864.937

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar pénz- és tőkepiaci rendszer

Közgazdaságtan joghallgatók számára/Pázmány Péter Katolikus Egyetem - Jog- és Államtudományi Kar

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 171 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 17 cm
ISBN: 963-03-8556-2

Tartalom

BANKSZABÁLYOZÁS, BANKISMERETEK
I. A BANKRENDSZER KIALAKULÁSA, BANKRENDSZEREK 11
1. A BANKRENDSZER KIALAKULÁSA 11
2. MAGYAR BANKTÖRTÉNET 13
3. BANKRENDSZEREK 15
Áttekintendő fogalmak 16
Kérdések 16
Függelék 17
II. A BANKRENDSZER ELSŐ SZINTJE 18
1. A JEGYBANK SZEREPE ÉS FUNKCIÓI 18
a) A jegybanktörvény 18
b) A monetáris politika 19
c) A monetáris eszköztár 20
2. A MAGYAR NEMZETI BANK 21
3. A JEGYBANK ÉS A KÖTSÉGVETÉS KAPCSOLATA 23
4. A MAGYAR BANKRENDSZER MONETÁRIS IRÁNYÍTÁSA 24
Áttekintendő fogalmak 26
Kérdések 26
Függelék 26
III. A BANKRENDSZER MÁSODIK SZINTJE; AZ ÜZLETI BANKOK
SZEREPE ÉS FUNKCIÓI 27
1. PÉNZINTÉZETI TÖRVÉNY, BANKFELÜGYELET 27
2. AZ ÜZLETI BANKOK FUNKCIÓI ÉS TEVÉKENYSÉGE 28
3. A PÉNZINTÉZETEK ÉS A PÉNZALAPOK 29
4. A PÉNZINTÉZETI SZAKOSODÁS FŐBB IRÁNYAI 30
5. A BANKRENDSZER MÁSODIK SZINTJE MAGYARORSZÁGON 31
5.1. A kétszintű bankrendszer kialakulása 31
5.2. Bankválságok 32
5.3. Konszolidáció 39
a) Hitelkonszolidáció 39
b) Bankkonszolidáció 41
c) A konszolidáció hatásai 42
5.4. Privatizáció 45
5.5. A bankrendszer struktúrája 50
Kérdések 50
Függelék 51
IV. a bankok kockázata 52
1. KOCKÁZAT A KERESKEDELMI BANKOK TEVÉKENYSÉGÉBEN 52
2. KÉTES KINTLEVŐSÉGEK 54
3. LIKVIDITÁSKEZELÉS 54
Kérdések 55
V. a pénzintézetek biztonságos működésének szabályozása 56
1. A PÉNZINTÉZETI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA 56
2. A HITELINTÉZETI TÖRVÉNY 57
2.1. A pénzintézetek funkciói és besorolása 57
2.2. A kereskedelmi bankok szabályozásának szükségessége 60
3. A SZABÁLYOZÁS VÉDVONALAI 63
3.1. Engedélyezés 63
3.2. Tőkekövetelmények 64
3.3. Tulajdonosok 65
3.4. A banküzem prudens működése 67
a) A tőkére vonatkozó szabályok 67
b) A kockázatvállalás korlátozása 68
c) A likviditás biztosítása 69
3.5. Felügyelet 69
3.6. A pénzügyi intézmények számvitele és könyvvizsgálata 70
3.7. Nyilvánosság, tájékoztatás 71
3.8. Országos Betétbiztosítási Alap 71
3.9. Banktitok, üzleti titok 76
Kérdések 76
Függelék
VI. bankműveletek 78
1. AZ ÜZLETI BANKOK MÉRLEGE ÉS FŐBB ÖSSZEFÜGGÉSEI 78
2. A PASSZÍV BANKMŰVELETEK 79
a) Számlanyitás, betétgyűjtés, pénzalapok és alapítványok kezelése 80
b) Az értékpapírok kibocsátása 81
c) A jegybanki refinanszírozási hitelek igénybevétele 82
d) A váltók viszontleszámoltatása, az egyéb értékpapírok fedezete mellett
igénybe vett hitelek 82
e) Bankközi hitelfelvét 83
f) Nemzetközi közvetlen hitelfelvét
g) Tőkeemelés
Kérdések 84
3. AZ AKTÍV BANKMŰVELETEK 84
a) Hitelnyújtás, hitelközvetítés 85
b) Bankgarancia nyújtása, -kezesség vállalása 86
c) A pénzügyi lízing 86
d) A követelések megvásárlása, megelőlegezése: váltóleszámítolás,
faktorálás, forfetírozás
e) Befektetések, értékpapírüzletek
f) Bankközi hitelkihelyezések 88
g) Egyéb aktív bankműveletek 88
Kérdések 89
4. A SEMLEGES ÉS AZ EGYÉB BANKMŰVELETEK 89
a) A bel- és külföldi pénzforgalom lebonyolítása 90
b) A bankjegy-kereskedelem 94
c) Bankári szolgáltatások nyújtása 94
d) Az elektronikus kifizetések 95
Kérdések 99
Felhasznált szakirodalom 99
ESETTANULMÁNY 100
1. ELŐZMÉNYEK ÉS ÖSSZEFOGLALÁS 100
2. AZ IPARBANKKAL SZEMBEN HOZOTT
BANKFELÜGYELETI INTÉZKEDÉS 101
3. AZ OBA ÁLTAL NYÚJTOTT KÉSZENLÉTI HITEL 102
4. A „CSENDES KIÜRÍTÉS" FELSZÁMOLÁS ELRENDELÉSÉIG
TARTÓ IDŐSZAKÁNAK TAPASZTALATAI 104
a) Betétállomány 105
b) Eszközállomány 105
c) Banküzem 106
5. AZ MNB-VEL KÖTÖTT VESZTESÉGMEGOSZTÁSI MEGÁLLAPODÁS 107
l biztosításgazdaságtan 110
1. A BIZTOSÍTÁS MINT KOCKÁZATKEZELÉS 110
1.1. A kockázat fogalma 110
1.2. A kockázatkezelés fogalma 110
2. A BIZTOSÍTÁS FUNKCIÓJA 112
3. A BIZTOSÍTÁSI MÓDSZEREK ALAPFORMÁI 112
4. A BITOSÍTÁS GAZDASÁGI SZEREPE 114
5. A BIZTOSÍTÁS GAZDASÁGI SÚLYA 115
6. A BIZTOSÍTÁSI PIAC 116
6.1. A biztosítási piac fogalma, szereplői 116
6.2. A biztosítási piac keresleti oldalának szereplői 117
6.3. A magyar biztosítási piac kínálati oldala 117
a) A biztosító részvénytársaság 118
b) A biztosítóegyesület
c) A külföldi székhelyű biztosító magyarországi fióktelepe
d) Biztosításközvetítők
A biztosítási alkusz 120
A biztosítási ügynök és a vezérügynök 120
e) A biztosítási szaktanácsadó
f) A biztosítók szakmai érdek-képviseleti szervezetei 121
6.4. A biztosítási verseny sajátosságai 121
7. A BIZTOSÍTÁS-GAZDASÁGTAN ÁLTALÁNOS SAJÁTOSSÁGAI 122
7.1. A biztosítási szükségletek 122
7.2. A biztosítási védelem tartalma, összetevői 122
7.3. A kockázat fogalmának tartalma a biztosításban 124
7.4. Kockázatáthárítás - biztosíthatóság - kockázatkiegyenlítődés 125
7.5. A biztosítási díj 127
7.6. A szolgáltatási ügylet 130
8. A BIZTOSÍTÓ BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉSÉT SZOLGÁLÓ
LEGFONTOSABB INTÉZMÉNYEK 131
8.1. A biztosítástechnikai tartalékok és fajtái 131
a) Meg nem szolgált díjak tartaléka (díjátvitel) J32
b) Matematikai tartalékok 132
c) Függő károk tartaléka (kártartalék) 133
d) Eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék 133
e) Eredménytől független díjvisszatérítési tartalék 133
f) Káringadozási tartalék 133
g) Nagy károk tartaléka 134
h) Törlési tartalék 134
i) Egyéb biztosítástechnikai tartalékok (várható veszteségekre képzett céltartalék) 134
8.2. A biztosító fizetőképessége 134
8.3. A biztosítástechnikai tartalékok és a biztonsági tőke befektetésének szabályai
II. Értékpapír-piaci ismeretek 138
1. PÉNZÜGYI PIACOK: PÉNZPIAC, ÉRTÉKPAPÍRPIAC 138
2. AZ ÉRTÉKPAPÍRPIAC, MINT HELY 139
3. A TŐKEPIAC 140
4. A MAGYAR ÉRTÉKPAPÍRPIAC ÚJRATEREMTÉSE 141
5. AZ ÉRTÉKPAPÍR FOGALMA AZ ÉRTÉKPAPÍRFAJTÁK 143
5.1. A tőzsdeképes értékpapírok egyes típusai 144
a) A részvény 144
b) A kötvény 145
c) Állampapírok 145
d) Befektetési jegy 146
e) Kárpótlási jegy 146
6. A TŐZSDE 147
7. A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ÉS TAGJAI 148
8. A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZEREPLŐI ÉS TERMÉKEI 149
9. A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE MŰKÖDÉSE 150
9.1. Az értékpapírok bevezetése és forgalomban tartása 150
9.2. A részvények bevezetési követelményei 151
9.3. A tőzsdei értékpapír-kereskedés 152
9.4. A tőzsdei ajánlatok: típusok, fajták és lejárat szerint 154
9.5. Az értékpapírügyletek elszámolása és teljesítése 156
9.6. A Budapesti Értéktőzsde származékos piacainak működése 158
9.7. A határidős kereskedés 159
9.8. A szabványosított határidős ügyletek elszámolása és teljesítése 160
10. TŐKEPIACI NAPI GYAKORLAT - BEFEKTETŐI SZEMMEL
A KOCKÁZAT ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI 161
10.1. A kockázat csökkentésének lehetőségei 164
10.2. Alacsony kockázatú befektetések 165
10.3. Diverzifikálás 166
10.4. Kollektív befektetések 166
10.5. A kockázathárítás (hedge) 167
11. TŐKEPIAC A SZÁMOK TÜKRÉBEN 167
11.1. Az 1997-es év (dinamikus) értékpapír-forgalmi adatai 167
11.2. Az értékpapírok valóságos (statikus) piaci részesedése 168
11.3. Általános következtetések 168
a) A kibocsátó megbízhatósága 169
b) A kamatszint nagysága 170
Kérdések 170
Felhasznált irodalom 171
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem