A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Regio 2005/1-4.

Kisebbség, Politika, Társadalom - 16. évfolyam 1-4. szám

Előszó

Részlet:
"Pál Judit: A hivatalos nyelv és a hivatali nyelvhasználat kérdése Erdélyben a 19. század közepén

A különböző nacionalizmuselméletek vázolták a nyelv szerepét is a modern nemzetté... Tovább

Tartalom

1. szám
ÁLLAMNYELV ÉS ORSZÁGHATÁR A 19. SZÁZADBAN
Pál Judit: A hivatalos nyelv és a hivatali nyelvhasználat kérdése Erdélyben a 19. század közepén 3
Horváth Gergely Krisztián: Útlevélpolitika a rendi korszak végén. Moson vármegyei tapasztalatok 27
KOROK ÉS OPERETTEK
Moritz Csáky: Az operett az 1900-as évek tájékán. Egy kultúrtörténeti értelmezés kísérlete 53
Heltai Gyöngyi: Operett-barátság. Az interetnikus reprezentáció elvei és gyakorlata a szocialista operettben 71
NEMZET ÉS KISEBBSÉG AZ EURÓPAI UNIÓBAN
Bangó Jenő: Az etno-kulturális identitástól a regionális identitásig: a belgiumi német közösség fejlődése 97
Berger Ágnes: Magyar nemzeti identitástudat az EU-csatlakozás tükrében Multinacionális cégek munkatársaival készített interjúkon alapuló kvalitatív elemzés 114
SZEMLE
Lajtai L. László: A Nemzet iskolai történetének történetisége 127
Juliane Brandt: Joachim von Puttkamer: Schulalltag und nationale Integration in Ungarn 134
Varga Szabolcs: Sokcsevits Dénes: Magyar múlt horvát szemmel 139
Juliane Brandt: A németországi Délkelet-Európa-kutatás új kihívások előtt 143
KÖNYVISMERTETÉSEK
Ablonczy Balázs: Teleki Pál 149
Szerbhorváth György: Vajdasági lakoma. Az Új Symposion történetéről 150
Salat Levente - Smaranda Enache (szerk.): A román-magyar kapcsolatok
és a francia-német megbékélési modell 151
György Péter - Kiss Barbara - Monok István (szerk.): Kulturális örökség - társadalmi képzelet 152
Erdősi Péter-Sonkoly Gábor (szerk.): A kulturális örökség 153

2. szám
FELNŐTTKÉPZÉSI RENDSZEREK HATÁRON TÚL
Kulcsár Mária - Tóth Károly: Felnőttképzés Szlovákiában 3
Orosz Ildikó - Csernicskó István - Soós Kálmán - Brenzovics László - Gabóda Béla: A kárpátaljai magyar felnőttképzés és szakképzés esélyei 27
Márton János: Felnőttképzés Romániában 57
Papp Z. Attila: Felnőttképzés és iskolarendszerű szakképzés viszonya (kisebbségi - romániai magyar - közegben) 84
EMLÉKEZET ÉS FELEJTÉS
Boros Géza: Kitelepítési emlékművek Magyarországon (1989-2004) 93
Vidra Zsuzsanna: A roma holokauszt narratívái 111
HÁLÓ ÉS HÁLÓZAT
Bálint Emese: A társadalmi kapcsolatháló és a kódválasztás összefüggései: román-magyar kétnyelvű közösségek példája 131
Krasztev Péter: Ki kelti életre az alaptörvény szellemét? 166
SZEMLE
CSONGRÁDINÉ DR. BALOGH ÉVA
Ébli Gábor: Az antropologizált múzeum. Közgyűjtemények átalakulása az ezredfordulón.
(Válogatott írások sorozat) 181
KÖNYVISMERTETÉSEK
Kiss Tamás (szerk.): Népesedési folyamatok az ezredfordulón Erdélyben 189
Németh Szilvia (szerk.) Esély az együttnevelésre - Chance for Integration 190
Tamás Pál - Erőss Gábor - Tibori Tímea (szerk.): Nemzetfelfogások. Kisebbség-Többség 191
Kovács M. Mária - Petr Lom (szerk.): Studies on Nationalism from CEU. 191
Az 1869. évi népszámlálás vallási adatai (TLA Teleki László Intézet - KSH Népszámlálás) 192

3. szám
VÁROS A PEREMEN...
Németh Szilvia - Papp Z. Attila: Kapcsolatok a határon. Esettanulmány a szülő-iskola közötti kapcsolattartás jellegzetességeiről két miskolci általános iskolában 3
Németh Györgyi: Ipari örökség és városkép 27
Bokor Zsuzsa: Promiszkuus úrinőből futóbárcás, futóbárcásból hivatásos prostituált.
Technikák a prostituáltak marginalizálásáraés a nemzeti térből való: kizárására 47
Stefan Ghenciulescu: Köztérből senkiföldje
Társadalom és városi tér az 1989 utáni Bukarestben 67
Boros Melinda: New York, New York! Fotóesszé 75
HORROR DOCUMENTORUM - VOLT EGYSZER EGY HÁBORÚ...
Szerbhorváth györgy: Háború, irodalom - háborús irodalom a vajdasági
magyar irodalomban (1991-2005) 89
Kovács Éva: Beszélgetés Bojtár B. Endrével a Hazak című filmről 120
Bottyán Katalin: Átlépett határok (F története) 133
SZEMLE
A. Gergely András: Hatalom és társadalom 167
Hornyák Árpád: Délszláv-magyar együttélés 1848-1880 173
László Márton: Többszempontú kollektivizálástörténet 178
Gaucsík István: Gondolatok a szlovákiai magyar katolikusság szervezettségéről 184
Györgybíró-Szabó András: Volt egyszer egy Felvidék 191
KÖNYVISMERTETÉSEK
Feischmidt Margit (szerk.): Erdély-(de)konstrukciók. Tanulmányok. 197
Kántor Zoltán - Majtényi Balázs (szerk.): Szöveggyűjtemény a nemzeti kisebbségekről 198
László Szarka (szerk.): Hungary and the Hungárián minorities: trends in the past and in our time J99
Coltescu, Gabriela (szerk.): Vocabular pentru societáti plurale. A plurális társadalmak szótára 201
Bodó Barna (szerk.): Romániai Magyar Évkönyv 2004/2005. 202
Papp Z. Attila (szerk.): Kihasználatlanul. A romániai (magyar) felnőttképzés rendszere 204
Botlik József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján 207
Majtényi Balázs - Vizi Balázs (szerk.): Európa kisebbsége
A roma kisebbség a nemzetközi dokumentumokban. 209
A. Gergely András és Kemény Márton (szerk.): Motogoria.
Tanulmányok Sárkány Mihály 60. születésnapjára 210
Cseresnyési László: Nyelvek és stratégiák, avagy a nyelv antropológiája 211
Világosság, XLVI. évfolyam, 2005/7-8. szám 212

4. szám
MINERVA
John Stuart Mill: A nemzetiségről, a képviseleti kormányhozi viszonyában 3
NEMZET - KULTÚRA - KULTUSZ
Bakk Miklós: A nemzeti identitás hárompólusú szerkezete 11
Teslár Ákos: Ady-kultuszok és nacionalizmus 32
Ring Orsolya: A Nemzeti Színház lebontása és felépítése körüli politikai döntéshozatal elemzése, 1945-1989 53
MŰHELY
Erőss Gábor: Az idegen, filmnyelven szólva - Külföldiek és kisebbségek a magyar filmekben (1960-2005) 77
KUTATÁS KÖZBEN
Pavlovics Attila - Gyúrok János: Kisebbségek - érdekképviselet: Pécsi regionális tapasztalatok 131
SZEMLE
Lajtai L. László: A panteonizáció helyei 151
A. Gergely András: Alpok-Adria együttműködés: egy kisebbségi horizont 157
Jakab Attila: Nemzet és terület Közép-Európában geopolitikai megközelítésben 163
Kántor Zoltán: Kisebbség és geopolitika 169
Zahorán Csaba: Románia és Magyarország 177
KÖNYVISMERTETÉSEK
Ablonczy Balázs - Fedinec Csilla (szerk.):
Folyamatok a változásban. A hatalomváltozások társadalmi hatásai Közép-Európában a XX. században 185
Bárdi Nándor (szerk.): Autonóm magyarok? Székelyföld változása az „ötvenes" években 187
Czoch Gábor (főszerk.) - Kocsis Aranka - Tóth Árpád (szerk.): Fejezetek Pozsony történetéből magyar és szlovák szemmel 188
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Regio 2005/1-4. Regio 2005/1-4. Regio 2005/1-4. Regio 2005/1-4.

A kötetek gerince enyhén kopottas, a kötés megtört.

Állapot:
2.980 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba