A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Nyelv 1931. (nem teljes évfolyam)

Közérdekű havi folyóirat a művelt közönség számára - XXVII. évfolyam 5-6. (máj.-jún.), 7-8. (szept.-okt.) és 9-10. (nov.-dec.) dupla számok

Tartalom

Balogh József: Mit tudunk a szentistváni Intelmek szerzőjéről? . 158
Balogh Ödön: Karenkotro, karinkotro 248. - Rincsizálé . . 249
Bárczi Géza: Slendrián 46. -Must 122. - A „pesti nyelv" 228, 284
Barra Kálmán: A Kecskemét névhez
Bgh.: Száz százalék 194. - Megdolgon(z)tat 249
Bihari János: Putra, putri 48
B. K.: N. Bartha Károly, A debreceni fésüsmesterség 70.
- Papp István, A nyelvtudomány módszertanához . . 71
Bogdánfy Ödön: Beszélgetés egy torockai öregasszonnyal 77
Bóka László: Megemleget 49
Búzás Dezső: Szidja, mint a bokrot 125
Csefkó Gyula: Temető 50. - Isten öl 51. - A „csángó miatyánk"-hoz. Epe-> keserű 143. - Fehérszőrű vércse 154.
- Gorelyka, dühötke 319
Csókán Ilona: Tréfás elvonások 248
Csonkás Mihály: Már: márt 120
Csüry Bálint: A felé használata a Szamosháton 31. - Régi
magyar levelek Moldvából 74. - Köppen Péter közlései Adelung Frigyeshez a magyar nyelvjárásokról 147. - Erdélyi magyar nyelvünk állapota 253
Eckhardt Sándor: Francia divatszavak 246
Écsy Ö. István: Népi növénynevek Csurgó környékéről . . 76
Erdélyi Lajos: Helyreigazítás 215
Glaser Lajos: A római utak nevei középkori okleveleinkben 317
Gombocz Zoltán: Nyelvhelyesség és nyelvtudomány 1. -
A magyar igealakok főtípusai 142
Göbl László: A Lexicon Marsilianum egyik forrása . . . 43
Gulyás József: Wiczmándy Mátyás menedéklevele 1549-ből 74. - Boletta 332
Höman Bálint: Óperenciás tenger 125
Honti János: Már: márt 121. - Folklór vagy folklore? . . 327
Horger Antal: Három megjegyzés 262
Iványi Béla: Tardossy István levele 1530-ból 73
Jakubovich Emil: A bögözi székely rovásbetűs felirat 81.- Ugocsa-szabolcsi székelyek a XIV. században 205. - Titkári jelentés 1930-ról 209. - Honfoglalási hősi énekeink előadásformájához . . 265
Janicsek István: Etil és Dübá 33
Juhász Jenő: Utca < út + szá(j)? 331
K. Katona Lajos: Komor 51. - Kapca 126
Kelemen József: Kisnagykés, pároskés 249
Kerényi Károly: Árpád és a növényi termést jelentő magyar személynevek 94, 216
K. I.: Kecskemét 333
Kiss Imre: A tó folyik 80
Klemm Antal: A magyar igealakok használata a hogy kötőszós mellékmondatokban és a függő kérdésben a történés minőségének, állapotának (actio), idejének és módjának szempontjából 25
K. P.: Selyem 80. - Huszár 134. - Literatúra . . 332
Kristóf György: Bethlen Gábor neve a külföldön . 180
Laziczius Gyula: A prágai négynyelvű sóhajtás . . 118
Ligeti Lajos: A jugarok földje 300
Losonczi Zoltán: A kettős felszólító alakok magyarázatának lehetőségei 41
Lovas Rózsa: A lelki jelenségek nyelvi kifejezéseinek jelentéstanához 107
Luby Margit: Szavak, mondások szatmármegyei községekből 328
Lukcsics Pál: Szikszai Fabricius Balázs levelei a Melith családhoz . . . . . 259
Melich János: Tud 10. - Régi helyesírásunk iu jegyéről 89. - A veszprémi görög oklevélbeli 151. - Jelentés az 1930-31. évi Sámuel-Kölber-díjról 213. - Két állítólagos honfoglaláselőtti német helynévről 217. - Pápay József 260. - Virgács 296
Mészöly Gedeon: A személy szó ragos eredetéről 20. -
Az Ormánság szó finnugor eredete 276
M. J.: Tukarcs, Tukarcsy. Gohér 79. - Mór 215. - Kisszombat 264
Moravcsik Gyula: Árpád 894. évi vezértársának neve ... 84
N.: Thiers 70. - Wien 258. - Idegen szavaink o hangjának írásához 320. - II. dolgozat 330
Nagy J. Béla: A magyar Duden 55. - Idegen szóözön 130. - Tudományos zsargon 191. - Olt, ojt 324
Rásonyi Nagy László: „A honfoglaló magyarság kialakulásáéhoz 314
Németh Gyula: Maklár 145. - Özön 226
N. Gy.: Vihor . . 78
Pais Dezső: A gyula és a kündüh 170. -Fal 242. - Széviz. Hod-sziget 321
Pap Károly: Pápay József ravatalánál 261
P. D.: Igenévszói eredetű mozzanatok a magyar ige alaktanában 142. - Gangol. Ákombákom 144. - Báta 215. - Labuan. Ormágy 264. - Olasz-virág, olaszka . . 332
P-y.: Farkas Gyula, A magyar romantika 203
Rapaics Raymund: Kassai rózsa 165. - Nefelejts 249. - Müge 250
Sági István: Négyesy László 139
Schwartz Elemér: Emerich vagy Emmerich? 183. - Csonkamagyarország részeinek új német nevei 247
Szász Károly: Márc 54. - A hasonult -vei rag írásmódja . 70
Szendrey Ákos: Paráhol 250
Szendrey Zsigmond: Elköt. Szidja, mint a bokrot 251
Szerkesztőség: Miféle helyesírási szabályok érvényesek az iskolákban? 78. - Nyelvművelő bizottság és folyóirat 129
Tálasi István: Makaronikum 1718-ból 183. - Gángó, Gángol 332
Techert József: Savanyú 111.- Keveréknyelvű közmondás Pázmánynál 119. - Feles 322
Tímár Kálmán: A Müncheni Kódex és Widmanstetter 121. - Váró vasárnap 184
T. J.: Büfflál 54. - Für István, Az í-zés állapota a mai magyar nyelvjárásokban 71
Tolnai Vilmos: Imre-Elmerik 127. - Fordító-ferdítő 128. - Beszélő nevek 176. - Fess. Pá! Stokház 187. - Lássuk a medvét 252. - Boldog vége a botnak 253
Tordai Ányos: Báta 214
Treml Lajos: Oláh feltört < magyar feljárat 188. - Cépenyélt 322. -
Magyar cire < oláh tara 323
T. V.: Jókai a magyar nyelvről 144. - A határozott névelő használatához 194. - Báta 214
Varga Bálint: Már: márt 121
Vázsonyi Izidor: Már: márt 120
Waldapfel Imre: „Bort megissza magyar ember" . . 54
Z. Gy.: Már: márt 180
gróf Zichy István: Mióta lovas nép a magyar? 12
Zolnai Gyula: Már ^ márt 41. - Személyazonosság 132 - A névelő hangsúlyozásához 179, 264. - Lábravaló 323. - A viadukt magyar neve 327
Zolnay Vilmos: Szidja, mint a bokrot 189, 323
Zsirai Miklós: A Finn Irodalmi Társaság centenáriuma 141. - Horger Antal, A magyar igeragozás története 195
Kisebb közlemények . . 40, 118, 176, 246, 314
Könyvismertetések . 70, 133, 195
Különfélék 139, 213, 260
Levélszekrény 78, 142, 214, 262, 330
Népnyelv. 76, 328
Nyelvművelés 55, 129, 191, 253, 324
Nyelvtörténeti adatok 73, 205, 259
Szó- és szólásmagyarázatok 46, 122, 183, 248, 319
Társasági ügyek: Bevételek és kiadások 1930-ban és költségvetés 1931-re 134. - Pénztári jelentés 137. - A számvizsgáló bizottság jelentése az 1930. évről 139. - Titkári jelentés 1930-ról 209. - Jelentés az 1930. évi Szily-jutalomról 212
A borítékon: Tartalom. Tudnivalók. A MNyT. tiszteleti
tagjai, tisztikara és választmánya. Nyugtázás. Kérelem.
Értesítés. A MNyT. kiadványai. A M. Nyelvtud. Kézikönyve. Új tagjaink.
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Nyelv 1931. (nem teljes évfolyam) Magyar Nyelv 1931. (nem teljes évfolyam) Magyar Nyelv 1931. (nem teljes évfolyam) Magyar Nyelv 1931. (nem teljes évfolyam)

Könyvtári könyv volt.

Állapot:
4.500 Ft
2.250 ,-Ft 50
11 pont kapható
Kosárba