A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalmi hagyományaink

Kilenc évszázad írásaiból

Fülszöveg

Szöveggyűjteményünk a jugoszláviai magyar irodalomnak nemcsak régebbi évtizedeit idézi meg, hanem mintegy előtörténetként az írásbeliségnek azokról az emlékeiről is szólni akar, amelyek azokon a területeken születtek, melyeken a jugoszláviai magyarság élt vagy ma is él. A jugoszláviai magyar irodalom csak 1918-ban született, a magyar szellemi élet, irodalmi műveltségünk története viszont évszázadokkal mérhető immár, s valójában egyidős az egyetemes magyar kultúra írásbeliségével, függetlenül attól, hogy a latin nyelvről van-e szó, vagy anyanyelvünkről, amelynek első összefüggő emlékei éppen vidékeinkhez kapcsolódnak.
Felmerülhet tehát a kérdés: nem ellentmondás-e, nem erőszakolt-e a jugoszláviai magyar irodalom kapcsán külön is szemlélni és számba venni azokat az írókat, akik tájaink szülöttei, s akkor éltek és dolgoztak, amikor a "jugoszláviai magyar irodalom" fogalma még nem létezett, s a lehető legtermészetesebb módon a magyar irodalom munkásaiként váltak ismertté, és manapság... Tovább

Tartalom

Bevezető
Az előtörténetből
Az aracsi dombormű felirata21
Bécsi-kódex: Johel próféta jövendölése22
Müncheni-kódex: Lázárról23
Apor-kódex: Deboráh éneke24
Váradi Péter: Báthori Miklós váci püspökhoz25
Szabadkai Mihály: Cantio Petri Berizlo27
Pominóczky Fülöp mondókafeljegyzése30
Szerémi György: Magyarország romlásáról31
Brodarics István: Igaz leírás35
Zay Ferenc: Az Nandorfejírvár elveszésének oka e vót esött37
Tőke Ferenc: Historia obsidionis insulae antemi, que nunc regia Sziget vocari solita est...40
Veresmarti Mihály: Megtérése históriája44
Ismeretlen szerző: Constantinusnak és Victoriának egymáshoz való igaz szerelmekről írott comoedia46
Jámbor Pál (Hiador): Párisi emlékek50
Dömötör Pál: Pacsirta-dalok53
Papp Dániel: Tündérlak Magyarhonban54
Králjevics Márkó57
Gozsdu Elek: A nádsíp64
Herczheg Ferenc: A Gyurkovics lányok72
Csáth Géza: A varázsló kertje79
Kosztolányi Dezső: Pacsirta84
Somfai János: Pincében90
A hagyományok szellemében
Milkó Izidor: Gesztenyefám95
Ambrus Balázs: Chanson99
Oly szépek100
Hirdetés100
Lovász Pál: A csárda102
Ősz103
Arányi Jenő: A szentendrei bíró104
Debreczeni József: Az elvarázsolt kert110
Hintázók111
Radó Imre: Lement a muzsikaszó ára113
Az irodalmi avantgarde vonzásában
György Mátyás: Sárga gyümölcsök121
Őszi piktura122
Ismét csudák123
Haraszti Sándor: Asszonydicséret125
Mikes Flóris: Ének tizenhat évről és tizenhat óráról127
Üzenet a háború mamájának128
Láng Árpád: Igen-Nem-Fehér-Fekete130
Tamás István: Ki látja a húszéveseket136
A favágó metamorfózisa137
Suboticai vasárnap-délutánok138
Csuka Zoltán: Életérés a lázas őszben139
Az őstehén140
Az alfa idejében141
Egyszerű holttest a szemétdombon142
Fekete Lajos: Májusi csoda fog esni144
Gonosz cselédek házai146
Bácska147
Sinkó Ervin
A gazdátalan világ151
Ködben152
A háború regényírói
Munk Artur: Hinterland159
Darvas Gábor: "Mindent meggondoltam és mindent megfontoltam..."160
Szenteleky Kornél
Bácskai éjjel175
Kesergő szerelem176
Október182
Ákácok alatt184
A kalangya köre
Szirmai Károly: A dombtetőről193
Felhők között194
"Hé, kocsmáros, italt adjál!"194
Farkas Geiza: A fejnélküli ember199
Bencz Boldizsár: Szomorú batáron húszévesek204
Mocsár és tenger205
Kristály István: Röttenetösen szép búza...206
Herceg János: Kekez Tuna lakodalma210
Börcsök Erzsébet: A végtelen fal221
Berényi János: Erős váram: az élet227
Holdtölte227
Majtényi Mihály: Onuc Péter harangjai229
Dudás Kálmán: Notturnó239
Hegyesi tél240
Havas Károly: Öreg ház a csirkepiacon242
A szociális irodalom
Somogyi Pál: Egy nap255
Laták István: A pokol259
Tavasz a Jaszi-barán259
A kültelek260
Gál László
Nem akarok 33 éves lenni265
Vak a híd alatt268
Subotica269
Jegyzetek271
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalmi hagyományaink Irodalmi hagyományaink Irodalmi hagyományaink Irodalmi hagyományaink

Könyvtári könyv volt. A borító enyhén kopottas.

Állapot: Közepes
810 Ft
320 ,-Ft 60
5 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Irodalmi hagyományaink Irodalmi hagyományaink Irodalmi hagyományaink Irodalmi hagyományaink

A borító enyhén kopott, töredezett, a lapélek kissé foltosak.

Állapot:
810 Ft
560 ,-Ft 30
8 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Irodalmi hagyományaink Irodalmi hagyományaink Irodalmi hagyományaink Irodalmi hagyományaink Irodalmi hagyományaink Irodalmi hagyományaink

A borító kissé kopott, foltos, a gerinc elszíneződött. A címlapon tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot:
810 ,-Ft
12 pont kapható
Kosárba