A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar irodalom története 5.

1905-től 1919-ig

Tartalom

A kötet tárgya és beosztása (Sz. M.)5
Az új magyar irodalom kibontakozása
A századelő történelmének áttekintése (H. P.)11
Történelmi változások a századelő idején11
A dzsentri és a korszak nacionalizmusa13
A dualista rendszer válsága15
A demokratikus ellenzéki erők17
A koalíciós kormány és ellenzéke20
A Monarchia külső és belső válsága a világháború előtt21
A világháború és az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása23
A forradalmak időszaka25
A Nyugat és az irodalmi forradalom (B. Gy.)28
Az induló Nyugat31
A Nyugat környezete35
A napisajtó36
Irodalmi forradalom és szubjektivizmus38
A kor művelődéstörténeti képe (B. Gy.)39
Filozófia39
Világirodalom45
Képzőművészet51
Zene54
A kor kritikai áramlatai (K. A. - J. F.)57
A Nyugat impresszionista kritikája57
Ignotus60
Osvát Ernő62
Hatvany Lajos63
Fenyő Miksa65
Kosztolányi Dezső66
Elvi kritikai törekvések68
Ady Endre68
Bölöni György70
Móricz Zsigmond70
Schöpflin Aladár73
Babits Mihály75
A konzervatív kritika78
Horváth János (K. A.)80
A szocialista kritika kezdetei82
Szabó Ervin84
Bresztovszky Ernő85
Pogány József (J. F.)85
A kor nagy írói - új alkotói törekvések
Ady Endre (V. J.)87
Életútja Nagyváradig (1877-1900). Az Ady család87
Érmindszenttől Zilahig87
Debrecen88
II. Ady útja az "Új versek" felé (1900-1906)90
Nagyvárad91
Nagyváradi publicisztikája91
"Még egyszer" (1903)94
Lírai elemek nagyváradi publicisztikájában95
A Léda-szerelem genezise96
Az első párizsi út (1904)96
Az 1905-ös orosz forradalom hatása Adyra97
A Budapesti Napló szerkesztőségében 99
Ady publicisztikája (1905-1906)100
Az "Új versek" (1906) születése102
III. A "Vér és arany" időszaka (1906-1907). Második párizsi út. Publicisztika106
"Vér és arany" (1907)107
Ady dekadenciája107
"A magyar Messiások" és "a Holnap idézésé"-nek motívuma108
IV. A forradalmi versek kora (1908-1914). A korszak jellemzése109
Az Ady-mű rendje110
Forradalmi világnézet - forradalmas líra111
Ady magyarság-versei 1908-14 között116
Isten-versek120
Szerelmi lírája122
Az Élet - Halál motívum kibontakozása126
Vallomások és tanulmányok (1911)128
Novellái130
V. "A megnőtt élet" (1914-1919). Költészete a világháború alatt132
Élete a háború alatt134
"A halottak élén" motívum136
Jövőt idéző hangok137
Csinszka-szerelem. Csinszka-versek138
"Elégedetlen ifjú panasza" (1918)139
Az októberi forradalom hónapjaiban140
VI. Jelentősége. "Akarom, tisztán lássatok"141
Szimbolizmus, költői nyelve, verstana142
Utókora147
Móricz Zsigmond (Cz. M.)151
Első írói korszaka és pályakezdése 1919-ig151
Az Ujság munkatársa153
Népköltési gyűjtőutak154
Első házassága155
Az első példák. Jókai157
Móricz és Mikszáth158
Korai parasztszemlélete159
Hét krajcár; novellisztikája161
Móricz és Ady162
Sárarany164
Móricz parasztszemléletének kialakulása166
Móricz naturalizmusa167
Az Isten háta mögött170
Az első dzsentri regények171
Jószerencsét172
Háborús írások173
A fáklya174
Munkássága a forradalmak idején177
Második írói korszaka (1919-1930)179
Légy jó mindhalálig180
Pillangó180
Erdély, Tündérkert183
Dzsentri-regények188
Rokonok191
Harmadik írói korszaka (1930-1942)193
Barbárok196
A boldog ember197
Alvó évek?200
Életem regénye201
Árvácska202
Betyár-regények205
Rózsa Sándor207
Drámái212
Publicisztikája212
Tanulmányai213
Utolsó évek214
Kaffka Margit (B. Gy.)216
A kísérletezés évei216
Lélekrajz és társadalombírálat szintézise felé221
Színek és évek224
Mária évei228
Állomások232
Háború ellenes magatartása236
Hangyaboly239
Babits Mihály (R. Gy.)242
Ifjúsága: az artisztikus alkotó243
Racionalizmusának kialakulása: a pacifista249
Útkeresése253
A humanista262
A "Jónás könyve"268
Hatása272
Juhász Gyula (K. F.)274
Pályakezdése274
Az élmények kiszélesedése279
Az érett költő 285
Költészete az ellenforradalom idején293
Az elbeszélő, a kritikus és a publicista302
Kosztolányi Dezső (K. F.)306
Dekadens korszaka306
A háború, a forradalmak: érlelődés311
Regényei312
A novellák. Alakmása: Esti Kornél319
Lírája a háború után322
Átmeneti műfajok329
Posztumusz kötetek. Kosztolányi stílusa330
Tóth Árpád (K. F.)334
Az esztétizmus jegyében334
Szemléletének és eszközeinek tisztulása339
Lírájának kiteljesedése345
A novellista352
A kritikus354
Karinthy Frigyes (U. T.)357
Pályakezdetének fő vonásai357
Szemléletének forrásai: tudományos haladás és lélektan359
Etikai nézetei360
Kritikai-esztétikai látásmódja: Így írtok ti362
Lírája364
Relatívista értékrendje: realitás és fantasztikum, tudat és ösztön viszonya prózájában365
A pálya csúcsán: Utazás a koponyám körül369
Krúdy Gyula (Cz. M.)370
Magános úton370
Élete371
A városi-polgári irodalom sodrában (1894-1900) 373
Miszáthos nyomok (1900-1911)374
Szindbád születése376
A vörös postakocsi378
Krúdy a forradalmakban379
Utolsó évek380
Történelmi regények381
A dzsentri végső mérlege382
Pesti regények383
Művészete, világnézete385
Tersánszky Józsi Jenő (V. K.)389
Korai novellák: romantikus társadalomellenessége389
Erkölcsrajz első regényeiben392
Kakuk Marci393
Új témák jelentkezése395
Az utolsó két évtized termése397
Alkotói módszerének jellemzése398
Füst Milán (U. T.)400
Az élet mint esztétikum400
Költészete402
Drámái406
Szépprózája407
Esztétikája409
A Nyugat körüli költők (K. A.)410
Kemény Simon411
Szép Ernő413
Nagy Zoltán416
Lesznai Anna418
Dutka Ákos420
Oláh Gábor421
Bodor Aladár423
Somlyó Zoltán424
Gellért Oszkár426
A Nyugat első korszakának prózaírói (V. K. - F. L.)430
Az irodalmi szecesszió művészei430
Cholnoky Viktor 431
Szomory Dezső435
Szini Gyula439
Elek Artúr443
Cholnoky László445
Objektív ábrázolási törekvések447
Török Gyula (V. K.)447
Laczkó Géza451
Nagy Endre (F. L.)453
Csáth Géza (V. K.)454
A magyar dráma a század elején (O. B.)458
Színházak és közönség. Naturalizmus, impresszionizmus458
Társadalomkritikai és filozófiai törekvések a század eleji drámában461
Barta Lajos463
Lengyel Menyhért464
Bíró Lajos466
Karinthy Frigyes467
Kísérletek az új népdrámára467
Gárdonyi Gyéza468
Móricz zsigmond468
Kísérlet az esztéta dráma megteremtésére. szomory Dezső471
Hevesi Sándor472
A dzsentri és a polgár összebékülése. Konzervatív drámairodalom473
Herczeg Ferenc473
Molnár Ferenc476
A szocialista irodalom kialakulása az első világháború és a forradalmak évei
A szocialista irodalom kezdetei (J. F.)481
Előzmények481
Az elsőszocialista költők481
A Nyugat és a munkásmozgalom irodalmának érintkezése482
A korai szocialista líra484
Gyagyovszky Emil484
Peterdi Andor486
Várnai Zseni487
A század eleji szocialista próza489
Révész Béla489
Barta Lajos492
Háborúellenes irodalmunk. A magyar avantgarde kezdetei (J. F.)497
Irodalmunk nacionalizmusa a háború kezdetén497
A háborúellenes irodalom fokozatos kibontakozása497
Baloldali írók háborúellenes szervezkedése499
Az antimilitarista írócsoport500
Az avantgard törekvések501
Az Októberi Forradalom hatása irodalmunkra503
Szélesedő irodalmi front az imperialista háború ellen504
Gyóni Géza505
Forradalmi magyar írások a Nagy Október után506
Támadás a konzervatív irodalom ellen506
Új jelenségek a magyar szocialista irodalomban507
A forradalmi szocialista írócsoport508
A haladó irodalom egysége510
Az 1918-19-es forradalmak irodalma (J. F.)510
A polgári demokratikus forradalom győzelme után510
Haladó és konzervatív magatartás a polgári irodalomban511
A haladó irodalom szervezeti erősödése514
A reakciós irodalom ellentámadásai515
A munkásirodalom mint a proletárforradalom szellemi előkészítője517
Haladó írók a Tanácsköztársaság szolgálatában518
A Tanácsköztársaság irodalompolitikája521
A bontakozó új irodalom fővonásai522
Elvi viták az irodalomban525
A Tanácsköztársaság nehézségei; visszhangja az irodalmi életben526
A Tanácsköztársaság jeletősége irodalmunkban527
A rövidítések jegyzéke529
Névmutató531
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar irodalom története 5. A magyar irodalom története 5. A magyar irodalom története 5. A magyar irodalom története 5. A magyar irodalom története 5.

A lapélek enyhén foltosak. Néhány lapon ceruzás bejegyzés, aláhúzás, az előzéklapon tulajdonosi bejegyzés található.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
1.900 Ft
950 ,-Ft 50
14 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A magyar irodalom története 5. A magyar irodalom története 5. A magyar irodalom története 5. A magyar irodalom története 5.

A védőborító kissé kopott, szakadt. A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.900 Ft
1.330 ,-Ft 30
20 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A magyar irodalom története 5. A magyar irodalom története 5.

A védőborító enyhén szakadt.

Állapot:
1.900 ,-Ft
29 pont kapható
Kosárba