A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Létünk 1990. január-december

Társadalom, tudomány, kultúra/XX. évf. 1-6. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Előszó

Részlet:

A nemzet, mint történelmi termék, ma is élő, változó, alakulóban levő társadalmi közösség. A nemzeti vonatkozású kérdések többnyire éppen ehhez a változáshoz kötődnek, a nemzeti... Tovább

Tartalom

Január-február
Hódi Sándor: Beilleszkedés, integráció, asszimiláció7
Voigt Vilmos: A magyar néprajz helye a társtudományok között25
Bori Imre: "Képzelőerőm... meghalt embereket kelt életre" (Egy készülő Andric-könyv fejezete)38
Sturc Béla: Vajdaság természeti értékei megóvásuk szemszögéből48
Immanuel Wallerstein: A francia forradalom mint világtörténelmi esemény67
Örökség
Jung Károly: Borislav Jankulov elfelejtett délszláv hősdal-fordításai - A magyar-délszláv kapcsolattörténeti archeológia ismeretlen fejezete81
Bánovity Szekula és a török császár (Borislav Jankulov fordítása)91
Kitekintés
Két beszélgetés Dobos László szlovákiai magyar íróval
- Állandó építkezés - a kis szellemi közösségek íratlan parancsa (Szilágyi Károly interjúja)94
- A "gyöngéd" forradalom kihívása (Stark R. László interjúja)102
Jelen és múlt
Bela Duranci: A jugoszláv szobrászat V. pancsovai kiállítása105
Gajdos Tibor: Szabadka képzőművészete - történeti áttekintés122
Szimpozion
Karikó Sándor: Lukács-szimpozion Szegeden - tízéves a szegedi Lukács-kör140
Nagy József: Szabadkai vitaestek - Quo vadis Jugoszlávia?144
Könyvszemle
Beszédes Valéria: Monográfia a magyarországi délszlávok szokásairól148
Hajbe Éva: Társadalomtudomány és környezet150
Március-június
Alain Lipietz: Az adósságprobléma, Európa integrációja és a világválság új szakasza165
Paul Philips: Az adósságválság és a kelet-európai változások181
Zarko Puhovski: A jogállam igényének etikai megalapozása189
Hódi Sándor: Túlfűtött azonosságtudat: a nacionalizmus206
Dokumentum
Papp Imre: Többpártrendszer lépésről lépésre222
Dragoslav Grujic: Szövetségi és köztársasági törvényes rendelkezések a politikai szerveződés szabadságáról226
Tagolódó politikai színtér (I. rész)
Előszó234
Bosznia-Hercegovina Szocialista Ifjúsági Szövetsége244
Demokrata Alternatív Mozgalom258
Demokrata Fórum261
Demokrata Földműves-Környezetvédő Párt 265
Demokrata Megújhodási Mozgalom270
Demokrata Párt279
Demokrata Szabadságpárt297
Denacionalizációs Egyesület300
Emberi Jogok Macedóniai Fóruma305
Fennmaradás Környezetvédő Egyesület311
Független Újságíró Egyesület316
Horvát Demokrata Közösség318
Horvátországi Magyar Néppárt329
Horvát Parasztpárt330
Horvát Szociálliberális Szövetség333
Jugoszláv Demokrata Kezdeményezés Egyesülete336
Jugoszláv Munkáspárt339
Jugoszláv Önálló Demokrata Párt344
Jugoszláv Szociáldemokrata Szövetség349
Jugoszláv Szövetség356
Kosovo Demokrata Szövetsége361
Liberális Párt363
Népi Demokrata Alternatív Mozgalom367
Ősz Párducok - Nyugdíjasok Pártja372
Radikális Néppárt376
Ruszinok és Ukránok Jugoszláv Szövetsége381
Szerb Megújhodási Mozgalom390
Szocialista Szövetség - A Horvátországi Szocialisták Szövetsége408
Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége416
Zöldek Környezetvédelmi Mozgalom422
Zöld Párt430
Szerkesztőségi közlemény434
Július-október
Válságelméletek
Losoncz Alpár: Stagfláció a huszadik század második felében - bevezető helyett443
Alain Lipietz: A fordizmus általános válságának világméretűvé válása: 1967-1984
Michael Piore - Charles Sabel: A tömegtermelési gazdaság válsága480
Michel Aglietta: A pénzügyi válságok mint a kapitalizmus szabályozásának szükségszerű mozzanatai511
Ljubica Teslic-Nadlacki: Az 1987. évi októberi tőzsdekrach okai és következményei532
Losoncz Alpár: Válság és történelem - a harmincas és a hetvenes évek válságának fényében555
Könyvszemle
Szöllősy Vágó László: Én és mi - mi és ők571
Gerold László: Naturalizmus-értelmezés574
Rehák László: Halotti beszéd az eddigi szocializmuskép felett580
Ózer Ágnes: Új könyv Péterváradról585
November-december
A nemzetiségek esélyei Jugoszláviában
Bevezető megjegyzések595
Várady Duro Degan: Az etnikai csoportok tagjainak valamint a polgároknak diszkrimináció-ellenes jogvédelme603
Vojislav Stanovcic: Az etnikai föderalizmus és a többségi uralom elve614
Silvo Devetak: Nemzeti államok - politikai pluralizmus - nemzeti egyenlőség - továbblépés634
Végel László: A kisebbségek közép-kelet-európai küldetése643
Sergej Flere: Demográfiai változások és változó nemzetiségi viszonyok649
Páli Sándor: A nemzetiségi önszerveződésről Vajdaságban658
Rehák László: Nyelvhasználat és önkifejezés667
Dusan Janjic: Kosovo a nacionalizmus és a fejlődés között673
Vesna Pesic: A kosovói és szerbiai viszályok lényege685
Könyvszemle
Rehák László: A szocializmus drámája692
Voigt Vilmos: A "balkáni művelődési körzet"697
Végre egy mai szerb népmesegyűjtemény699
Klein Rudolf: Magyarországi zsinagógák700
Szerkesztőségi közlemény703
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Létünk 1990. január-december Létünk 1990. január-december Létünk 1990. január-december Létünk 1990. január-december
Állapot:
4.980 Ft
2.490 ,-Ft 50
12 pont kapható
Kosárba