864.937

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tanulmányok a magyar helyi önkormányzat múltjából

Fülszöveg

Társadalmunk fejlődése a tanácsok szocialista önkormányzattá alakítását igényli. Ezért is tarthat fokozott érdeklődésre számot a magyar levéltárosoknak a felszabadulás 25. évfordulójára írott tanulmánykötete. Ennek célja, hogy a területi autonómiák képviseleti szerveinek a közelmúltig terjedő kutatásával mutassa be azt az utat, amelyet Magyarországon a „helyi önkormányzat" megtett, létrejöttétől a második világháborúig.
A kötet szerzői - többségükben tanácsi levéltárak vezetői - Zala, Győr, Szabolcs, Somogy, Hajdú, Fejér megyék, továbbá Gyula, Sopron, Debrecen, Szombathely, Győr, Zalaegerszeg, Szentes városok, végül Győrsziget község - mint jellemző egységek - politikai-igazgatási történetét tárgyalják tanulmányaikban, vagy általánosságban vizsgálják az önkormányzatok (a mezővárosi önkormányzat, a megyei közgyűlés, az egyházi-nemesi község) kialakulását és fejlődését. A tanulmányok nem maradnak meg az országos hatályú jogszabályok ismertetésénél, hanem gazdag helyi forrásanyagra... Tovább

Tartalom

Bónis György - Degré Alajos: Előszó 5
Bácskai Vera: A mezővárosi önkormányzat a XV. században és a XVI. század elején 9
Degré Alajos: Megyei közgyűlések a XVI-XVII. századi török háborúk korában 35
Tirnitz József: Sopron szabad királyi város külső tanácsa 1526-1711 53
Komoróczy György: Debrecen város képviseleti rendszere a XVI-XVII. században 81
Kiss Mária: Szombathely püspöki mezőváros tanácsa a XVII-X3X. században 117
Lengyel Alfréd: Az egyházi nemesi község önkormányzata és igazgatása a feudalizmus
alkonyán 145
Balázs Péter: Az 1848-as választások Győrött és Győr megyében 175
Balogh István: A megyei önkormányzat működése Szabolcsban 1848-1872 között 205
Simonffy Emil: Zalaegerszeg képviselőtestülete és tanácsa a polgári kor első évtizedeiben
(1848-1872) 235
Kanyar József: A megyei közgyűlés és bizottságai Somogyban (1860-1871) 285
Ujlaky Zoltán: A Hajdú kerület és Hajdú megye képviseleti rendszere 1872-1918 317
Horváth Ferenc: Szombathely város képviselő testülete és bizottságai 1860-1944 335
Schneider Miklós: Szentes rendezett tanácsú város képviselőtestülete (1872-1944) 365
Sáry István: Községi képviselőtestületek a dualizmus korában (Győrsziget község képviselőtestületének működése 1872-1904-ig) 395
Farkas Gábor: Fejér vármegye törvényhatósági bizottságának működése 1919-1944 429
Szabó Ferenc: Egy megyei gazdasági egyesület mint a földbirtokosság érdekvédelmi szervezete az ellenforradalmi korszakban 461
Sárközi Zoltán: A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara az ellenforradalmi korszakban
(1920-1945) 491
Studien über die Vergangenheit der örtlichen Selbstverwaltung in Ungarn (Inhalt) 508
Studies on the History of Hungárián Local Government 509
Études sur le passé de Fautonomie locale en Hongrie 510
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Tanulmányok a magyar helyi önkormányzat múltjából Tanulmányok a magyar helyi önkormányzat múltjából Tanulmányok a magyar helyi önkormányzat múltjából

A védőborító kissé kopottas, széle szakadozott.

Állapot:
6.400 Ft
4.480 ,-Ft 30
40 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Tanulmányok a magyar helyi önkormányzat múltjából Tanulmányok a magyar helyi önkormányzat múltjából Tanulmányok a magyar helyi önkormányzat múltjából

A védőborító kissé szakadozott. Néhány lap enyhén foltos. A címlapon tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot:
6.400 ,-Ft
58 pont kapható
Kosárba