864.659

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Századok 1974/1.

A Magyar Történelmi Társulat közlönye - 108. évfolyam 1. szám

Tartalom

Tanulmányok
Szabó Miklós: Új vonások a századfordulói magyar konzervatív politikai gondolkodásban3
Kerekes Lajos: Ausztria gazdasági és társadalmi helyzete a kettős Monarchia felbomlása után67
Duczynska Ilona: Theodor Körner és a katonapolitikai vita a Schutzbund kérdésében (1927-1933)91
Láng Imre: A Roosvelt-kormányzat első évének gazdaságpolitikai dilemmája136
Ju. V. Bromlej: A Szovjetunió nemzeteinek mai fejlődése186
Közlemények
Igor Karaman: Fiume város gazdasági fejlődése a dualizmus korában193
Prokopp Gyula: A pilisszentléleki üveghuta212
Vita
Hazafiság és internacionalizmus. Vitaülés Vácrátóton 220
A nemzeti megújulási mozgalmak Kelet-Európában. Beszámoló Niederhauser Emil doktori disszertációjának vitájáról (Szász Zoltán)262
Történeti irodalom
Munkásmozgalomtörténeti Lexikon (Gergely Jenő - Stemler Gyula)269
Bónis György: A jogtudó értelmiség a középkori Nyugat- és Közép-Európában (Bertényi Iván)272
Káldy-Nagy Gyula: Kanuni devri budin tahrir defteri (1546-1562)274
Agárdi Péter: Rendiség és esztétikum (Gyöngyösi István költői világképéhez) (Nagy József Zsigmond)280
A Politikai Főiskola Évkönyve (1969, 1970) (Farkas Dezső)283
Csizmadia Andor - Kovács Kálmán - Asztalos László: Magyar állam- és jogtörténet (Kállay István)304
Életek és korok. 1-14. köt. (Vörös Károly)306
Iratok a magyar testnevelés és sport történetéhez. VI-VIII. köt. (Vida István)308
Siklóssy László: A régi Budapest erkölcse (Szilágyi János)311
Krónika
A Magyar Történelmi Társulat hírei313
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem