A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Fejlesztési célok és alternatívák az élelmiszer-gazdaságban

Tartalom

Bevezetés11
A gabonatermelés és -feldolgozás várható fejlődése15
A gabonavertikum fejlődése16
A gabonatermelés és a -felhasználás alakulása16
A gabonafeldolgozás fejlődése25
A gabonatermelés fejlesztését befolyásoló tényezők27
A hazai igények várható alakulása27
A külpiaci elhelyezési lehetőségek30
A biológiai alapok fejlődése, kihasználásuk feltételei33
A termelés műszaki feltételeinek változása34
A fejlesztés alternatívái és a megvalósulás feltételei38
A termelés növelése és a felhasználás várható alakulása38
A fejlesztés fontosabb feltételei41
A malomipari tevékenység fejlesztési feltételei44
A szarvasmarha-tenyésztés fejlesztésének kérdései46
Az állatállomány és a termelés változása47
A tej és a marhahús iránti szükségletek alakulása51
A hazai fogyasztás51
A vágómarhaexport kilátásai53
A szükségletek kielégítésének forrásai, feltételei56
A biológiai és a technológiai előrehaladás56
A beruházások58
A takarmánygazdálkodás59
Az élőmunkaigény61
Tennivalók az állategészségügy terén62
A gazdasági szabályozás néhány kérdése63
A fejlesztés lehetséges irányai, mértéke és üteme64
A szarvasmarha-tenyésztés fő irányvonala64
Az ágazat fejlesztésének két lehetséges iránya67
Az élelmiszeripari feldolgozás69
A jövő kritikus pontjai71
Alternatívák a juhászat jövőjében73
A termelés alakulásának főbb jellemzői73
A hazai szükségletek alakulása77
Az exportigények és az importlehetőségek várható alakulása78
Az ágazatfejlesztés lehetőségei és főbb jellemzői79
A tömegtakarmányok és a melléktermékek fokozott hasznosításának esélyei83
A tömegtakarmány-bázis növelésének lehetőségei84
A tömegtakarmány-felhasználás növekedése86
A sertéshústermelés fejlesztésének céljai és lehetőségei89
Vágósertés-termelésünk helyzete90
A biológiai kapacitások alakulása91
A takarmánygazdálkodás helyzete94
A műszaki fejlesztés kérdései97
A vágósertés-termelés és -feldolgozás fejlesztésének alternatívái az ezredfordulóig 99
A sertéshús iránti szükséglet várható alakulása101
A termelés fejlesztésének főbb lehetőségei104
A sertéshústermelés fejlesztésének feltételei107
A baromfiágazat várható fejlesztési irányai114
Az ágazat fejlődésének főbb jellemzői115
A biológiai kapacitások alakulása116
Takarmányozási kérdések121
Műszaki és technológiai színvonal122
A hatékonyabb termelés lehetőségei123
A baromfiágazat várható fejlődése126
Az ágazat fejlődése 1985-ig127
A hosszú távú fejlesztrés alternatívái 128
A vágóbaromfi-feldolgozás feladatai, perspektívája132
Fejlődési irányok a kertészeti vertikumban134
A termelés fejlődése napjainkig135
A piaci igények várható alakulása143
A fogyasztói igények változásai143
Az exportlehetőségek alakulása147
Termeléspolitikai megfontolások a kertészeti ágazatok fejlesztésében
A zöldségtermelés fejlesztésének irányai és feltételei153
A gyümölcstermelés fejlesztésének irányai és feltételei156
A szőlőtermelés fejlesztésének irányai és feltételei161
A kertészeti termékek feldolgozásának fejlesztése162
Fejlesztési irányok és feladatok a konzerviparban162
Fejlesztési igények és feladatok a hűtőiparban164
Fejlesztési feladatok a Borászatban165
A kertészeti termékek forgalmazásának korszerűsítési lehetőségei166
A kistermelés szerepe napjaink és a jövő mezőgazdaságában169
A kistermelés célja és gazdasági háttere169
A mezőgazdasági kistermelés fejlődésének jellemzői172
A mezőgazdasági kistermelés jövőbeni fejlődését befolyásoló tényezők177
A kistermelés termelőerőinek várható változásai177
A gazdasági szabályozás és a kistermelés180
A mezőgazdasági kistermelés fejlődésének várható iránya és mértéke184
A foglalkoztatás- és az életszínvonal-politikai célkitűzések és a mezőgazdasági kistermelés189
A termelés fejlesztésének alternatívái194
Az élelmiszer-termelés változásai és szerkezeti átalakulása196
A növénytermelés szerkezetének alakulása, a földhasznosítás196
Szerkezetváltozás az állattenyésztésben202
Az élelmiszeripar termelésének növekedése és szerkezetváltozási irányai207
Az élelmiszerek felhasználásának változása és jövője211
A fogyasztói igények hatása és változási irányai211
Az export és az import szerkezete214
A fejlesztés irányai és főbb változatai218
Mellékletek227
Irodalom237
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Fejlesztési célok és alternatívák az élelmiszer-gazdaságban Fejlesztési célok és alternatívák az élelmiszer-gazdaságban Fejlesztési célok és alternatívák az élelmiszer-gazdaságban

A borító enyhén foltos.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
1.540 Ft
770 ,-Ft 50
6 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Fejlesztési célok és alternatívák az élelmiszer-gazdaságban Fejlesztési célok és alternatívák az élelmiszer-gazdaságban Fejlesztési célok és alternatívák az élelmiszer-gazdaságban Fejlesztési célok és alternatívák az élelmiszer-gazdaságban Fejlesztési célok és alternatívák az élelmiszer-gazdaságban Fejlesztési célok és alternatívák az élelmiszer-gazdaságban Fejlesztési célok és alternatívák az élelmiszer-gazdaságban Fejlesztési célok és alternatívák az élelmiszer-gazdaságban Fejlesztési célok és alternatívák az élelmiszer-gazdaságban

A védőborító kissé kopott, elszíneződött és javított. A lapélek foltosak, a borító kopott. Egy lap vágáshibás, néhány lapon aláhúzás található.

Állapot:
1.540 ,-Ft
12 pont kapható
Kosárba