A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Debreceni Szemle 1999. szeptember

A MTA Debreceni Területi Bizottsága és a Debreceni Egyetemi Szövetség folyóirata - VII. évfolyam 3. szám

Fülszöveg

A Debreceni Szemle tudományos folyóirat, amely a humán és társadalomtudományok, valamint a természettudományok minden irányzatának legújabb eredményeivel kívánja megismertetni a legszélesebb értelemben vett tudományos értelmiséget. Közölt és közlendő tanulmányainak stílusa, nyelvezete olyan kíván lenni, hogy befogadható legyen az illető tudományterületet nem művelő olvasó számára is.
A Debreceni Szemle az ugyanilyen címen 1927 és 1944 között megjelent folyóirat folytatójának tekinti magát, épít a századokon át kisugárzó debreceni szellem pozitív hagyományaira.
A folyóirat támaszkodik a város, a megye és a régió tudományos és értelmiségi potenciáljára, de országosan is csaknem egyedülálló célkitűzésének megfelelően a szóban forgó tudományterületek legjobbjai tollából közöl tanulmányokat.
A Debreceni Szemle hírt kíván adni a város és a régió tudományos eseményeiről (elsősorban is az MTA Területi Bizottsága és a Debreceni Universitas rendezvényeiről), illetve az ilyen eseményekről... Tovább

Tartalom

TANULMÁNYOK
Kővári Péter: Tudomány a médiában 323
Szűk Balázs: Alföldi mozgóképek 1958-1999 329
Bakó Endre: A Gulyás-költészet utóélete 343
RÉGIÓPOLITIKA
Süli-Zakar István: A régiók Európában és Magyarországon 355
Láng Eszter: Az Európai Unió regionális politikájának alapjai 371
Szabó Tamás: Megállítható-e az ezredfordulón Magyarország kettészakadása? 379
Berényi Dénes: Záró megjegyzések 386
DEBRECEN TÖRTÉNETÉBŐL
Pete László: Az olasz légió Debrecenben (1849) 387
Veress Géza: Küzdelem Debrecen egyeteméért 1912-1944 403
Németh Béla: Ottomar Nachtgall Gellius-kiadása Debrecenben 413
A TUDOMÁNY MŰHELYEIBŐL
Rex-Kiss Béla: Debrecen, a magyar vércsoportkutatás bölcsője 419
D. Molnár István: Ötvenéves-e a debreceni szlavisztika? 427
KÖZÖS DOLGAINK
Lizanec Péter: Hungarológiai Intézet Ungváron 435
SZEMLE
Két könyv az „áramlat-élményről"
1. Csikszentmihályi Mihály: Flow - Az áramlat - A tökéletes élmény
pszichológiája
2. Csikszentmihályi Mihály: És addig éltek, amíg meg nem haltak -
A mindennapok minősége (Berényi Dénes) 447
ifj. Barta János: „Napkirályok" tündöklése (Pósán László) 449
D. Rácz István: Költők és maszkok (Bertha Csilla) 450
Karén Armstrong: Jeruzsálem - egy város, három vallás (Takáts Előd) 454
Tilkovszky Lóránt: Nemzetiségi politika Magyarországon a 20. században
(Kiss László) 455
Borzsák István: Dragma, Válogatott tanulmányok, I-II-III (Havas László) ... 460
Gunst Péter: A magyar történetírás története (Incze Miklós) 468
A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREIBŐL
Láng Eszter: Országgyűlési képviselők látogatása a DAB-ban 471
Rák Kálmán: A régió vezető oktatóinak és kutatóinak nemzetközi találkozója 475
Kormos János: Kihelyezett DAB vezetőségi ülés Szolnokon, a Repülőtiszti
Intézetben 475
Gergely Judith: Idősgondozás és fiatalok nevelése 478
Gönczy Mónika: Emlékezés Julow Viktor 80. születésnapjára 479
Végh László: Az Univerzum és a civilizációnk jövőjéről rendezett tudományos
világkonferencia szatellit rendezvénye 481
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Debreceni Szemle 1999. szeptember Debreceni Szemle 1999. szeptember
Állapot:
740 ,-Ft
4 pont kapható
Kosárba