A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Műhely 2008/6.

Kulturális folyóirat/Álom - XXXI. évfolyam 6. szám

Tartalom

María Zambrano: A teremtő álom (Scholz László fordítása) 5
„Tehát nem csak alvás közben létezik álom; ébrenlét alatt is, s azt kiszínezi, átjárja az álom."
Lator László: Mit tehetünk az álmainkkal? 10
„Végre meglátogatott az olyan nagyon akart álom."
Takács Zsuzsa: Szóra bírni az álmot - Álom és látomás az irodalomban 12
„Megtanultam ugyanis, hogyan kell felébresztenem magamat. Mióta ezt tudom, nem félek az álmoktól."
Tandori Dezső: És akkor tényleg elvégezni mind?! 22
„Az álom az, mikor magadra maradsz az élettel."
Lábass Endre: Manók kétlábnyi kiskabátban 25
„Gyógyszerként gyűjteni kezdtem más álmatlanok feljegyzéseit - mint egy doktor, felírtam
magamnak őket."
Szőcs Géza: Álom 35
„Ám az alváskutatók sem tudják megmagyarázni: mi »szükség« van az álomképekre. Mi az, ami hiányukban másként történne a szervezetünkben, másként és tökéletlenül, milyen képességünk, milyen teljesítményünk szenvedné meg, ha alvásunk alatt soha semmiféle álmot nem látnánk."
Füzi László: Elveszített(?) álmok 36
„Nem jegyeztem le az álmaimat, tehát elveszítettem azokat, így hát szomorúnak kellene lennem, hiszen ahogy Krúdy mondja, az az ember, aki elveszíti az álmát, nagyon szomorú lesz emiatt."
Meta Kusar: „Aki elutasítja az álmokat, a költészetet utasítja el." (Lukács Zsolt fordítása) 40
„Az álmok és a versek olyan levelek, amelyeket egy felfoghatatlan mélységből kapunk, akár elismerjük ezt, akár nem, hiszen minden este, az ágyunkban velünk alszik egy mitikus ember"
Selma Fraiberg: Kafka és az álom (Tóta Péter Benedek fordítása) 46
„Életének legnagyobb részét, úgy tűnik Kafka az álmok világának vészterhes közvetlenségében töltötte. Érzékszervi tudással rendelkezett az álomról és a tudat dimenzióiról, amit csak olyan ember lehetett képes megszerezni, aki rendkívüli kapcsolatban állt belső életével."
Fried István: „Álmok üldögélnek a boltok cégtábláin, mint pihenő madarak..."
(A Krúdy-művek álom-világa, álom-világok Krúdy Gyulája) 56
Borián Elréd: Barokk álmok 62
"Az antikvitás irodalmában és a Bibliában is sorsdöntő, látszólag megoldhatatlan szituációban szerepelnek az álmok. Ezt láthatjuk többnyire a barokk kultúrában is."
Gelencsér Gábor: Az eredendő máshol - Filmálommásolatok 66
„Az álom csak másolatban létezhet, a másolat azonban csupán illékony lenyomata az eredetinek, ahogy a valóság is csak a szemlélet esetlegességében, a dokumentum pedig fikció keretében jelenhet meg."
Jász Attila: a meglepetés szabadsága. Alkimista szín(bólum) bontogatások 72
"Ezért álomszerű - majdnem mindig - a művek megvalósulása..."
Móser Zoltán: Álom-másolatok 74
"Amikor villanyt gyújtottam és pár lépést mentem befelé, észre kellett vennem, hogy bizony az álom beteljesült."
Tóta Péter Benedek: III. Richárd felriad álmából - III. Richárd álomélménye Morus és Shakespeare írása szerint 77
"Az álomélmény a felriadással együtt így kerül feldolgozásra, mintegy a rágódva kérődző módjára emésztő gyomorban. Ez az emésztés egyúttal emésztődés is: lidércnyomásként, riasztó rémálomként megfekszi a gyomrot."
Wilhelm Stekel: Az álomfejtés fejlődése és technikája (Részletek) (Friedrich Melinda fordítása) 88
Hárs György Péter: Álmodó analitikusok, álmodó értelmezők - Álomkísérlet Freud és Róheim Géza ürügyén 94
"Ahogyan az alvásnak és az álmodásnak is különböző szerencsés vagy szerencsétlen bugyrai vannak, úgy vannak különböző bugyrai az álomértelmezésnek is."
Erős Ferenc: Álom és utópia - Sigmund Freud és Josef Popper-Lynkeus 98
„Meglehet hát, hogy az Álomfejtés szerzője méltatlanul tulajdonított túl nagy jelentőséget a bécsi mérnök intuitív »álomfejtésének«. Mindazonáltal Josef Popper nem csupán az álmok rejtett értelmére vonatkozó megjegyzésével, hanem egész életművével nagy hatást gyakorolt rá."
Székács Judit: Álomtársulás: egy elfogadott paradoxon 103
„Döbbenten nézem, miként is kapcsolódnak össze, mozdulnak együtt, követnek hasonló történetíveket, tartalmaznak hasonló képeket, színeket, érzéseket vagy ritmusokat az álmok, s gyakran fölmerül bennem a kérdés: honnan is jönnek az álmaink? Belülről idézzük meg őket, vagy hozzánk kívülről közelítenek? Várnak-e az álmodóra, hogy megálmodódjanak?"
Jádi Ferenc: Az álomképek világa mint különös fikcionalitás 106
„A képiség ugyan egy nyelven túliságot vagy nyelv előttiséget jelöl, mégis a nyelviséget kell felhasználnunk ahhoz, hogy az álmodott álomból az elmondott álomhoz eljuthassunk. Eközben elvész az álmodott álom és kirajzolódik az elmondott álom."
Bókay Antal: Az álom - A szubjektum teremtése és megismerése 114
„Határhelyzeti jellege jelenik meg abban is, hogy az álom - legalábbis abban az eredeti, éjszakai formájában, amiről persze csak halvány érzéseink vannak - eredetileg képi természetű, az álom felidézése, elmondása viszont nyelvi."
Komálovics Zoltán: A felébredésről 124
„Minden felébredés orpheuszi pillanat - s mint ilyen elsősorban az idő természetrajzáról beszél. Úgy ékelődik az álom és az ébrenlét ideje közé, hogy mindkét időt magába szívja, és átitatja egyiket a másikával. Minden felébredés »kívülről« érkezik, egy olyan odaátról, ami hatalmába keríti az embert. Mintha »belülről« ébredni nem adatott volna meg nekünk. Ezért lehet gyakran az az érzésünk, hogy minden ébredés csoda és döbbenet, melyben ismét birtokba vehetjük a testünk, ami korábban, mint öntudatlan tárgy hevert rajtunk, kiszolgáltatottan az éjszaka világának."
Sulyok Elemér: Mikor mély álom száll az emberekre 129
„Izraelben az Ószövetség szerint Isten nemcsak szavakban, látomásokban adott kinyilatkoztatásokat, hanem álmokban is. Valószínűleg azért, mivel az ember álmában nem ura önmagának és nem képes ellenállásra, továbbá az alvás idejét Isten látogatására kedvező időnek tartották."
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Műhely 2008/6. Műhely 2008/6. Műhely 2008/6.
Állapot:
740 ,-Ft
4 pont kapható
Kosárba