826.998

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Levéltári Szemle 1964. január-június

XIV. évf. 1-2. szám

Tartalom

A levéltári munka kérdései
Soós Imre: Heves megye úrbéri és újabbkori tagosítási iratai1
Oltvai Ferenc: A községi levéltárak felállítási rendjéről és fondjaik kialakításáról19
Hozzászólások Oltvai Ferenc: A községi levéltárak felállítási rendjéről és fondjaik kialakításáról című tanulmányához (Komoróczy György:, Kanyar József:, Lakatos Ernő:)31
Levéltáraink életéből
Ember Győző: Beszámoló a Magyar Országos Levéltár 1962-ben végzett munkájáról42
Maksay Ferenc - Sashegyi Oszkár: Kiállítás az agrártörténet levéltári forrásaiból81
Emlékezzünk régiekről. Látogatás a Szekszárdi Állami Levéltárban103
Degré Alajos: Kiállítás az 1848-as szabadságharc zalai történetéről114
Farkas Elemérné: A Fővárosi Levéltár Ybl Miklós emlékkiállítása116
Levéltártörténeti adattár
Bónis György: A közhitelesség szervei Magyarországon és a magyar hiteles-helyi levéltárak118
Balázs Péter: A községek igazgatása a feudális és kapitalista korban143
Helytörténetírás
Komoróczy György: A helytörténetírás szervezése a területi levéltárakban163
Vörös Károly: Néhány gondolat a helytörténeti kutatások ügyében167
Ila Bálint: Az olomouci helytörténeti konferencia174
Győr város történetének kérdései
Lengyel Alfréd: Győrs városa a középkorban190
Jenei Ferenc: Győr a feudalizmus végén214
Sáry István: A kapitalista Győr232
Dávid Lajos: Győr a két világháború között245
A külföld levéltárügye - Magyar levéltárosok tanulmányútjai
Réti László: A szocialista korszak levéltárügye a Szovjetunióban261
Bónis György: Angol és ír levéltárakban
Komjáthy Miklós: Bethlehem diák nyomában (Három hét Párizsban)308
Borsa Iván: Beszámoló az I. nemzetközi reprográfiai kongresszusról321
Sashegyi Oszkár: A zagrebi, zadari és dubrovniki levéltárak Mohácselőtti iratanyaga és a Consilium Croaticum levéltára332
Farkas Gábor: Népművelési munka a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság állami levéltáraiban343
Borsa Iván: Látogatás Köln város levéltárában347
Kanyar József: A drezdai levéltár kutatótermi kézikönyvtáráról351
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem