804.854

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Századok 1983/5.

A Magyar Történelmi Társulat közlönye - 117. évfolyam 5. szám

Tartalom

Tanulmányok
Kumorovitz L. Bernát: I. Lajos királyunk 1375. évi havasalföldi hadjárata (és "török") háborúja919
Trócsányi Zsolt: Kísérletek teljes katonai uralom létrehozására Erdélyben (1732-1739)983
Közlemények
Hóvári János: Az erdélyi kanthner és a balkáni kantár1015
Péter Katalin: Bethlen Gábor magyar királysága, az országegyesítés és a Porta1028
Miskolczy Ambrus: Társadalom, nemzetiség és ellenzékiség kérdései az erdélyi magyar reformmozgalomban (1830-1843)1061
Tilkovszky Loránt: Erdély nemzetiségei és a weimari Németország diplomáciája1097
Elmélet és módszertan
Győrffy György: Gyulafehérvár kezdetei, neve és káptalanjának registruma1103
Vita
Kristó Gyula: A magyar törzsszövetségről dilettáns módon1135
Történeti irodalom
Jakabffy Imre: A Közép-Duna-medence régészeti bibliográfiája 1967-1977. (Ism.: Fodor István)1144
Hans Planitz: Die deutsche Stadt im Mittelalter von der Römerzeit bis zu den Zunftkämpfen (Ism.: Tagányi Zoltán)1146
J.-P. Poly - E. Bournazel: La mutation féodale Xe-XIIe siécles (Ism.: Kordé Zoltán)1147
Csizmadia Andor: Jogi emlékek és hagyományok (Ism.: Trócsányi Zsolt)1149
Bónis György: Révay Péter (Ism.: Borzsák István)1151
Kovács Ágnes: Iratok a nyírségi salétromtermelés történetéhez a Rákóczi-szabadságharc idején (Ism.: Bánkúti Imre)1153
Hajdu Lajos: II. József igazgatási reformjai Magyarországon (Ism.: Trócsányi Zsolt)1154
Kathrin Sitzler: Szolidaritás vagy zsoldosság? A külföldi szabadcsapatok a magyar szabadságharcban 1848-49. (Ism.: Erdődy Gábor)1157
Szlavjanovedenie I balkanisztika za rubezsom (Ism.: Niederhauser Emil)1159
A. Sz. Milnyikov: Osznovü isztoricseszkoj tipologii kul'turü (Ism.: Niederhauser Emil)1161
Historisch-Demographische Mitteilungen - Communications de Demographie Historique (Ism.: Veress Éva)1163
A kereszténydemokrácia Nyugat-Európában (1944-1958) (Ism.: Szigeti Péter)1165
Folyóiratszemle
Karin Calvert: Gyermekábrázolások amerikai családi portrékon 1670-18101168
Joan R. Gundersen - Gwen Victor Campel: A férjes asszonyok jogi helyzete a 18. századi New Yorkban és Virginiában1170
Peter Kolchin: A szolgaság védelmében. Az amerikai rabszolgaság és az oroszországi jobbágyság apológiája 1760-1860 között1171
David R. Goldfield: A városi Dél: egy regionális keret1173
Shearer Davis Bowman: A polgárháború előtti Dél ültetvényesei és a 48-as forradalmak előtti poroszországi junkerek az összehasonlítás tükrében1174
Edward Pessen: Mennyire különbözött egymástól a polgárháború előtti Észak és Dél?1176
Anne M. Butler: Katonai rövidlátás: a frontier és a prostitúció1178
Richard L. Rudolph: A társadalmi struktúra és az osztrák gazdasági növekedés kezdete1180
Krónika
A Magyar Történelmi Társulat hírei1182
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Századok 1983/5. Századok 1983/5. Századok 1983/5.

A gerinc és a lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
1.380 ,-Ft
11 pont kapható
Kosárba