1.047.551

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Irodalom III.

Szakmunkások szakközépiskolája III. osztálya számára

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 276 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-17-7361-2
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkat tartalmaz. Tankönyvi szám: D 12 700.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A középiskolai tanulmányok végét jelentő tanévben utoljára ismerünk meg irodalmi alkotásokat tankönyv segítségével. Eddigi élményeink, irodalomtörténeti és elméleti ismereteink is szerepet... Tovább

Előszó

A középiskolai tanulmányok végét jelentő tanévben utoljára ismerünk meg irodalmi alkotásokat tankönyv segítségével. Eddigi élményeink, irodalomtörténeti és elméleti ismereteink is szerepet játszanak abban, hogy mit várunk új olvasmányainktól, mit érzünk majd fontosnak belőlük mit fogunk fel az írók és költők üzenetéből. A legutolsó fél évszázad szépirodalmát tekintjük át ebben a tanévben. Tegnapi és mai problémáink, társadalmi, politikai, kulturális és személyes sorskérdéseink tükröződnek a kiválasztott művekben, szemelvényekben, ezért is szükséges, hogy olvasmányainkat minden eddiginél gondosabban, módszeresebben és körültekintőbben elemezzük, értelmezzük. Tankönyvünk a művekre összpontosít. Az irodalom elsősorban a művekben és a művek által él, tanulmányozása során mindig az alkotók művészetének, gondolatvilágának kell előttünk állnia. A tankönyvet és a megfelelő szöveggyűjteményt együtt kell használnunk. A műelemzésekhez, értelmezésekhez kapcsolt mottószerű rövid idézeteket úgy választottuk meg, hogy az alkotások egyik jellemző motívumát feltétlenül tartalmazzák. Könyvünk elsősorban műelemzésekből áll. A szépirodalmi alkotások feldolgozásakor igyekeztünk változatos módszereket alkalmazni, minél több lehetséges eljárást bemutatni. Teljes feldolgozást nem adhattunk egyetlen esetben sem; minden mű befogadása és értékelése végső soron az olvasó személyes joga és lehetősége. Az egyes megállapítások kiegészítésére, továbbgondolására egy-egy kérdés közbeiktatásával is ösztönözni szeretnénk olvasóinkat. A feladatok megoldásakor se feledkezzünk meg arról, hogy a művészi forma jelentéshordozó szerepű, a művek formai jellegzetességei mindig szoros kapcsolatban vannak a kifejezett gondolattal. Vissza

Tartalom

Tájékoztató a tankönyvhöz3
Szemelvények a XX. század első felének világirodalmából5
Kortörténeti bevezetés5
A XX. század első felének történelmi-társadalmi képe Európában és Amerikában (Olvasmány)5
A kultúra eredméynei a század első felében (Olvasmány)7
Világirodalom a XX. században10
Az avantgarde11
Az avantgarde irányzatai13
Apollinaire18
A Mijrabeau-híd18
Majakovszkij20
Önagyonülésezők21
A Lenin-poéma23
Részlet a Lenin-poémából24
Jeszenyin25
A kutya26
Rilke28
Körhinta28
Hagyomány és újítás a drámában és az epikában (Olvasmány)30
A dráma30
Az epika33
Gorkij35
Éjjeli menedékhely37
A dráma szerkezetének jellegzetességei37
Együtt és magányosan a nyomorúság mélységében38
Vaszka Pepel "tragédiája"39
Élet és halál határmesgyéjén39
Vigasz vagy igazság40
Drám aé színpadi előadás43
Önéletrajzi trilógia43
Gyermekkorom44
Vágy és valóság45
Brecht46
Kurázsi mama és gyermekei47
A cím, a téma és a cselekmény47
A drámaszerkezet és az írói világkép összefüggése49
Az emberábrázolás mint az írói világkép kifejezője51
Brecht, a modern klasszikus53
Kafka54
A törvény kapujában55
Parabola-novella55
Létértelmező novella56
A lét maga a "büntetés"57
Capek57
Apokrifok58
Prométheusz büntetése59
Thomas Mann61
Mario és a varázsló62
Kellemetlen élmények Torre di Venerében62
A nyomasztó bűvészest63
Konkrét történet - jelképes értelem65
Hagyomány és újítás65
Hemingway66
Az öreg halász és a tenger67
Konkrét történet és szimbolikus jelentés67
Az ember, akit "nem lehet legyőzni"68
Az ember harca, veresége és győzelme69
Kevés szóval sokat mondani72
A magyar irodalom a Nyugat-korszaktól a felszabadulásig72
Kortörténeti bevezetés72
Íróink állásfoglalása az első világháború idején72
A Tanácsköztársaság kultúrpolitikája73
Az ellenforradalmi kor74
Irodalmi csoportok77
Antifasiszta irodalom78
A társművészetek a két világháború között79
Babits Mihály80
A lírikus epilógja81
Húsvét előtt83
Petőfi koszorú84
A gazda bekeríti házát86
Cigány a siralomházban87
Ősz és tavasz között90
Jónás könyve93
Jónás imája93
Kosztolányi Dezső94
Mostan színes tintákról álmodom95
Szegény anyám96
Boldog, szomorú dal97
Fürdés100
A kulcs102
Halotti beszéd103
Hajnali részegség104
Tóth Árpád105
Elégia egy rekettyebokorhoz106
Március107
Az új isten109
Lélektől lélekig111
Körúti hajnal112
Esti sugárkoszorú114
Álarcosan115
Áprilisi capriccio117
Juhász Gyula118
Himnusz az emberhez119
Milyen volt...120
Magyar táj, magyar ecsettel121
Magyar nyár, 1918122
Testamentum123
A munkásotthon homlokára124
Dózsa feje125
Anna örök126
Nagy Lajos127
1930 július128
József Attila130
Élete, pályája130
A Szépség kodusától a Nincsen apám, sem anyámig (1922-1928)133
A költői érlelődés köteleiből133
Szegényember balladája134
Tiszta szívvel135
Ringató136
A külvárosi éj versei (1931-1932)137
Szocialista líra137
Munkások 137
Holt vidék140
Küllvárosi éj142
Versek 1933-1934-ből, a Medvetánc kora146
A magány évei146
Téi éjszaka146
A város peremén149
Óda152
A Nagyon fáj kötetés a Szép szó kora (1936-1937)157
Az embertelen hatalmak ellen157
Levegőt 157
A Dunánál158
Thomas Mann üdvözlése161
Ars Poetica163
Hazám165
(Karóval jöttél)167
Összefoglaló kérdések József Attila költészetének áttekintéséhez169
Radnóti Miklós171
Élete és pályája171
Költészettel a fasizmus és a háború ellen (1936-1938)171
Járkálj csak, halálraítélt174
Béke, borzalom174
Hispánia, Hispánia175
Első ecloga176
Szerelem és menedék (1941-1944)178
Két karodban179
Tétova óda179
Sem emlék, sem varázslat180
Idill és halál - A Bori notesz verseiből (1944. július-okt. 31.)181
Hetedik ecloga182
A la recherche182
Erőltetett menet184
Razglednicák185
Szemelvények a mai világirodalomból187
Kortörténeti bevezetés190
A XX. század második felének történelmi - társadalmi képe Európábn és Amerikában (Olvasmány)190
A kultúra eredményei a század második felében (Olvasmány)190
Korunk világirodalma190
Solohov195
Emberi sors195
Sajátos szerkesztés - közvetlen előadásmód196
A főhős sorsa és jelleme197
A szerkezet és a sokoldalú jellemábrázolás kapcsolata197
Megújult humanizmus199
Ajtmatov200
Fehér hajó201
A kisfiú sorsa és világa202
Amesei igazság202
Az élet valósága204
Lírai utóhang206
Műfaj, nézőpont, szerkezet206
A szocialista realizmus207
Arthur Miller209
Az ügynök halála210
Látomásokkal "szabadalt" lírai tragédia210
A kisember mint drámai hős212
Dürrenmatt214
Az öreg hölgy látogatása215
A példázatos történet215
A kisember bűne és büntetése216
A kétféle embertelenség összefüggése217
Bűnösök és áldozatok218
A magyar irodalom a felszabadulás után220
Kortörténeti bevezetés220
Megújulás a demokrácia jegyében (1945-1948)220
Irodalom a politika szolgálatában (1948-1956)221
Irodalmi életünk kibontakozása 1957 után222
Illyés Gyula223
Nem menekülhetsz224
Puszták népe225
Nem volt elég227
Szekszárd felé228
Szabó Lőrinc229
Tücsökzene230
Veres Péter232
Próbatétel233
Illés Béla235
Vígszínházi csata236
Honfoglalás237
Déry Tibor239
A téglafal mögött240
Sánta Ferenc241
Sárga virág, kék virág242
Nácik243
Lengyel József244
Oldás és kötés245
Juhász Ferenc246
Látomásokkal áldott életem247
Karácsonyi ének József Attila sírjánál248
Váci Mihály249
Kelet felől250
Nagy László252
Katonalovak253
Tűz254
Versben bujdosó255
Garai Gábor257
Artisták256
Ütemterv
Javasolt vizsgakérdések
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalom III. Irodalom III. Irodalom III.

A borító kissé elszíneződött, foltos, töredezett.

Állapot:
840 ,-Ft
4 pont kapható
Kosárba