120
A Nemzeti Színház120
Dr. Hevesi Sándor120
Cs. Aczél Ilona122
Ághy Erzsi122
Bajor Gizi123
Hettyey Aranka123
Fáy Szeréna123
Kiss Irén123
Környei Paula124
Ligeti Juliska124
Márkus Emilia124
Mátray Erzsi124
Nagy Izabella124
Nagy Teréz124
Pethes Margit125
Radó Mária125
Rosos Gizi125
Somló Emma125
Somogyi Erzsi125
Tasnádi Ilona125
Tökés Anna126
Várady Aranka126
Vaszary Piroska127
Vízváry Mariska127
Gömöry Vilma127
Iványi Irén127
Kelemen Mária127
Vándori Baba127
Abonyi Géza127
Almássy Endre127
Bakó László128
Bartos Gyula128
Bodnár Jenő128
Berényi József128
Dózsa Jenő128
Fehér Gyula128
Fehér Ö. László128
Forgács Antal129
Gabányi László129
Garamszeghy Sándor129
Gál Gyula129
Gyergyai István130
Hajdú József130
Harasztos Gusztáv130
Horváth Jenő130
Kiss Ferenc130
Losonczi Zoltán130
Mihályffy Károly131
Mihályffy Béla131
Nagy Adorján131
Odry Árpád131
Onody Ákos131
Palágyi Lajos131
Pataky József131
Petheő Attila131
Pethes Sándor131
Sugár Károly131
Siklósi Pál131
Szathmáry Lajos132
Szőke Lajos132
Szőke Sándor132
Tapolczay Gyula133
Timár József133
Turányi Alajos133
Uray Tivadar133
Rózsahegyi Kálmán133
Vándory Gusztáv133
Hosszú Zoltán134
Lehotay Árpád134
Hajdú László134
Gyenis Ede134
Tábori Imre134
Horváth Árpád134
Három Tóth (Tóth József, Tóth Imre, Tóth László)134
Serédy Sarolta135
Sz. Marsalkó Rózsi135
Némethy Ella135
Walter Rózsi135
Pataky Kálmán135
Pilinszky Zsigmond135
A budapesti Népopera és megalapítói135
Sebestyén Géza137
A Faludiak a színházi világban137
Belvárosi Színház138
Beöthy László139
Bárdos Arthur140
Jób Dániel141
Roboz Imre141
Lázár Ödön142
Nagy Endre142
Salamon Béla144
Roboz Aladár144
Wertheimer Elemér145
Wertheimer Károly145
Bródy István146
Fedák Sári146
Varsányi Irén147
G. Kertész Ella149
Titkos Ilona149
Gaál Franciska150
Gombaszögi Frida152
Gombaszögi Ella152
Darvas Lili153
M. Makay Mária153
Simonyi Mária153
T. Forrai Rózsi, írta Lengyel Menyhért154
Mészáros Gizi155
Ilosvay Rózsi155
Gaál Anny155
Tassy Mária155
Haraszti Mici155
Molnár Aranka, írta Bónyi Adorján156
Petráss Sári156
Pécsi Erzsi156
Kosáry Emma157
Lábass Juci157
Somogyi Nusi158
Vaály Ilona158
Biller Irén158
Honthy Hanna159
Berky Lili160
Fejes Teri160
Harmath Hilda160
Vígh Manci161
Hegedüs Gyula, írta Heltai Jenő161
Góth Sándor162
Somlai Arthur162
Emlékek, írta Somlai Arthur163
Törzs Jenő167
Csortos Gyula, írta Molnár Ferenc168
Szerémi Zoltán, írta Lengyel Menyhért168
Rajnay Gábor169
Vendrey Ferenc, írta Hajó Sándor169
Lukács Pál170
Gellért Lajos170
Z. Molnár László170
Kertész Dezső171
Rátkay Márton171
Tolnay Andor172
Ferenczi Károly172
Galetta Ferenc172
Halmay Tibor172
Tihanyi Vilmos172
Rubinyi Tibor172
Latabár Árpád173
Bárdi Ödön174
Berczeli Magda174
Kökény Ilona175
Dajbukát Ilona175
Bársony István175
Dénes György176
Pártos Gusztáv176
Sitkey Irén176
Győző Lajos176
Békefi László177
Ihász Lajos177
Lőrinczy Vilma177
Érczkövy László177
Makláry Zoltán178
Gárdonyi Lajos178
Vajda László178
Lóránt Vilmos178
Lázár Mária178
Jankovits Magda178
Sarkadi Aladár179
Kabos Gyula179
Bérczi Ernő179
Szabolcs Ernő179
Gózon Gyula180
Boross Géza180
Radó Sándor181
Gárdonyi Vilma181
Kőszegi Teréz181
Zala Emma181
Szokolay Olly181
Kőrösi Angela181
K. Rajna Alice181
Lengyel Vilmos és Hollós Juci181
Radó Teri182
Hajdú Etta182
Hegedüs Tibor182
Tarnay Ernő182
Pósner Magda182
Sződy Kató182
Sziklay József182
Bordás Rózsi182
Kabók Győző182
Bródy Pál182
Herczegh Jenő182
Alpár Gitta183
Sándor Mária183
Pallay Matild183
Dömötör Ilona183
Németh Mária183
Tihanyi Vilma183
Nagy Margit183
Bársony Dóra183
Bodor Carola183
Somló József183
Pázmán Ferenc184
Kálmán Oszkár184
Dr. Pogány Ferenc184
Kende Paula184
Orsolya Erzsi184
Orosz Vilma184
Báthori Gizella184
Németh Juliska184
Szász Ila184
Molnár Vera184
Csatay Janka184
Nádor Jenő184
Berczi Géza184
D'Arrigo Kornél184
Király Ernő185
Kürthy József185
Vágó Béla185
Mály Gergő185
Stella Gyula185
Sik Rezső185
Zátony Kálmán185
Kompóthy Gyula185
Latabár Kálmán185
A Feld-család185
Zerkovitz Béla186
Lehár Ferenc186
Tarnay Alajos186
Rott és Steinhardt186
Ürmösy Anikó187
Kürti Sári187
Simon Gizi187
Turay Ida187
Solti Hermin187
Vándory Gusztáv187
Tárai Ferenc187
Sugár Lajos187
Horti Sándor187
Butykay Ákos187
Sólyom Janka187
Szenes Ernő187
Varga Imre187
Dénes Oszkár187
A vidéki színészet 1926-ban188
Szeged188
Miskolc189
Pécs189
Debrecen189
Győr-Sopron-Szombathely189
Székesfehérvár-Kaposvár190
Nyiregyháza190
Ujpest190
Kis Árpád társulata190
Az Orsz. Kamaraszínház191
Radó Béla társulata191
Lászlófi V. Bódog191
Halmi Jenő192
A többi vidéki társulat192
Alföldi színikerület192
Blaha Lujza és a sajtó
Rákosi Jenő193
Herczeg Ferenc193
Molnár Ferenc193
Móricz Zsigmond194
Lengyel Menyhért194
Szász Károly195
Ambrus Zoltán195
Pekár Gyula196
Csató Kálmán196
Beöthy Zsolt197
Kóbor Tamás198
Szomori Dezső199
Zilahi Lajos200
ifj. Hegedűs Sándor200
Laczkó Géza200
Bus Fekete László201
Drégely Gábor201
Szenes Béla201
Komor Gyula201
Dr. Légrády Ottó202
Miklós Andor202
Milotay István203
Márkus Miksa203
Lenkei Gusztáv203
Dr. Ágai Béla204
Vészi József204
Nadányi Emil204
Mester Sándor205
Csajtai Ferenc205
Boros László205
Szomori Emil205
Rassay Károly206
Cawallier József206
Pakots József206
Sebestyén Károly207
Kosztolányi Dezső208
Lándor Tivadar209
Relle Pál209
Császár Elemér209
Salgó Ernő209
Kemény Simon210
Faragó Jenő210
Ignótus Pál211
Dr. Falk Zsigmond211
Bónyi Adorján212
Szécsi Ferenc212
Guthi Soma213
Vándor Kálmán213
Tóth Árpád214
Kárpáthy Aurél214
Heltai Jenő215
Drasche-Lázár Alfréd215
Fazekas Imre215
Farkas Imre215
Szép Ernő215
Földes Imre215
Földi Mihály215
Miklós Jenő216
Alexander Bernát216
Ráskai Ferenc217
Harsányi Kálmán218
Rajna Ferenc218
Gajári István219
Bodor Aladár219
Balassa Imre220
Benda Jenő220
Fóti János221
Keszler József221
Pap Viktor222
Farkas Zoltán222
Cserna Andor222
Zoltán Andor222
Boros Mihály223
Molnár Jenő (I.)223
Törzs Tibor223
Mariancsics Imre224
Balassa József224
Dr. Sztankai Géza224
Bálint Lajos224
Németh Antal224
Schöplin Aladár225
Komáromi János225
Gáspár Jenő225
Feleki Géza226
Incze Sándor226
Bibó Lajos226
Lakatos László226
Salusinszky Imre226
Fodor László227
Liptay Imre227
Lázár Miklós227
Egyed Zoltán227
Harmat Imre227
Endrődy Béla227
Hervai Frigyes227
Pünkösdi Andor227
Surányi Miklós228
Szomaházy István228
Dr. Bánóczy László228
Karinthy Frigyes228
Paulini Béla228
Kardos István228
Nagy István228
Stella Adorján228
Kőváry Gyula228
Dömötör István228
Dánielné Lengyel Laura229
Gergely István229
Kállay Miklós229
Nyigri Imre229
Rozványi Vilmos229
Barabás Loránd230
Hevesi András230
Mohácsi Jenő230
Haraszthy Lajos230
Vincze Zsigmond231
Gergely Győző231
Dr. Tarján Gida231
Thury Lajos231
Sas Ede231
Dr. Révész Mihály232
Dóczy Gyula232
Szakasits Árpád232
Marczevicz Lajos232
Béldi Izor233
Palágyi Lajos233
Szerdahelyi Sándor233
Stefanidesz Károly233
Kerner Jenő233
Porzsolt Kálmán234
A Blaha Lujza Emlékbizottság
Síremlék, szobor, emlékalbum235
Tartalomjegyzék237
A képek jegyzéke
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Blaha Lujza emlékalbum Blaha Lujza emlékalbum Blaha Lujza emlékalbum Blaha Lujza emlékalbum Blaha Lujza emlékalbum Blaha Lujza emlékalbum Blaha Lujza emlékalbum Blaha Lujza emlékalbum Blaha Lujza emlékalbum

Belülről megerősített példány. A borító kissé kopott, a lapélekkel együtt enyhén foltos.

Állapot:
4.480 ,-Ft
22 pont kapható
Kosárba
konyv