865.143

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Századok 1979/1-6.

A Magyar Történelmi Társulat közlönye - 113. évfolyam 1-6. szám

Szerző

Kiadó: Magyar Történelmi Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 1.306 oldal
Sorozatcím: Századok
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. További szerzők a tartalomjegyzékben.

Tartalom

ELSŐ SZÁM
Tanulmányok
Zsigmond László: A comte-i pozitivizmus színeváltozása3
Lackó Miklós: A 100%. Ideológia, kultúra, irodalom - Adalékok Lukács György publicisztikai működéséhez az 1920-as évek második felében43
Közlemények
Bollók János: A Thonuzoba-legenda történelmi hitele97
Varga László: Weiss Manfréd balkáni érdekei108
Beszámoló
Szakály Ferenc: Beszámoló a magyar-csehszlovák történész vegyesbizottság 13. ülésszakáról120
Gunst Péter - L. Nagy Zsuzsa: Történettudomány és társadalomtudományok. Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 1978. március 29-32.-i szegedi vándorgyüléséről132
Történeti irodalom
Bolla Ilona - Csizmadia Andor - Degré Alajos - Horváth Pál: Tanulmányok a falusi közösségekről (Ism. Kállay István)148
Petrus Ransarus: Epithoma Rerum Hungararum. Curam gerebat Petrus Kulcsár. (Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Aevorum. Series nova Redigit Antonius Pirnát) (Ism. Fügedy Erik)151
Kónya István: Tanulmányok a kálvinizmusról (Ism. Ladányi Sándor)152
Edward Brown: A Brief Account of some Travels ins Hungaria (Ism. Benda Kálmán)156
Frank Eyek: Deutschlands grosse Hoffnung. Die Frankfurter Nationalversammlung 1848/49 (Ism. Erdődy Gábor)156
Karl Nehring: Flugblätter und Flugschriften zur ungarischen Revolution von 1848/49 (Ism. Erdődy Gábor)159
Louis Kossuth "The Nation's Guest" (Ism. Urbán Aladár)160
Silló-Seidl György: Semmelweis halála (Orvostörténelmi beszámoló) (Ism. Pál Lajos)162
Randolph L. Braham: The Hungarian Labor Service System (Ism. Ránki György)164
Vida István: A Független Kisgazdapárt politikája 1944-1947 (Ism. Belényi Gyula)165
Mirjana Gross: Historijska znanost. Razvoj, oblik, smjerovi (Ism. Niederhauser Emil)167
Andrzej Feliks Grabski: Mysl historyczna polskiego oswiecenia (Ism. Soós István)169
Folyóiratszemle
B. I. KRasznobajev: A 17. sz. második fele és a 19. sz. első fele közötti korszak orosz kulturtörténetének néhány fogalmáról173
Walter Schmidt: A burzsoázia szerepéről az 1789-es és az 1848-as forradalomban174
M. N. Gobulko: A Szovjetunió népei kétnyelvűségének kutatási perspektivája175
M. M. Glejzer: A szovjet cservonyec177
V. I. Durnocev, V. Ge. Illerickij - V. A. Muravjov: Az össz-szövetségi historiográfiai évkönyvek megjelentetésének eredményei és perspektivája178
Krónika
Hirek180
MÁSODIK SZÁM
Tanulmányok
Bellér Béla: Az 1918/19-es forradalmak közoktatáspolitikája183
Romsics Ignác: A Tanácsköztársaság Duna-Tisza közi tömegbázisa230
Közlemények
Soós Katalin: Wallisch Kálmán és az 1918-19 évi magyarországi forradalmak271
Ormos Mária: Még egyszer a Vix-jegyzékről314
Figyelő
Pölöskei Ferenc: Károlyiról a forradalmak évfordulóján333
Történeti irodalom
A. V. Arcihovszkij - V. L. Janyin: Novgorodszkije gramoti na Beresztye (Iz raszkopok 1962-1976 godov) (Ism. Szvák Gyula)342
B. A. Ribakov: Ruszkije karti Moszkovii XV-nacsala XVI veka (Ism. Dolmányos István)343
V. I. Buganov: Kreszt'jánszkije vojni v Rosszii XVII-XVIII vekov (Ism. Molnár László)344
Revolutia de la 1848-1849 din Transilvania (I. kötet: 1848. március 2.-árilis 12.) (Ism. Trócsányi Zsolt)345
Amaro del Rosal: Les Congresos Obreros Internacionales en le siglo 19. Edicion el Grijalbo (Ism. Jemnitz János)348
Edsel Walter Stroup: Hungary in early 1848: the constitutional struggle against absolutism in contemporary eyes (Ism. Niederhauser Emil)349
Dan Berindei - Csucsuja István: 1877 - A függetlenségi háború és Erdély (Ism. Szász Zoltán)351
1877 - tollal, fegyverrel (Ism. Szász Zoltán)352
Ránki György: 1944. március 19. Magyarország német megszállása (Ism. Teleki Éva)353
Balassagyarmat története 896-1962 (Ism. Izsák Lajos)355
Folyóiratszemle
Ferdinand Seibt: A huszita forradalom és a német parasztháború358
G. Schilfert: A 16-18. századi polgári forradalmak világtörténeti helye és hatásuk a német területekre359
E. Donnert: Szociális mozgalmak és társadalompolitikai gondolkodás Oroszországban a 18. század második felében360
Philip S. Foner: A kézművesek és bérmunkások szerepe az amerikai forradalom előkészítésében362
V. A. Gyakov: L. N. Tolsztoj a történelmi folyamat törvényszerű jellegéről, a személyiség és a néptömegek történelmi szerepéről363
F. D. Rizsenko: Fordulópont az orosz és a nemzetközi munkásmozgalomban364
Wieslaw Sladkowski: A francia baloldal és Lengyelország függetlenségének kérdése az I. világháború idején365
B. M. Zabako: V. I. Lenin, a Komintern és a Nemzetközi Munkáskölcsön366
M. Kölling: A brit külpolitika szempontjai a 19-20-as években367
Michael Harsgor: Totális történelem: az Annales-iskola369
Krónika370
HARMADIK SZÁM
Tanulmányok
A. Sajti Enikő: Útkeresés. A Jugoszláv Kommunista Párt nemzetiségpolitikai koncepciójának formálódása az 1920-as években375
Tilkovszky Loránt: Törekvések a magyarországi német mozgalom radikalizálására (1932-1933)421
Közlemények
Kelemen Elemér: A népoktatási törvény és a népiskolai hatóságok478
Gyarmati György: Adalékok egy elmaradt közigazgatási reform történetéhez (1946)513
Történeti irodalom
Gutheil Jenő: Az Árpád-kori Veszprém (Ism. Solymosi László)549
Jean Meyer: A különböző nemességek és hatalmuk Európában a polgári forradalmak előtti évszázadokban (Ism. Benda Kálmán)552
Rotraut Hofmeister: Das Österreichbild der napoleonischen Soldaten (Ism. Ács Zoltán)553
Sándor Pál: A birtokrendezési periratok (Ism. Simonffy Emil)555
Arcképek a német történelemből (Ism. Erdődy Gábor)557
Molnár József: Nagyréde története 1850-1945 (Ism. Benda Gyula)559
Andrej Mitrovic: Razgranicenje Jugoslavije sa Madarskom i Rumunijom 1919-1920 (Ism. Arday Lajos)561
Gergely Jenő: A keresztényszocializmus Magyarországon 1903-1923. A politikai katolicizmus Magyarországon (1890-1950) (Ism. L. Nagy Zsuzsa)564
Dick Steward: Commerce and Hemisphere. The Good Neighboore Policy and Reciprocal Trade (Ism. Pereszteginé Balogh Gabriella)566
A "Népszerű történelem" új kötetei (Ism. Soós István)567
V. M. Berezskov: A nagy szövetség 1941-1943
F. Bernás - J. M. Bernás: Merénylet Hitler ellen. 1944. július 20.
V. N. Viszockij: A Terminál-akció. A potsdami konferencia
Pozsonyi Tivadar: Erőd a Moldván. Az 1. hegyivadász híradó zászlóalj ellenállása (Ism. Heiszler Vilmos)571
Folyóiratszemle
L. G. Schwoerer: A propaganda az 1688/89-i forradalomban573
Nicholas V. Riasanovsky: Lamennais, Csaadajev és a romantikus forradalom Franciaországban és Oroszországban574
Erich J. C. Hahn: A fiatal oktatók a "forradalomban". Reformtervek a berlini egyetemen 1848-ban575
V. M. Mathew: Egy kezdetleges kiviteli ágazat: A perui guano-termelés a 19. század közepén576
B. D. Kozenko: A "progresszív érá"-ról kialakított újabb koncepciók az amerikai polgári történetírásban577
Sz. A. Fegyukin: Az Októberi Forradalom és az értelmiség579
Hans Raupach: A gazdasági világválság strukturális és szervezeti kihatásai Kelet-Közép-Európában580
Lotte Zumpe: A gazdaságtörténeti imperializmus-kutatás állása és problematikája583
V. A. Kremenyuk - V. P. Lukin: Az USA Ázsia-politikájának fejlődése a második világháború után584
Krónika
A Magyar Történelmi Társulat hírei586
NEGYEDIK SZÁM
Tanulmányok
Kosáry Domokos: A művészetek (irodalom, zene, képzőművészet) történeti diszciplínái és a művelődéstörténet591
Gergely András: A fiumei vasút vitája az utolsó rendi országgyűlésen (Kísérlet a magyar politikai erőviszonyok átrendezésére az 1848-as forradalom előtt)610
Közlemények
Tóth István György: Körmend alapítása. A város alaprajza a 17. században643
Kabdebó Tamás: Kossuth és Magyarország. Chartista értékelés a magyar szabadságharcról659
Elmélet és módszertan
Köpeczi Béla: A művelődéstörténet tárgyáról és módszertanáról682
Figyelő
Bona Gábor: Új legenda születik. (Kritikai észrevételek Nemeskürty István 1848-as könyvéről)693
Történeti irodalom
Györffy György: István király és műve (Ism. Heckenast Gusztáv)708
H. V. Krafft, ein schwäbischer Kaufmann in türkischer Gefangenschaft (Ism. Benda Kálmán)710
Comte Jacques de la Rupelle: Le Maréchal de Bercheny de Szekes (Ism. Zachar József)711
Heinz Lemke - Bruno Widera: Russich-deutsche Beziehungen von der Kiever Rus' bis zur Oktoberrevolution (Ism. Molnár László)713
Sándor Bölöni Farkas: Journey in North America, 1831 (Ism. Urbán Aladár)716
Egyed Ákos: Háromszék 1848-1849 (Ism. Miskolczy Ambrus)718
Die Protokolle des österreichischen Ministerrates 1848-1867. Abteilung V. Die Ministerien Erzherzog Rainer mund Mensdorff Band 1. 1861. (Ism. Somogyi Éva)721
Entre Marx et Bakounine. César de Paepe. Correspondence (Ism. Jemnitz János)723
Wittman Tibor: Latin-Amerika története (Ism. Niederhauser Emil)726
Tilkovszky Lóránt: Ez volt a Volksbund. A német népcsoportpolitika és Magyarország 1938-1945 (Ism. Tokody Gyula)728
Folyóiratszemle
Wladislaw Zajewski: Gdansk, a nagyhatalmak versengésének tárgya Napóleon uralkodásának idején732
R. Czepulis-Rastenis: A Lengyel Királyság értelmiségének társadalmi helyzete és szerkezete az 1830-as és az 1863-as felkelés között733
B. G. Litvak: Csernisevszkij és az orosz forráskutatás734
H. Lutz: Königgrätztől a kettős szövetségig. Az európai döntések szempontjai735
Ju. A. Poljakov - E. J. Piszarenko: A szovjet életmód kutatásának történelmi aspektusai737
V. K. Volkov: Törökország és Görögország külpolitikája a müncheni egyezmény időszakában738
David A. T. Stafford: A Special Operations Executive (SOE) és az angolok szerepe az 1941 márciusi belgrádi államcsínyben739
L. A. Bezimenszkij: A "Keleti terv" alapgondolata, céljai, eredményei740
Krónika
Sipos Péter: Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat sajtótörténeti pályázatáról 742
A Magyar Történelmi Társulat hírei744
ÖTÖDIK SZÁM
Tanulmányok
Trócsányi Zsolt: A rendi reformmozgalom Erdélyben (1790-1811)749
Kun Miklós: A baloldali szabadkőművesség mint ideológia és szervezeti keret a 19. század közepén791
Közlemények
Ring Éva: Újabb adatok az 1797-re tervezett lengyel-magyar Habsburg-ellenes felkelés kérdéséhez827
Miskolczy Ambrus: Társadalmi és nemzeti kérdés az utolsó erdélyi rendi országgyűlésen851
Elmélet és módszertan
Márkus László: A legújabbkori sajtótörténet módszertanáról, különös tekintettel az 1919-1944 közötti magyar sajtó történetére884
Történeti irodalom
R. G. Szkrinnyikov: Borisz Godunov (Ism. Szvák Gyula)903
Tarnóc Márton: Erdély művelődése Bethlen Gábor és a két Rákóczi György korában (Ism. Nagy László)904
Die Obere Wart. (Ism. Vörös Károly)907
Garzó Imre: Életem és abból merített gondolatok (Ism. Urbán Aladár)911
Bismarcks Sturz. Zur Rolle der Klassen in der Endphase des preussisch-deutschen Bonapartismus 1884/5-bis 1890. (Ism. Gonda Imre)913
A. Sz. Szmirnov: Bolseviki i kresztyansztvo v Oktyabrszkoj revoljucii (Ism. Menyhárt Lajos)914
G. Z. Ioffe: Krah rosszijkszkoj monarhijszkoj kontrrevoljucii (Ism. Dolmányos István)916
J. A. Grunt: Moszkva 1917-j. Revoljucia i kontrrevoljucia (Ism. Boros Róbert)917
A "Népszerű Történelem" újabb köteteiről (Ism. Gyarmati György)919
Vlagyimir Konviszár: A prágai konferencia
Paul Herbert Freyer: Viharmadarak
Gergely Ernő - Schönwald Pál: A Somogyi-Bacsó gyilkosság
Hanns Haas - Karl Stuhlpfarrer: Österreich und seine Slowenen (Ism. Tilkovszky Loránt)922
Klaus Drobisch: Widerstand in Buchenwald (Ism. Barabás László)926
Folyóiratszemle
M. Kucera: A szlovákság történeti tudata a középkorban928
Helmut Bleiber: A németalföldi forradalom német fejedelemségekre gyakorolt hatásáról928
K. Novotny: A manufaktúrák munkásságának kialakulása Csehországban930
R. Fiser: Számítógép - programozott tájékoztatási rendszer - harmincadjegyzékek930
Horst Dippel: Benjamin Franklin polgári társadalomelmélete931
Kurt Holzapfel: Robespierre és Poroszország933
Michael Glover: Wellington és a spanyolok a spanyol függetlenségi háborúban934
T. Vojtech: Az ifjúcseh párt szervezeti fejlődése 1891-ig935
K. Novotny: Frantisek Palacky és a munkáskérdés936
J. Hucko: Frantisek Palacky és Szlovákia936
Krónika
A Magyar Történelmi Társulat hírei938
Egyetemi doktori disszertációk (Petrovics István - Menyhárt Lajos - D. Szabó Mária)939
HATODIK SZÁM
Tanulmányok
Diószegi István: Az 1877. évi budapesti szerződés előtörténete957
Palotás Emil: Célok és a történeti realitás. Osztrák-magyar gazdasági törekvések a Balkánon a berlini kongresszus időszakában983
Közlemények
Székely György: Politikai elmélet és politikai valóság a reneszánsz korában1013
Benczédi László: A rendi anarchia és a rendi központosítás tendenciái 17. századvégi Habsburg-ellenes küzdelmeinkben1038
Figyelő
Jan Pazdur: Az anyagi kultúra története1052
Beszámoló
Niederhauser Emil: Szimpózium Brnóban a csehszlovákiai hungarisztika problémáiról1061
Kárpáti Sándor - Vida István: "A Nagy Október és a rákövetkező szocialista forradalmak története" Nemzetközi Témabizottság ülése Budapesten1066
Zachar József: A Thököly-felkelés a magyar és az európai történelemben. Beszámoló a hajdúszoboszlói tudományos konferenciáról1069
Balázs Ilona: Beszámoló a magyar-NDK történész vegyesbizottság debreceni üléséről1084
Farkas Gábor: Beszámoló a Dunántúl településtörténetéről rendezett III. konferenciáról1095
Bona Gábor: Szerb-magyar szakértői konferencia az 1848-49-es szerb-magyar kapcsolatok témájáról1105
Történeti irodalom
Die Burgen im deutschen Sprachraum (Ism.: Fügedi Erik)1113
Schultheisz Emil - Tardy Lajos: Glavi iz isztorii ruszko-vengerszkih medicinszkih szvjazej (Ism. Szemkeő Endre)1113
Történeti Statisztikai Tanulmányok 3. (Ism. Bende Gyula)1115
Ernst Wagner: Historisch-statistisches Ortsnamenbuch für Siebenbürgen (Ism. Miskolczy Ambrus)1119
Albert Fuchs: Geistige Strömungen in Österreich 1867-1918 (Ism. Somogyi Éva)1122
Paul Robert Magocsi: The Shaping of a National Identity (Ism. Niederhauser Emil)1125
V. M. Holodkovszkij: Finlangyija i Szovjetszkaja Rosszija. 1918-1920 (Ism. Menyhárt Lajos)1127
Alice Teichova: Economic Background to Munich (Ism. Ránki György)1128
Murray G. Hall: Der Fall Bettauer (Ism. Tihanyi János)1129
Studia z historii postepowych i internacjonalistycznych kontaktów wegiersko-polskich (Ism. Soós István)1130
"Szálasi Naplója" (Ism. Tilkovszky Lóránt)1131
A magyar népi demokrácia története 1944-1962 (Ism. Orbán Sándor)1136
Pintér István - Szabó Bálint: A népfrontmozgalom Magyarországon (Ism. Póth Piroska)1139
Folyóiratszemle
Luis Farré: Szegények és gazdagok a középkorban1142
James E. Farnell: London szerepe az angol polgári forradalomban1143
Robert Kelley: Ideológia és politikai kultúra Jeffersontól Nixonig1144
Mario Castro Arenas: Juan Sanfos Atahualpa felkelése1147
Günter Wallstein: Scharnhorst és a francia forradalom1147
W. Mager: A rendi alkotmányok problémája a bécsi kongresszuson 1814/151149
John Foster Leich: Mexikó császára: Miksa. Reflexiók a nemzetközi intervencióról1150
Andrej Mitrovic: A központi hatalmak háborús céljai és a délszláv kérdés 1914-19181151
Thomas G. Fraser: Németország és az indiai forradalom 1914-19181153
John A. de Novo: A Culbertson gazdasági misszió és az 1944-45-ös brit-amerikai ellentétek a Közel-Keleten1154
Krónika
A Magyar Történelmi Társulat közgyűlése (Ism. Székely Anna)1157
A Tudományos Minősítő Bizottság hírei1186
Bibliográfia
A Magyarországon megjelent történelmi munkák (önálló kötetek, tanulmányok, cikkek) jegyzéke (1978. január 1.-december 31.) (Összeállította: Rozsnyói Ágnes és Sz. Gyivicsán Mária)1191
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Századok 1979/1-6. Századok 1979/1-6. Századok 1979/1-6. Századok 1979/1-6. Századok 1979/1-6. Századok 1979/1-6. Századok 1979/1-6. Századok 1979/1-6.

A kötetek borítója kissé kopottas, elszíneződött. A lapélek és néhány lap foltos. A kötések megtörtek.

Állapot:
3.980 ,-Ft
20 pont kapható
Kosárba