A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Diárium 1940-1942.

I. évfolyam 1-10. szám/II. évfolyam 1-12. szám/III. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 868 oldal
Sorozatcím: Diárium
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

I. évfolyam
Cikkek, tanulmányok
Tíz esztendő: I. évfolyam
Nyilt levél a Magyar Rádió zenei tanácsához
Bóka László: Erdély hegyei közt
Faragó László: Tudomány és racionalizmus
Gőbel József: A detektívregény
Hubay Miklós: Magyar hűség
Kardos Tibor: A veszélyes toronyban
Mátyás bolond diákja
Pécs őrlelke
Az erdélyi gondolat felől
Sötétség és fény
Kenyeres Imre: Levél a túlvilágról
Tíz év: 1911 - 1920
Kassai napló
Könyvek között
K. I.: A regény
Kerényi Károly: Prótogonos koré
Kozocsa Sándor: Egy nagy magyar színész emlékeiből
Makay Gusztáv: Bírálat vagy könyvismertetés?
Divatregény, - "exklúzív" regény
Mátrai László: Irodalom - műalkotás
Romhányi Gyula: Jó Kelemen deák
Kellemes karácsonyt! Boldog újévet!
Semetkay József: A kassai kazinczy Társaság könyvbarátai
A regény nagy zűrzavara
Novellák, elbeszélések
Birkás Endre: János
Fertsek Ferenc: Esik a hó
Devecseri Péter: Alfonz és Zsiga
Jankovics Marcell: Egykék
Lovass Gyula: Hazugság
A brocéliandei erdő
Mándy Iván: A halott
Ruszkabányai Elemér: Nagybányai emlék
Szegváry Mihály: Györke riporton
Az első jeles
Thurzó Gábor: A gyilkosság
Versek
Bóka László: Míg a szíved megszakad
Régimódi harcos panasz
Szégyen, szerelem
Menekülő dal
Vers írógépre
Devecseri Gábor: Hajón
Álom
Aki fél
Villanás
Gerézdi Rabán: Piros betűk kék alapon
Lábnyomok a havon
Hegedűs Zoltán: Monostor-úti esték
A Szamosvölgyben
Karinthy Gábor: Intelem
Esti séta
Kiss Tamás: Mosoly
Takáts Gyula: A fürdőig
Erdőirtás után
Weöres Sándor: Szövegvázlatok
Kodály-dalokra
Részletek a "Kúrészek" című drámából
Homérosi himnusz: A földhöz, mindenek anyjához (Ford. Devecseri Gábor)
Részlet a homérosi Déméter hymnusból: Persephoné elrebálása. (Ford.: Devecseri Gábor)
Könyvek szemléje
Kardos Tibor: Julianus nyomában
Kenyeres Imre: Új verskötetek
A tudomány könyvei
Máté Károly: Erdély
Magyar könyvek
A természet világa III-IV. kötet
Aradi Zsolt: A játékos fia (Makay Gusztáv)
Ács Tivadar: Akik elvándoroltak (Szentiványi jenő)
Bartha Miklós: Verőfény (Holler András)
Berend Miklósné: Akik kihullottak Isten tenyeréből (Makay Gusztáv)
Bibó Lajos: A lélek megmenekül (Makay Gusztáv)
Biczó Ferenc: A magyar nyelv és irodalom korszerű tanítása (Kenyeres Imre)
Bisztray Gyula: Az író helye társadalmunkban (Kenyeres Imre)
Bóka László: Magyar nemzeti lant (Lukács Gáspár)
Buzás Viktor: A magyar föld meséje (Kulcsár Adorján)
Cholnoky Jenő: Kőrösi Csoma Sándor (Horváth Tibor)
Ecsedi Csapó Mária: Őrtüzek (Szilassy Lajos)
Csekey István: A Szózat és a nagyvilág (Fényi András)
Vitéz Csikós Jenő: A másik front (Szende Zoltán)
Csokonai Vitéz Mihály: A lélek halhatatlansága (Kulcsár Adorján)
Dadányi György: Csordás voltam Paraguayban (Ruszkabányi Elemér)
Darvas József: Elindult szeptemberben (Semetkay József)
Dezsényi Béla: Éjféli nap (Lukács Gáspár)
Donner Kornél: Újzéland
Elekes Dezső: Földünk, hazánk népességünk (Szende Zoltán)
Erdély (Szabó Andor)
Erdélyi József: Árdeli szép hold (Semetkay József)
Fekete Lajos: Török birtokrendszer a hódolt Magyarországon
Vitéz Feketekúthy Béla: Jugoszlávia magyar szemmel (Szende Zoltán)
Felizián Vilmos: Fehérköpenyes rabszolgák (Kardos Tibor)
Féja Géza: Móricz Zsigmond (Kardos Tibor)
Frideczky József: A barokk Róma szentjei (Birkás Endre)
Geréb László: Mátyás király lantosa (Fényi András)
Gosztonyi Gyula: A pécsi Szent Péter székesegyház (Dercsényi Dezső)
Gosztonyi Gyula: A mérnök szerepe a műemlékvédelemben (Makay Gusztáv)
Halasy-Nagy József: Magyar önismeret (Semetkay József)
Halácsy Dezső: Írások a biztosítási eszme diadaláért (Pártl Lajos)
Halácsy Dezső: A magyar városokért (Fáth Imre)
Harcos Ottó: Valamit elmondok (Makay Gusztáv)
Harkai Schiller Pál: A lélektan feladata (Faragó LászlÓ)
Harmath Imre: Ember a hídon (Meggyes Ede)
Harsányi Lajos: Fejjel nagyobb mindenkinél (Vajda Endre)
Harsányi László: Az akarat nevelése a cserkészetben (Faragó László)
Vitéz Hefty Frigyes: Repülők, előre! (Szentivanyi Jenő)
Horváth Richárd: A lélek vasárnapjai (Puszta Sándor)
Ignácz Rózsa: Levelek Erdélyből (Semetkay József)
Joó Tibor: Mátyás és birodalma (Kardos Tibor)
Jócsik Lajos: Iskola a magyarságra (Maskay Gusztáv)
Juhász Vilmos: Világtörténet (Szende Zoltán)
Juhász Vilmos: Nyersanyagháború (Pártl Lajos)
Kampis Antal: Középkori faszobrászat
Kardos Tibor: Mátyás király (Kenyeres Imre)
Kassák Lajos: Azon a nyáron (Makay Gusztáv)
Kállay Miklós: A murányi amazon (Divinyi Mihály)
Kézai Béla: Az utolsó nap (Haraszthy Gyula)
Kodolányi János: Jajgatunk és kacagunk (Lukács Gáspár)
Kodolányi János: Futó tűz (Fényi András)
Koós Hutás Gergely: Utolsó sarj (Kardos Tibor)
Koszterszitz József: Viharzóna
Kosztolányi Dezső: Alakok (Kenyeres Imre)
Kovaloszky Miklós: Egy pestkörnyéki iskola társadalomrajza (Kulcsár Adorján)
Kovách Kálmán: Dárius (Holler András)
Kováts József: Emberek útrakelnek
Kovrig Béla: Korfordulón
Kőváry Margit: Víz és kenyér (Makay Gusztáv)
Közgazdaságtudományi tanulmányok (Harai László)
Lechner Jenő: Az építőművészet kis tükre (Derecsényi Dezső)
Leleszy Béla: Az örs (Kardos Tibor)
Lélektani tanulmányok (Faragó László)
Leskóczy Mihály: Francia híradó (Kenyeres László)
Ligeti Lajos: Az ismeretlen Belső-Ázsia (Horváth Tibor)
Magvető (Kenyeres Imre)
Magyar gyári munkásság (Szende Zoltán)
Magyar könyvek (Szemes Elek)
Makkai János: A természetes béke Európában (Szende Zoltán)
Marcell Mihály: Érosz és étosz (Semetkay József)
Marjay Frigyes: Végzetes esztendő (Szabó Andor)
Medveczky Bella: Havasi vihar (Kenyeres László)
Megyery Ella: Az első villámháború (Szentiványi Jenő)
Méhely Lajos: Faj és vér (Appor László)
Mikecs Lajos: Románia (Szende Zoltán)
Nemes Suhay Imre: Hadviselés és hadvezetés (Szende Zoltán)
Németh László: Magyar ritmus (Kenyeres Imre)
Ortutay Gyula: kis magyar népzrajz (Kardos Tibor)
Janus Pannonius: A Duna mellől (Kardos Tibor)
Pálffy János: Magyarországi és erdélyi urak (Kardos Tibor)
Pálóczi Horváth György: Búcsú Európától (Birkás Endre)
Perlaky Laljos: A savonai fogoly (Kardos Tibor)
Possonyi László: Az árnyék (Semetkay József)
Puszta Sándor: Pók a tükrön (Lukács Gáspár)
Puszta Sándor: Vadludak (Lukács Gáspár)
Rapaics Raymund: Magyar kertek (Kardos Tibor)
Ratkóczi Tibor: Abesszínia új arca (Szentiványi Jenő)
Gróf Révay József: Az erköls dialektikája (Faragó László)
Rumi Erzsébet: Nyír a fenyők között (Makay Gusztáv)
Saád Ferenc: Katonai nevelés (Szemes Elek)
Somogyi József: A faj (Apor László)
Soós LászlÓ: Kormorán (Birkás Endre)
Szacsvay Imre: ÉLetem és emlékeim (Kozocsa Sándor)
Szegváry Mihály: Szekundairtó R. T. (Kulcsár Adorján)
Szép Ernő: Mátyás király tréfái (Kardos Tibor)
Szombathy Viktor: És mindenki visszatér (Birkás Endre)
Vitéz uzsoki báró Szurmay Sándor: A magyar katona a Kárpátokban (Szende Zoltán)
Tamás András: Ez az ember Mussolini (Szende Zoltán)
Ternyey Árpád: Sas a Balaton felett (Puszta Sándor)
Thúrzó Gábor: Az adósság (Birkás Endre)
Toldalaghy Pál: Ím, üdvözöllek (Birkás Endre)
Tóth László: Magányos jegenye (Berczik Árpád)
Tömörkény István: Napos tájak (Lukács Gáspár)
Vörösmarty Mihály: A hűség diadalmának első kidolgozása (Cs. Gárdonyi Klára)
Wass Albert: Csaba (Ruszkabányai Elemér)
Sz. Weress Jolán: Virágos finn otthonok (Lukács Gáspár)
Külföldi könyvek
B. S. Aldrich: A mult dala (Lukács Gáspár)
Franz E. Anders: A zöld pokolban (Divinyi Mihály)
Vicki Baum: Hotel Shanghai
Louis Bromfield: Kilencvenes évek (Kardos Tibor)
P. Brunton: Egyiptom titkai (Szentiványi Jenő)
Taylor Caldwell: Tűz és vas (Makay Gusztáv)
Alba dé Cespedes: Lányok (Kenyeres Imre)
Stuart Cloete: Egy nép elindul (Kardos Tibor)
Stuart Cloete: A harcos nép (Kulcsár Adorján)
A. I. Cronin: II. kórterem (Kardos Tibor)
H. A. L. Fisher: Európa története (Szende Zoltán)
Künkel Fritz: A közösség (Faragó László)
Jean Giono: Zeng a világ
Horatius Noster - Magyar Horatius (Szerk.: Trencsényi-Waldapfel Imre) (Kenyeres Imre)
R. C. Hutchinson: Testamentum (Ruszkabányai Elemér)
Gudmundur Kambán: Észak sárkányai (Makay Gusztáv)
Richard Llewellyn: Hová lettél drága völgyünk? (Kenyeres Imre)
Andrea Majocchi: A műtőlámpa fényében (Szentiványi Jenő)
Francesco Perri: Az ismeretlen tanitvány (Fényi András)
Giorgio Pini: Mussolini (Kardos Tibor)
C. F. Ramuz: Az üldözött vad (Kenyeres Imre)
Wl. St. Reymont: Parasztok (Kenyeres Imre)
Kurban Said: ... És Mohamed az ő prófétája (Lukács Gáspár)
Felix Salten: Bambi gyermekei (Fekete István)
George Sava: Egy sebész útja (Szentiványi Jenő)
Charles Seignobos: Az európai élet fejlődése (Szende Zoltán)
R. L. Sheriff: Világvége (Berczik Árpád)
Juri Szemjonov: Szibéria meghódítása (Kardos Tibor)
Wohrmüller - Fejes: Férfias kereszténység (Puszta Sándor)
Virginia Woolf: Évek (Kenyeres László)
Tallózás
B. L.: Gombocz Zoltán
Fáth Imre: A betű szélhámosai
Haraszthy Gyula: Irodalom, ízlés közönség
K. I.: Amagyar könyvkiadás sorskérdéseiről
K. I.: Kikaptunk
K. I.: Kodály Zoltán
K. I.: Pur-korságos
k. t.: A klikk
Kt.: Hóman Bálint
M. K.: A jó könyvcím
A magyar kritika
Romhányi Zoltán: A norvég szellemről
vl.: Cserekereskedés
A fogalomzavarok
A Magyar Nemzetbiológiai Inétzet
Babits Mihály
Írók emlékezései
Szépművészet
Ungarn
Felhívások
Felhívás gyermekfogalmazványok ügyében (Weöres Sándor - Kenyeres Imre)
Erdély magyar könyvet kér
Könyvet Erdélynek)
Színház
Birkás Endre: Darabhiány?
Nemzeti Színház
Aimée (Kulcsár Adorján)
Aranyborjú (Romhányi Gyula)
A vihar (Haraszthy Gyula)
Döbrönte kürtje (Kenyeres Imre)
Első diadal (Kenyeres Imre)
Északiak (Birkás Endre)
Furulyaszó (Kenyeres Imre)
Hamlet (Kenyeres Imre)
Három narancs szerelme (Romhányi Gyula)
Négy asszonyt szeretek (Kenyeres Imre)
Rabagas (Kulcsár Adorján)
Romeo és Julia (Kenyeres Imre)
Sok hűhó semmiért (Birkás Endre)
Szent Borbála csodája (Kenyeres Imre)
Tell Vilmos (Kenyeres László)
Vidám szüret (Kenyeres Imre)
Nemzeti Kamara Színház
Kaland (Kenyeres Imre)
Ki a harmadik? (Hubay Miklós)
Minden jó, ha jó a vége (Hubay Miklós)
Sorompó (Kenyeres Imre)
Vígszínház
Francia színészek a Vígszínházban
XIV. René (Kenyeres Imre)
Románc (Kenyeres Imre)
Vadmadár (Kenyeres Imre)
Magyar Színház
Az ördög nem alszik (Kenyeres Imre)
Hajnalodik (Kenyeres Imre)
Belvárosi Színház
Espresso (Kenyeres Imre)
Férfiszerelem (Birkás Endre)
A 30 éves magyar kabaré (K. I.)
A Pódium új műsora (Kenyeres Imre)
Film (B. E.)
Kis tükör
A Nemzeti Könyvtár
Ezer munkás a szabadidejéről
Honvédségi zseblexikon
Jankovich Miklós
Vitéz Kapuváry Gusztáv
Merész Gyula
Némedy Gyula
Urr Ida
Vida Vilmos
Külföldi könyvek
Könyvbarátok hírei
A kassai ifjúság irodalmi pályázata
A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Kassán
A pécsi ifjúság irodalmi és rajzpályázata
Irodalmi est és könyvkiállítás Pécsett (Birkás Endre)
Könyvbarát napok
Tizenötéves könyvbarátok
II. évfolyam
Cikkek, tanulmányok
Balassa Imre: A "lélektani kómikus" vallomásai
Berecz Dezső: A soproni Frankenburg irodalmi kör
Birkás Endre: Zombor
K. Bolgár Ágnes: Farsangi Népszokásainkról
Gaál István: A Hamupipőkét felismerik
Gerézdi Rabán: Justh Zsigmond és naplója
Gosztonyi Gyula: Vallomás a regényről
Gőbel József: Regény és olvasó
Haraszthy Gyula: Néhány szó a mai regényről
Iványi Sándor: A délvidéki magyar irodalom
Kardos Tibor: Homéroszi himnuszok
Koraközépkori magyarországi minisztérium a betlehemi "csillag"-ról
Kenyeres Imre: Jelszó: Kazinczy!
Soproni jegyzetek
Kenyeres Imre: Márai Sándor és új könyvei
K. I.: Könyvnap után
Kulcsár Adorján: "Művelsét és honfibú"
Lukács Gáspár: A "nagy regény"
Petró Sándor: Barokk túlvilág
Puszta Sándor: Hajnali őrjárat
Sárkány Oszkár: Könyveink formája
Magyar Lämminkäinenek
Katona József
Sztrókay Kálmán: Szabadka
Tóth Béla: A regény válsága
Weöres Sándor: A gyermekek költészete
Az örökkévaló széchenyi
Kardos Tibor: Az ember
Ferdinandy Mihály: A politikus
Kósa János: Az államférfi
Makay Gusztáv: Széchenyi és a magyar irodalom
Várkonyi Nándor: Magánya
Novellák. Elbeszélések
Birkás Endre: Judit
Haláltánc
V. Bódog Illés: 9 óra 55
Folczay Sándor: Augusztus végén
Hegedüs Zoltán: Kutyahűség
Kéry LászlÓ: Vér és víz
Lovass Gyula: A kalandor halála
Mándy Iván: Tibor
Ruszkabányai Elemér: Fáradt szombat délután
Thurzó Gábor: Oberon búcsúja
Megemlékezések
Teleki Pál
Babits Mihály
Versek
Bárány Tamás: Vers a fiamhoz
Árnyék - sóhaj
Berczeli A. Károly: Vaksötét
Berda József: Önző szavak
Szemérem
Devecseri Gábor: Csak olvasok
Este
Szél
Németh György: Az évek intenek
Puszta Sándor: Én úgy hoztalak magamban
Az elszáradt fügefa
Sipos Gyula: Legyen sötétség
Kínai vers
A nagy vizek alján
Takáts Gyula: Vidék
Kaszások
Vas István: Harminc után
Véth György: Anakreon
Weöres Sándor: Vonuló felhők
A "Rongyszőnyeg" ciklusból I-VII.
Változat egy népdalra
Hála-áldozat
Zelk Zoltán: Miért?
Akit az Isten nem szeret
Hát miért hallgatsz?
Ne légy hát hűtelen
Manuel Altolaguirre: Képmás (Imecs Béla)
Baleczky Emil: Ima a Napistenhez (Sipos Gyula)
Éva (Sipos Gyula)
Goethe: Hegire (Vas István)
A "Római elégiák"ból (Radnóti Miklós)
L. H. C. Hölty: Végrendelet (Weöres Sándor)
Francia Jammes: Fohász (Kőmüves Imre)
Ramon Juan Jiménez: Képzeletbeli tenger (Imecs Béla)
Kallimachos: Athéna fürdetése (Devecseri Gábor)
Andrew Marvell: Hideg úrnőjéhez (Vas István)
Eduard Mörike: Téli reggelen napfölkelte előtt (Karinthy Gábor)
Emilio Prados: Szélcsend (Imecs Béla)
Könyve3k szemléje
Baránszky-Jób László: Halhatatlan magyar irodalom
Mi és mások
Feliczián Vilmos: Fajkérdés - fajismeret
Kardos Tibor: Néhány olasz regény
Nagy Lajos kora
Kenyeres Imre: A zene és a könyv
Magyar szófejtő szótár
Máté Károly: Az ötszázéves könyvnyomtatás
Paku Imre: Írók két háború kötz
Puszta Sándor: Tihamér püspök
Semetkay József: Híres repülők könyvei
Móricz Zsigmond Rózsa Sándora
Magyar Könyvek:
Adorján Péter: A halott város (Fényi András)
Ajtai Kálmán: Álmok hercege (S. Schwanda Magda)
Ajtay József: A pénz (Szende Zoltán)
A kémia és vívmányai (Sztrókay Kálmán)
A magyar irodalom Pantheonja (Lukács Gáspár)
Ambrus Béla: Önnevelés (Lukács Gáspár)
Antal Gábor és Havas György: Fiatal fák között (Gerézdi Rabán)
Asztalos István: Újesztendő (Kenyeres Imre)
Bajkó Erzsébet: SZánjatok kősziklák (Divinyi Mihály)
Bakonyi László: Egy nemzet perújítást kér (Szende Zoltán)
Baktay Ervin: Jancsi nyeregbe száll (Szentiványi Jenő)
Balla Antal: Az Északamerikai Egyesült Államok története (Szende Zoltán)
Balla Borisz: Brüsszeli napló (Makay Gusztáv)
Balogh Károly: Antik bronztükör (Kardos Tibor)
Bay Ferenc: Napoleon Magyarországon (Szemes Elek)
Bárányné Oberschall Magda: Régi magyar vasművesség (Dercsényi Dezső)
Bendefy László_ Kúnmagyaria (Kardos Tibor)
Berczeli A. Károly: Új olasz költők (Kardos Tibor)
Berde Mária: Keresztjáró szerelem
Bethlen Margit: Két asszony között (Szemes Elek)
Blaskó Mária: Anyuka (S. Schwanda Magda)
Bonkáló Sándor: A rutének (Kardos Tibor)
Csapodi Csaba: Társadalmi kérdés és katolicizmus Magyarországon (Szende Zoltán)
Cser László: Pekingi séták (Sárkány Oszkár)
B. Csűrös Emilia: Kalotay Margit (S. Schwanda Magda)
Czibur András: Kelet hadszínterei (Szende Zoltán)
Daán Miklósné: A somogyi puszták tündére (Divinyi Mihály)
Dala-Erdélyi: Matyóföld (Vinkovits Sándor)
Darkó István: Kassai legenda (Semetkay József)
Dezsényi Béla: A agyar hírlapirodalom első százada (Kulcsár Adorján)
Dénes Gizella: Veronka és a város (S. Schwanda Magda)
Dér Iván: A malinesi megbeszélések (Puszta Sándor)
Dóczi György: Csöppség (S. Schwanda Magda)
Dormándi László: Trópusi láz (Lukács Gáspár)
Dövényi Nagy Lajos: Ősztől - őszig (Semetkay József)
Ebeczky György: A pacsirta énekel (Divinyi Mihály)
Egry Irén: deák Ferenc (Kósa János)
Endrődy Béla: Bóbó (Divinyi Mihály)
Erdei Ferenc: A magyar paraszttársadalom (Petró Sándor)
Evetovics Kúnó: Katolikus erkölcstan (Gerézdi Rabán)
Farkas János: A helyesírás gyerekjáték (Kulcsár Adorján)
Fáth Imre: Forradalom a VI./B.-ben (Kulcsár Adorján)
Fehértájy Tibor: Rejtelmes Anatólia (Szentiványi Jenő)
Fekete István: Öreg utakon (Divinyi Mihály)
Feketéné Korény Livia: Az élet szekerén (Szilassy Lajos)
Ferdinandy Mihály: Mi magyarok (Kardos Tibor)
Folczay Andor: Fel Kleptokániába! (Makay Gusztáv)
Fóti J. Lajos: A gyermek illemtana (Semetkay József)
Raoul Francé: Az állatok csodálatos világa (Sztrókay Kálmán)
Galla Ferenc: Marnovics Tomkó János boszniai püspök magyar vonatkoásai (Gerézdi Rabán)
Gábriel Asztrik: Magyarországi Jakab "eretneksége" (Kardos Tibor)
Gárdonyi József: Mesélő toll (Fényi András)
Gömöri Jenő Tamás: Föld és ég között (Ternyei Árpád)
Gulácsy Irén: Erdély jogán (Fényi András)
Gyallai Domokos: Hívó hegyek (Fényi András)
Gyomlay László: Régi harangok kongását hallgatom (Divinyi Mihály)
Haiczl Kálmán: Húsz év előtt (Szende Zoltán)
Egyháztörtnelmi emlékek a cseh megszállás korából (Szende Zoltán)
Halasy-Nagy József: Mai politikai rendszerek (Kardos Tibor)
Hankiss János: Liszt Ferenc az író (Nagy Ferenc)
Herczeg Ferenc: Ellesett párbeszédek (Kenyeres Imre)
Császár Elemér (Kenyeres Imre)
Hertelendy István: A pozsonyi három barát (Divinyi Mihály)
Hertelendyné Varga Irma: Akácvirág (Lukács Gáspár)
Hoffmann - Hegyes - Vajda: Beszélő térképek (Szende Zoltán)
Holló Ernő: Bolyongások a természet birodalmában (Gaál István)
Horváth Jenő: Szavojyai Jenő herceg (Szende Zoltán)
Horváth Miklós: Ismeretlen Svédország (Szende Zoltán)
Hubay Miklós: Nemzeti színjátszás, drámai magyarság (Makay Gusztáv)
Ignácz Rózsa: Keleti magyarok nyomában (Fényi András)
Jankovics Marcell: Félszáz névtelen magyar (Romhányi Gyula)
Jékely Zoltán: Zugliget (Divinyi Mihály)
Juhász Gyula: Összes versei (László István)
Kalló Ferenc: Itt a piros - hol a piros? (Fényi András)
Kenyeres Imre: Rejtelmes irodalom (Makay Gusztáv)
Kerecsényi Dezső: Kölcsey Ferenc (Kardos Tibor)
Keszthelyi Zoltán: Téli falu (Devecseri Gábor)
Kilián Zoltán: Mátyás király ifjú hadserege (Fényi András)
Kinizsi Andor: Így kell férjhez menni (Divinyi Mihály)
Kornis Gyula: A magyar politika hősei (Faragó László)
Tudomány és nemzet (Csorba Tibor)
Kósa János: Császárné volt (Kardos Tibor)
Kosztolányi Dezső: Kortársak I. (Szabó Andor)
Kovács Ernő: Hiláriusz (Lukács Gáspár)
Kovács Imre: A parasztételforma csődje (Lukács Gáspár)
Külügyi évkönyv 1941. (Szende Zoltán)
Latin költők. Anthologia Latina (Szilágyi János György)
Maderspach Viktor: A románok nyomában (Szende Zoltán)
Magyar Asszonyok Versei (Semetkay József)
Makkai János: Válsát Amerikában (Szende Zoltán)
Makkai Sándor: Mi Ernyeiek (Lukács Gáspár)
Mátrai László: Élmény és mű (Faragó László)
Medveczky Bella: Családi ház (Semetkay József)
Mécs László: Forgószínpad (Lukács Gáspár)
Mészáros Kálmán: Abesszínia, a vadászok paradicsoma (Szentiványi Jenő)
Mohácsi Jenő: Meseköltő a Dunán (Devecseri Gábor)
Mollináry Gizella: Betévedt Európába (Puszta Sándor)
Molnár Károly: Tervgazdaság (Szende Zoltán)
Morvay Gyula: Falu a havasok alatt (Semetkay József)
Mónos Ferenc: Légjáró Péter (Lukács Gáspár)
Móricz Zsigmond: Árvácska (Sárkány Oszkár)
Nagy Méda: Négyek szövetsége (S. Schwanda Magda)
Némedy Gyula: Zengő lángok (Makay Gusztáv)
Nyírő József: Halhatatlan élet (Kenyeres Imre)
Ormay Imre: Bejelentőlap (Lukács Gáspár)
Papp Jenő: Menekülő fiatalember (Divinyi Mihály)
Passuth László: Népolyi Johanna (Kardos Tibor)
Pálmai Jenő: Párizsban más történt (Makay Gusztáv)
Pálosy Éva: Klára testvér (S. Schwanda Magda)
Pátzay Pál: Szinyei Merse Pál (dercsényi Dezső)
Pekár gyula: A kékszakállú herceg (Lukács Gáspár)
W. Petrolay Margit: A paradicsom dombja (Kardos Tibor)
Prohászka Lajos: A vándor és a bujdosó (Semetkay József)
Puszta Sándor: Versek (Lukács Gáspár)
Rásky Barna: A háború első éve 1939/40. (Szende Zoltán)
Rátz Kálmán: A pánszlávizmus története (Szende Zoltán)
Ruszkabányai Elemér: Ketten a viharban (Kulcsár Adorján)
Salaczné Zachár Ilona: Két szív összedobban (Nagy Ferenc)
Schmidt János: Német telepesek bevándorlása (Szende Zoltán)
Sértő Kálmán: Gyászjelentés (Lukács Gáspár)
Siklósi János: Szálló szépség árnyéka (Ternyey Árpád)
Simon Árkád: Krisztus a te példaképed (Puszta Sándor)
Sipos Károly: Hallgatás zsoltára (Luács Gáspár)
Somogyi József: Fajiság és magyar nemzet (Apor László)
Sós József: A gyakorló orvos laboratóriuma (Kalló Ferenc)
Szabó Imre: Egy gép nem tért vissza (Semetkay József)
Szabó Károly: AZ Úr zsámolyánál (Lukács Gáspár)
Cs. Szabó László: Erdélyben (Kenyeres László)
Szabó Pál: Őszi vetés (Makay Gusztáv)
Szegváry Mihály: Szalonna az ablakban (Kulcsár Adorján)
Szentmihályiné Szabó Mária: Szabad hazában (Kulcsár Adorján)
Szerelmes versek (Paku Imre)
Széchenyi Zsigmond: Nahar (Szentiványi Jenő)
Nahar (Szentiványi Jenő)
Szimon Istvánné: Évi pártot alakít (S. Schwanda Magda)
Szira Béla: Farkas Jóska nyakkendője (Fényi András)
Szitnyai Zoltán: Asszonyka (Kulcsár Adorján)
Sztrókay Kálmán: Száz kísérlet (Koczkás Gyula)
Tamási Áron: Három játék (Kenyeres Imre)
magyari rószafa (Kenyeres Imre)
Tarcsay Izabella. Pszichodiagnosztika (Faragó László)
Tasnádi Kubacska András: Gyüjtés hegyen-völgyön (Sztrókay Kálmán)
Tatay Sándor: Zápor (Kenyeres Imre)
Táczi Szabó Győző: Egy vidéki gimnázium társadalomrajza (Lukács Gáspár)
Thury Zsuzsa: Rigó-utca 20-11. (Makay Gusztáv)
Timon Béla: Irányelvek a hadtörténelem és a hadtörténetírás tudományos műveléséhez (Szende Zoltán)
Tolnai Gábor: Régi magyar főurak (Kardos Tibor)
Tóth Endre: Örökké viharban (Lukács Gáspár)
Tóth László: Arcélek az újságpapíron (Fényi András)
Török Sándor: Különös éjszaka (Birkás Endre)
Tűz Tamás: Tiszta arannyal (Makay Gusztáv)
Várady Zoltán: Pályaválasztási útmutató (Kalló Ferenc)
Várady Zsigmondné: Isten malmai (Lukács Gáspár)
Veres Péter: Ember és Írás (Pogány Ö. Gábor)
Vértes O. József: Az ingerlékeny gyermek (S. Schwanda Magda)
Vass Emil: Igazszavú Pista bá' kacskaringós kalandjai (Szemes Elek)
Wass Albert: Jönnek (Szende Zoltán)
A titokzatos őzbak (Kados Tibor)
Zakar András: A szendvedés értéke és a megtestesülés titka (Puszta Sándor
Zilahy Lajos: Csöndes élet (Kenyeres Imre)
Zimándi Pius: Magyar olvasmányok tárgyalása az alsó osztályokban (Fényi András)
Zolnai Béla: A magyar biedermeier (Haraszthy Gyula)
Külföldi könyvek
Alain-Fournier: Az ismeretlen birtok (Pogány O. Gábor)
O. Aubry: Napoleon magánélete (Makay Gusztáv)
Naomi Lane Babson: Szegény kis Barackvirág (Divinyi Mihály)
Coué: Egészség és önfegyelmezés (Kalló Ferenc)
Cronin: A hattyúcímeres kastély (Holler András)
Harold Dearden: A segítő kéz (Lukács Gáspár)
Georges Duhamel: A Napló (Kenyeres Imre)
Faber Frigyes Vilmos: Mindent Jézusért (Puszta Sándor)
H. L. A. Fisher: Európa története (Szende Zoltán)
Európa története (Szende Zoltán)
Vardis Fisher: A Próféta (Makay Gusztáv)
Gertrud von le Fort: A magdeburgi menyegző (Fényi András)
Paul Géraldy: Prlude (Lukács Gáspár)
Graham Greene: Hatalom és dicsőség (Sárkány Oszkár)
Hélinant: A halál versei (Makay Gusztáv)
Ashihei Hino: Jelentenivalónk nincs (Vajda Endre)
Maxence van der Meersch: Emberhalászok (Kalló Ferenc)
Ruth Louise Patridge: Az orvos szövetségesei (Puszta Sándor)
Frederic Prokosh: Valahol a világban (Divinyi Mihály)
George Sava: Csengetnek (Divinyi Mihály)
Reindhold Schneider: Las Casas és a császár (Makay Gusztáv)
Herbert Tichy: Alaszka (Szetiványi Jenő)
Lin Yutang: Egy múló pillanat (Kenyeres Imre)
F. M. Zweig - Winternitz: Pasteur (Fényi András)
Tallózás
Ágoston Jolán: Elindultunk
Bóka László: Híg magyarok dalfüzére
Devecseri Gábor: Kosztolányi könyvei közt
Kósa János: Irodalom és konjunktúra
Kósa János: Írók és sírkövek
Makay Gusztáv: Kritikus olvasó
A "Nyugat" halálára
Nika Mária: Itt a piros - hol a piros?
Színház
Kenyeres Imre: Színházi emlékek
Színház és közönség
Színházi beszámoló
Nemzeti Színház
Az örvény (Kenyeres Imre)
Cyrano de Bergerac (Kenyeres Imre)
Győri kaland (Szemes Elek)
Hol az igazság? (Kenyeres Imre)
Két úr szolgája (Birkás Endre)
Niskavouri asszonyok (Kenyeres Imre)
Nóra (Kenyeres Imre)
Peet Gynt (Kenyeres Imre)
Téli zsoltár (Kenyeres Imre)
Vitéz lélek (Haraszthy Gyula)
Vígszínház
A szőkékkel mindig baj van (Birkás Endre)
Egy fillér (Kenyeres Imre)
Féltékenység (Kenyeres Imre)
Hattyúdal (Kenyeres Imre)
Marie-Rose (Kenyeres Imre)
Nyári zápor (Kenyeres Imre)
Színház (Kenyeres Imre)
Madách Színház
IV. Henrik (Kenyeres Imre)
Magyar Színház
2000 pengős férfi (Kenyeres Imre)
Új Magyar Színház
A milliomos (Kulcsár Adorján)
Andrássy Színház
Baj van Salomeval (Kenyeres Imre)
Boldoggá teszlek (Kenyeres Imre)
Ne játssz a szerelemmel (Birkás Endre)
Pódium
Tekintettel arra (Szabó Andor)
Nemzeti Bászínjáték
Kis tükör
A budapesti növendékpapság Magyar Egyházirodalmi Iskolája
A Juventus 25 éves jubileuma
A Magyar Exlibirisgyüjtők és Grafikabarátok Egyesülete
Az Ember Tragédiája
A szegedi Egyetemi Színjátszó Társaság
Az új magyar gazdasági rend
Aischylos tragédiái
Assisi Szent Ferenc
Baloghy Mária
Bartók Béla
Dercsényi Dezső
Florilegium
Húszéves a Társadalomtudomány
Janovits István
János vitéz
Justh Zsigmond
Körmendy János
Marsovszky Endre
Májusfa
Nyugati László
Szavak a tó fölött
Tolnai Vilmos
Weöres Sándor nyilatkozata
Könyvbarátok hírei
Sopronban
A soproni ifjúság irodalmi pályázata
A budapesti irodalmi est
A Kir. Magyar Egyetemi Nyomda könyvművészeti kiállítása
III. évfolyam
Vitéz Nagybányai Horthy István
Tanulmányok, cikkek
Devecseri Gábor: Kosztolányi rímei
Forray Zelma: Erdély vándorló csillaga
Kenyeres Imre: Levél Ádám Jenőnek
K. L.: Móricz Zsigmond
Lovass Gyula: A novella
Modern elmélkedés a modorosságról
Lukács Gáspár: Menekülés az irodalomban
Makay Gusztáv: Széljegyzetek az új Márai könyvhöz
Forma és tartalom
Martinkó András: A novella és a magyar novella
Irodalomszemlélet a központban és vidéken
Meskó Barna: A magyar vidék kulturális megerősítése
Paku Imre: Városaink és művelődésünk
A magyar novella
Thurzó Gábor: Kövér könyv, sovány olvasó
Vajthó László: Alkotás és önérzet
Kulturális decentralizáció
K. I.: Kulturális decentralizáció
Kenyeres Imre: Végszavak a decentralizációról
Király György: Decentralizációt - de hogyan?
Kovalovszky Miklós: Budapest és az irodalmi decentralizáció
Makay Gusztáv: A magyar szellemi élet decentralizációja
Martinkó András: A tanárság és a kulturális decentralizáció
Sándor István: Szeged és a decentralizáció
Seres József: Decentralizáció és népműveltség
Szatmári Tibor: Decentralizáció az olvasó szemszögéből
Taktás Gyula: Vidéki hozzászólás a decentralizációhoz
A vidék folyóiratai
Hacos Ottó: Sorsunk
Sziklay László: Az Új Magyar Múzeum beszél az olvasóhoz
Magyar írók
Paku Imre: Sík Sándor
Szabó András: Beszélgetés Orbán Dezsővel
Elbeszélések, novellák
Birkás Endre: A szélhámos
Fertsek Ferenc: Ajtók
Folczay Sándor: Alvilági mécses
Hubay Miklós: Hősök nélkül (drámarészlet)
Kéry László: Hegyek, hegyek, ti zöld hegyek
Útitársak
Mándy Iván: Ébredés
Örkény István: Ifjúság, ifjúság
Szili Leontin: Köd
Tersánszky J. Jenő: Az emberek jósága
Thurzó Gábor: Az ezüsttestű idegen
Ujházy György: Szent Margit legenda (Minisztériumjáték)
Véth György: Auguste Corbeille és a halál
Versek
Bárány Tamás: Kiáltás
Külön világban
Bárdosi Németh János: Nevemberben szóljatok
Berczeli A. Károly: Papírcsónak
Berda József: Vallomás
Berda József: Sírfelirat
Csorba Győző: Csak a kezed maradt
Mint egy pajkos gyermek csínjét
Devecseri Gábor: Óda
Devecseri Gábor: Dal
Gazdag Erzsi: Szomorúság
Hegedűs Zoltán: Egy tüdőbeteghez
Kedvesem, megjött az ősz
Madarassy Gábor: Az alma
Október
Ötvös Lajos: Kisvárosi reggelek
Pilinszky János: Magamhoz
Rónay György: Még zöld a hegy
Felhő
Seres József: Ültünk a dombon
Csendes éj
Köszöntés Tóth Árpádnak
Sípos Gyula: Már elbúcsúztam
Levél
Takáts Gyula: Induló
Magyarázat
Takáts Gyula: Önvád
Egy kripta-ajtóra
Toldalaghy Pál: Nehéz éjszakák
Tóth Endre: Amit elvesztettem
Meddő napok
Vajthó László: Vajthina ars poeticája
Végh György: Búcsú 1941-től
Májusok árnyán
Vidor Miklós: Bánatos este
Weöres Sándor: Dal
A halott menyasszony
Vonj sugaradba
A lélek dala
Váratlan találkozás
A pesti ismeretlennek
Te égi gyerek
Könyvek szemléje
Devecseri Gábor: Kedves Kakuk Marci
José Ortega y Gasset: A szerelemről
Fényi András: Három ifjúsági könyv
Sióparti nyárfás
Haraszthy Gyula: Tamási Áron novellái
Hegedűs Zoltán: Magyar idézetek könyve
Hubay Miklós: Színházi esték
Kardos Tibor: Új utak Dantehoz
Az európai műveltség és az antik kulturák
Találkozás az antikokkal
Kenyeres Imre: Versek
Újabb verskötetek I.
Két Kosztolányi Regény
Koczkás Gyula: A magyar nép természettudományi neveléséről
Kósa János: A magyarság és a szlávok
Makay Gusztáv: Színházi esték
Martinkó András: Szép kísértet
Sándor István: A diófa árnyékában
Thurzó Gábor: Kaffka Margit hátrahagyott novellái
Vajda Endre: Az újabb magyar irodalom
Magyar könyvek
Alföldi András: Bibliographia Pannonica VI. (Szilágyi János György)
Az énekek éneke (Devecseri Gábor)
Angyal Dávid: Az ifjú Ferenc József (Kósa János)
Bajza József: A horvát kérdés (Szende Zoltán)
Bak János: Legény Berci (Puszta Sándor)
Balassa Imre: Itt élned, halnod kell (Kósa János)
Balogh Károly: Római Könyv (Nagy Ferenc)
Bánffy Miklós: Farkasok (Makay Gusztáv)
Benedek Elek: Nagyapóéknál (S. Schwanda Magda)
Bohuniczky Szefi: Három év (Makay Gusztáv)
Asszonyok és lányok (Vajda Endre)
Bulla Béla: A nyugati országrészek (Szende Zoltán)
Cholnoky Jenő: Erdélyi képek (Szende Zoltán)
Csabai István: Az impresszionizmus kora (Csorba Tibor)
Dálnoky János: Így készül a magyar film (Fertsek Ferenc)
Fomanovszky György: Magyar parasztbútor (Vargha László)
Eckhardt Sándor: Balassi Bálint (Kenyeres László)
Ethey Árpád: Borsoska kisasszony (Semetkay József)
Sergio Failoni: Hazugságok a művészetben (Kenyeres Imre)
Fazekas István: Az ötlettől a találmányig (Sztrókay Kálmán)
Fertsek Ferenc: Egészségesen távozott (Makay Gusztáv)
Fábián István: A magyar irodalom kistükre (Makay Gusztáv)
Fodor Ferenc: Az el nem sodort falu (Vargha László)
Földi Mihály: Magánügy (Madarassy Gábor)
Francé Raoul: Földünk kincsei (Gaál István)
Gagyi László: Pillangó Zsuzsika (Madarassy Gábor)
Gábriel Asztrik: Várdai Balázs, a humanista (Kardos Tibor)
Gerlóczy Pál, L. Losonczy Ernő, Gerlőtei Jenő: Verhaeren (Holler András)
Győry Miklós: Arany János: Nagyidai cigányok (Hubay Miklós)
Halasy Nagy József: A politikai tudomány kezdetei (Kardos Tibor)
Harsányi László: Futunk az égi tűzzel (Makay Gusztáv)
Hegyaljai Kiss Géza: Napfényes vizeknél (Dévényi Mihály)
Hertelendy István: Színészek (Szűcs A. György)
Ignácz Sándor: A méhek ételéből (Gaál István)
Illyés Gyula: Kora tavasz (Makay Gusztáv)
Janovits István l. Konkoly és Végh Jócsik Lajos: Iparra magyar (Szende Zoltán)
Just Béla: Vörös vagy fekete (Makay Gusztáv)
Kardeván Károly: Madách: Az ember tragédiája (V. Bódog Illés)
Keményfy János: 500 év humora (Semetkay József)
Kerék Mihály: A magyar föld (Szende Zoltán)
Kessler Hubert: Barlangok mélyén (Gaál István)
Kertész Róbert: Az anyák megmentője (Farkas Péter)
Kocsis László: Falum képeskönyve (Harcos Ottó)
Konkoly Kálmán - Janovits István: Béni (Szabó Andor)
Kósa János: Snukó elindul a grundról (Fényi András)
Kovács László: Az irodalom útján (Paku Imre)
Kulin György: A távcső világa (Sztrókay Kálmán)
Lengyel Tamás: Gróf Teleki László (Kósa János)
Ligeti Ernő: Rózsaszüret (Szende Zoltán)
Súly alatt a pálma (Csorba Győző)
Lobmayer Iván: Történelmi kapcsolataink Horvátországgal (Szende Zoltán)
Losonczy Ernő - Gerlóczy Pál: Doktor bácsi mesél (Farkas Péter)
Lovász Pál: Vándorút (Makay Gusztáv)
Lukács József: A magyar katonai hírlapok és folyóiratok bibliográfiája (M. K.)
Magyar szabadság (Kardos Tibor)
Magyar Táj- és Népismeret könyvtára (Vargha László)
Mátyás Ferenc: A falu küldöttje (Makay Gusztáv)
Mendöl Ilona: A magyar ég alatt (Gaál István)
Nagy István: A szomszédság nevében (Divinyi Mihály)
Nagyiványi Zoltán: Ígéret (Makay Gusztáv)
Nagypál István: Budapest nem felel (Madarassy Gábor)
Ne bántsd a magyart! (Divinyi Mihály)
Padányi Viktor: Összeomlás (Csorba Győző)
Passuth László: A lombard kastély (Kardos Tibor)
Pekár Dezső: Báró Eötvös Loránd (Sztrókay Kálmán)
Pest-budai Múzsa (Makay Gusztáv)
Possonyi László: Szilágyi Irma (Vajda Endre)
Reich Milton Oszkár: Erdély (Szabó Andor)
Révay József: Ókori író - mai ovlasó (Vörös Márton)
Siklós Albert: Hangszerek, hangszínek
Sinka István: Harmincnyolc vadalma (Makay Gusztáv)
Fekete bojtár vallomásai (Paku Imre)
Stadler Aurél: Csend, béke, fény (Harcos Ottó)
Stoltz István Miklós: Új honfoglalás (Szende Zoltán)
Szabó István: A magyarság életrajza (Vargha László)
Szab Lőrinc: Örök barátaink (Paku Imre)
Szabolcsi Bence: l. Tóth Aladár
Szántó György: Hajdútánc (Lukács Gáspár)
Szászy Istvánné: Számum kerekedik (Szende Zoltán)
Szegváry Mihály: Keraban, meg a többi vasfejű (KUlcsár Adorján)
Székely Júlia: Bűnügy (Kenyeres Imre)
Szilas-Steff Tibor: Repülők, felszállni! (Semetkay József)
Szira Béla: Bécsi tinta, magyar toll (Fényi András)
Sztrókay Kálmán: Még száz kísérlet (Koczkás Gyula)
Szűcs Sándor: A régi Sárrét világa (Vargha László)
Tersánszky J. Jenő: Okos és oktondi (Kulcsár Adorján)
Thurzó Gábor: Tintahal (Birkás Endre)
Ködlovagok (Birkás Endre)
Tóth Aladár és Szabolcsi Bence: Mozart élete és művei (Kenyeres Imre)
Török Sándor: Szappanbuborék (Paku Imre)
Trencsényi-Waldapfel Imre: Görög költők (Nagy Ferenc)
Valló István: Győri képeskönyv (Martinkó András)
Vajda Pál R.: A százéves Lánchíd (Szende Zoltán)
Vághidi Ferenc: Wellington (Szende Zoltán)
Veres Péter: Népiség és szocializmus (Lukács Gáspár)
Parasztsors - magyar sors (Lukács Gáspár)
Végh György: Havas éjszakák (Makay Gusztáv)
Auguste Corbeille csudálatos kalandjai (Lovass Gyula)
Végh György - Janovits István: Nevesincs (Kulcsár Adorján)
Vértes O. Józef: A gyógyító nevelés rendszere (S. Schwanda Magda)
Voinovich Géza: György barát (Paku Imre)
Weninger Antal: A gyógyítóművészet új irányai, Szellem és egészség, Orvos a lélekért (Farkas Péter)
Zaymus Gyula: Üres fészket himbál a szél (Lukács Gáspár)
Zempléni - Fodor József: Délrenyíló (Paku Imre)
Külföldi könyvek:
Angelo Appioti: Málta felett (Semetkay József)
W. Beumelburg: Bosemüller (Semetkay József)
Cheng Tcheng: Egy kínai anya (Lukács Gáspár)
Filipps Eredia: A légkör titkai (Sztrókay Kámán)
Ann Feurn: A gyógyítás katonája (Laki Tibor)
Jean Giono: Örömmel élni (Makay Gusztáv)
Robert Graves: Lamb őrmester Amerikában (Csorba Győző)
Richard Hughes: Örvényben (Lovass Gyula)
C. Hutchinson: Örök fogoly (Kenyeres Imre)
Aldous Huxley: És múlnak az évek (Kenyeres Imre)
K. Lambert: Az élet háza (Fényi András)
Mercier: A forradalmi Párizs (Makay Gusztáv)
Luigi Pirandello: Foglalkozás férj (Kardos Tibor)
Reichenbach Hans: Atom és világegyetem (Sztrókay Kálmán)
Wolf Schenke: A sárgák háborúja (Semetkay József)
Jean Schlumberger: A családfő (Makay Gusztáv)
Olive Schreiner: Afrikában történt (Divinyi Mihály)
Ina Seidel: Hívtalak (Haraszthy Gyula)
Carl Spitteler: Imago (Vajda Endre)
J. Steinbeck: A mohos szikla (Fényi András)
Waggerl, Karl Heinrich: Kenyér (Haraszthy Gyula)
Paolo Zappa: Kémek háborúja (Semetkay József)
Ernst Zimmer: Forradalom a fizikában (Sztrókay Kálmán)
Tallózás
Az érsekújvári irodalmi est
Baboss Ernő: Melich János
Birkás Endre: A könyv és a háború
Haraszthy Gyula: Az irodalmi közönség
Honvédelmi ismeretek
Kenyeres László: A Márai-kérdés
Kovács Józsefné: Vidéki hozzászólás Martinkó András cikkéhez
Nyomdászjubileum
Stockholmi hír
Th. G.: Schöpflin Aladár
Új irodalmi társaság
Egy antológia
Filológiai hitel
Parthenon
Lékek-nemzet - nép-nemzet
Kis tükör
A láthatatlan szélmalom
Derű a borúban
Erdély magyar egyeteme
Frankenburg Adolf harmadik felesége
Géza Ottó
Igali-Mészáros József
Nagy idők kis lexikonja
Pilisi-Pariss Pál
Svéd történetek
Színház
Hubay Miklós: "Miben látja a dráma jövőjét?"
A bolond Ásvayné
A kassai polgárok
A képzelt beteg
A túlvilági feleség
A vén diófa
Az utód
Ártatlan vagyok
Blöff
Christian
Csalóka szivárvány
Cseresznyés
Cshigaház
Don Carlos
Domino
Esküvő
Feleség
Gazdátlan asszony
Haláltánc
Hősök nélkül
Idegen asszony
Kit szeretek?
Koncert
Körtánc
Naplemente előtt
Néró
Négy apánk egy leánya
Nők harca
Négyes
Országépítő
Potemkin
Sasfiók
Szakadék
Szép az élet
Tábornok
Versaillesi rögtönzés
Vidám szerelem
Wallenstein
Felhívás a magyar film érdekében a Magyar Könyvbarátokhoz
A Magyar könyvbarátok a magyar filmről
Könyvbarátok hírei
A Magyar Könyvbarátok táborának hősi halottai
Pinterits Tibor
Győry Miklós rajza
Janovits István illusztrációi minden számban
Szűr-Szabó József rajzai
Külföldi könyvek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem