A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyarnak lenni

A hazaszeretet versei

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

Bornemissza Péter: Siralmas énnéköm7
Balassi Bálint: Óh, én édes hazám...8
Rimay János: Kiben kesereg a magyar nemzetnek romlásán11
Ismeretlen szerző: Pusztaság, kárvallás13
Gyöngyösi István: Intés a magyarokhoz16
A kuruc kor költészetéből
Magyarország romlásáról18
Nimród ágyékábul19
Kuruc tábori dal23
Ó szegény magyarság26
Erdélyi hajdútánc29
Boldog Asszony anyánk32
Bujdosó kuruc kesergője34
Rákóczi-nóta36
Batsányi János: Bíztatás42
Batsányi János: A franciaországi változásokra43
Baróti Szabó Dávid: A' magyar ifjúsághoz44
Verseghy Ferenc: A marsziliai ének45
Csokonai Vitéz Mihály: Magyar! hajnal hasad!50
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (I)52
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (II)56
Kazinczy Ferenc: A szabad Erdély a török elüzetése után58
Batsányi János: A hazai nyelv és tudományosság61
Kölcsey Ferenc: Hymnus63
Kisfaludy Károly: Rákosi szántó a török alatt67
Kisfaludy Károly: Mohács69
Kisfaludy Károly: Szülőföldem74
Kölcsey Ferenc: Zrínyi dala76
Kölcsey Ferenc: Huszt78
Vörösmarty Mihály: Az átok79
Vörösmarty Mihály: Magyarország címere80
Kölcsey Ferenc: Emléklapra81
Vörösmarty Mihály: Szózat81
Eötvös József: Bucsú84
Erdélyi János: Új évre89
Kölcsey Ferenc: Zrínyi második éneke91
Petőfi Sándor: Hazámban93
Vörösmarty Mihály: Honszeretet96
Vörösmarty Mihály: Hymnus101
Petőfi Sándor: Honfidal103
Bajza József: Ébresztő106
Vörösmarty Mihály: Országháza110
Eötvös József: Mohács113
Czuczor Gergely: Riadó114
Petőfi Sándor: Magyar vagyok118
Petőfi Sándor: A nép nevében121
Petőfi Sándor: Nemzeti dal124
Petőfi Sándor: A szabadsághoz127
Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger130
Petőfi Sándor: Két ország ölelkezése132
Petőfi Sándor: Élet vagy halál!135
Petőfi Sándor: Európa csendes, ujra csendes...139
Erdélyi János: A menekültek141
Arany János: Rendületlenül143
A szabadságharc korának népdalaiból
Hazám, hazám (I)146
Hazám, hazám (II)147
Látom a szép eget...147
Kossuth Lajos azt üzente149
Elindultam150
(Thaly Kálmán): Rákóczi Ferenc búcsúdala151
Vajda János: De profundis154
Reviczky Gyula: Március tizenötödikén158
Juhász Gyula: Magy népem...161
Kosztolányi Dezső: Hazafiság162
Kosztolányi Dezső: Álmodtam én is163
Ady Endre: A magyar Messiások165
Ady Endre: A fajok cirkuszában166
Ady Endre: Nekünk Mohács kell168
Ady Endre: Magyar jakobinus dala169
Ady Endre: A föl-földobott kő172
Ady Endre: Bujdosó kuruc rigmusa173
Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai176
Sajó Sándor: Magyarnak lenni178
Ady Endre: Hajlongni emerre, amarra182
Ady Endre: Sípja régi babonának184
Gyóni Géza: Csak egy éjszakára...186
Babits Mihály: Húsvét előtt189
Ady Endre: Üdvözlet a győzőnek195
Juhász Gyula: Gloria victis!197
Végvári (Reményik Sándor): Eredj, ha tudsz!200
Tóth Árpád: Szent nyomorék, riadj!204
Tóht Árpád: Hazám, hazám...207
Juhász Gyula: Tegnap, holnap208
Végvári (Reményik Sándor): Anteus210
Csanády György: Székely himnusz212
Juhász Gyula: Gyónás213
József Attila: Pogányos hitvallás magyarul214
Juhász Gyula: A szeri pusztán216
Babits Mihály: Hazám!218
Dsida Jenő: Kerülöm a nevedet! (Erdély)225
Füst Milán: A magyarokhoz228
Szabó Lőrinc: Hazám230
Dsida Jenő: Csokonai sírjánál232
Szabó Lőrinc: A sokféle hazáról235
Vas István: Szeptemberi vallomás237
Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus240
József Attila: A Dunánál243
Jékely Zoltán: Tengerparti elégia248
József Attila: Hazám251
Babits Mihály: Áldás a magyarra259
Illyés Gyula: Haza a magasban261
Illyés Gyula: Hazám265
Áprily Lajos: Beszélgetés a földdel267
Babits Mihály: Ezerkilencszáznegyven270
Faludy György: Óda a magyar nyelvhez273
Nemes Nagy Ágnes: Haza280
Radnóti Miklós: Nem tudhatom...280
Jékely Zoltán: Sirató283
Illyés Gyula: Magyar nyelv284
Illyés Gyula: Nem volt elég285
Balázs Béla: Honfoglalás290
Wass Albert: Dalol a honvágy293
Wass Albert: Ki a magyar?296
Wass Albert: Hontalanság hitvallása297
Rónay György: Tavasz elé299
Márai Sándor: Halotti beszéd303
Faludy György: Október 6.307
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról311
Páskándi Géza: Nem igaz!323
Páskándi Géza: Temetőbogarak327
Nemes Nagy Ágnes: Párbeszéd328
Csoóri Sándor: A Fekete-tenger partján328
Márai Sándor: (Nosztalgia)330
Kalász Márton: Hazám331
Kassák Lajos: Hazai földön333
Kerényi Grácia: Terra humana335
Áprily Lajos: Haza337
Utassy József: Magyarország!338
Illyés Gyula: Koszorú341
Garai Gábor: Magyarul345
Pilinszky János: Háromszínű lobogó347
Rónay György: A hajós hazatérése348
Baka István: Változatok egy kurucdalra I.351
Változatok egy kurucdalra II.353
Cs. Szabó László: Angol ősz354
Zilahy Lajos: Magyar írógép355
Kányádi Sándor: Mikor szülőföldje határát megpillantja358
Simonyi Imre: Rendületlenül359
Simonyi Imre: Történelmi lecke360
Illyés Gyula: Ne feledd a tért...363
Garai Gábor: A hazalátogatóhoz364
Petri György: A kis októberi forradalom 24. évfordulójára367
Petri György: Tojástükör369
Hegedűs Géza: Szonett az anyanyelvről371
Petri György: A 301-es parcelláról373
Balla László: A magyar nyelv374
Csukás István: Jeltelen sírok a nyelvben375
Kovács András Ferenc: Psalmus Transsylvanicus379
Faludy György: 1918382
Faludy György: 1956. Nem értjük őket383
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem