A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Hidrológiai Tájékoztató 1970. június

Szerző

Kiadó: Magyar Hidrológiai Társaság-Forrás Vízgazdálkodási Egyesülés
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 192 oldal
Sorozatcím: Hidrológiai Tájékoztató
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 29 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókat, ábrákat tartalmaz. Német nyelvű összefoglalóval.

Tartalom

MEGEMLÉKEZÉS ELHUNYT TISZTELETI TAGJAINKRÓL
Dr. Vitális György: Dr. Schréter Zoltán---5
Dr. Lászlóffy Woldemár: Hallóssy Ferenc--6
Dr. Vendel Miklós: Boronkai Pál----- 7
Györke Olivér: Dr. Szilágyi Gyula----- 8
Dr. Vendl Aladár: Emlékezés az első magyar
mérnökgeológusra-------- 9
Dr. Bendefy László: Nopcsa Ferenc a tudós és az
ember------------10
Dr. Lukács Dezső: Emlékezés id. Entz Gézára halála ötvenéves évfordulója alkalmából--13
Dr. Vitális György: 100 éves' a Földtani Közlöny,
50 éves a Hidrológiai Közlöny és 10 éves a
Hidrológiai Tájékoztató-------15 4
Dr. Bugyi Balázs: A Nemzetközi Orvosi Hidrológiai Társaság félévszázados történetének magyar vonatkozásai---------17
Dr. Vitális Sándor: A vízellátás helyzete és távlati célkitűzései Magyarországon----13
Lenes Mária: A csapadékmérők magassági elhelyezése ------------23
Dr. Bolberitz Károly: Fémlemezből készült ivóvíztartályok és higiénés követelményeik--24
Czédli Görgy - Dr. Kubatov János: Felsőfokú vízügyi szakemberképzés Baján-----28
Gaál László-Hanák Vilmos-Hegyessy László:
Eljárás 'hévizekből kivált vízkő üzemelés közben történő leoldására, korroziógátló inhibitorok alkalmazásával--------31
Dr. Gondozó György: Robbanástechnika alkalmazása a vízföldtani kutatásban-----36
Horváth Imre: Az ülepítők vizsgálatának és tervezésének néhány gyakorlati kérdése---38 B
Kontúr György: Vízi utak gazdaságossága---42
Morsányi László: Víztoronyépítés előregyártott
elemekből-----------44
Nagy L. Dénes: A víz- és szennyvíztisztítás fejlődése az elmúlt 10 év folyamán-----48
Dr. Oroszlány István: Az öntözéstechnika fejlesztése érdekében végzett és a jövőben végzendő kutatások----------50
Dr. Öllős Géza: Ivóvíztározó-medencék tervezésének néhány áramlástani szempontja--52
Dr. Pataki Nándor: Víztermelő kutak rétegkapcsolása korszerű módszerekkel----55
Pásztó Péter - Pintér Péter: A vízminőségvédelem időszerű kérdései, különös tekintettel a
Körösök vidékének vízminőségvédelmére - 63
Dr. Schedel Andor: Új szempontok a Dunamedence vízrajzi vonatkozású ókori földrajzi
nevei eredetének kutatásához-----66
Szilágyi László: Víztornyok és víztároló medencék szigetelése polietilén fóliával----70
Thoma Frigyes: Trópusi éghajlaton végzett párolgáscsökkentő kismintakísérlet-----77
Dr. Cziráky József: A Dunántúl ásvány- és gyógyvizei----------- 82
Garád Róbert: Régi, műemléki és szigetelés nélküli épületek felújítása, karbantartása, elektroozmotikus falszárítási eljárások soproni tapasztalatai----------84
Kiss István: A Nádor völgy vízminőségi helyzete-------------85
Vajnai Imre: Székesfehérvár város vízrendezésének múltja és jelene------- 88
Károlyi Zoltán: A Velencei tó vízgazdálkodási kérdései-------------93
Dr. Karácsonyi Sándor - Margittay Endre - Dr. Scheuer Gyula: Víztározási vizsgálatok Kaposvár térségében---------98
Paál Tamás: „Új forrás" a Rózsadombon ----103
Zoller József - Zsámboki Lajos: A markazi tározó--------------105
Marik János: A mezőkövesdi Zsóry-fürdő I. számú hévízkútjában üzem közben végzett vízkőeltávolítási kísérletek-------110
Hegyiné Pakó Júlia: Hidrotermális hatások vizsgálata a miskolctapolcai Nagykőmázsán-114
Kontúr István: A Duna-Majna-Rajna csatorna
(RMD) munkálatai előtérbe hozzák a Duna-Tisza csatorna megvalósítását-----118
Dr. Nagy Elemér: Dr. Bendefy László: A Ba13 kony-hegység geokinetikai viszonyainak földkéregszerkezeti vonatkozásai (Könyvismertetés -------------121
Rásonyi László: Dr. Bendefy László-dr. V. Nagy Imre: „A Balaton évszázados partvonal változásai" (Könyvismertetés)------122
Beszámoló a Diplomaterv pályázat eredményéről ------------122
A XI. HIDROBIOLÓGUS NAPOK KERETÉBEN MEGRENDEZETT SZIKESVIZI SZIMPÓZIUM
ELŐADÁSAI 123
Dr. Megyeri János: Tájékoztató a magyarországi
szikes vizek kutatásáról -------123
Dr. Molnár Béla: A dél-alföldi szikes tavak keletkezése -----------124
Dr. Tamásné Dr. Dvihally Zsuzsa: A kémiai és
optikai változások dinamikája a magyar szikes vizekben----------130
Szépfalusi József: A dél-alföldi szikes tavak kémiai vizsgálata (Rövid összefoglalás)---132
Dr. Megyeri János: összefüggések a környezeti
tényezők és a szikes vizek mesozooplanktonja között----------- 134
Dr. Ferencz Magdolna: Zoobenthos vizsgálatok
szikes vizekben----------135
Di. Richnovszky Andor: Adatok az Alföld szikes
vizeinek Mollusca-faunájárói------137
Dr. Marián Miklós: A magyarországi szikesek
vertebra faunája---------139
Dr. Sterbetz István: A szikes vizek madártani
problémái Magyarországon------.141
Dr. Ruttner-Kolisko Ágnes: Rotatoriák mint a
szárazföldi sósvizek kemizmusának indikátorai ------------142
Dr. Löffler Heinz: Alkalitavak földrajzi eloszlása és keletkezése---------145
Dr. Nemenz Haraid: Az ozmoregnláció fiziológiai
problémái a szárazföldi sós vizekben ---148
Dr. Donászy Ernő: A Fertő-tó limnológiai kutatásainak eredményei 1966-1968 ---- 151
Dr. Neuhuber Friderike: Adatok a Fertő tó kémizmusához ----------152
Dr. Kárpáti István - dr. Kárpátiné Nagy Vera-
Borbély György - Szekér Lajos: A Fertő tavi
vegetáció-kutatásaink célkitűzése és eredményei --------------156
Dr. Löffler Heinz: Adalék a Fertő tó üledékeinek ismeretéhez---------- 158
Dr. Schiemer Fritz: A Fertő tó bentosza, különös
tekintettel a Nematodákra------159
Dr. Festetics Antal: A pannóniai szikes tócsák
madártani problémái--------162
Csávás Imre: Rizstermesztés szikes talajainkon
és annak hatása a természetes vegetációra - 165
Dr. Bérezik Árpád: A rizsföldek mezofaunájának
populációdinamikai viszonyairól----168
Dr. Fábry Györgyné: Szikestalajok néhány halastavának kémiai vizsgálata - ----169
Garád Róbert: Beszámoló a Sopron város közfürdő helyzetével foglalkozó ankétról---176
Dévény István: Emlékünnepség a szegedi árvíz
90 éves évfordulója alkalmából-----177 1
Ébényi Miklós: Szakoktatási filmbemutató a Magyar Hidrológiai Társaságban----->178 j
Dr. Vitális Sándor: A Balaton vízgazdálkodása
(Elnöki megnyitó) ----------179
Ember Károly: Beszámoló az aldunai tanulmányutakról ------------180
Tóth József: A Debreceni vízminőségvédelmi kiállítás ------------182
Dr. Bérezik Árpád: Beszámoló a XI. Hidrobiológus Napok keretében megrendezett szikesvízi szimpóziumról--------183
Pammer Pál: 10 éves a M agyar Hidrolt gifii Tár5 saság Nyíregyházi Csoportja-----184
Dr. Cziráky József: A második nemzetközi Balneotachnikai Szimpózium---- - - 183
Dr. Székely Miklós és Dr. Bauer Jenő hozzászólásával------ 187
Összefoglaló tagtársaink 1969. évi külföldi útjairól
és külföldi szakemberek beutazásáról--188
Barátosi Kálmán: Mammutfog lenyomat a Budai
Várbarlangban---------189
Csobok Veronika: Víztározás az altalaj hézagaiban (Ismertetés)-------------189
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Hidrológiai Tájékoztató 1970. június Hidrológiai Tájékoztató 1970. június

A borító enyhén foltos, gerincén bejegyzés látható.

Állapot:
3.560 Ft
1.780 ,-Ft 50
9 pont kapható
Kosárba