837.624

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Ars Philologiae (dedikált példány)

Tolnai Vilmos és az irodalomtudományi pozitivizmus öröksége

Szerző
Róla szól
Lektor

Kiadó: Pro Pannonia Kiadói Alapítvány
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 185 oldal
Sorozatcím: Pannónia könyvek
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-7272-71-2
Megjegyzés: Bogoly József Ágoston szerző által dedikált példány.

Előszó

Jelen korszakunk irányzatainak hatására az irodalomtörténet-írás tudománytörténetét áttekintő külföldi és hazai szakirodalomban kevés kivételtől eltekintve, mind ez ideig mostohán kezelték az Ars... Tovább

Tartalom

ELŐSZÓ 7
I. BEVEZETÉS. A pozitivizmus szemléletvilágának fő jellemzői: fenomenalizmus nominalizmus, az értékítéletet kerülő magatartás, a tudományos módszer egységének eszméje és célja.
Ars Philologiae: az irányzatoktól való viszonylagos függetlenségben tovább élő szemlélet és módszer 17
II. EGY TUDÓSI PÁLYAÍV A KÉSEI POZITIVIZMUS
SZEMLÉLETI ÖRÖKSÉGÉNEK JEGYÉBEN: TOLNAI VILMOS 25
III. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET-ÍRÁS POZÍCIÓJA A TIZENKILENCEDIK SZÁZAD VÉGÉNEK GONDOLKODÁSTÖRTÉNETÉBEN.
A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET SZÁZADVÉGI ÉS SZÁZADELEJI ALAKULÁSÁNAK HISTORIOGRÁFIAI PROBLÉMÁI (Áttekintő állapot- és folyamatrajz)
1. A tizenkilencedik század végi bölcseleti koreszmék és a hazai
irodalomtörténet-írás 31
2. Az irodalomtörténeti kutatás szerepköre a századvég és századforduló magyar irodalmi gondolkodásában. A kései filológiai pozitivizmus néhány jellegzetes mentalitás eleme 36
3. A magyar irodalomtörténet mint önálló tudományág. Irodalomtörténet-írásunk
tizenkilencedik századi öröksége 42
4. A tudományszak önmagáról kialakított képe, s elképzelései a magyar irodalomtörténeti kutatás századeleji feladatairól 55
IV. TOLNAI VILMOS, A TUDÓS. IRODALOMTÖRTÉNÉSZI MÓDSZERE, KUTATÓI TEVÉKENYSÉGÉNEK FŐ IRÁNYAI. TUDOMÁNYTÖRTÉNETI HELYZETE
1. Érdeklődésének fókuszában: a filológia mint az irodalomtudomány előkészítő, alapvető foka 59
2. Munkásságának középponti témája: Arany János életművének vizsgálata filológiai nézőpontból, pozitivista célkitűzéssel. Egy mintapélda 54
3. Vizsgálódások a Madách-kérdés körül, Az ember tragédiája szövegének gondozása és kiadása, kísérlet a szövegromlás folyamatának megállítására. Széchenyi és más magyar
klasszikus írók művei a filológiai akríbia Tolnai-féle műhelyében. Jelentős kis tényekről
apró cikkekben. Viszonyulása Adyhoz. Verstani munkái 72
4. A pozitivizmus hermeneutikájának fölénye a szöveg hitelességének megállapításakor: Tolnai Vilmos perdöntő dolgozatai a Thaly-féle kuruc balladák hitelességének kérdéséről. Irodalom és nyelv kölcsönviszonya, mű a nyelvújításról 92
5. Tudománytörténeti kitekintés. Körkép a századvégi és századeleji magyar irodalomtudomány elméleti és módszertani irányú kezdeményeiről.
Párhuzamos vázlatrajz a korszak francia irodalomtörténet-írásának metodológiai
gondolkodásáról. A filológiai módszerű irodalomtörténeti kutatás századvégi szakszerűségét átörökítő kézikönyv: Bevezetés az irodalomtudományba 108
V. TOLNAI VILMOS IRODALOMTÖRTÉNÉSZI PÁLYÁJÁNAK, MENTALITÁSÁNAK ÉS TUDÓSI MAGATARTÁSÁNAK TANÚSÁGTÉTELE A FILOLÓGIAI MÓDSZERŰ IRODALOMTÖRTÉNETI KUTATÁS MELLETT (EPILÓGUS) 129
VI. JEGYZETEK ÉS FELHASZNÁLT IRODALOM, KÖNYVÉSZET 135
1. Jegyzetek 136
2. Bibliográfia 152

Bogoly József Ágoston

Bogoly József Ágoston műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Bogoly József Ágoston könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Ars Philologiae (dedikált példány) Ars Philologiae (dedikált példány) Ars Philologiae (dedikált példány) Ars Philologiae (dedikált példány) Ars Philologiae (dedikált példány)

A könyv gerince elszíneződött, a lapélek kissé foltosak.

A címlapon a szerző, Bogoly József Ágoston névre szóló dedikációja látható.

Állapot:
3.360 ,-Ft
17 pont kapható
Kosárba