A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A polgári társadalmak születése és működése

Fülszöveg

Második kiadásban megjelenő társadalomismereti tankönyvünk a modern polgári állam születéséről és működéséről szól. Neves hazai és külföldi társadalomkutatók, politikusok munkáiból állítottuk össze. Célunk ezúttal sem az volt, hogy pusztán megtanulandó ismereteket közöljünk. Inkább abban szeretnénk segíteni, hogy jobban értsétek a körülöttetek zajló gazdasági-társadalmi-szellemi folyamatokat, amelyeknek akarva-akaratlanul magatok is szereplői vagytok. Ezért bővítettük kötetünket a családok átalakulásáról, a nők helyzetéről, a parasztpolgárosodásról, a helyi autonómiákról, valamint a szegények és gazdagok életmódjáról szóló terjedelmesebb szemelvényekkel, továbbá ezért kapott nagyobb teret néhány ma is aktuális szerző, mint például Kölcsey Ferenc, John Stuart Mill, Bibó István és Alexis de Tocqueville.

Tartalom

BEVEZETÉS...........................................................7
A KAPITALISTA GAZDASÁG................................9
A KAPITALISTA GAZDASÁGI VISZONYOK LÉTREJÖTTE.................9
Karl Marx - Friedrich Engels: A német ideológia.................................10
Fogalmak.........................................................13
Max Weber: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme.......................... 14
Femand Braudel: Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus a 15-18. században......19
Fogalmak.........................................................28
AZ IPARI FORRADALOM SZEREPE....................29
Dávid S. Landes: Az elszabadult Prométheusz .................. 29
A KAPITALISTA GAZDASÁG LEGFONTOSABB INTÉZMÉNYEI.................35
Heller Farkas: Közgazdaságtan I-II..............35
Fogalmak.......................................................44
A POLGÁRI TÁRSADALMAK ÉLETVISZONYAI........................................45
AZ IPARI VÁROS.................................................45
Lewis Mumford: A város a történelemben .... 45
Fogalmak.......................................................58
PEST-BUDA NÖVEKEDÉSE................................58
Vörös Károly: Egy világváros születése.........58
POLGÁRI LAKÁSKULTÚRA A NAGYVÁROSI BUDAPESTEN.................62
Hanák Péter: Polgári lakáskultúra a nagyvárosi Budapesten.................62
POLGÁROSODÁS ÉS CIVILIZÁCIÓ...................73
Vörös Károly: Mit ittunk, hová pisiltünk?......73
Gerhard Mejinz - Susan Zimmermann: Gyermek- és ifjúságvédelem Budapesten és Bécsen.................75
A POLGÁRI CSALÁD INTIMITÁSA.....................79
Somlai Péter: Konfliktus és megértés............80
NŐI SZEREPEK A CSALÁDBAN.........................85
Balogh Zoltán: Vázlat a viktoriánus családról.................. 86
Kaari Utrio: Éva lányai. Az európai nő története................. 89
A MAGYAR PARASZTSÁG POLGÁROSODÁSA.....................................99
Balogh István: A paraszti gazdálkodás és termelési technika..................................99
c) Balogh István: A paraszti művelődés..........101
A parasztság polgári jellegű intézményei.... 102
Bibó István: Erdei Ferenc munkássága a a magyar parasztság válságának
irodalmában........................................104
A POLGÁRI TÁRSADALMAK POLITIKAI VISZONYAI.................107
A KORMÁNYZÁS ÚJ ELVEI.............................. 108
Charles Seignobus - Albert Metin: Korunk története..................................108
A POLGÁRI ÁLLAMFORMÁK...........................109
Seignobus-Metin: Korunk története............109
Az Egyesült Királyság alkotmányos törvényei.............................................. 109
Albert Verán Dicey: Bevezetés az angol alkotmányjogba....................................111
Seignobus-Metin: Korunk története...........112
Az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya ...................112
Alexis de Tocqueville: Az amerikai demokrácia...........................................114
Seignobus-Metin: Korunk története...........117
AZ ÁLLAMFORMÁK VÁLTOZATAI................... 117
Az 1875. évi francia alkotmányos törvények.........................................117
Az 1871. április 16-i alkotmány...............118
TOVÁBBI ÁLLAMFORMÁK EURÓPÁBAN........ 120
POLITIKAI SZABADSÁGOK ÉS JOGOK.......... 121
Seignobus-Metin: Korunk története...........121
POLITIKAI PÁRTOK ÉS ÉRDEKEGYESÜLETEK .........................................123
Körösényi András: Mire valók a politikai pártok?..................................................123
A TÁRSADALMI NYILVÁNOSSÁG KIALAKULÁSA.......................................... 126
Tocqueville: Az amerikai demokrácia ....................126
Jürgen Habermas: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozásai...............................129
A HELYI POLITIKA SZERVEZETEI: AZ ÖNKORMÁNYZATOK........................130
Töcqueville: Az amerikai demokrácia.........131
Tömcsányi Móric: Önkormányzat és decentralizáció.....................................134
Kmety Károly: A megyei közigazgatási és pénzügyi jog kézikönyve.....................135
Vörös Károly: Helyi képviselet 1867-1945................... 137
A POLITIZÁLÁS SZÍNTEREI.............................137
Bölöny József: Klubélet a magyar fővárosban............................................137
A POLGÁRI ÁLLAMFORMA MEGHALADÁSÁNAK ELSŐ KÍSÉRLETE..........139
Nyilatkozat a francia néphez.......................140
Marx: A polgárháború Franciaországban .... 141
Fogalmak.....................................................142
ESZMÉK ÉS GONDOLKODÓK.......................145
LIBERÁLIS TÁRSADALOMFILOZÓFUSOK......145
Montesquieu: A törvények szelleme...........145
Locke: Értekezés a polgári kormányzatról ..147
Constant: Az alkotmányos politika tana......151
Smith: Vizsgálódás a nemzetek jólétének természetéről és okairól.......................153
Locke: Levél a vallási türelemről.................155
Mill: A szabadságról.....................................156
Kant: Az emberiség egyetemes történetének eszméje világpolgári szemszögből......159
Humboldt: A sajtószabadságról...................161
Eötvös: A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az államra.............................162
Kölcsey: Az örökös megváltás tárgyában (1834. november 10.) ...................165
A szólásszabadság ügyében (1834. január 14.)..........................166
Mill: Haszonelvűség.....................................167
Kölcsey: Parainesis......................................170
A SZOCIALISTA ESZMERENDSZER................. 172
Morus: Utópia.............................................. 172
Babeuf: A plebejus kiáltvány.......................174
Fourier: A négy mozgás és az általános rendeltetések elmélete........................176
Owen: A társadalom új szemlélete..............179
Friedrich Engels: Előszó A kommunista kiáltvány 1888-as német kiadásához ... 181
Marx-Engels: A kommunista kiáltvány.......182
Blanqui: A kommunizmus, a társadalom jövője....................................................183
Marx-Engels: A német ideológia.................185
Marx: A filozófia nyomorúsága....................187
Marx: A gothai program kritikája.................187
Engels: Anti-Dühring...................................188
Lenin: Állam és forradalom..........................189
AZ ANARCHIZMUS..........................................191
Malatesta: Anarchia......................................191
Bakunyin: Forradalmi katekizmus...............193
Kropotkin: A kölcsönös segítség mint természettörvény.....................................196
Tolsztoj: Korunk rabszolgasága....................198
Proudhon: A gazdasági ellentmondások rendszere vagy a nyomorúság filozófiája.................199
A KONZERVATIVIZMUS MINT GONDOLKODÁSMÓD.............................202
Carlyle: A francia forradalom.......................203
Bürke: Töprengések a francia forradalomról.......................................205
De Maistre: A pápáról..................................207
Asbóth: A magyar konzervatív politika.......210
Hayek: Miért nem vagyok konzervatív?......213
A KERESZTÉNY TÁRSADALMI TANÍTÁS FEJLŐDÉSE.................215
XIII. Leó pápa Rerum novarum kezdetű enciklikája.........................................215
XI. Pius pápa Quadragesimo Anno kezdetű enciklikája............................................218
TÉNY, ÉRTÉK, IDEOLÓGIA - ÖSSZEGZŐ GONDOLATOK........................................221
Politikai ideológiák és ami belőlük következett...........................................221
Hogyan is állunk a liberalizmussal?.............221
A szocializmus.............................................223
Az anarchizmustól az alternatív mozgalmakig........................................224
A konzervativizmus.....................................225
A kereszténydemokrácia.............................226
Fogalmak.....................................................228
Felhasznált forrásmunkák.................229
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem