A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Protestáns Szemle 1992. január-december

Kritikai szemle/LIV. (I. új) évfolyam 1-4. szám

Előszó

Részlet:
Beköszöntő
Az 1889-ben alapított Protestáns Szemle harmadszor indul útjára. Először az 1919-es kommün tiltotta be, másodszor 1944-ben a német megszállás után kényszerült megszűnni.... Tovább

Tartalom

tartalom:
Bogárdi Szabó István: Mai magyar protestantizmus 1
Kozma Zsolt: Hit, egyház, nemzet, Makkai Sándor látásában 2
Tőkéczy László: Az első Protestáns Szemle 1889-1919 8
Szűcs Ferenc: A felvilágosodás és a teológia 12
Török Endre: A lélek metafizikájáról Vjacseszlav Ivanov 1866-1949 19
Vjacseszlav Ivanov: Anima 26
Ritoók Zsigmond: Egy félbemaradt eposz a késői ókorból Claudianus: Proserpina elrablása 27
ifj. Fabiny László: A krónikus és halálos betegek gondozása - ahogy egy orvos látja 50
Molnár Miklós: Mi tekintetben különb a kiválasztott? 60
A lakosság felekezeti viszonya Csehszlovákiában az 1990-es népszámlálás szerint 62
Templom a kereszténység és pogányság határán 70
Az elűzetés változatai 73
Mi a magyar zsidó? 74
Történészek a kereszten avagy az áldozatok bosszúja 76
A békeszerződés gazdasági következményei 77
John Naisbitt megatrendjei 78-84

2. szám:
Paul Ricoeur: Az "eredendő bűn" jelentéséről 85
Paul Ricoeur: Az "Isten országa" Jézus paraboláiban 95
Oswald Bayer: Teológia - a magyarázatok konfliktusában 99
Steven Kepnes: Martin Buber dialogikus bibliai hermeneutikája 104
Csorba László: A katolikus autonómia és a közalapok problémája a századforduló Magyarországán 116
Kozma Tamás: Egyházi szerepvállalás a magyar közoktatásban 137
Kósa László: Szabó Dezső írásai a protestantizmusról 143
Reuss András: Erő és bölcsesség - de aranyból? 147
Romsics István: Bethlen István. Politikai életrajz 150
T. G. Masaryk: Demokrácia, nemzetiség. Gondolatok a kisebbségi kérdésről és az antiszemitizmusról 151
két könyv Európáért
Robert Schuman: Európáért
Lothar Späth: 1992 Európa álma 152
Boldog napok a múzsák otthonában, Göttingában 154
John Lukács: Budapest, 1900. A város és kultúrája 155
A világ helyzete, 1991. 157

3. szám:
Carl G. Jung: Az élet delén 161
Walter Vogels: A Biblia ihletettsége nyelvészeti szempontból 170
Kósa László: Az istenes, bibliaolvasó Bethlen Miklós 178
Thomka Beáta: A rezignált reflexió - A magyar romantikus elégia műfajformája (vázlat) 194
Wolf Krötke: Az egyház és a "békés forradalom" az NDK-ban 201
Szabó István: Örökké kicsik a dolgok? 216
Tomka Miklós: Magyar katolicizmus, 1991 219
Tanulmányok a határainkon túli kétnyelvűségről 221
Polgárosodás Magyarországon - a Századvég folyóirat tematikus száma 222
Süle Ferenc: Vallás vagy pszichoterápia - Küzdelem a vertikális laboratóriumban 225
Gergely Jenő: A katolikus egyházi elit Magyarországon, 1919-199, Vida István, Vörös Vince: A Független Kisgazdapárt képviselői, 1944-1949 226
Embervédelem - környezetvédelem 227


4. szám:
Albert Gábor: Szentágothai János 80 éves 229
Hegedűs Loránt: Ravasz László mint teológus és igehirdető 230
Molnár Attila: Vallás és politika najainkban 241
Dukkon Ágnes: A két világháború közötti magyar Dosztojevszkij-kultusz háttere 258
Kulcsár Szabó Ernő: A lírai nyelv változatai az 19630/1970-es években 271
Bod Péter Ákos: A magyar gazdaság helyzete és kilátásai 284
Cseri Kálmán: Konfliktusaink megoldása 295
Comenius emlékezete 297
Wolfhart Pannenberg: Mi az ember? 300
Péter László: Szegedi ferencesek 302
Boleratzky Loránd: A magyar evangélikus egyházjog alapjai és jogforrásai I. rész 304
Vatai László: Sötétségből világosságra 307
Csomasz Tóth Kálmán, a zenetörténész 308
Hegedűművész, kamarazenész, koncertmester, professzor
Beszélgetés a 80 éves Tátrai Vilmossal 310
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Protestáns Szemle 1992. január-december Protestáns Szemle 1992. január-december Protestáns Szemle 1992. január-december Protestáns Szemle 1992. január-december Protestáns Szemle 1992. január-december Protestáns Szemle 1992. január-december

Az újságok borítója kissé elszíneződött, belső oldalán jelölések láthatók.

Állapot:
2.980 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba