863.584

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar pénz- és tőkepiaci rendszer

Közgazdaságtan joghallgatók számára/Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Szent István Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 151 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 978-963-277-180-9
Megjegyzés: Hetedik, átdolgozott kiadás.

Előszó

Részlet a könyvből:

"A pénz keletkezésétől elválaszthatatlan a bankok kialakulása. Történelmileg kétséget kizáróan különböző áruk pénzként már működtek akkor is, amikor bankári tevékenységről és... Tovább

Tartalom

I. BANKRENDSZEREK 5
1. A bankrendszer kialakulása 5
2. Magyar banktörténet 7
3. Bankrendszerek 9
II. A BANKRENDSZER ELSŐ SZINTJE 13
1. A jegybank szerepe és feladatai 13
a) A jegybank legfőbb feladatai 13
b) A Magyar Nemzeti Bank szervezeti felépítése és döntéshozatali rendszere 19
c) A jegybanki függetlenség 20
2. A monetáris politika célrendszere 22
a) A gazdaságpolitika és a monetáris politika 22
b) A monetáris politika végső célja 23
c) A monetáris politika közbülső célja 24
d) A célrendszer alsó szintje 27
e) A pénzaggregátumok 28
3. A monetáris politika eszközei 30
a) A jegybanki eszköztár direkt eszközei 31
b) A jegybanki eszköztár indirekt eszközei 33
III. A BANKRENDSZER MÁSODIK SZINTJE 40
1. Az üzleti bankok szerepe és szabályozásuk 40
2. Az üzleti bankok funkciói és tevékenysége 41
3. Pénzügyi intézmények 42
4. A pénzintézeti szakosodás főbb irányai 42
5. A bankrendszer második szintje Magyarországon 44
a) A kétszintű bankrendszer kialakulása 44
b) Bankválságok 45
c) Konszolidáció 48
d) Privatizáció 53
e) A bankrendszer struktúrája 57
IV. A BANKOK KOCKÁZATA 59
1. Kockázat a kereskedelmi bankok tevékenységében 59
2. Kétes kintlevőségek 61
3. Likviditáskezelés 62
V. A HITELINTÉZETEK BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA 64
1. A törvényi szabályozás 64
2. A hitelintézeti törvény 65
a) A hitelintézetek funkciói és besorolása 65
b) A pénzügyi intézmények szabályozásának szükségessége 67
3. A szabályozás célja
4. A szabályozás védvonalai
a) Engedélyezés 70
b) A banküzem prudens működése 72
c) Belső irányítás, ellenőrzés 75
d) Felügyelet 76
e) A pénzügyi intézmények számvitele és könyvvizsgálata; nyilvánosság, tájékoztatás 78
f) Betétbiztosítás és intézményvédelem 79
g) Banktitok, üzleti titok 82
VI. BANKMŰVELETEK 84
1. Az üzleti bankok mérlege és főbb összefüggései 84
2. A passzív bankműveletek 85
a) Számlanyitás 86
b) Betétgyűjtés 88
c) Az értékpapírok kibocsátása 88
d) Bankközi hitelfelvét 89
e) A váltók viszontleszámíttatása, az egyéb értékpapírok fedezete mellett igénybe vett hitelek 89
f) A jegybanki refinanszírozási hitelek 89
g) Nemzetközi hitelfelvét 89
h) A tőke emelése 90
3. Az aktív bankműveletek 90
a) Hitelnyújtás, hitelközvetítés 91
b) Bankgarancia nyújtása, - kezesség vállalása 92
c) A pénzügyi lízing 92
d) A követelések megvásárlása, megelőlegezése 93
e) Befektetések, értékpapírüzletek 94
f) Bankközi hitelkihelyezések 94
g) A nemzetközi hitelkihelyezés 94
4. A semleges és az egyéb bankműveletek 95
a) A pénzforgalom lebonyolítása 95
b) Elektronikus fizetések 100
c) A bankjegy-kereskedelem 102
d) Bankári szolgáltatások nyújtása 102
VII. BIZTOSÍTÁSGAZDASÁGTAN 105
1. A biztosítás mint kockázatkezelés 105
1.1 A kockázat fogalma 105
1.2 A kockázatkezelés fogalma 107
2. A biztosítás funkciója 107
3. A biztosítási módszerek alapformái 107
4. A biztosítás gazdasági szerepe 109
5. A biztosítás gazdasági súlya 110
6. A biztosítási piac 111
6.1 A biztosítási piac fogalma, szereplői 111
6.2 A biztosítási piac keresleti oldalának szereplői 112
6.3 A magyar biztosítási piac kínálati oldala 112
a) A biztosító részvénytársaság 112
b) A biztosító egyesület 113
c) A külföldi székhelyű biztosító magyarországi fióktelepe 114
d) Biztosító szövetkezet 114
e) Biztosításközvetítők 114
f) A biztosítási szaktanácsadó 115
g) A biztosítók szakmai érdekképviseleti szervezetei 115
6.4 A biztosítási verseny sajátosságai 116
7. A biztosításgazdaságtan általános sajátosságai 116
7.1 A biztosítási védelem elvei 116
7.2 A biztosítási védelem tartalma, összetevői 117
7.3 A kockázat fogalmának tartalma a biztosításban 118
7.4 Kockázatáthárítás - biztosíthatóság - kockázatkiegyenlítődés 118
a) A véletlenség, előre nem láthatóság követelménye 119
b) Az egyértelműség követelménye 119
c) A mérhetőség követelménye 119
d) A kockázatok függetlenségének követelménye 120
7.5 A biztosítási díj 120
7.6 A szolgáltatási ügylet 122
8. A biztosító biztonságos működését szolgáló eszközök és intézmények 123
8.1 A biztosítástechnikai tartalékok 123
8.2 A biztosító fizetőképessége 124
8.3 A biztosítástechnikai tartalékok és a biztonsági töke befektetésének szabályai 124
8.4 A kockázatok megosztása 126
VIII. AZ ÉRTÉKPAPÍR 127
1. Az értékpapírról általában 127
1.1 Az értékpapírok csoportosítása a bennük megtestesülő jog szerint 127
1.2 Az értékpapírok csoportosítása más szempontok szerint 128
2. Az értékpapírpiac és szereplői 130
2.1 Tőzsdék és OTC piacok 130
2.2 Az értékpapírpiac szereplői 130
3. Főbb értékpapírfajták és piacuk sajátosságai 131
3.1 A kötvény 132
3.2 A részvény 134
3.3 A befektetési jegy 138
4. A tőzsde 142
4.1 A tőzsde története Magyarországon 142
4.2 A tőzsde főbb jellemzői 143
4.3 A kereskedés menete a Budapesti Értéktőzsdén 144
4.4 Teljesítés: a multilaterális nettósítás módszere 145
4.5 Tőzsdei ügyletfajták 146
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem