808.982

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A szeretetnek Csillagára nézünk

Karácsonyi énekek, elbeszélések

Tartalom

Versek
Ady Endre: Az Úr érkezése2
Ady Endre: Kis, karácsonyi ének2
Ady Endre: Teveled az Isten2
Ady Endre: Karácsony3
Ady Endre: Volt egy Jézus4
Ady Mariska: Hol terem a karácsonyfa4
Angyalvárás4
Arany János: A jó Isten5
Arany János: Itthon5
Áprily Lajos: Karácsony-est5
Aquinoi Tamás: Ének Krisztus testéről6
Babits Mihály: Csillag után6
Baja Mihály: Karácsony hívogatása7
Baja Mihály: Betlehemi éjjel8
Babits Mihály: Karácsonyi ének8
R. Berde Mária: Sátoros ünnepek8
Benedek Elek: Karácsonyi ének9
R. Berde Mária: Gyermekdal10
Bódás János: Bár belepné10
Bódás János: Betlehemi csillag11
Bódás János: Békesség néktek11
Bódás János: Betlehemi pásztorok12
Bódás János: Ki volt Ő?12
Bódás János: Megjelent13
Bódás János: Ne vesztegelj13
Bódás János: Nem akadt hely14
Népi ének: Csordapásztorok14
Bólyki János: Pásztorok, bölcsek, Heródes15
Clairvauxi Bernát: Ujjongás a Jézus nevére16
Csanádi Imre: Kikeleti Kánta17
Ecsédi Aladár: Templom17
Ecsédi Aladár: Uram, Jézus: Jövel!17
Faludi Ferenc: Az Úr Jézushoz18
Fejes Ádám: Öröm18
Gerhardt Pál: Jöjjetek Krisztust dicsérni19
Gnanabaranam Johnson: Karácsonyi ének19
Gryphius Andreas: Szonett a napkeleti bölcsekről20
Jézus, születtél idvességünkre20
József Attila: Betlehemi királyok21
József Attila: Karácsony22
Finn népi ének: Jöjj, királyom, Jézusom!22
Juhász Gyula: Betlehem22
Juhász Gyula. Betlehemes ének23
Juhász Gyula: Betlehemi üzenet a vakoknak23
Juhász Gyula: Karácsony felé24
Juhász Gyula: Karácsonyi ének24
Kecskeméthy István: Betlehemben24
Kecskeméthy István: Szép történet25
Kecskeméthy István: Titoktengeren26
Lönnrot Illés: Égi csillag hű sugára26
Luther Márton: Gyermekdal karácsonyra27
Luther Márton: Mennyből jövén az angyalok28
Majerszky János: Karácsony éjszakáján28
Maksay Albert: Karácsonyfa28
Maksay Albert: Mit adok?29
Nagy Ferenc: Karácsonyfa alatt29
Népi ének: Pásztorok keljünk fel30
Népi ének: Kicsi pásztor köszöntése30
Népi ének: Láttam egy cisllagot30
Népi ének: A kis Jézus karácsonykor30
Pósa Lajos: Isten háza30
Sántha Károly: Dicsőség légyen Istennek31
Szabó Sándor: Fohász32
Szabolcska Mihály: Karácsonyest32
Szabolcska Mihály: Jézus33
Szabolcska Mihály: Karácsony33
Székács József: Karácsonyi ének34
Tompa Mihály: Karácsonykor35
Tóth Árpád: Krisztus - képre35
Túrmezei Erzsébet: Karácsonyi kívánság36
Ürögdi Ferenc: Betlehembe menni36
Ürögdi ferenc: Betlehemi pásztorok éneke37
Vargha Gyuláné: Jézus, a király37
Vargha Gyuláné: Jézus, a pásztor38
Vargha Gyuláné: Karácsonyi kérdések38
Watts Izsák: Úr lesz a Jézus mindenütt39
Énekek
Népi ének: Az angyalok azt éneklik40
Dicsőség mennyben az Istennek!40
Gebhardi E.: Glória41
Gerhardt Pál: Itt állok jászolod felett41
Népi ének: Jaj, de pompás fa42
Karácsonyi bölcsődal42
Czakó Jenő: Karácsonyi kánon42
Kis karácsony, nagy karácsony42
Mennyből az angyal43
Ó, gyönyörűszép, titokzatos éj43
Ó, jöjjetek hívek44
Pásztorok, pásztorok keljünk fel44
Pásztorok, pásztorok örvendezve45
Rossz a Jézus kis csizmája45
Elbeszélések
Az angyalbárányok46
Lagerlöff Zelma: A szent éjszaka48
Móra Ferenc: Istenáldotta búza51
Szabó Dezső: Az elfelejtett arc53
Konfirmáció ünnepélyére
Szkhárosi Horváth András: Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege1
Pécselyi Király Imre: Paradicsomnak te szép élő fája1
Gerhardt Pál: Ó Kirstusfő, te zúzott, te véres szenvedő3
Herman Miklós: Felvirradt áldott szép napunk3
Ismeretlen költő: Jézus, én bizodalmam4
Pálóczi Horváth Ádám: Szent egek, minden boldogok hajléki4
Szőnyi Benjámin: Az én időm, mint a szép nyár5
Szegedi Kis István: Jövel Szentlélek Isten6
Bogatzky Károly: Ébredj, bizonyságtévő Lélek!6
Zinzerdorf Miklós: Imádság a szentlélek szerinti egységért6
Balassi Bálint: Imádság a Szentlélekhez, boldog házasságért7
Stone J. Sámuel: Az egyháznak Jézus a fundamentuma8
Slyvester János: A magyar népnek8
Balassi Bálint: Adj már csendességet9
Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam9
Mennyei seregek, boldog, tiszta lélek9
Gerhardt Pál: Hagyjad az Úr Istenre, te minden útadat10
Ismeretlen szerző: Hogy panaszkodik az anyaszentegyház11
Losontzi István: Az Úr énnékem hűséges vezérem12
Berzsenyi Dániel: Fohászkodás12
Reformációi ünnepélyre
Bókay János: I. Zsoltár13
XLVI. zsoltár14
Luther Márton: Erős vár a mi Istenünk15
Dal a Bibliáról15
Whitmore L. Erzsébet: Nem hagyjuk el a Bibliát16
Bódás János: Imádság a szentlélekért16
Zsoltáros prédikátor17
Reményik Sándor: Békesség Istentől18
Az óriás19
Kövek zsoltára20
A legszebb szó21
Maksay Albert: A Farkas-utcai templom22
R. Berde Mária: Az én apám23
Áprily Lajos: A fejedelemhez25
Kálvin, 153527
Tompa László: Úton a jóság elé27
Tompa Mihály: A gyülekezetben28
Csanádi Imre: Egy hajdani templomra29
Vargha Gyuláné: Krisztus egyháza30
Vas István: Ezékiel31
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem