A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Zselic erdei

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága
Kiadás helye: Pécs
Kiadás éve:
Kötés típusa: Tűzött kötés
Oldalszám: 145 oldal
Sorozatcím: Dunántúli dolgozatok
Kötetszám: 4
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Készült 700 példányban. Melléklettel. Fekete-fehér ábrákkal illusztrálva.

Előszó

A jelen munka egy kandidátusi értekezés része volt, amely célul tűzte ki, hogy a Zselicnek, - hazánk egy erdőgazdaságilag igen jelentős tájának - erdőtársulásairól, mint elméleti és erdőtípusairól,... Tovább

Tartalom

ELŐSZÓ ....................................................................................6
I. ÁLTALÁNOS RÉSZ ........................................................7
A Zselic erdeinek vizsgálata és az
alkalmazott módszerek
A vizsgálatok ...................................................................7
A módszerek ..............................................8
A Zselic földrajzi viszonyai
A Zselic földrajzi helye ....................................10
A Zselic jelenlegi felszíne .............................11
A Zselic története
A terület földtani kialakulása és története a negyedkorig ........ 13
A táj klíma- és vegetációtörténete az utolsó jégkorszaktól ........ 15
A Zselic kultúr- és erdőtörténete a történelmi időkben .......... 18
A Zselic éghajlata
Az éghajlat jellege .................................. 21
Éghajlati elemek .................................... 24
A talaj
A Zselic talajviszonyai................................ 27
A Zselic általános növényföldrajz a
A terület botanikai kutatásának története .......... .......... 30
A Zselic növényföldrajzi helye .......................... 31
Növénytakaró, szukcesszió, klimax ........................ 34
A Zselic növénytársulásainak áttekintése .................... 38
Néhány általános cönológiai kérdés
Az illír bükkösök kutatásának története...................................40
A bükkösök felosztásának kérdése ....................................................42
A cönológiai kategóriák és az asszociációfogalom kérdéséről ................46
II. A ZSELIC ERDŐTÁRSULÁSAI ÉS ERDŐTÍPUSAI
A. TERMÉSZETES ERDŐK ........................................49
Ligeterdők .. ........................................49
A ligeterdők újabb rendszereiről .............................................50
Égerligetek /Alnion glutinosae-incanae/ ................ 52
1. Aegopodio-Alnetum.....................................................52
Termőhely .. .. .. .......................................52
Növényzet .. .............................. .. 53
Mikroklíma ..................................................54
ökológiai csoportok.................................................55
Flóraelemzés...................................................55
Erdészeti vonatkozások ................................................. 55
2. Carici acutiformi-Alnetum......................56
Termőhely .......... .. .... .................56
Növényzet ...................... .. ........ 57
Flóraelemzés .. .. .. .. ........ .. .. .. .........57
Ökológiai csoportok .. .. .. .. .. ...... .. .. 59
Erdészeti vonatkozások ...........................59
fal-délkelet-európai elegyes keményligetek /Ulmion/
3. Fraxino pannonicae - Ulmetum .. ..................60
Termőhely ............................61
Növényzet ........................ 62
Mikroklíma.................................62
Flóraelemzés .. .. .. .. .. .....................64
Ökológiai csoportok .. .............................64
Erdőtípusai .. .. .. .. ...................... .......64
a. Üde salátaboglárkás-szagosmügés kőris-szil-tölgy ligeterdő /ficarietosum/ .................. .........65
b. üde-félnedves erdei szálkaperjés kőris-szil-tölgy ligeterdő /brachypodietosum silvatici/ ......65
c. nedves sédbúzás kőris-szil-tölgy ligeterdő /deschampsietosum caespitosae/ .. .. ......... ......66
d. vizes posványsásos kőris-szil-tölgy ligeterdő /caricetosum acutiformis........................................67
Zónális erdők
Bükkösök és elegyes mezofil lomberdők /Fagetalia silvaticae/......................................68
Az illír bükkösök és elegyes mezofil lomberdők asszociációcsoportja /Fagion illyricum/ ................. 69
4. Helleboro dumetorum-Carpinetum..........70
Növényzet ....................................74
Flóraelemzés ....................................75
Ökológiai csoportok .. . ............................75
A száraz szubasszociációcsoport
a. száraz egyvirágú gyöngyperjés gyertyános-tölgyes /melicetosum uniflorae/ ............... 76
b. félszáraz bükksásos gyertyános-tölgyes /caricetosum pilosae/ .... 77
c. üde szagosmügés gyertyános-tölgyes /asperuletosum/............ 78
A nedves szubasszociációcsoport
d. üde-félnedves madársóskás gyertyános-tölrgyes /oxalidetosum/ ..80
e. félnedves podagrafüves gyertyános-tölgyes /aegopodietosum podagrariae/..81
5. Vicio oroboidi-Fagetum .. .. .. .. .......... .. .. .. .. ... ..82
Növényzet .. ................ .. ........ .. .......86
Flóraelemzés .................... .............. 86
Ökológiai csoportok.......... .. .. .. ................ 86
A száraz szubasszociációcsoport
a. száraz acidofil perjeszittyós bükkös /luzuletosum albidae/ ...... 87
b. száraz egyvirágú gyöngyperjés ezüsthársas bükkös /melicetosum uniflorae/................................87
c. félszáraz bükksásos ezüsthársas bükkös /caricetosum pilosae/....88
d. üde szagosmügés ezüsthársas bükkös /asperuletosum/............ 89
e. üde hegyi csenkeszes ezüsthársas bükkös /festucetosum drymeiae/ .. 91
A nedves szubasszociációcsoport
f. üde-félnedves madársóskás ezüsthársas bükkös /oxalidetosum/ ...... 92
g. félnedves podagrafüves ezüsthársas bükkös /aegopodietosum podagrariae/..................... 93
A bükkös erdőtípusok összehasonlító mikroklíma-viszonyai .......... 94
Ezüsthársas cseres-tölgyesek ............ 104
6. Tilio argenteae-Quercetum petraeae-cerris ...... ............ 104
B. KULTURERDŐK ........................................108
III. A ZSELIC ERDÉSZETI JELENTŐSÉGŰ FAFAJAI
Bükk /Fagus silvatica és ssp. moesiaca/ ....................109
Kocsánytalan tölgy /Quercus petraea/ ...................... 110
Erdeifenyő /Pinus silvestris/ ............................ 111
Ezüsthárs /Tilia argentea/..................... ........112
Gyertyán /Carpinus betulus/ ............................ 113
Nemes nyárak telepítési lehetőségei a Zselicben .......... ...... 114
Nézgás éger /Alnus glutinosa/ ............................115
Kocsányos tölgy /Quercus robur/ .......................... 115
Cser /Quercus cerris/ .................................116
• Magyar tölgy /Quercus farnetto/ .......................... 116
Magyar kőris /Fraxinus angustifolius ssp. pannonica/ ............ 116
Akác /Robinia pseud-acacia/ .. ..........................117
Fekete vagy amerikai dió /Juglans nigra/ .................... 117
Egyéb lombos fafajok..................................117
Fenyőfélék ........................................118
IV. FÜGGELÉK
A felvételek adatai .............. .................... 119
A bükkös és gyertyános-tölgyes táblázat akcidentális fajai ........ 121
V. IRODALOMJEGYZÉK............................123
THE FORESTS OF ZSELIC
and their relationship to the beechwoods of western Balkan /Summary/ .. 132

Borhidi Attila

Borhidi Attila műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Borhidi Attila könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem