849.788

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Vegyipari diszpécser

A termelés munkájának központi irányítása (diszpécser rendszer) a vegyiparban/Kézirat gyanánt

Szerző
Lektor

Kiadó: Nehézipari Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött papírkötés
Oldalszám: 431 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Megjelent 500 példányban. Néhány ábrával, kihajtható melléklettel. Kézirat gyanánt.

Előszó

Részlet a könyvből:
"A szocialista állam gazdasági alapja a szocialista rendszer és a termelési eszközök szocialista tulajdona. A szocialista gazdaság tervszerű állami vezetése is ezen az alapon... Tovább

Tartalom

Első fejezet
SZOCIALISTA IPARVÁLLALATOK TERVEZÉSÉNEK ÉS SZERVEZÉSÉNEK ALAPELVEI
A szocialista állam gazdasági alapja 3
A szocializmus gazdasági irányításának jellege 4
A szocialista ipar vezetésének alapfeladatai 6
Az iparvállalati gazdaságtan és szervezés tudományának tárgya és tartalma 8
A kapitalista vállalat munkájának jellemzése 10
A szocialista Iparvállalat munkájának jellemzése 11
A szocialista iparvállalat fogalma 13
A szocialista iparvezetés megszervezésének lenini-sztálini elvei 14
A vezetés termelési területi rendszere 17
Önálló gazdaságos elszámolás 19
Második fejezet
A SZOCIALISTA VÁLLALAT SZERVEZETE ÉS ÜGYVITELE
Az iparvállalat célja és feladata 21
A szervezeti felépítés kialakítása 23
Tevékenységek meghatározása 24
Szervezeti alapformák 26
Szakmai munkamegosztás 27
Vezetés, végrehajtás ellenőrzés 27
A vonalas szervezet 28
Szakmai szervezet 31
Törzskari szervedet 33
Egységes szervezeti alpapsémák 34
Vegyipari vállalat szervezeti felépítése 35
Vegyipari vállalat szervezeti vázlata 36
Az ügyrend elkészítése 36
A vállalat-, üzemrész vezetése 38
Vállalati főmérnök 39
Tervelő szervek 42
A tervosztály feladata 43
Technológiai osztály 43
Bér- és munkaügyi osztály 44
Számviteli osztály. Vállalati főkönyvelő 45
Műszaki ellenőrzési osztály 45
Segéd- és szolgáltatóüzemek 46
Anyag- és áruforgalmi osztály 47
Harmadik fejezet
A SZOVJETUNIÓ DISZPÉCSER-RENDSZERINEK FEJLŐDÉSE
A diszpécser-rendszer a szovjet vasúti szállításban 49
Diszpécser-rendszer a szovjet iparban 51
A diszpécser-rendszer kialakításában szerzett szovjet tapasztalatok Magyarországi alkalmazása 55
Negyedik fejezet
A DISZPÉCSER-RENDSZER FEJLŐDÉSE
EDDIGI TAPASZTALATOK A MAGYAR VEGYIPARBAN
Mi akadályozta Magyarországon a vegyipari diszpécser-szervezet kialakítását 59
Ötödik fejezet
A TERMELŐFOLYAMATTAL ÉS DISZPÉCSER-RENDSZERREL KAPCSOLATOS FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA
A vállalatok csoportosítása 62
Termelési tevékenység szerinti üzemcsoportosítás 64
Az üzemek technológiai kapcsolata 65
Üzemek szervezés szerinti felépítése 66
Üzemrészek, műszakok 68
Gyártási formák 70
A diszpécser-szervezettel kapcsolatos fogalmak 72
Hatodik fejezet
MILYEN SZEMPONTOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL ÉS MILYEN
FORMÁBAN KELL KIÉPÍTENI A DISZPÉCSER-SZERVEZETET
Milyen formában kell kiépíteni a vállalatoknál a diszpécser-szervezetet 78
"Minta" diszpécser-szervezetek 84
Hetedik fejezet
A TERMELÉSI DISZPÉCSER-OSZTÁLY SZERVEZETI TAGOLTSÁGA
A határidőzés és programmozási részlegek célja 88
A TERMELÉSI DISZPÉCSER-OSZTÁLY CÉLJA JOGAI ÉS FELADATAI
A termelési diszpécser-osztály célja 94
A termelési diszpécser-osztály jogai 96
A termelési diszpécser-osztály feladatai 97
Kilencedik fejezet
GYÁRTÁSHATÁRIDŐZÉS ÉS PROGRAMOZÁS, GYÁRTÁSELŐKÉSZÍTÉS
A programozós célja 101
A programmkészítés általános irányelvei 102
Gyártáselőkészítés 106
A gyártáselőkészités kapcsolatai a társosztályokkal 112
Anyagutalványozás 115
Munkautalványozás 115
A gyártáselőkészítés bizonylatai 115
A bizonylatok kiállításának módja 117
A gyártáselőkészítés kapcsolata az ellenőrzéssel 118
Tizedik fejezet
DISZPÉCSER-SZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A VEGYIPARI VÁLLALATOKBAN
I. Bevezetés 120
II. A diszpécser-szervezet felépítése 120
III. A diszpécser alkalmazása és képzettsége 121
IV. A diszpécser-szolgálat tartamának ideje 123
V. A szolgálat átadása ás átvétele 123
VI. A diszpécser joga és kötelessége 125
VII. Függelmi kapcsolatok 126
VIII. A diszpécser-szolgálat tevékenysége 128
IX. A diszpécser-szolgálat feladatkörének terjedelme 129
X. Jelentések 151
XI. A bizonylatok és grafikonok vezetése 132
XII. A technikai segédeszközök kezelése 133
XIII. Magatartás a szolgálati helyiségben 133
XIV. Diszpécser-értekezletek szervezése 134
XV. Fegyelmi kérdések 134
XVI. Záróelőírás 135
Tizenegyedik fejezet
A MUNKAIRÁNYÍTÓ- (DISZPÉCSER-) SZOLGÁLAT FELADATAI A VEGYIPARBAN KÜLÖNBÖZŐ VÁLLALATI SZINTEKEN. ANYAGMOZGATÁS, RAKTÁROZÁS
Vállalati műszak-diszpécserek 136
Üzemi műszak-diszpécserek 138
Üzemrészi műszak-diszpécserek 139
A helyes raktározás 140
Vegyianyagok biztonságos kezelése 143
Folyékony anyagok 143
Szilárd anyagok 144
A belső anyagmozgatás eszközei 145
Villamos- vagy m'ö toros targonca 146
Vegyianyagok külső szállítása 146
Tizenkettedik fejezet
A MUNKAIRÁNYÍTÓ- (DISZPÉCSER-) SZOLGÁLAT FELADATAI A VEGYIPARBAN AZ ÁTFUTÁSI IDŐK CSÖKKENTÉSÉVEL ÉS A SZŰK KERESZTMETSZETEK MEGSZÜNTETÉSÉVEL KAPCSOLATBAN
Az átfutási idők csökkentésével kapcsolatos feladatok 149
A szűk keresztmetszetek megszüntetésével kapcsolatos feladatok 152
Tizenharmadik fejezet
AZ EGYENLETES, ÜTEMES TERMELÉS KÉRDÉSE A VEGYIPARBAN
A vegyipar egyenletes, ütemes termeléssel kapcsolatos sajátosságai 161
Az egyenletes, ütemes termelés fogalma 163
Óragrafikonok készítése és alkalmazása 170
Az egyenletes, ütemes termelésre vonatkozó számítások módszere 177
1. Az egyenletességi tényező meghatározása 177
Termelési feladatok számítása 179
2. A gyártási ciklus időtartamának számítása 181
3. Az ütemes munka megszervezése az üzemrészekben 189
A vállalat, az üzem, az üzemrész ütemes munkáját előmozdító legfontosabb szervezési és
műszaki rendszabályok 192
I. A gyártás szerinti különválasztás terén 192
II. Az üzemek közötti tervezés terén 193
III. Az üzemen belüli tervezés terén 194
IV. A műveleti előkészítés a munkahelyek kiszolgálása terén 196
V. A technológiai folyamatok tökéletesítése terén 198
VI. A javítási gazdálkodás terén 198
VII. A szakképzettség emelése terén 199
A vegyipari vállalatok egyenletes termelésének megszervezésével kapcsolatos feladatok 201
A kooperációs munka megszervezése 202
A tervek helyes lebontása (tervezési feladatok) 203
1. A negyedéves tervek havi ütemezése 203
2. A havi programm elkészítése 205
3. TMK-terv és programm 209
A tervteljesítés biztosításával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok 209
1. Műszaki és anyagi feltételek biztosítása 209
2. Az anyagutalványozás módszere (limitkártya) 214
3. Műszaki nyilvántartás a termelés menetének rögzítésére 216
A tervellenőrzéssel kapcsolatos feladatok 228
Tizennegyedik fejezet
A DISZPÉCSER MUNKÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE. DISZPÉCSER-DOKUMENTÁCIÓ FELFEKTETÉSE
A diszpécser tevékenységének jellemzése 238
Diszpécser-napló 240
Operatív diszpécser-grafikonok és táblázatok 241
A diszpécser-értekezlet megszervezése és lebonyolítása 242
Tizenötödik fejezet
A TERMELÉSI-DISZPÉCSER-OSZTÁLY KAPCSOLATA A KISEGÍTŐ-, SZOLGÁLTATÓ- ÉS TÁRSOSZTÁLYOKKAL
Kisegítőüzem 247
Szolgáltatóüzem 247
Társosztályok 247
Anyagbeszerzési osztály 248
Szállítási osztály 248
Műszaki ellenőrzési osztály 253
Tizenhatodik fejezet
A TERMELÉSI DISZPÉCSER-OSZTÁLY FELADATA A TERVSZERŰ MEGELŐZŐ KARBANTARTÁSI TERV ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN
TMK üzem diszpécser-feladata 259
A termelési diszpécser-osztály határidőzési feladatai a TMK vonalán 260
A termelési diszpécser-osztály feladata a gyártáselőkészítés vonalán a TMK-val kapcsolatban 261
A vegyipar sajátosságai a TMK szervezésével kapcsolatban 262
Termelési és karbantartási tervek összehangolása 262
Tizenhetedik fejezet
MŰSZAKI SZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK TERVE
A műszaki szervezési intézkedések fogalma 266
A műszaki szervezési intézkedések tervének célja 266
A MÜSZINTTERV lényege 267
A műszaki szervezési intézkedések osztályozása és jellemzői 270
A termelési diszpécser-osztály feladata a MÜSZINTTERV-hónap megszervezésével kapcsolatban 272
A munkairányító- (diszpécser-) szolgálat feladata a MÜSZINTTERV-vel kapcsolatban 273
Tizennyolcadik fejezet
KÜLÖNBÖZŐ IRÁNYÍTÓ- ÉS ELLENŐRZŐ KÉSZÜLÉKEK (TECHNIKAI SEGÉDESZKÖZÖK)
I. Telefonösszeköttetés 274
1. Egyszerű és MI-118-as telefonkészülék 274
a) Az MI-118-as diszpécser-berendezés kezelése 282
b) Az irányító-támpont felhívása 282
c) Körözvénybeszélgetés 282
2. Erősítő használata 283
a) Alállomások hívása 283
b) Az irányító felhívása 284
c) Körözvénybeszélgetés 284
3. Speciális szolgáltatások 286
a) A vezető I. és II. külön vonala 286
b) Külső vonalcsatlakozás 287
c) A gyári megafonhálózatra való kapcsolás 287
II. Kereső-jelző berendezések 293
III. Hívó-jelző berendezések 294
Tizenkilencedik fejezet
DISZPÉCSER-RENDSZER HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATI MÓDSZEREI A VEGYIPARBAN 299
Huszadik fejezet
A DISZPÉCSER-SZERVEZET SZEMÉLYI KÉRDÉSEI 303
Felhasznált irodalom 309
VÁLLALATI TERVEZÉS
Első fejezet
ÁLTALÁNOS RÉSZ
1. A tervgazdálkodásról 313
2. A párt, az állam és a tömegek szerepe a tervezésben 317
3. A tervezés módszerének fejlődése 318
4. A vállalati tervezéssel kapcsolatos fogalmak 321
5. A vállalati terv fejezetei és a tervfejezetek közötti összefüggések 324
Második fejezet
TERMELÉSI TERV
1. A termelési terv elköltésének szempontjai 528
2. A vállalati, éves termelésig tervfeladatainak meghatározása 330
3. A vállalati termelési terv felbontása negyedévekre a negyedéves tervek havi ütemezése 335
4. A havi programm elkészítése 335
5. A termelési terv kidolgozásának módja 339
Harmadik fejezet
MŰSZAKI FEJLESZTÉSI TERV
1. A műszaki fejlesztés tervezésének elvi alapjai 351
2. A műszaki fejlesztés eszközei ás forrásai 353
3. A műszaki fejlesztési terv elkészítésének módja 355
Negyedik fejezet
ANYAGI MŰSZAKI ELLÁTÁSI TERV
1. Az anyagtervezéssel kapcsolatos fogalmak 365
2. Az anyagi műszaki ellátási terv kidolgozásának módja. Az anyagterv részei 372
Ötödik fejezet
MUNKAÜGYI TERV
1. A munkaügyi terv tartalma és feladatai 579
2. A munkaügyi terv kidolgozásának módja 366
Hatodik fejezet
ÖNKÖLTSÉGI TERV
1. Az önköltségi tervezés, szempontjai 393
2. A vállalati önköltségi terv elkészítésének módszere 399
Hetedik fejesét
BERUHÁZÁSI TERV
1 A beruházások osztályozása 412
2. A beruházások tervezésének főbb irányelvei 414
3. A beruházási terv kidolgozásának módszere 415
FELÚJÍTÁSI TERV 417
Felhasznált irodalom 419
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Vegyipari diszpécser Vegyipari diszpécser Vegyipari diszpécser Vegyipari diszpécser Vegyipari diszpécser

A gerinc és pár lap javított.

Állapot:
3.660 ,-Ft
18 pont kapható
Kosárba