807.912

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Társadalmi átalakulás és ifjúság

A szabadság mint esély?

Tartalom

Bevezető13
Szelényi Zsuzsa: A konferencia köszöntője37
Lengyel László: "Társadalmi átalakulás és ifjúság"39
A fiatalok gazdasági helyzete47
Keszthelyiné Rédei Mária: A fiatalok és a gyermekek jövedelmi és kiadási helyzete Magyarországon a kilencvenes évek közepén47
Monostori Judit: A gyermekes családok önkormányzati segélyezése53
Munkaerőpiaci helyzet - foglalkoztatottság54
Szegő Szilvia: Ifjúság és a munka világa54
Lakatos Judit: Ifjúsági munkanélküliség58
Fóti János: Néhány szempont az ifjúsági munkanélküliség kérdésének vizsgálatához63
Lakatos Miklós: Foglalkoztatottság az ifjúság körében 1980-199667
Kemény István: Roma (cigány) fiatalok a munkaerőpiacon68
Bánfalvy Csaba: A magyarországi munkanélküliség két korszaka és a pályakezdő munkanélküliek74
Dalminé Kiss Gabriella: A munkatársadalom válsága és a fiatalok életesélyei75
Garami Erika: A munkaerő-piaci pozíciók javításának regionális aspektusai a fiatalok körében Győr-Moson-Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében76
Fejes Katalin: A munkaügyi tárca intézkedései a pályakezdők elhelyezkedésének a segítésére90
Gere Ilona: Segítő program a pályakezdők részére91
Lovas Ferencné: Hová fordulhat gondjával egy pályaválasztás előtt álló fiatal?93
Kerékgyártó Zsuzsa: Még mindig a tartós munkanélküliségről95
Szabó László: Pályakezdő munkanélküli fiatalok véleménye a munkavállalásról96
Szántó Tamás: A nonprofit szervezetek szerepe az ifjúsági munkanélküliség kezelésében97
Lannert Judit: Az ifjúsági munkanélküliség és az arra adott válaszok az oktatás területén (Nyugat-Európa és Magyarország)98
Szegő Szilvia: Kerekasztalbeszélgetés az Ifjúság és munka világáról - civil szervezetek, munkaügyi szakapparátus képviselői és tudósok részvételével 100
Oktatás106
Mezei István: Arccal a túlélés felé106
Liskó Ilona: Az iskolarendszer átalakulási tendenciái113
Fóti János: Az ifjúság elhelyezkedésének kérdései, a fiatalok munkanélkülisége, különös tekintettel az iskolázottság és szakképzettség kérdésére123
Molnár Anna: Cigány felzárkóztató programok az általános iskolában128
Bánfalvy Csaba: A fogyatékosok iskoláztatása Magyarországon131
Pálfy Zoltán: Moldvai csángó fiatalok erdélyi iskolákban135
Boros László: Új generáció a felsőoktatásban135
Vámos Dóra: A hatékonyság szerepe a felsőoktatásban136
Ránki Lantos Júlia: A szakképzés megjelenése az alsó középfokon137
Farkas Péter: Modellváltás a szakképzésben138
Ifjúsági kultúra139
Értékek, jövőkép139
Molnár Péter: Fiatalok jövőképe139
Bajda Beáta: Találkozási pontok intézményei és hallgatói jövőképben140
Antal Judit: Cigány és nem cigány gyerekek jövőképe141
Bauer Béla: Fiatal vállalkozók értékválasztásai142
Karikó Sándor: Ifjúság és etika147
Papp Attila: Tradíció és globalizáció- ifjúsági kulturális minták Csikszeredában148
Etnikai identitás, tolerancia, intolerancia149
Murányi István: Családi szocializáció és nemzeti identitás149
Gábor Kálmán - Balog Iván: Generációs konfliktus, konzumerizmus, nacionalizmus156
Veres Valér: A Kolozs és Kovászna megyei magyarság nemzeti kisebbségi identitásának néhány aspektusa158
Mares Diana: Ifjúság és etnikai attitűd vizsgálatok Romániában159
Gábrity Molnár Irén: Magyarságtudat, nemzeti identitástudat a Vajdaságban160
Diósi Pál: A fiatalok külföldi orientációja160
Enyedi Zsolt - Erős Ferenc - Fábián Zoltán: Előítéletesség és tekintélyelvűség a fiatalok körében161
Rudas János: Vélemények a zsidóságról172
Garami Erika: A fiatalok erőszakos mozgalmak iránti vonzalma. Néhány eredmény a TÁRKI 1993 végén lefolytatott ifjúságkutatásából173
Tarján G. Gábor: A skinhead mozgalom és a társadalom182
Politika kultúra, társadalmi részvétel188
Farkas András: A demokrácia fogalmának változása egyetemi hallgatóknál a rendszerváltozás folyamán188
Horváth Ágnes: Kecskeméti főiskolások és a demokrácia értékei194
Kulcsár László: Fiatalság, bolondság?201
Csákó Mihály: A politikai szocializáció kutatása közben205
Örkény Antal: A középiskolát bevégző korosztály politikai ismeretei és cselekvési mintái206
Marián Béla: Érzelmi és ideológiai dimenziók a középiskolások pártválasztásaiban207
Bajomi Iván - Székely Erika: Diákok részvétele a központi szintű oktatásügyi érdekegyeztetésben209
Domokos Tamás: Diákönkormányzati paradoxonok Veszprémben213
Gábor Kálmán - Balog Iván - Mátay Melinda - Narancsik Ágnes: Korlátozott részvétel, felemás integráció a demokratikus intézményrendszerben214
Veres Valér: A romániai magyar ifjúság civil szerveződéseinek, mozgalmi életének fejlettségi szinte221
Vallás222
Tomka Miklós: Vallás és ifjúság 1978-1993 között222
Imre Anna: Vallásosság a mai egyetemi hallgatók körében223
Révay Edit: Az újraindító szerzetesrendek társadalmi megformálódása és intézményesülése231
Török Péter: A magyar fiatalok egyházai242
Máté-Tóth András: Vallástudományok hallgatói igénye242
Gábrity Molnár Irén: Vallásosság Vajdaságban243
Polgár Viktória: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karára járó hallgatók vallásorientáltsága244
Kriaszter Emese: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem vizsgált hallgatóinak vallásorientáltsága245
Jancsák Csaba - Mészáros Ferenc: A piarista mint iskolatípus motivációja a szülők szemszögéből246
Fogyasztói társadalom, életmód és ifjúság247
Gábor Kálmán: Társadalmi átalakulás és ifjúsági kultúra247
Narancsik Ágnes: Az alternatív kultúrától a fogyasztói iparágig249
Vass Csaba: Ifjúság, szabadság, fogyasztói kultúra, globalizáció253
Agárdi Irma: A TOP-TV piaci esélyei254
Tóth László: "Hamburger-szex" és konzervatív ifjúság255
Zsolnai Anikó: Fiatalkori kötődések260
Gábor Edina - Nagy Brigitta: Kockázatkezelés és kockázatvállalás fiataloknál 261
Németh Erzsébet: AIDS-drog-Suicidium kortárs preventorok képzésének módszerei267
Bűnözés269
B. Németh Zsolt: Az ifjúság kriminális veszélyeztettségének néhány eleme269
Kó József: A magyarországi galeribűnözés néhány jellemzője274
Balázs Andrea: Gyermekek a gyermekbűnözésről277
Bodnár Csilla: A mundugumorok nevelési szokásainak és egy fiatalkorú bűnelkövetőnek egyéni terápiás anyagának összehasonlító elemzése278
Negrea Vidia: Fiatalkori antiszociális személyiségzavarok alapjelenségének klinikai, pszichológiai vizsgálata279
Nyári Katalin: Kommunikációs zavarok és devianciák280
Hatvani Erzsébet: Új helyen az előzetes280
Karanedev Ivánné: Tájékoztató a Népjóléti Minisztérium 1. sz. Fiúnevelő Intézete rendeltetési céljáról283
Farkas Judit: Fiatalkorú cigány elitéltek nevelése Tökölön283
Donáth Attila: Struktúraváltás a Bokréta utcai Ifjusági Otthonban284
Machács Mihály: Külső gondozás alapelvei és módszertana284
Kenderfi Miklós: A Bokréta utcai Ifjúsági Otthon "Hotel" szolgáltatása285
A konferencia előadói287
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem