803.277

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Századok 1971/2.

A Magyar Történelmi Társulat közlönye - 105. évfolyam 2. szám

Tartalom

Berend T. Iván: Az V. Nemzetközi Gazdaságtörténeti Kongresszus és tanulságai (Leningrád 1970 augusztus) 249
TANULMÁNYOK
Andics Erzsébet: Metternich és az 1830-as évek magyar reformmozgalma 272
Jemnitz János: Az I. Internacionálé és a háború (1868-1870) 311
VITA
Herényi István: Bulcsu nemzetségének nyári szállása az
Árpádok korában 355
A SZOVJETUNIÓ ÉS A NÉPI DEMOKRÁCIÁK TÖRTÉNÉSZFRONTJA
P. V. Volobujev - I. N. Puskarjova: A hat kötetes „Szovjetunió története" akadémiai kiadvány előkészítésének fontosabb tudományos eredményeiről 387
A XIII. NEMZETKÖZI TÖRTÉNETTUDOMÁNYI KONGRESSZUS
A moszkvai történészkongresszus magyar felszólalásaiból.
Európa problémái a XVII. században 402
Pach Zsigmond Pál: Európa problémái a XVII. században 402
B. Várkonyi Ágnes: Az adózás kérdése a XVII. századi Magyarországon 406
Zimányi Vera: A XVII. század válságáról 407
Sinkovics István: A nemesség kérdéseiről 409
Földes Éva: Társadalmi, tudományos fejlődés - neveléstudomány a XVII. században 412
Makkai László: Agnoszticizmus és szekularizáció 416
Benda Kálmán: A közép-európai államok fejlődésének sajátosságairól a XVII. században 417
Benczédi László: A lengyel nemesi demokráciáról 420
FOLYÓIRATSZEMLE
Külföldi folyóiratokból
V. I. Rutenberg: Az olasz reneszánsz és a reneszánsz mint „világjelenség" 422
A. P. Pronstejn: A történeti források értelmezése 425
Nikolaj Todorov: A balkáni város a XIX. század második
felében 426
Francia-kelet-német történész kollokvium 429
Joan Tiberian: Románia és Erdély gazdasági kapcsolatai 1876-1886 között. Az 1875-ös kereskedelmi egyezmény következményei 432
Wolfgang Nahrstedt: Szabadidő és felvilágosodás 433
Franco Valsecchi: Nemzet, nemzetiség, nacionalizmus az olasz gondolkodásban 436
Edward R. Tannenbaum: Az olasz fasizmus céljai 438
Gordon J. Schochet: Patriarkalizmus, politika és tömeggondolkodás a Stuart-kori Angliában 439
John M. Roberts: A szabadkőművesség: egy elhanyagolt téma lehetőségei 441
G. R. Elton: Válaszgondolatok az egyetemi történelemoktatásról 443
Gilliam Sutherland: A neveléstörténeti tanulmányok helyzete 444
Keith G. Robbins: Konrad Henlein, a Szudéta-kérdés és a brit külpolitika 445
Roland Henri Hubscher: Adalék a falusi szegény népesség ismeretéhez a XIX.
században. A Flahaut-család kiadásairól és bevételeiről vezetett számlakönyv. 1811 -1877. 446
René Girault: Adalékok egy 1914 körül élő francia üzletember új arcképéhez 449
J. Martin Ryle: A Nemzetközi Vörös Segély és a Komintern stratégiája 450
Jolyon Howorth: Edouard Vaillant szocialista
propagandatevékenysége 1880 -1884 között 450
G. Are: Az iparosítás filozófiájának kutatása az olasz kultúrában és politikai programokban (1861 -1915) 451
TÖRTÉNETI IRODALOM
Uray Géza: Tanulmányok a királykori és a kései tibeti történetírás kapcsolatáról (Ism. Székely György) 456
Wellmann Imre: A parasztnép sorsa Pest megyében kétszáz évvel ezelőtt tulajdon vallomásainak tükrében (Ism. Szabad György) 459
„Mindennapi." Horvát István pest-budai naplója 1805 -1809 (Ism. Vörös Károly) 463
Tilkovszky Lóránt: Teleki Pál. Legenda és valóság (Ism. L. Nagy Zsuzsa) 467
A Nagy Honvédő Háború története 1941 -1945. V. köt. (Ism. Borús József) 470
Georges Castellan: L'Allemagne de Weimar 1918-1933 (Ism. Ormos Mária) 475
The New History. Trends in Historical Research and Writing since World War II (Ism. Jeszenszky Géza) 479
Fritz Posch: Flammende Grenze. Die Steiermark in den Kurutzzenstürmen (Ism. Bánkuti Imre) 481
Zsámboky János levelei (Ism. Benda Kálmán) 483
Ila Bálint: Gömör megye. IV. A települések története 1773-ig. S-Zs. (Ism. Maksay Ferenc) 484
Válogatott dokumentumok a baranyai-pécsi munkásmozgalom történetéhez. I. (Ism. Szekeres József) 485
Botka Ferenc: Kassai Munkás. 1907- 1937 (Ism. Szilágyi János) 487
Szekér Nándor: Föld alatt és föld felett (Ism. Vida István) 489
KRÓNIKA
A Magyar Történelmi Társulat hírei 493
A Történelmi Társulat sárvári tudományos ülése 495
Jemnitz János: A munkásmozgalom kutatóinak nemzetközi konferenciája 500
Pritz Pál: Tudományos ülésszak Engels születése 150. évfordulója alkalmából 511
Pál Lajos: Kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban a Párizsi Kommün 100. évfordulója alkalmából 517
Sárdi Anna - Vida István: Beszámolók Fehér András és Szabó Ágnes kandidátusi disszertációinak vitáiról 520
Képmelléklet A Párizsi Kommün 100. évfordulóján (Összeállította: Stemler Gyuláné) 508
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Századok 1971/2. Századok 1971/2. Századok 1971/2. Századok 1971/2.

A borítón jelölések láthatók, a gerinc enyhén elszíneződött.

Állapot:
1.380 ,-Ft
7 pont kapható
Kosárba