A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Századok 1969/1-6. I-II.

A Magyar Történelmi Társulat közlönye - 103. évfolyam 1-6. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Magyar Történelmi Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.411 oldal
Sorozatcím: Századok
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Angol és német nyelvű tartalomjegyzékkel.

Előszó

Részlet a tartalomból:
"A Jagellók kora kialakult központi bírósági szervezetet örökölt Mátyástól. A hatalmaskodás elleni harcban, a feudális viszonyok közt elképzelhető jogrend megszilárdítása... Tovább

Tartalom

1969. 1. szám
Tanulmányok
Bónis György: A személynök és bírótársai a Jagellók korában5
Ölvedi Ignác: Adalékok Horthy és a Lakatos-kormány katonapolitikájához (1944. augusztus 29. - szeptember 8.)30
A IV. Nemzetközi Gazdaságtörténeti Kongresszus66
Közlemények
Gerő László: A városépítészet néhány szakkifejezéséről82
A Szovjetunió és a népi demokráciák történészfrontja
E. M. Stajerman: A strukturális analízis kérdése a történetírásban89
A történelemoktatás kérdései
H. Hölm: A történelemtanítás néhány akutális kérdéséhez a Német Demokratikus Köztársaságban103
Történeti irodalom
Molnár Erik: A marxizmus szövetéségi politikája. 1848-1889 (Ism. Mucsi Ferenc)107
Budapi török számadáskönyvek 1550-1580 (Ism.: Ormos Mária)112
Diószegi István: Klasszikus diplomácia - modern hatalmi politika (Ism.: Ormos Mária)116
A magyar ellenforradalmi rendszer külpolitikája 1927. január 1-1931. augusztus 24. (Ism.: Tilkovszky Loránt)118
A Wilhelmstrasse és Magyarország. Német diplomáciai iratok Magyarországról 1933-1944 (Ism: Szűcs László)120
Molnár János: Ellenforradalom Magyarországon 1956-ban (Ism.: Pintér István)125
A magyar irodalom története 1772-től 1848-ig (Ism.: Vörös Károly)127
Kanyar József: Harminc nemzedék vallomása Somogyról (Ism.: Szabó Ferenc)132
Sz. A. Pletnyeva: Ot kocsevij k gorodam (Ism.: Fodor István)135
A. J. P. Taylor: English history 1914-1945 (Ism.: Jeszenszky Géza)138
Afrika két arca. Mamadou Dia: The African Nations and World Solidarity - Kwame Nkrumah: Neokolonializmus az imperializmus utolsó szakasza (Ism: Balogh András)142
Antonio Labriola: Tanulmányok a történelmi materializmusról (Ism: Pritz Pál)146
Két új könyv a zimmerwaldi konferenciáról. Arnold Reisberg: Lenin und die Zimmerwalder Bewegung J. G. Tyomkin: Zimmerwald - Kienthal (Ism: Jemnitz János)149
Acta Pacis Westplhalicai Serie I., Band I., Serie II., Abt. C, Band I. (Ism: Zimányi Vera)152
Witold Hensel: Anfange der Stadte bei den Ost- und Westslawen (Ism.: Frank Tibor)154
Eduard Winter - Paul Funk - Jan Berg: Bernard Bolzano. (Ism.: Lengyel Márta)156
Martin Polzin: Kapp-Putsch in Mecklenburg. (Ism.: Tokody Gyula)159
Könyvszemle162
Folyóiratszemle
Magyar folyóiratok185
Külföldi folyóiratok203
Figyelő
Berend T. Iván: Történész-szemmel a Fényes szelekről224
Bölöny József: Pihent szemmel - az olvasó érdekében II.229
Krónika
Horváth Zoltán 1900-1967 (Erényi Tibor)240
Kossányi Béla 1894-1968 (Borsa Iván)241
A Magyar Történelmi Társulat hírei242
A magyar polgári demokratiksu forradalom 50. évfordulóján. Tudományos ülésszak az Akadémián (Pál Lajos)246
Tudományos ülés a Kommunista Internacionálé megalakulásának 50. évfordulóján (Sipos Levente)261
Nemzetközi konferencia a feudalizmus felszámolásáról (Benda Kálmán - Niederhauser Emil)268
Beszámolók Szekeres József és Betlen Oszkár kandidátusi disszertációinka vitáiról (Barta Gábor - Csurdi Sándor)271
1969. 2-3. szám
Tanulmányok
Hajdu Tibor: Az 1918 októberi polgári demokratikus forradalom és a Tanácsköztársaság története kutatásának újabb eredményei287
Farkas Márton: Az Osztrák-Magyar Monarchia megmentésének kísérletei és a páduai fegyverszünet306
Szekeres József: A fővárosi népbiztosság347
L. Nagy Zsuzsa: A liberális ellenzéki pártok és az 1918-1919-es forradalmak hatása372
Közlemények
Gerelyes Ede: A szovjet-orosz lapok a Magyar Tanácsköztársaságról397
Jemnitz Jánso: A nemzetközi szocialista sajtó a magyar munkásmozgalomról és forradalmi erjedésről 1918-ban (Adalékok)412
Gergely Ernő: Az ukrán és a német kérdés a Magyar Tanácsköztársaság nemzetiségi politikájában425
Szinai Miklós: A Magyra Tanácsköztársaság és Ausztria kapcsolataihoz. Otto Bauer levele Kun Bélához449
A Szovjetunió és a népi demokráciák történészfrontja
N. V. Troján: Az 1918-1919. évi magyarországi forradalmak története a szovjet történészek munkáiban471
A történelemoktatás kérdései
Gellért László: Szocialista középiskolai diákmozgalom 1918-1919482
Történeti irodalom
Ötven év (Ism: Krischner Béla)496
Károlyi Mihályné emlékiratai: Együtt a forradalomban - A life together (Ism.: Jemnitz János)500
Rudolf L. Tőkés: Bela Kun and the Hungarian Soviet Republic (Ism.: L. Nagy Zsuzsa)504
Szemja Marksza v piszmah (Ism.: Jemnitz János)506
A magyar irodalom története V. köt. (Ism: L. Nagy Zsuzsa)507
Kropotkin: Egy forradalmár feljegyzései (Ism: Dobozy Imre)510
Krónika
A Magyar Történelmi Társulat hírei513
Tudományos ülésszak a KMP megalakulásának 50. évfordulóján (Nagy Ferenc - Vértes Róbert)516
Tudományos ülésszak a Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának 50. évfordulója alkalmából (Tóth István)536
Beszámoló Gábor Sándorné kandidátusi disszertációjának vitájáról (Glatz Ferenc)557
Bibliográfia
A Magyarországon megjelnt történeti munkák (önálló kötetek, tanulmányok, cikkek) jegyzéke (1967. július 1.-december 31.) Összeállította: V. Windisch Éva563
Képmelléklet
Képek a Tanácsköztársaság idejéből (Stemler Gyuláné)
1969. 4. szám
Tanulmányok
Gerics József: Árpád-kori jogintézmények és terminológia törvényhozásunk egyik keltezetlen emlékében611
Vadász Sándor: A zimmerwaldi konferencia641
Ormos Mária: A Rajna-vidék német megszállásána közép-európai hatása664
Közlemények
Szakály Ferenc: A parasztvármegye történetéhez a XVII. században690
Urbán Aladár: A Helytartótanács 1848. március 15-éről709
Lengyel Alfréd: Adatok a Győr megyei kivándorlási mozgalom történezéhez717
Diner-Dénes József tanulmánya, melyre Lenin is felfigyelt "A marxizmus és a természettudományok legújabb forradalma" (Közlik: László József-Sipka Sándorné)731
Vita
Kovács Endre: A revormer a forradalom viharában738
Sárközi Zoltán: Válasz Stephan Ludwig Roth perének ügyében743
A Szovjetunió és a népi demokráciák történészfrontja
V. B. Barhudarjan: A jereváni Történettudományi Intézet működéséről (1943-1968)750
A történelemoktatás kérdései
Tölgyesi József: Numizmatikai ismeretek az általános iskolai történelemtanításban762
Történeti irodalom
Kovács Endre: A Kossuth-emigráció és az európai szabadságmozgalmak (Niederhauser Emil)769
Eperjessy Géza: Mezővárosi és falusi céhek az Alföldön és a Dunántúlon 1686-1848 (Nagy István)771
Szendrey István: Egy alföldi uradalom a török hódoltság után (Soós Imre)773
Kónya Sándor: Gömbös kísérlete a totális fasiszta diktatúra megteremtése (Szakács Kálmán)774
Gudó Ágnes - Sztana Béla: A Horthy-rendszer katonai ideológiája (Bellér Béla)776
Arnold J. Toynbee: Change and Habit. The Challenge of our Time (Elekes Lajos)779
Sz. P. Pozsarszkaja: Szocialiszticseszkaja Rabocsaja Partija Iszpanii (Jemnitz János)783
Három történeti munka Dél-Itália nem olasz etnikumáról (Székely György)785
Friedrich Engel-Janosi: Die Diplomatische Mission Ludwig von Pastors beim Heiligen Stuhle 1920-1928 (B. Lőrincz Zsuzsa)790
Hiren Mukerjee: India's Struggle for Freedom - Gandhiji: A Study (Gáthy Vera)792
H. Haraszti Éva: A chartista mozgalom (Iván Géza)794
Két könyv a nürnbergi perről (Szabolcs Ottó)796
Egy könyvtár regénye (Markovits György)799
Annales Universitates Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio historia. Tomus VIII. (Vadász Sándor)800
A pécsi egyetem történetőből (Kovács Endre)803
Solymos Ede: Dunai halászat (Vörös Károly)803
Könyvszemle
Helytörténeti kiadványok (Dankó Imre)805
A múzeumi évkönyvek történelmi vonatkozású tanulmányai (Benda Kálmán)810
Folyóiratszemle
Magyar folyóiratok921
Külföldi folyóiratok836
Figyelő
Bölöny József: Pihent szemmel - az olvasó érdekében III.883
Figyelő
A Magyar Történelmi Társulat hírei883
A Magyar-Szovjet Történész Vegyesbizottság megalakulásáról (Bartha Antal)896
A Lengyel Történelmi Társulat X. általános kongresszusa (L. Nagy Zsuzsa - Unger Mátyás)898
Szakszervezettörténeti tudományos ülésszak a Tanácsköztársaság 50. évfordulóján (Teleki Éva)904
Magyar jogtörténetírás a Horthy-korban (g.)911
Fiatal történészek Mainzban (Stire Miklós)917
Beszámolók Baksay Zoltán, Márkus László és Pándi Ilona kandidátusi disszertációinak vitáiról (Stier Miklós - Sárdi Anna - Stier Miklós)919
Képmelléklet
Mihályfi Ernő: Escher Károly szociofotói
A harmincas évek szociális viszonyaihoz. Escher Károly fényképei (Stemler Gyuláné)
1969. 5-6. szám
Tanulmányok
R. Várkonyi Ágnes: Historiográfiai törekvések Magyarországon a XIX. században939
Tokody Gyula: Az első világháború utáni forradalmi változások hatása a nagynémet történetírásra990
Elekes Lajos: Az amerikai analitikusok és a történelmi relativizmus relativista bírálata1024
Közlemények
Rottler Ferenc: Fraknói Vilmos történetírói pályakezdése (1861-1871)1046
Izsépy Edit: A Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle történetéhez1077
Kardos József: Az Eckhart-vita és a szentkorona-tan1104
Vita
Vita a Történettudományi Intézetben az Annales kör történetfelfogásáról1118
Katus László: Az Annales a történettudomány elvi és módszertani kérdéseiről1126
Makkai László: Strukturális történeti szemlélet és strukturalizmus1130
Niederhauser Emil: Az Annales és Kelet-Európa1134
A Szovjetunió és a népi demokráciák történészfrontja
I. Sz. Galkin: A burzsoá történetírás válsága, a haladó történetfelfogás kialakulása és fejlődése1173
A történelmi társulat és a századok múltjából
Glatz Ferenc: Klebelsberg tudománypolitikai programja és a magyar történettudomány1176
A történelemoktatás kérdései
Szebenyi Péter: Márki Sándor mint középiskolai tanár és didaktikus1201
Történeti irodalom
Mályusz Elemér: A Thuróczy-krónika és forrásai (Székely György)1215
Bibliotheca Corviniana (Mályusz Elemér)1217
Nizsalovszky Endre - Lukácsy Sándor: Eötvös József levelei Szalay Lászlóhoz (Antall József)1220
T. Erdélyi Ilona: Az ifjú Magyarország és Kazinczy Gábor (Trócsányi Zsolt)1223
Isztorija i isztoriki (Niederhauser Emil)1230
Ocserki isztorii isztoticseszkoj nauki v SzSzSzR (Menyhárt Lajos)1232
J. le Goff: Les intellectuels au Moyen-Age (Pollák Erika)1234
Grzegorz Leopold Seidler: Politikai gondolkodás az ókorban és a középkorban (Kristó Gyula - Makk Ferenc)1236
Móra László: Wartha Vince, a hazai kémai techológia megalapítója (1844-1914) (Szőkefalvi-Nagy Zoltán)1236
Könyvszemle
Magyar történelem1239
Egyetemes történelem1247
Folyóiratszemle
Külföldi folyóiratok1257
Figyelő
L. Benke Zsófia: Néhány ifjúsági történelmi regényről1291
Krónika
A Magyar Történelmi Társulat hírei1304
A második világháború és a Földközi-tenger (Ránki György)1314
Vita a "Magyarország története az abszolutizmus és dualizmus korában. 1849-1918" egyetemi tankönyv kéziratáról (Somogyi Éva)1320
Nemzetközi konferencia a XIX-XX. századi parasztmozgalmakról (Niederhauser Emil)1327
Beszámoló Nagy István és Varga Endre kandidátusi disszertációinak vitáiról (Barta Gábor - Hegyi Klára)1331
Bibliográfia
A Magyarországon megjelent történeti munkák (önálló kötetek, tanulmányok, cikkek) jegyzéke (1968. január 1-december 31.) Összeállította: V. Windisch Éva1339
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Századok 1969/1-6. I-II. Századok 1969/1-6. I-II. Századok 1969/1-6. I-II. Századok 1969/1-6. I-II. Századok 1969/1-6. I-II. Századok 1969/1-6. I-II.

Könyvtári könyvek voltak. Néhány lapon hajtásnyom látható.

Állapot: Közepes
3.980 Ft
3.180 ,-Ft 20
16 pont kapható
Kosárba