1.043.039

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Ipargazdaság 1969. január-december

A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének lapja/ XXI. évf. 1-12. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Dr. Asszonyi Csaba: Bányaüzemek termelési programja
A festék gyártásfejlődése - Korrózióvédelem
Lavich János: A fontosabb szakmákban dolgozó munkások létszámának megoszlása tevékenységük jellege szerint
A Ganz-MÁVAG beruházási szabályxzata
Dr. Nagy Sándor: A gépiparban foglalkoztatott ipari munkások létszámának megoszlása a végzett tevékenység jellege szerint
Bán Ervinné: A gépiapri gyártmányok termelői és értékesítési árának változásai az 1958-1968 években
A központi irányítás és gyáregységi önállóság a Hajtómű- és Felvonógyárban
A kutatómunka néhány vonása a Chinoinban
A Marketing Főosztály feladatköre az Országos Gumiipari Vállalatnál
Namányi Zsuzsa: A munkaügyi kutatások helyzete
A számjegyes vezérlés útja
A vezetés elemzése és oktatása vállalatoknál
A vezetés fejlesztése a Vörös Október Férfiruhagyárban
Csáki Norbert: A vezetők képzéséről
Az értekezletek rendje a Magyar Gyapjúfonó és Szövőgyárban
Papanek Gábor: Az ipargazdasági kutatások 1968. évi felmérése
Az Országos Gumiipari Vállalat
A MTESZ Csepeli Szervezetének tevékenysége
A MTESZ területi ipargazdasági bizottságainak tapasztalatcseréje Szegeden
Badacsonyi György: A vállalati munka belső ellenőrzése és értékelése
Bakonyi György: A gazdasági reform első évének tapasztalatai a textil- és textilruházati iparban
Dr. Balás Alajos: A vállalaton belüli ellenőrzési rendszer kialakítása a vezetés fontos feladata
Bartal Dénes: Eltérő struktúrájú Iparvállalatok differenciált eszközigényességének hatása a részesedésre
Beck Tamás: A piac, a fejlesztés a kutatás összefüggései
Dr. Bene László: A vezetés információrendszerének elméleti alapjai
Bitay Kálmán: Korrelációszámítás és regressziós analízis alkalmazása a vegyipar műszaki-gazdasági kérdéseinek vizsgálatában
Dr. Boda András: A textilipari vállalatok kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatai
Dr. Bodnár Pál: A fejlesztési változatok és a gyártmánystruktúra optimális összehangolása a középtávú vállalati tervekben
Borbély György - Sallai Gyula - Tibold Károly: Kazánok átállítása olajenergiahordozó eltüzelésére
Bucsy László: Marketing az iparban
Dr. Burkus Egon: A szervezés szerepe a munkatermelékenység növelésében
Frank Tibor: Beszámoló a CECIÓS VI. kongresszusáról
Frank Tibor: Beszámoló a Lengyel Közgazdasági Társaság által rendezett vezetéstudományi szemináriumról
Cserta Péter: A struktúraváltozás lehetőségei Pécs ipari, de főleg kommunális hőenergiaellátásában
Csorba Sándor: Az ipar állóeszközeinek átértékeléséről
Deáky Györgyné: A Német Szövetségi Köztársaság gépiparáról
Debreceni József: Regisztráló műszerek felhasználása ergonómiai tanulmányokhoz
Decentralizált rezsigazdálkodás a Ganz-MÁVAG-ban
Dinamikus és passzív vezetés
Együttműködési Iroda az Egyesült Villamosgyárban
Együttműködési szerződések
Elektronikus gépek felhasználása az igazgatásban és a műszaki számításoknál
Erdélyi György: gépipari vevőszolgálati műszerek
Ergonómiai program az Országos Gumiipari Vállalatnál
1968-68. Eredmények, tapasztalatok, célok néhány vállalatnál
Bodnár György: Értékelemzési konferencia
Farkas Gyula: A közép- és alsószintű vezetők oktatásának kérdéseiről
Dr. Fábián Ferenc: Javaslat az egyedi nagyberuházások előkészítésének megjavítására
Fejes István: Karbantartási munkák tervezése a "kritikus út" módszerrel
Dr. Fekete Győr László - Dunai Ferencné: A vállalatok és a szervezési intézetek új tipusú kapcsolatai
Ferenczi Sándor: A szervezés a vállalati munkamegosztás rendszerében
Dr. Forgács Zoltán: A természeti erőforrásokkal való gazdálkodás közgazdasági alapjai
Frank Tibor: A termelékenységre ható emberi tényezők
Frank Tibor: Beszámoló a II. Országos Üzemszociológiai Konferenciáról
Dr. Führinger Antal: A vezetők, dolgozók érdekeltsége és a személyi jövedelmek növelésének módja
Gazdag Miklós: A műszaki alkotótevékenység ösztönzői és akadályozói
Gedeon Sándor: Műszaki szellemi alkotások anyagi ösztönzésének kérdése a szocialista gazdasági rendszerben
Dr. Geréb György: A megterhelés, az elfáradás és a monotónia néhány kérdése
Goldfinger István: A beruházásgazdaságossági számítások alkalmazása a vállalati beruházási döntésekben
Antoniewicz Flórián: Gazdasági életünk kiskönyvtára
Ganz-MÁVAG tapasztalatok
Dr. Harsányi István: A szocialista iparvállalati vezetés elméleti, oktatási problémáiról
Helyes István: Gyenge pontok a beruházások gazdasági tervezésében és előkészítésében
Herner Ernő: Közgazdasági elemzések felhasználása a szakértői munkában
Héthy Lajos - Makó Csaba: A művezetők anyagi érdekeltségének problémái
Dr. Hódos Tibor: A munkaritmus megszervezésének pszichológiai vizsgálata a futószalag-termelésben
Horváth Gyula: A raktározás fejlesztése a könnyűiparban
Horváth János: Hálós program megvalósítási költségeinek optimalizálása
Horváth László: Optimális működés - vállalati politika és stratégia
Dr. Illyés Tibor: A hálótervezés alkalmazása az ipari kutatómunkában
Dr. Iványi Tamás: Azimportanyag-felhasználás aránya az 1964, 1965. és 1966. években
Dr. Iványi Tamás: Az ipari ágazatok (vállalatok) termelési kapcsolatai
Igazgatói tanácsülés a Finomkerámiai Művekben
Jely Endre: Tartósítóiparunk
Dr. Kaltenecker Margit: A textilipari műszaki, gazdasági szakemberek gazdasági, szociális és kulturális helyzetének értékelése
Dr. Kádár András: A gyártmányfejlesztés anyagi ösztönzésének tapasztalatai a Ganz Műszer Műveknél
Káldos István: Kisváros hőellátásának racionalizálása
Káli Lajos: Munkapszichológia és szociológia a Lenin Kohászati Művekben
Kápolnai György: Vállalati centralizálás-decentralizálás
Keller László: Építőiparunk fejlődése, konstrukciós változásai 1948-1968 között
Keller László: Az építőipar a reformban
Kiss József: A reform tapasztalatai az építőipari vállalatoknál
Komlóssy Enikő: A személygépkocsik üzemeltetési (karbantartási, felújítási, alkatrész-üzemanyagelláts stb.) körülményei
Dr. Korbuly Tamás: A vezetés döntési és információs szervezetének fejlődése a Ganz-MÁVAG-ban
Dr. Koródi József - Dr. Márton Géza: A magyar ipar területi kérdései
Dr. Kovács István: A vezetéstudomány fejlesztésének útján
Kovács József: Vállalatok belüli ösztönzési rend a Villamos Berendezés és Készülék Műveknél
Dr. Kövess Gyula: A beruházásgazdaságossági számítások és vállalati érdekeltség
Dr. Kövess Gyula: Információáramlás topológiai vizsgálata a gráfelmélet és a matrixszámítás segítségével
Dr. László Imre: az Országos Vezetőképző Központ szerepe, helye cés feladatai
Lehoczky Gyula: A marketing hatása a gyártmányfejlesztésre
Leszecsko M.: A szocialista nemzetközi munkamegosztás és a tudományos-műszaki fejlődés
Lugosi Gábor: A vállalatpolitika kérdései a nemzetközi szakirodalomban
Láng gépgyári tapasztalatok
Lesz-e az Ikarusnak szervezési programja?
Dr. Marczell Jenő - Dr. Bíró Sándor: Az üzemi titok néhány gazdasági és jogi kérdése
Móga Győző: Vállalati versenyképesség szervezés és szervezettség útján
Muraközi Ernó: A külkereskedelem a vegyipari termelésben és műszaki fejlesztésben
Nagy Dezsőné - Papp Zoltánné: Kőbányászat-útépítés 1950-1968
Dr. Lökkös János: Népgazdasági tervezés és irányítás
Dr. Ollé Lajos: A KGST Termelékenységi Munkacsoportjának munkájáról
Ondvári Árpád: vállalatfejlesztés és érdekeltségi rendszer
Dr. Orosz László: A gázfelhasználás térhódítása Európában
Dr. Márton Géza: Ötéves a NIM Ipargazdasági és Üzemszervezési Intézet
Dr. Parányi György: A termelőberendezések teljesítőképességét meghatározó források rendszere
Dr. Pálinkás Jenő: Kockázat a műszaki kutató-fejlesztő munkában
Dr. Petes György: A matematikai módszerek alkalmazása az üzemfenntartásban
Pék István: Gyorsítsuk meg az értékelemzés elterjesztését
Dr. Pitroff Pál: Távlati elképzelés ipari nagyvállalat ágazati szervezetének kialakítására
Posch Gyula: A vállalat vezetőinek ellenőrző tevékenysége
Dr. Prodán Miklós: Tudomány, tudománypolitika, ipar
Dr. Puskás Béla: Módszer a vállalati működési szabályzat készítéséhez
Pályázat
Rády István: Az üzemszervezés gyakorlatának néhány kérdése
Rédey László: Hogyan gazdaságos készletezni
Rédei László: Milyen vállalatoknak kedvez az új gazdasági mechanizmus?
Réthy Gyula: A mozgóskálás amortizációs rendszerekről
Dr. Rudas János: A munka és a szabadidő-tevékenységek néhány összefüggése
Kuzmann Béla: Rendszerelmélet
Szabó Kristóf: A tartalékidő tervezése nagy pontossággal meghatározható folyamatokban
Dr. Szigeti Gusztáv: A marketing megszervezésével kapcsolatos feladatok ipari és külkereskedelmi vállalatoknál
Szervezési és gazdasági intézkedések a Csepel Autógyárban
Tartsay Vilmos - Dr. Zakariás Egon: A védjegy jelentősége a kereskedelemben
Tasnádi Endre - Sipos Pál: Olajfűtésű mobil sütőüzem
Dr. Tatai Zoltán: A fővárosi par fejlődéséről
Dr. Tatai Zoltán: A vidék iparosításának új eszközei
Üzemgazdasági főosztályok feladatköre két vállalatnál
Dr. Varga József: Anyaggazdálkodás és kamatnyereség
Varga József: felvonulási létesítmények gazdaságosságai az építőiparban
Dr. Varga József: Kísérleti számítások az anyaggazdálkodásban
Dr. Vándorffy József: A kohászati és gépipari vállalatok IV. ötéves tervének kidolgozása
Vida Miklós - Peredy Sándor - Vogl Antal: A fővárosi Gázművek optimális telephelyeinek meghatározása
Vitár Zoltán - Nagyvári László: Gondolatok az újítómozgalomról
Vállalati értekezletek
Dr. Antal Iván: Vállalati műszaki és gazdasági folyóiratok
Vezetési elvek a Szerszámgépipari Műveknél
Adam Zabrowsky: A Szervezési és Vezetési Tudományos társaság néhány feladata Lengyelországban
Zsille Zoltán: A műszaki értelmiség, a fiatal műszakiak helyzete az iparban
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Ipargazdaság 1969. január-december Ipargazdaság 1969. január-december

Könyvtári könyv volt.

Állapot:
4.800 Ft
2.400 ,-Ft 50
12 pont kapható
Kosárba